Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kommunikációról általában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kommunikációról általában"— Előadás másolata:

1 A kommunikációról általában
Forrás: SZE-EKI jegyzet BMF-SZGTI jegyzet Balázs Géza-Benkes Zsuzsa: Anyanyelvi beszédkultúra

2 A kommunikáció jelentése
A kommunikáció szó a latin "communicare" igéből származik, jelentése: valamit közössé tenni, közösen tanácskozni, valamit átadni egymásnak. (Kommuna, kommün, kommunizmus stb. mind egy szótőből fakad a közös, a közösség, a kapcsolat alapjelentésből.) tájékoztatás, (hír)közlés információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer útján közlemény összeköttetés, közlekedés, érintkezés

3 A kommunikáció meghatározása
a kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. Az emberek vonatkozásában ez kiterjesztendő: információk, gondolatok, érzelmek továbbítására. úgy is mondhatnánk: a kommunikáció segítségével, megfelelő szimbólumok, szimbólum-rendszerek használata mellett az emberek információk, érzések, gondolatok közös értelmezésére törekszenek.

4 A kommunikáció területei
A kommunikáció meghatározása azonban akkor teljes, ha mindenfajta kommunikációt magában foglal. Ennek megfelelően a kommunikáció területei a következők: kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben, azaz információátadás mindenféle rendszerben (az embertől is függetlenül létező kommunikáció az atomok világától a galaktikákig) kommunikáció technikai értelemben - információátadás ember alkotta, technikai rendszerekben (telefon, számítógépek stb.) társadalmi kommunikáció - információátadás az emberek között a társadalmi szféra rendszereiben biológiai kommunikáció - az élő szervezetek különféle rendszereiben folyó - többnyire biokémiai úton indukált - információátadás. Szűkebb értelemben tekintjük emberi vagy humán kommunikációnak a biológiait és a társadalmit

5 A kommunikáció alapfunkciói
A kommunikációnak négy alapfunkciója van mind személyközi, mind társadalmi vonatkozásban: Információs funkció: a kommunikációs folyