Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-közigazgatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-közigazgatás."— Előadás másolata:

1 E-közigazgatás

2 Mi ez ? Az e-közigazgatás célja elektronikus csatorna létrehozása az önkormányzatok, a lakosság, valamint a különböző szervezetek és vállalatok között, illetve ennek a kapcsolatnak minél szélesebb körű alkalmazása és hasznosítása -  így modern, szolgáltató, ügyfél centrikus ügyintézés valósulhat meg.

3 Az e-közigazgatás fogalma 1. célok
online megoldások és fejlesztések segítségével támogassa az átláthatóságot, és az ügyintézést szolgáltatás- és ügyfélközpontú megközelítés támogatása az ügyintézésben adatbázisok átalakítása (konszolidáció, összekapcsolás, adatmegosztás) új szolgáltatások létrehozása szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése költség- és időszükséglet minimalizálása Az e-közigazgatás egy sokrétű, nagyon széleskörű lehetőség és feladatok halmaza. Elsődleges célja, hogy a közigazgatást a modern kor igényeinek megfelelően, az információs társadalom lehetőségeire is építő, online megoldások és fejlesztések segítségével támogassa, alakítsa. Az e-közigazgatás egyik legfontosabb programja, hogy az eddig általánosan jellemző intézmény-centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lépjen. A hatékonyan működő, ügyfélközpontú szolgáltató állam kiépítésének érdekében szükséges olyan programokra is szükség van, amelyek az informatika eszközeit alkalmazzák. Ilyen projekt lehet például a különböző adatbázisok konszolidációja és összekapcsolása illetve az adatmegosztás lehetőségének biztosítása. Az e-közigazgatás fejlesztésének része a megfelelő szolgáltatások átalakítása, a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, új szolgáltatások létrehozása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, amelyek során a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó költség- és időszükséglet minimalizálása a cél. A tananyag kereteibe természetesen nem fér bele az elektronikus közigazgatás teljes ismertetése. Az előadás elsősorban az e-közigazgatás civilek szempontjából fontos szeletére, bizonyos front-office szolgáltatásokra koncentrál.

4 Mi tartozik ide ? az e-közigazgatás feladatai - információk közzététele a Weben - az állampolgárok hatékony tájékoztatása, az ügyfélszolgálatok tehermentesítése - interaktív szolgáltatások és e-ügyintézés az Interneten keresztül is Napjainkban az online közigazgatási szolgáltatásoknak meg kell felelni a következő szempontoknak: a. a kormányzat működésének átláthatóvá és elszámolhatóvá kell válnia b. növelni kell a felhasználók, az állampolgárok elégedettségét c. csökkenteni kell a vállalkozásokra, valamint az adófizetőkre, nehezedő bürokratikus terheket d. biztosítani kell a hivatali szolgáltatások sokcsatornás elérhetőségét A manchesteri e-közigazgatási konferencia öt főbb célterületet jelöl ki, amelyeken a tagállamoknak 2010-ig jelentős feladatokat kell teljesíteniük: Befogadó e-közigazgatás: 2010-ig az Unió valamennyi állampolgára számára – korra, nemre, nemzetiségre és vagyoni helyzetre való tekintet nélkül – biztosítani kell a lehetőséget, hogy a technológiai platformok (digitális TV, személyi számítógép, mobiltelefon) széles skáláján hozzáférhessen az elektronikus közszolgáltatásokhoz. Hatékonyság és eredményesség: A közszolgálati tevékenységet ellátó hivatalok bürokratikus elemeitől megfosztott, transzparens, ügyfélközpontú és szolgáltató szemléltető, elszámoltatható közigazgatásra van szükség. Kulcsfontosságú szolgáltatások az állampolgárok és a vállalatok számára: Mivel a kormányzati közbeszerzések a GDP-nek mintegy 15 százalékát teszik ki, azok a tagállamok, ahol erre a szabályozási környezet lehetőséget kínál, valamennyi közbeszerzési eljárás elektronikussá tételét és legalább felerészben az interneten keresztül történő lebonyolítását irányozzák elő. Biztonságos szolgáltatások: Kényelmes, megbízható, könnyen hozzáférhető és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani az állampolgároknak, amelyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást, hogy tartózkodási helyüktől függetlenül biztonságosan igénybe vehessék az elektronikus közszolgáltatásokat. Az állampolgári részvétel és az elektronikus demokrácia erősítése: A demokratikus deficit leküzdésének hatékony eszköze lehet az állampolgárok bevonása a döntéshozatali folyamatokba. A április 25-én nyilvánosságra hozott i2010 E-Kormányzati Akcióterv egyik legfőbb prioritásként a biztonságos szolgáltatások megteremtését tőzte ki célul, előirányozva, hogy az állampolgárok számára kényelmes, megbízható, könnyen hozzáférhető és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani, melyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást, hogy tartózkodási helyüktől függetlenül biztonságosan használhassák az elektronikus információs közszolgáltatásokat. A Bizottság ezért igyekszik kiemelten kezelni az elektronikus azonosítás-menedzsment területét és az elektronikus aláírás szabályozásának felülvizsgálatát. Tanúsítvány A Hitelesítés Szolgáltató által elektronikusan aláírt igazolás, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat (pl. neve, elektronikus címe stb.) és a tulajdonos nyilvános kulcsát. Az elektronikus aláírások ellenőrzésekor használjuk őket. Elektronikus aláírás Elektronikus adatok hitelesítésére szolgáló kódsorozat, amely matematikai algoritmussal készített, és az elektronikus üzenetek, dokumentumok végéhez van csatolva. Lehetővé teszi, hogy minden elektronikusan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát és az üzenet sértetlenségét. A küldő magánkulcsával készül és annak nyilvános kulcsával (illetve az azt tartalmazó tanúsítványával) lehet ellenőrizni hitelességét. Dokumentumfüggő, azaz ha bármilyen változás történik az aláírt üzenetben, akkor ez a tény az elektronikus aláírás ellenőrzésekor egyértelműen kiderül. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, és egyedülállóan hozzá köthető; olyan eszközzel hozták létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll; a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve a dokumentumon tett – módosítás érzékelhető. A fokozott biztonságú aláírás az aláíró fél fokozott biztonságú tanúsítványával ellenőrizhető. Ilyen igazolásokat az aláíró félnek fokozott biztonságú hitelesítés szolgáltatók állíthatnak ki. A fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus irat a magyar jog szerint írásbeli dokumentumnak számít. Minősített elektronikus aláírás Olyan – fokozott biztonságú – elektronikus aláírás, amely létrehozásakor az aláíró fél biztonságos aláírás-létrehozó eszközt használt és hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki az aláírónak. Ilyen igazolást az aláíró félnek minősített hitelesítés szolgáltatók állíthatnak ki. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat a magyar jog szerint teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít, amilyen a papír alapú világban a két tanú előtt történő aláírással hozható létre.

5 Miért jó? az e-közigazgatás előnyei - az emberi erőforrások megtakarítása, amely hatékonyabb ügyintézést eredményez - idő és költséghatékony az állampolgárok, a szervezetek valamint a hivatalok számára egyaránt (az adminisztrációban dolgozóknak kevesebb időt kell fordítaniuk űrlapokkal kapcsolatos munkákra, az adminisztráció egyszerűsödésével, a többszöri munkavégzés kiküszöbölésével csökkennek az ügyintézés költségei) - e-demokrácia: átláthatóbb működés és pénzfelhasználás (a portálokon keresztül nyilvánossá válik az önkormányzatok és a különböző szervezetek munkája a lakosság számára is) 

6 Mi kell hozzá? Törvényi szabályozás
törvény: 2005 novemberétől a hivataloknál a hagyományos mellett az elektronikus ügyintézést is lehetővé kell tenni Digitális Írástudás állampolgároknak, vállalkozóknak, civileknek kell a számítógépes tudás Háttéranyagként használható az Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) Elektronkus Közigazgatás, éves jelentés 2008 című dokumentuma. Letölthető innen: A közigazgatásról szóló törvénybe 2005-ben egy lényeges módosítás került, amely az elektronikus ügyintézés magyarországi jövőjét alapvetően meghatározhatja. A módosítás kimondja, hogy a hatályba lépés időpontjától, vagyis 2005 novemberétől a hivataloknál a hagyományos mellett az elektronikus ügyintézést is lehetővé kell tenni. Egyetlen e-ügyintézés révén átlagosan egy órát takaríthat meg egy vállalkozás vagy magánszemély. Általános európai tapasztalat, hogy azoknak az internetet nem használó állampolgároknak a köre, akik egyébként szeretnének e-közigazgatási szolgáltatásokat igénybe venni, három közül egy azért nem tudja ezt megtenni, mert nincs meg hozzá a szükséges számítógépes tudása. Az ismeretek hiánya és a gyakorlatlanság miatt az állampolgárok jelentős része nem jut el odáig, még a megfogalmazott igényeik ellenére sem, hogy kipróbálja az e-közigazgatási szolgáltatásokat. Felmérések szerint az e-közigazgatási szolgáltatásokat felhasználó állampolgároknak közel a fele egyben társadalmi közvetítőként is tevékenykedik, azaz minden második felhasználó segít olyan barátainak, ismerőseinek vagy rokonainak igénybe venni valamilyen online szolgáltatást, akik egyébként nem kerülnének be a felhasználók körébe.

7 Civilek e-kötelezettségei !
Jogszabály szerinti kötelező adóbevallás 1%-os adatszolgáltatás 2009-től minden adókötelezettséggel járó esemény (dolgozók felvétele, kirúgása) jelentése érdemes egy megbízottat (könyvelő) meghatalmazni, gyorsabb és hatékonyabb 2007 jan 1.-től havi e-járulékbevallás komplett adóbevallás, TB járulékok, megemelt fizetések, az összes alkalmazottat egy összesítőben csatolni Az APEH az Ügyfélkapu rendszeréből szedi le később az információkat, de a beküldés időpontja számít 2007 január 1.-től a civil szervezetek számára is kötelező az elektronikus adóbevallás. A nonprofit szervezet összes alkalmazottjáról, minden hónapban komplett társasági adóbevallást kell beküldeni az Ügyfélkapu elektronikus önkormányzati rendszerébe. Mivel az ügyfélkapun csak magányszemély regisztrálhat, ezért a civil szervezetek egy meghatalmazottat szoktak kiszemelni az ügyintézésre, ez általában a szervezet könyvelő, vagy a könyveléssel, pénzügyekkel foglalkozó alkalmazott. A kötelező havi társasági adóbevallás keretében a meghatalmazott minden alkalmazottról járulék-bejelentést tesz, és minden adóbevallást érintő eseményt jelez. Ilyen például, ha új alkalmazott érkezik, vagy ha valakinek megemelkedik a fizetése. Az Apeh később az ügyfélkapu rendszeréből szedi le az információkat. Mivel a beküldés és az Apehhez eljutó információk időpontja között akár több hónap is eltelhet minden egyéb későbbi ügyintézés esetében (késedelmek, pontatlanságok) a beküldés időpontja számít.

8 Ügyfélkapu összefoglaló
adminisztratív teendők kezdeményezhetők letölthető és kinyomtatható nyomtatványok leggyakoribb az okmányirodai időpontfoglalás hatályos jogszabályok online elérhető gyűjteménye 800 közigazgatási ügy leírását tartalmazó tájékoztató kötelező elektronikus adóbevallás (civileknek , nonprofitoknak is!) Az Ügyfélkapu megnyitása, azaz április 1. óta a hazai e-közigazgatási rendszerben több mint 2 millió tranzakciót regisztráltak, miközben – ezt érdemes kiemelni – a biztonsággal összefüggő komolyabb probléma eddig nem merült fel. Az Ügyfélkapun keresztül 400-nál több szolgáltatás érhető el, ebből az EU szakértői szerint leggyakoribbnak tekintett 20 (Magyarországon 27) szolgáltatás az összes államigazgatási ügyforgalom 80 százalékát teszi ki. E-szolgáltatásokat Magyarországon jelenleg 33 hazai kormányzati intézmény, 26 uniós szervezet és 8 közszolgáltató cég nyújt. A virtuális okmányirodában közel 80 féle adminisztratív teendő kezdeményezhető, köztük a leggyakoribb az okmányirodai időpontfoglalás, ami 2006-ban több mint 150 ezer alkalommal történt meg. Az elektronikusan letölthető és kinyomtatható nyomtatványok száma meghaladja a kétezret. Igen népszerű továbbá a hatályos jogszabályok online elérhető gyűjteménye, és a mintegy 800 közigazgatási ügy leírását tartalmazó tájékoztató. Érdemes és hasznos végigböngészni az ügyleírásokat ( hiszen ezek alapján már képbe kerülhet az ember annak tekintetében, hogy milyen lehetőségei vannak az ügyfélkapun)

9

10 az elektronikus ügyintézés
Definíció: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozása tárolás továbbítás általános szabályok: értesítés a feladónak három napon belüli elbírálás öt napon belüli visszaigazolás Elektronikus azonosítás szükségessége Az elektronikus ügyintézés fogalmát: évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása. Eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozása Tárolás Továbbítás Az elektronikus ügyintézés általános szabályai: Az eljáró szervezet az elektronikus dokumentum érkezéséről értesítést küld a feladónak. Három napon belül elbírálja. Az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hatóság a megérkezésétől számított három napon belül felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat. Az elektronikus úton megküldött értesítések, hatósági döntések megérkezését az ügyfélnek öt napon belül vissza kell igazolnia. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, az ügyfél és az eljárásban résztvevő más személyek nem kötelezhetőek az elektronikus eljárásra. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában választhat a hagyományos és az elektronikus ügyintézési forma között. Minősített elektronikus aláírással, esetleg időbélyegzővel kell ellátni: A hatóság döntését a hatósági bizonyítványt a hatósági igazolványt a szakhatóság állásfoglalását A hatóság csak azzal az ügyféllel tarthat kapcsolatot elektronikus levelezés útján, aki címét e célból a hatóságnak átadta. az elektronikus ügyintézéshez szükség van : Számítógép Internetkapcsolat Élő elektronikus levélcím ( ) Elektronikus aláírás vagy személyes azonosítás

11 Beküldöm, letöltöm, elintézem . . .
az elektronikus ügyintézés szintjei Információközlés Egyirányú kommunikáció Űrlapok, nyomtatványok, dokumentumok letöltése Kétirányú interaktivitás Űrlapok, nyomtatványok, dokumentumok feltöltése ügyfélkapus regisztrációval vagy elektronikus aláírással Interakció hitelesítés, illetékfizetés, számlázás elektronikus úton Információközlés Az első szint a nem interaktív, on-line információközlés a közigazgatási szolgáltatásokról, ügyintézésről, egyéb információkról. A hatósági ügyek intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek a központi rendszeren és internetes honlapjukon is tájékoztatót közölnek az elektronikus ügyintézésről, amely tartalmazza: a hatóság megnevezését, hatáskörét, illetékességét, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát, az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezését, az ügyfélfogadási rendet, illetőleg az ügyek intézését segítő útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamat leírására) vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetővé tételét. Egyirányú kommunikáció A második szint az egyirányú interaktív kommunikáció, ahol az ügyfél például űrlapokat, nyomtatványokat, dokumentumokat tölthet le elektronikus úton. A dokumentumok benyújtása azonban hagyományos úton történik. Kétirányú interaktivitás A harmadik szint a kétirányú interaktivitás, amelyen a dokumentumok, kérelmek letölthetők és fokozott/minősített biztonságú elektronikus aláírással vagy Ügyfélkapus regisztrációval benyújthatók. Az interaktív tájékoztatást és elektronikus közigazgatási ügyintézést ellátó szervezetek tájékoztatást adnak az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályokról és az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejéről is. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Interakció A negyedik, teljes interakciós szinten a hitelesítés és az illetékek fizetése, számlázása is elektronikus úton történik.

12 Ki vagyok és mit tehetek?
Ügyfélkapu bevezető Ügyfélszintek Állampolgár Vállalkozás Közigazgatás Navigáció Egyértelmű menüszintek Főoldalon már kezdeményezhetők akciók Honlaptérkép és Segítség menü! Nézzük meg az Ügyfélkapun található menürendszert, próbáljuk ki a jobb oldali menüelemeket, a felső menüt, illetve az egyes oldalakon a visszalépési lehetőségeket. Próbáljuk ki, hogyan tudunk eljutni a főoldaltól az Adó- és járulékbevallásig, majd vissza a főoldalra. Próbáljuk ki, hogyan tudunk eljutni a főoldaltól az Okmányirodában az időpont foglalásig, majd vissza a főoldalra. Segítség A Segítség menü használata! A Kormányzati Portál a magyar kormányzat hivatalos oldala. A portálon kormányzati információkat és szolgáltatásokat találhat különböző formában. Az információt keresheti téma vagy ábécé szerinti katalógusban, de használhatja a különböző adatbázisokat, keresőket. Főoldali vezérlő menük: - Intézze interneten! - Hasznos Információk ügyeihez - Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) Alrovatok Adó- és járulékbevallás Kormányzati Portál Ügyfélkapu Központi Rendszer Keresés Szolgáltatások Internetes Okmányiroda Technikai információk Gyakran ismételt kérdések Tipp Állampolgári Fórum E-demokrácia Hivatali Kapu

13 Regisztráció az Ügyfélkapun
Technikai feltételek Regisztráció Interneten keresztüli regisztráció, adatlap kitöltése Elektronikus továbbítás megadott címre Egyszer használatos aktiválási kód kiadása Öt napon belül aktiválási kód jelszóra cserélése Azonosítás az Ügyfélközpontban vagy okmányirodában Regisztrációs adatlap aláírása Technikai feltételek A Kormányzati Portál open source (nyílt forráskód) alapokon épül fel. A portál megjelenítéséért felelős kódok a hivatalos ajánlásoknak megfelelnek. Szintén a leírás alapján feltételezhető, hogy a Kormányzati Portál nem böngészőspecifikus, és elvileg a következő böngészőverziókon működik: Internet Explorer 6.x, Mozilla Firefox 1.5.x. Az oldalletöltés sebességének fokozása érdekében, illetve az alacsony sávszélességgel rendelkező felhasználókat is figyelembe véve 800x600-as képernyőfelbontásra optimalizálták az oldalak méretét. Regisztráció összefoglalása: Amennyiben regisztrációját interneten keresztül kezdeményezi, úgy a regisztrációs adatlap kitöltését és elektronikus továbbítását követően a megadott címre megkapja az egyszer használatos, un. aktiválási kódját. Öt nap áll a rendelkezésére, hogy aktiválja az egyszer használatos kódot, azaz azt az általa meghatározott jelszóra kicserélje. Ebben az esetben az aktiválás után a felhasználó ideiglenes regisztrálttá válik. A 30 napig érvényes ideiglenes regisztrációval csak a szolgáltatások szűk körét veheti igénybe! Ezt követően be kell fáradni azonosítás céljából valamelyik okmányirodába, vagy az Ügyfélközpontba, ahol alá kell írnia a Regisztrációs Adatlapot. Abban az esetben, ha a regisztrációs folyamatot valamely regisztrációs szerv előtt kezdeményezi (bármelyik okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban), a személyazonossága igazolását követően, a kinyomtatott és aláírt Regisztrációs Adatlapon megadott elektronikus levélcímre megkapja az egyszer használatos aktiválási kódját. Szintén öt nap áll a rendelkezésére, hogy ezt a kódot lecserélje az általa meghatározott jelszóra. Amennyiben ez a rendszer visszajelzése alapján sikeresen megtörtént, igénybe veheti a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat. Ügyfélkapu létrehozásakor (még ha interneten kezdeményezi is a regisztrációt) egy okmányirodában egyszer át kell esnie az azonosításon (kivéve a meghatározott minősítésű elektronikus aláírással rendelkezőket). Ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. Ahhoz, hogy az ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia személyes ügyfélkapuját, melynek menete a következő: Regisztráció részletesen: Ügyfélkaput bármely természetes személy létesítéshez. Az Ügyfélkapu nyitása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, interneten, illetve az Ügyfélközpontban. A regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, és aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez. Ezután a BM Központi Hivatala a megadott adatokat a személyi adat és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellenőrzi. Regisztráció indítása interneten A regisztrációs folyamat elindítható interneten is. Ez esetben ki kell tölteni a Regisztrációs adatlapot.  A regisztrációs adatlapon a felhasználónak a következőket kell megadnia: Neme; Születési családi és utónév; Családi és utónév; Születési hely; Állampolgárság; Anyja születési családi és utóneve; Születési idő; Felhasználói név; Lejárat dátuma. Elektronikus levélcím; A felhasználó az adatlap megfelelő mezőinek kitöltésével, majd elküldésével azonnal megkapja az egyszeri belépést biztosító kódját, és amennyiben azt aktiválja az Ügyfélkapu felületén, ideiglenes regisztrálttá válik, ami azonban csak 30 napig érvényes! Aki az űrlap elküldésétől számított 30 napon belül nem jelenik meg bármely regisztrációs szerv előtt azonosítás céljából, annak ideiglenes regisztrációját és adatait törlik. Az ügyfél az ideiglenes regisztrációval csak korlátozott jogot szerez a szolgáltatások használatához, az összes szolgáltatás eléréséhez személyesen azonosítania kell magát bármely regisztrációs szerv előtt, ahol egyúttal alá kell írnia az adatlapot is. Azt, hogy ideiglenes regisztrációval milyen szolgáltatást tud használni, nem az Ügyfélkapu rendszere, hanem maguk a közigazgatási szolgáltatók határozzák meg. Regisztráció digitális aláírással Amennyiben digitális aláírással regisztrál, az azonosításhoz nem kell megjelennie az okmányirodában. Elektronikus úton regisztrálni abban az esetben lehet, ha megfelelő biztonságú tanúsítvánnyal rendelkezik. Az Ügyfélkapu azon aláírás-szolgáltatók tanúsítványát fogadja el, amelyek annak kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását. Ebben az esetben az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényessége kerül ellenőrzésre. Ez a folyamat 24 óráig tart, addig az igénylő ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Amennyiben az elektronikus aláírás tanúsítványa érvényes, a sikeres regisztrációról a regisztrációt kérő által megadott címre elektronikus levélben kapja meg a visszaigazolást és az Ügyfélkapu létrehozásához szükséges egyszer használható kódot. Regisztrációhoz szükséges adatok Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványra (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) van szükség. Kötelezően szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használható kódját. A felhasználói név kis- és nagybetűérzékeny, kizárólag a magyar abc betűiből állhat, számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter, és tartalmaznia kell minimum 3 különböző karaktert. A felhasználói név a megadott korlátokon belül szabadon választható, azonban ha a választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania. Külföldiek regisztrációja A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint, ha azzal rendelkezik a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik. A regisztrációhoz személyes megjelenés szükséges, kivéve, ha az ügyfél rendelkezik érvényes, meghatározott minősítésű elektronikus aláírással. Amennyiben nem rendelkezik ilyen aláírással, a regisztrációhoz szükséges a személyazonosság ellenőrzése és a Regisztrációs Adatlap aláírása. Személyes megjelenés vagy digitális aláírás A regisztrációt az ügyfél elindíthatja személyesen bármelyik okmányirodában (és ott egyből alá is írhatja a Regisztrációs Adatlapot), de indíthatja a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül is (a Regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével). Előfordulhat, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok valamelyike nem egyezik meg a Regisztrációs adatlapon megadott adattal (elgépelés, változás történt stb.). Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatait szeretné módosítani, a megfelelő okmányirodai eljárással ezt megteheti. Ebben az esetben ügyfélkapujának létrehozása csak ezután történhet meg. Amennyiben elektronikus aláírás nélkül az interneten indítja regisztrációját, en azonnal megkapja a belépéshez szükséges egyszeri kódját, ám ezzel csak ideiglenes regisztrálttá válik. Érvényesség Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az aktiváláskor adott egyedi jelszó érvényességi idejével azonos. Ez alapesetben a rögzítéstől számított 5 év. A regisztráció során ennél kevesebb időt is meg lehet adni. A személyes ügyfélkapu érvényességi ideje meghosszabbítható. Ezt Ön megteheti személyesen bármelyik okmányirodában, vagy az Ügyfélkapu oldalán - az adatok módosításával. Az Ügyfélkapu érvényességi idejének módosítására lehetőség van személyes megjelenés esetén bármely okmányirodában vagy az Ügyfélközpontban. Abban az esetben, ha az Ügyfélkapu oldalán a „Jelszóváltoztatás” menüpontba belépve módosítja korábbi jelszavát, úgy Ügyfélkapujának 5 éves érvényességi ideje újra kezdődik. Amennyiben valaki a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy adatai törlődnek, és az Ügyfélkapu megszüntetésre kerül.

14 Az ideiglenes regisztráció csak 30 napig érvényes
Az ideiglenes regisztráció csak 30 napig érvényes. Ezzel az Ügyfélkapu használatához kötött szolgáltatásokat még nem vehetiük igénybe! Amennyiben ez idő alatt nem véglegesítjük regisztrációnkat, a rendszer az ideiglenes regisztráció során megadott adatainkat automatikusan törli.

15 Személyes regisztráció
Ügyfélkapus azonosítója létrehozásakor (még ha az interneten kezdeményezi is a regisztrációt) egy okmányirodában egyszer át kell esnie az az honosításon (kivéve a meghatározott minősítésű elektronikus aláírással rendelkezőket). A regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát. Ehhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványra (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) van szükség. Ezt követően aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez. A BM Központi Hivatala a megadott adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellenőrzi. A regisztráció szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használható kódját. A felhasználói név kis- és nagybetű-érzékeny, kizárólag a magyar ABC betűiből állhat, illetve számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter, és tartalmaznia kell minimum 3 különböző karaktert. A felhasználói név a megadott korlátokon belül szabadon választható, azonban ha a választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania A személyazonossága igazolását követően, a kinyomtatott és aláírt Regisztrációs Adatlapon megadott elektronikus levélcímre megkapja az egyszer használatos aktiválási kódját.

16 A regisztrációs adatlap

17 Időpontfoglalás tetszőleges okmányirodában
Időpontfoglalás tetszőleges okmányirodában. A foglaláskor nem csak az Okmányiroda helyét választhatjuk ki, de megnevezhetjük a konkrét ügyet is.

18 Időpontfoglalás tetszőleges okmányirodában 2-

19 A személyazonossága igazolását követően, a kinyomtatott és aláírt Regisztrációs Adatlapon megadott elektronikus levélcímre megkapja az egyszer használatos aktiválási kódját. Ezek után újabb öt nap áll a rendelkezésére, hogy ezt a kódot lecserélje az Ön által meghatározott jelszóra.

20 Regisztráció véglegesítése
Első bejelentkezés ideiglenes jelszavunkat rögtön le kell cserélni !!!!!! Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó a felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót köteles megőrizni és titokban tartani! Amennyiben Ön azt elveszti vagy az jogosulatlan személy birtokába kerül, kérjük változtassa meg vagy töröltesse személyes ügyfélkapuját és hozzon létre újat! A szabályszerűen teljesített bejelentés és törlés elmulasztásából eredő károkért való felelősség a hatóságokra és a központi rendszer üzemeltetőjére nem hárítható át.

21 Regisztráció elektronikus aláírással
azonosításhoz nem kell megjelennie az okmányirodában megfelelő biztonságú tanúsítvány kell elfogadott aláírás-szolgáltatók listája 24 óráig tartó ellenőrzési folyamat Amennyiben Ön elektronikus aláírással regisztrál, az azonosításhoz nem kell megjelennie az okmányirodában. Erre akkor van mód, ha Ön megfelelő biztonságú tanúsítvánnyal rendelkezik. Az Ügyfélkapu azon aláírás-szolgáltatók tanúsítványát fogadja el, amelyek annak kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását. Ebben az esetben az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényessége kerül ellenőrzésre. Ez a folyamat 24 óráig tart, addig az igénylő ideiglenes felhasználói jogosultságot kap.

22 Amennyiben az elektronikus aláírás tanúsítványa érvényes, a sikeres regisztrációról a regisztrációt kérő által megadott címre elektronikus levélben kapja meg a visszaigazolást és az Ügyfélkapu létrehozásához szükséges egyszer használható kódot. Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu azonosító érvényességi ideje a rögzítéstől számított 5 év. A regisztráció során ennél kevesebb időt is meg lehet adni. Az ügyfélkapu érvényességi idejének módosítására lehetőség van személyesen esetén bármely okmányirodában vagy az Ügyfélközpontban. Abban az esetben, ha az Ügyfélkapu oldalán a „Jelszóváltoztatás” menüpontba belépve módosítja korábbi jelszavát, úgy azonosítójának 5 éves érvényességi ideje újra kezdődik. Amennyiben valaki a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy adatai törlődnek, és az Ügyfélkapu megszüntetésre kerül.

23 Ügyfélkapu szolgáltatások …
(többségük regisztrációhoz kötött) Közérdekű információk Adózás Munkaügy Okmányügyek Jogi ügyek Egészségügy Oktatás Az Ügyfélkapun keresztül többféle típusú szolgáltatás vehető igénybe. A szolgáltatások megkülönböztethetők szolgáltatók szerint és regisztrációs szint szerint is. Egyes szolgáltatások, mint például az okmányirodai időpontfoglalás, nem igényelnek regisztrációt, mások ügyfélkapus regisztrációt és intézményi azonosítást követelnek (pl.: APEH adóbevallás). Ideiglenes regisztrációval számos szolgáltatás használható (ide tartozik pl. az okmányirodai ügyindítás és a Kormányzati Portál egyes szolgáltatásai), de nem mind. Regisztrációt igénylő szolgáltatások: APEH Elektronikus adóbevallás Adófolyószámla-kivonat igénylése Kontroll adatszolgáltatások Belügyminisztérium - okmányirodai ügyintézés Anyakönyvi kivonat Egyéni vállalkozói igazolvány Járműigazgatási ügyek Járműkísérő lap Lakcímigazolvány Lakcímváltozás Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa Nemzetközi vezetői engedély Időpontfoglalás okmányirodába Személyi adatszolgáltatás letiltása a központi adatnyilvántartásból Országos Egészségbiztosítási Pénztár TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások egyéni ügyfelek részére Országos Felsőoktatási Információs Központ Elektronikus felvételi Kormányzati Portál Gépjárműkereső Cégkereső Ingatlankereső Fórum Regisztráció nélkül elérhető szolgáltatások: Időpontfoglalás okmányirodába Anyakönyvi kivonat Egyéni vállalkozói igazolvány Járműigazgatási ügyek Lakcímigazolvány Lakcímváltozás Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa Személyazonosító igazolvány Útlevél Vezetői engedély Ügyfélkapu regisztráció Kormányzati portál kiemelt szolgáltatások rovat Szolgáltatások A-Z-ig rovat

24 Hozzáférésünkkel mindenféle ügyet kezdeményezhetünk az ügyfélkapun.

25 Magad uram, ha könyvelőd nincs!
Elektronikus adó- és járulék-bevallás 1% közzététel Munkáltatói kötelezettségek

26 Elektronikus adó- és járulék-bevallás
2006 végéig Magyarország valamennyi munkáltatójának regisztrálnia kellett magát a rendszerben 2007. január 31-től kötelező a munkáltatók számára az elektronikus rendszer használata a civil szervezetek számára is kötelező az Ügyfélkapun keresztüli jelentés csak magánszemély regisztrálhatja magát a rendszerben! az adózók (a civli szervezeteknél is) a meghatalmazottaiknak (pl. könyvelőknek) átadhatják a regisztráció és az ügyintézés jogát A magyar e-kormányzat egyik legnagyobb projektje az elektronikus adó- és járulék-bevallás bevezetése, melynek folyamatában kiemelt szerepet játszott a 2006-os év végéig Magyarország valamennyi munkáltatójának regisztrálnia kellett magát a rendszerben, és január 31-től kötelező számukra az elektronikus rendszerhasználata az Ügyfélkapun keresztül ben már 1,2 millió vállalkozásnak kell elektronikus úton benyújtania az adó- és járulékbevallását – ezek közül körülbelül félmillió a társas, és 700 ezer az egyéni vállalkozás. A kormány most fogadta el az adócsomag azon törvénytervezetét is, amely könnyítéseket, anyagi érdekeltséget jelent a vállalkozásoknak, amennyiben az elektronikus bevallási eszközök kínálta lehetőségeket alkalmazzák, illetve érdekeltté tudják tenni könyvelőiket, ha a jövőben a segítségükkel bonyolítható le az elektronikus ügyintézés. Az adatok szerint az elektronikus járulékbevallás – mely elektronikusan végzendő a munkáltatóknak, kifizetőknek – rendszere megfelelően működik: az előző évi adatokhoz viszonyítva alacsonyabb arányban érkeztek hibás bevallások augusztus elején a beérkezett 0808-as számú, közel három millió bevallásból a hibátlanok aránya 99,3 százalékos, a 0858-as számú beérkezett bevallásokból a hibátlanok aránya 95,9 százalékos volt. Az Ügyfélkapu működéséért felelős hivatal maga is elismerte, hogy veszélyt rejt magában az a gyakorlat, mely szerint a társas vállalkozások az elektronikus ügyintézést csak magánszemélyek közreműködésével tudják végrehajtani, mivel csak magánszemély regisztrálhatja magát a rendszerben. Ha valaki regisztrált, azután viszont bármilyen cég nevében eljárást kezdeményezhet – az adóhivatalnak nincs lehetősége ellenőrizni meghatalmazásának eredetiségét Az állami adóhatóság kockázatosnak tartja azt a gyakorlatot, mely szerint az adózók a meghatalmazottaiknak (pl. könyvelőknek) a saját felhasználói azonosítójukat és jelszavukat átadják.

27 Adó- és járulékbevallás a gyakorlatban
Abev Java környezet telepítése Nyomtatványkitöltő telepítése Nyomtatványok telepítése Abevjava Abev old Nyomtatványkeresés Tesztnyomtatvány ellenőrzése Érvényben lévő szabályok  ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó esetén), az adózó törvényes képviselője (pl. egy Civil szervezet ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak meghatalmazottja, megbízottja (pl. könyvelő, adótanácsadó stb.) is. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. E bejelentést is a számú nyomtatványon lehet megtenni. Az okmányirodai regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki az elektronikus bevallásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz: A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett újonnan alakult (átalakult) adózó az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát. Erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie a számú nyomtatványon az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a számú nyomtatványon. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus adó- és járulékbevallással, adatszolgáltatással, valamint az adóhatósági regisztrációs kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi információ az APEH honlapján érhető el!    Nézzük meg mindezt a gyakorlatban! 1. lépés: a kitöltő program és a szükséges nyomtatványok aktuális verziójának letöltése, telepítése 2. lépés: a nyomtatvány kitöltése, feladásra előkészítése 3. lépés: a kitöltött, feladásra előkészített dokumentumok küldése a Központi Rendszerbe az ügyfélkapun keresztül. A honlapról tölthető le a nyomtatványkitöltő alkalmazás aktuális verziója és a szükséges nyomtatványok, melyeket a tájékozatóban megadott instrukciók alapján kell telepíteni a számítógépre. Célszerű a súgó program letöltése, telepítése is.   Ha már korábban telepítette a nyomtatványkitöltő programot, akkor nem tudja megváltoztatni a telepítés, adatok, illetve az elektronikus feladás könyvtárát. Az elektronikus nyomtatványok feladásakor (2. lépés ) elengedhetetlen azok titkosítása. Amennyiben nem kérjük a Java titkosító telepítését, a program hagyományos titkosító eljárást fog alkalmazni a nyomtatványok titkosítása során. Ekkor azonban nem lesz lehetőségünk a digitális aláírásunk használatára. Érdemes tanulmányozni az Abev alkalmazás, valamint a nyomtatványokhoz tartozó részletes használati útmutatást is! Minden esetben töltsük le a Súgó állományait is, és telepítsük ezeket a program alá!   Ahhoz, hogy minden járulékbevallási feladatot teljesíteni tudjon szüksége lesz Sun Java alkalmazásra, mert ennek segítségével egyszerűbben lehet a Kormányzati Portálról az Ügyfélkapun keresztül elküldeni a bevallásokat illetve más nyomtatványokat, dokumentumokat. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy az Abev 2006 program titkosítója szükség szerint szintén Java környezetet igényel. A Java futtató környezet telepítéséhez előbb annak telepítőjét le kell töltenünk valahonnan. Az Apeh honlapjáról elérhető egy telepítő csomag. számára. Induláskor az Apeh portál nyitó oldalán a jobb oldali sávban az Elekrtonikus adóbevallás szövegre görgessük az egeret, majd a felbukkanó listából Az általános tudnivalók az e-bevallásról sort kell választani. Az Abev programjai önmagában nem tartalmaznak nyomtatványokat. A számunkra szükséges dokumentumokat nekünk kell letöltenünk az adott intézmény (pl. Apeh) honlapjáról, majd ezt követően telepítenünk kell őket a program alá. A régi Abev esetében ez tömegesen vagy akár mindent egyszerre alapon is megvalósulhat, az új Abevjava program esetében sajnos csak egyenként tudjuk letölteni a nyomtatványokat, majd ezek után egyenként telepíteni azokat. Sajnos nem mindig egyértelmű, hogy mikor melyik nyomtatványkitöltő programot kell használnunk. Például a mérlegfeltöltés a régi ABEV-ban működik. Adat importálása  Lehetőségek az ABEV programban: Lehetőség van arra, hogy az adózó egy megfelelő módon, előre előkészített adathalmazt „beemeljen” a nyomtatványába. Bizonyos bérszámfejtő programok képesek arra, hogy előállítsanak számunkra ilyen előkészített adathalmazokat, amelyek segítségével emberi beavatkozás nélkül átadhatunk adatokat a bevalláshoz, így nem kell mindent magunknak beírnunk a nyomtatvány adott mezőibe. A bérszámfejtő programok által előállított adathalmazok .imp kiterjesztésű fájlokba kerülnek. Ezeket kell beolvasnunk az Abev programon belül. Ha nem akarjuk egyenként importálni az állományokat, akkor lehetőség van a csoportos importálásra is. Előfordulhat, hogy az importálandó állományok listáját már egy szöveges állomány tartalmazza. Ilyenkor elég ezt a fájlt beolvastatni a programmal.  A nyomtatványok kitöltését követően az összerendelés következik, amely elvégzi az „A” nyomtatványhoz a megfelelő „M” nyomtatványok hozzárendelését a munkáltató adószáma (és ha van, akkor adóazonosító jele), a bevallási időszak és a helyesbítés mezők értékei alapján. Ekkor kerülnek kiszámításra az „A” nyomtatvány azon mezői, amelyek az „M” nyomtatványon lévő adatokból összegezhetőek. Az összerendelést meg is lehet szüntetni. Erre akkor lehet szükség, ha az összerendelt nyomtatványokon módosítani szeretne, vagy ha tévesen rendelt össze nyomtatványokat. Előkészítés feladásra Ebben a munkafázisban történik meg a nyomtatványok adatait tartalmazó XML fájl előállítása és ellenőrzése, majd tömörítése és titkosítása, valamint a - telepítéskor beállított - postázó főkönyvtár „KR\Kuldendo” alkönyvtárába másolása. A titkosítás az APEH nyilvános kulcsával történik. Abban az esetben, ha más intézmény dokumentumát titkosítjuk, annak az intézménynek a nyilvános kulcsával zajlik le a folyamat.    Visszaigazolás a titkosított fájl létrehozásáról: Az XML formátum előállítható kizárólag az ABEV kitöltőprogram használatával, de nagyszámú munkavállaló esetén hatékonyabb, ha a felhasználó saját maga készíti el (egy külön programmal) az XML állományt. Saját programmal elkészített XML állományt az ABEV programmal ellenőriztetni kell, amely tartalmi és formai szempontokat egyaránt vizsgál. Az ellenőrzés további adatokkal egészíti ki az XML állományt.   Digitális aláírásra történő előkészítés Lehetőség van arra, hogy elektronikus feladás előtt az ABEV-ben kitöltött bevallásokat és a külső programmal előállított XML fájlokat előkészítsük digitális aláírásra. A digitális aláírást az adózó a saját, arra alkalmas szoftverével végezheti el. Ne felejtsük el, hogy a digitális aláírás után a felhasználónak még el kell végeznie a nyomtatványok titkosítását. Abban az esetben, ha digitális aláírást szeretnénk használni, ellenőriznünk kell, hogy az Abev 2006 program beállításai között megadtuk e a digitális aláírás könyvtárát. Ezt a Szervíz menü, Beállítások menüpontja alatt tehetjük meg! Digitális aláírásra bármely nyomtatványt elő lehet készíteni a Kapcsolat az Ügyfélkapuval menü alatt található Nyomtatvány előkészítése digitális aláírásra menüpont segítségével. Külső XML állományt is előkészíthetünk digitális aláírásra. Vigyázzunk azonban, mert ennek lépései nagyon hasonlítanak az XML állomány előkészítése feladásra folyamat elemeire.   A Titkosításról Az előkészítést követően, az előkészített állományt titkosítanunk kell! A titkosítást az Abev 2006 program automatikusan elvégzi a nyomtatvány küldésre történő előkészítése során. Saját magunknak titkosítani csak abban az esetben kell, ha az elektronikus aláírás miatt megszakítjuk a folyamatot. Ebben az esetben azonban nagyon oda kell figyelni, hogy a fájl maga tartalmazza az aláírást is. A titkosító alkalmazás (KrTitok) az Abev 2006 program része, de a programból közvetlenül nem elérhető. Manuálisan kell elindítanunk a telepített Abev program mappájában található KRTitok mappa KrTitok.exe állomány segítségével. Ha a nyomtatványkitöltő program telepítésekor nem változtattunk meg semmilyen paramétert, akkor a titkosító program elérési útvonala: C:\Program Files\Abev 2006\KRTitok\KrTitok.exe. A titkosítás megkezdése előtt meg kell adnunk a titkosítandó állományt a Titkosítás ablak legelső mezőjében. Az ablak többi mezője automatikusan kitöltődik, melyeken változtathatunk, de nem érdemes. A titkosító folyamat a Titkosítás gombra kattintva indítható el. A titkosítás során az adott intézmény titkosító kulcsával történik a titkosítás. Ennek segítségével a dokumentumot fogadó intézmény képes visszafejteni a kódolt adatokat, és megtekinteni a dokumentumot. Számunkra azonban ez nem lesz lehetséges, ha valamilyen okból kifolyólag a beküldött dokumentumot szeretnénk megtekinteni. Éppen ezért fontos, hogy létrehozzuk saját kulcsunkat, és ezt is felhasználjuk a titkosítási folyamat során. Így mind az intézmény, mind pedig saját magunk is ki tudjuk majd titkosítani a dokumentumot. A kulcsgenerálás során megadhatjuk a létrehozandó kulcs hosszát. Az alapértelmezett kulcshossz 1024 bit, de a lenyíló menü segítségével 2048 bit is kiválasztható. A nagyobb kulcshossz biztonságosabb kulcsot eredményez, ám a létrehozás ideje is sokkal hosszabb. A létrehozandó kulcshoz mindenképpen hozzá kell rendelnünk egy jelszót, majd ezt követően a Kulcspár generálása gombra kattintva létrejön a saját, privát kulcsunk. A saját kulcsunk létrehozásával természetesen még nem titkosítottuk a szükséges dokumentumot. A titkosítás ilyenkor a fentebb már ismertetett módon történik, azzal a különbséggel, hogy a kulcs mezőben immár nem csak az intézmény kulcsát, hanem a saját kulcsunkat is láthatjuk. Figyeljünk oda, hogy az Eszközök menü Beállítások menüpontja alatt található konfigurációs ablakban a Kívánja-e saját kulcsát a titkosításhoz automatikusan használni bejegyzés mindig legyen „bepipálva”, ugyanis, ennek ellenkezője esetén a saját kulcsunk nem vesz részt a titkosítási folyamatban, és a betitkosított dokumentumokat nem fogjuk tudni visszafejteni.    

28

29 Az Abevjava keretprogram önmagában nem tartalmaz nyomtatványokat, ezért ezeket nekünk kell letöltenünk, ill. telepítenünk az APEH Portálról. Könnyedén megtalálhatjuk a kívánt nyomtatványunkat, ha ismerjük a pontos számát az online használható nyomtatványkeresővel. Amennyiben a számot nem ismerjük, már nehezebb helyzetben vagyunk. Használnunk kell a Keresés vagy Összetett keresés funkciókat.

30 AbevJava nyomtatványkitöltés
Törzsadatokat használhatunk Kitöltött adatainkat ellenőrizhetjük Sárga = csak figyelmeztetés Piros = hiba, érvénytelen lehet tőle a bevallás Nyomtatvány küldése ügyfélkapun keresztül feltételei: internetkapcsolat személyes regisztrált ügyfélkapu Használjuk az AbevJava nyomtatványkitöltőt!

31 Ebben a menüpontban a társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek és adótanácsadók törzsadatait lehet rögzíteni. Új nyomtatvány kitöltésekor az itt felvitt törzsadatok közül választhat. Ez a funkció a Szerviz / Törzsadatok menüpontból érhető el.

32

33 Ebben a munkafázisban (Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre) történik meg a nyomtatványok adatait tartalmazó XML fájl előállítása és ellenőrzése, majd tömörítése és titkosítása. A titkosított állomány a telepítéskor beállított postázó könyvtárba (alapértelmezetten: „…\KR\Kuldendo”) kerül. A rendszer mindig küld visszaigazolást a titkosított fájl létrehozásáról és elérési útvonaláról és nevéről.

34 Az elküldésre kattintás után az internetes böngészőprogramunk segítségével be kell lépnünk az Ügyfélkapu oldalán saját felhasználónevünk és jelszavunk segítségével, majd a megjelenő menüben a Dokumentumfeltöltésre kattintani.

35 Elkezdjük a Dokumentumfeltöltés szolgáltatást használni.

36

37 A felbukkanó ablakban (felső kép) válasszuk ki a feltölteni kívánt állományokat (egyszerre többet is kiválaszthatunk), majd a „megnyitás” (angol operációs rendszer esetén „open”) gombra kattintva betölthetjük a dokumentumokat. A betöltött dokumentumok megjelennek a feltöltő ablakában. Ugyanitt kiválaszthatjuk (alsó kép), hogy az érkeztetési visszaigazolást hova szeretnénk kapni. Az értesítési tárhely – ez esetben az értesítési levelek a Központi Rendszer egy biztonságos postafiókjába érkeznek. Ügyfélkapus cím – ez esetben az értesítési levelek a felhasználó által, az Ügyfélkapu-regisztrációkor megadott postafiókba érkeznek. Ha bejelöltük, hogy hova szeretnénk kapni az értesítéseket, ezután a „Feltöltés” gombbal tudjuk elküldeni (feltölteni) a bevallásunkat.

38 Az e-bevallás körülményei
a meghatalmazáshoz a civil szervezet vezetőjének nyilatkoznia kell a meghatalmazottat beazonosítják Hátrányok lefagy a rendszer elkeverednek az adatok a felhasználandó dokumentumokat gyakran megváltoztatják nem küldenek igazolást a bevallásról ha egy civil szervezetnél nincs meghatalmazott vagy több is van, akkor tovább bonyolódik az ügyintézés A meghatalmazott csak úgy kaphatja meg az ügyintézéshez szükséges ügyfélkódját, ha az adott önkormányzatnál személyesen igazolja, hogy a civil szervezet őt szemelte ki az ügyintézésre. Az APEH honlapjáról letölthető formanyomtatványban a civil szervezet vezetőjének nyilatkoznia kell ahhoz, hogy a meghatalmazott személyét az önkormányzatnál hitelesen beazonosíthassák. Gyakran előfordul, hogy egy könyvelő több céget, civil szervezetet képvisel, ekkor csak egy ügyfélkódot kap a több szervezet által meghatalmazott, és a belépés után egy menüből választhatja ki, hogy épp melyik szervezet nevében szeretne eljárni. Mivel az ügyfélkapu informatikai rendszerét nagyon sokan használják előfordul, hogy a rendszer nem üzemel, vagy lefagy. Az is megeshet, hogy az adatok elkeverednek. Ekkor minden esetben a hagyományos ügyintézésnek kell következnie. Vagyis valaki, általában a meghatalmazott befárad a civil szervezet nevében az önkormányzathoz. Az ügyintézésben kicsit zavaró, hogy a felhasználandó dokumentumokat gyakran megváltoztatják, és erről nem értesítik az ügyintézőket. Problémák esetében azt a bevallást igazoló t kell kinyomtatnunk és magunkkal vinnünk az önkormányzathoz, amit az Ügyfélkapu rendszere visszaküld a számunkra. Tovább bonyolíthatja az ügyek intézését, ha egy civil szervezetnél nincs meghatalmazott (mindenki maga intézi saját havi bevallását), vagy több meghatalmazott is van.

39 Hibaelhárítás Ellenőrizni a bevallás nyugtáját és folyószámláját
APEH eBEV-rendszere Az APEH eBEV-rendszerének lehetőségei: - folyószámla lekérdezésére - adóbevallások jóváhagyása - nyugta letöltésére - üzenetek letöltésére (lekérdezhető értesítések) - jogosultságok lekérdezése (mely adóalanyokhoz, milyen jogosultságokkal rendelkezik) - hibalista lekérdezésére (automatikus) Ügyfélvonal használata Üzemzavarra vonatkozó jogszabályok A bevallás elektronikus benyújtása során az adóhatóság a saját adatbázisában és az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő adatok összehasonlítása alapján azonosítja a bevallás benyújtójának személyét. A Kormányzati Portál a bevallást benyújtó személy részére nyugtázza a bevallás elküldését. Ez a nyugta azonban kizárólag a bevallás elküldésének tényét rögzíti. A bevallás megérkezésének, feldolgozásának ténye az eBEV-portálon keresztül kérdezhető le. A bevallás elküldése nem jelenti azt, hogy az elküldött bevallást az adóhatóság fogadni is tudja. Ha az adott ügyfélnek az adóhatóság nyilvántartásában szereplő személyi adatai nem egyeznek meg az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő személyi adatokkal, ebben az esetben az adóhatóság a viszontazonosítási hiba miatt nem tudja fogadni a bevallást. Erről a program -ben elküldött hibaüzenettel értesíti a bevallást benyújtó személyt. Amennyiben a viszontazonosítási hibát 3 munkanapon belül sikerül kiküszöbölni, ebben az esetben a bevallást (adatszolgáltatást) az adóhatóság feldolgozza. A hiba 3 munkanapon túli fennállása esetén kiküszöbölését követően a bevallást ismételten be kell nyújtani. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság adatvédelmi okokból nem kapcsolhatja össze nyilvántartását az okmányirodák nyilvántartásával, kizárólag az érintett ügyfelek közreműködésével tisztázható, hogy az egyedi esetben melyik adat eltérése okozza a viszontazonosítási hibát. A viszontazonosítási hibával érintett ügyfeleinket kérjük, hogy szíveskedjenek lekérdezni az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő adataikat, és azt tételesen leellenőrizni az írásjelekre is kiterjedő figyelemmel. Fontos tudni, hogy a legapróbb eltérés is hibajelzéshez vezet, mivel a számítógép nem képes mérlegelni a különbségeket, csak regisztrálja őket. Kérjük továbbá, hogy az adatokat szíveskedjenek bemutatni az illetékes APEH igazgatóság ügyfélszolgálatán. A két nyilvántartásban szereplő adatok összevetése alapján állapítható meg, hogy fennáll-e adateltérés, szükséges-e az adatok módosítása. Felhasználói dokumentum az eBEV használatához: Az Ügyfélkapu a nap 24 órájában folyamatosan üzemel, azonban adózási ügyekben a telefonos segítségnyújtás (HelpDesk-szolgáltatás) csak az alábbi nyitva tartás szerint érhető el: hétfő-csütörtök óráig pénteken óráig Ügyfélkapuval kapcsolatos (elektronikus adóbevallási, regisztrálási) problémák esetén hívja a 189 kék számon a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ Ügyfélvonalát. (Külföldről az Ügyfélkapu a    számról hívható)  Az APEH tájékoztatási telefonszámai (Központi Tájékoztatási Osztály): Matáv kék hívószám: (06-40) (helyi tarifával hívható, mobilról is használható)  Mobilhálózaton belüli hívószám: (06-20) (06-30) (06-70) (06/20-, 30-, 70-, hálózaton belüli tarifával) Az elektronikus bevallás szolgáltatásainak előrelátható technikai korlátozásáról az APEH honlap főoldalán illetve a Tájékoztatás üzemszünetről című rovatban adunk információt Önöknek.   Üzemzavarra vonatkozó jogszabályok 24 órán belül tájékoztatás az üzemzavar kezdetéről és megszűnéséről 5 napos üzemzavar esetén az ötödik napot követően postai tájékoztatás az ügyintézés hagyományos módjáról Tartós, átmeneti meghibásodás esetén tájékoztatás és felhívás a szükséges eljárás megismétlésére Az átmeneti üzemzavar teljes időtartama, tartós üzemzavarnál a kezdő időponttól az értesítés kézbesítéséig eltelt idő nem számít bele a határidőkbe

40

41 Első lépésként be kell jelentkezni az eBev portálra
Első lépésként be kell jelentkezni az eBev portálra. A Portál első bejelentkezéskor bekéri az adóazonosítót. A belépés kizárólag abban az esetben lesz sikeres, ha az adóazonosítóhoz rendelt adatok (név, születési hely, anyja neve, születési hely, idő) megegyeznek az Ügyfélkapu által tárolt adatokkal.

42 Az eBev rendszer - az arra jogosultaknak - lehetőséget kínál folyószámla kivonat igénylésére a Lekérdezések menü Folyószámla-kivonat lap segítségével. Folyószámla-kivonat igénylésekor megadhatjuk az adóalanyt, a folyószámla típusát és a feldolgozandó időszak végdátumát.

43 1%-os bejelentési kötelezettség
Egyenlőre csak annyit tudni, hogy valamelyik Abev kitöltő-programhoz fognak készíteni egy 1%-os nyomtatványt, amit az előbbiekben ismertetett módon kell majd benyújtani. A civil kedvezményezetteknek az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat idén először nem sajtóközleményben kötelesek közzétenni, hanem október 31-éig az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az Ügyfélkapu felhasználásával megküldött nyomtatvány útján kell megküldeni. Az elektronikus megküldéshez a jelzett időpontig természetesen minden kedvezményezettnek be kell jelenteni az állami adóhatósághoz azt a magánszemélyt, aki jogosult a szervezet nevében eljárni és rendelkezik hozzáféréssel az Ügyfélkapuhoz. Legfrissebb információ lekérhető az Apeh honlapjáról:

44 támogató információk Általános felhasználói tájékoztatások GYIK
GYIK E-tananyagok

45 Elektronikus pályázásról általában
kötelező regisztráció az adott rendszerben a megfelelő felhasználónévvel és jelszóval kell az elektronikus pályázati felületre belépni ott található dokumentumok kitöltése szükséges dokumentumok letöltése és visszaküldése e-bevallást igazoló nélkül, bizonyos pályázatokhoz szükséges igazolásokat nem adnak ki a számunkra Az elektronikus pályázáshoz minden esetben regisztráció kell, majd a megfelelő felhasználónévvel és jelszóval kell az elektronikus pályázati felületre belépni. Ezután vagy az ott található dokumentumok kitöltésével, vagy a szükséges dokumentumok letöltésével, majd a megfelelően kitöltött dokumentumok adott címre való visszaküldésével érvényesíthető a pályázat. További információk elektronikus pályázásról: 2007 Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)

46 Mi is az EPER? Elektronikus pályázati rendszer a Nemzeti Civil Alap (NCA) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SzMM) legtöbb pályázatához Fő funkciók: pályázatok kitöltése pályázatok benyújtása pályázati projekt megvalósítása pályázatkezelés minden fázisának ellátása és követése Általános rendszerjellemzők: egyedi azonosítón alapuló regisztráció Kinyomtatott regisztrációs nyilatkozat aláírása és elküldése éves díj Dokumentumok (pl.: Éves jelentés) szkennelése is szükséges a használathoz! Az ismertetés során az EPER felhasználói kézikönyvet követjük, ami az alábbi linkről tölthető le: Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a Mobilitás Internetes Pályázatkezelő Rendszer utódja, amelyet 2007 februárjától működtet az ESZA Kht től már itt lehetett beadni a Nemzeti Civil Alap (NCA) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SzMM) legtöbb pályázatát. Az EPER az lehetőséget ad a pályázatok kitöltésétől, benyújtásától kezdve a pályázati projekt megvalósításáig és lezárásáig a pályázatkezelés minden fázisának ellátására és követésére. Regisztráció, majd az egyedi azonosító megérkezése után lehet bejelentkezni a rendszerbe. Az EPER-ben való regisztráció sajátossága, hogy külön kell bejelentkezni szervezetek, valamint magánszemélyek részére, továbbá éves díjat kell fizetni, amelyet a benyújtott pályázat, és a kapcsolódó iratok formai ellenőrzése során vizsgálnak. Emellett a bejelentkezéskor úgynevezett regisztrációs nyilatkozatot kell lenyomtatni, majd aláírással ellátva visszaküldeni az ESZA Kht. címére. Csak ennek beérkezése után lehet dolgozni a rendszerben. Az EPER az ESZA Kht. honlapjáról, a címen érhető el. Általános pályázati feltételek és tulajdonságok: Amennyiben NCA pályázatról van szó vagy a pályázati felhívás úgy rendelkezik, hogy a pályázatot a pályázó választása szerint akár interneten keresztül is be lehet nyújtani, és a pályázó emellett dönt, illetve eleve a pályázatot kizárólag internetes pályázatként kell benyújtani, a pályázónak a pályamű benyújtása előtt regisztrálnia kell az EPER rendszerben. A regisztrációhoz szükség van egy érvényes elektronikus levélcímre ( címre). A regisztráció megkezdése előtt el kell dönteni, hogy személyként vagy szervezetként szeretne nyilvántartásba kerülni az EPER rendszerben. Személy alatt a magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat, szervezet alatt a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságokat, gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, egyházakat, személyek egyéb közösségeit, intézményeket stb. értjük. Fontos, hogy amennyiben Ön egy szervezet nevében szeretne később pályázatot beadni, akkor a szervezet regisztrációja funkciót válassza, hiszen a pályázó adataihoz a regisztráció során megadott adatokat fogjuk automatikusan beemelni. A regisztráció végén egy aktivációs t küldünk. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs ben található linkre kattint. Sikeres regisztrációt követően minden pályázónak ki kell nyomtatnia egy Regisztrációs Nyilatkozatot. Ezt a rendszerbe történő belépést követően a „Reg.nyilatkozat” menüpont alatt a nyilatkozat nyomtatása gombbal teheti meg. Az így kinyomtatott nyilatkozatot hivatalos aláírással kell ellátnia, és azt legkésőbb az Ön által legelőször megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig meg kell küldenie az ESZA Kht. címére (1590 Budapest, Pf.:102) minden naptári évben. Ezen kívül addig be kell fizetnie a rendszer használatának éves, adott naptári évre vonatkozó díját, 3000 Ft-ot az ESZA Kht számú bankszámlaszámára. Kérjük a befizetés, átutalás során mindenképp tüntesse fel felhasználónevét vagy adószámát a közlemény rovatban a könnyebb azonosíthatóság érdekében! A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a társadalmi szervezetektől és alapítványoktól 2009-ben is átvállalja a rendszerhasználati díj megfizetését. Az évi egyszeri, rendszerhasználati díj befizetésével és a Regisztrációs Nyilatkozat megküldésével a pályázó jogosulttá válik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ESZA Kht. által kezelt, az adott naptári évben a hazai forrásokra kiírt, minden, elektronikus úton beadható pályázati kategóriájára pályázatot beadni. Botrányos hozzáállás a technikai feltételekhez: „A rendelkezésre álló rendszergazdai információk szerint Ön FIREFOX 3.0. típusú internet böngészőt használ. A pályázatkezelő rendszer használatához Internet Explorer 5.5, vagy annál magasabb verziószámú böngésző szükséges. Kérem, a kérdés kapcsán forduljon rendszergazdájához!”

47 Ehető az EPER? Használat előtt mindenképpen tanulmányozzuk a Felhasználói kézikönyvet! Lépjünk be hozzáférésünkkel az oldalra, és nézzük át a szervezeti adatokat! Technikai feltételek: Az oldalak megjelenítéséhez és a rendszer megfelelő működéséhez legalább Internet Explorer 5.5 böngésző és 800x600 képernyő felbontás ajánlott. (!!!!!) A letöltött Felhasználói kézikönyv fejezeteit vesszük sorra! Az oldalak megtekintéséhez és az EPER használatához az alábbi böngészők használata javasolt: Microsoft Internet Explorer 5.5, és magasabb verziók Mozilla Firefox 1.4, és magasabb verziók A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy az űrlapmezők gyakran szétesnek Firefox alatt. A rendszer sokszor már belépéskor félreérthető hibaüzenetet küld a felhasználónak. Ugyancsak kérdés, hogy az IE 8-as verziójával mennyire kompatibilis a program. Gyakorlatképpen töltsünk ki egy pályázati adatlapot (

48 Ismertető a kezelőfelületről

49 Ismertető a kezelőfelületről

50 A Civil szervezeti regisztráció felülete.
Az adatlap kitöltésével regisztrálhatunk a rendszerbe. Lapozni a bal oldalon található „könyvjelzőkkel” tudunk. Mielőtt azonban elkezdenénk kitölteni a képernyőn látható adatmezőket, kattintsunk a lap alján található Ált.szerz.feltételek gombra és olvassuk el a rendszerhez kapcsolódó általános szerződési feltételeket (ÁSZF). (Ezt a dokumentumot a portál Dokumentumok menüpontjában is megtalálhatjuk az EPER téma alatt.) Az ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadása a regisztráció feltétele. Az oldal elolvasása után a lap alján található vissza gombbal juthatunk újra a regisztrációs űrlapra. A regisztráció megkönnyítése érdekében az űrlapon a sorok elején piros vonallal vannak jelölve a kötelezően kitöltendő adatok. A mezők kötelezőssége egyes adatok tekintetében változhatnak. (Pl. társadalmi szervezet esetében kötelez megadni a bírósági bejegyzésre vonatkozó adatokat). De ha a Mi szervezetünkre más adat is vonatkozik, azokat is töltsük ki, nehogy egy adat hiánya a beadott pályázata hiánypótlását, érvénytelenségét vonja maga után.

51 A nyitólap bal oldalán található a rendszer menüje, amelyen keresztül eljuthatunk pályázatainkhoz, üzeneteinkhez, stb. A nyitólapon további fontos tudnivalókat, aktuális információkat találhatunk, amit általában a belépés után érdemes elolvasni.

52 pályázati kategóriák


Letölteni ppt "E-közigazgatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések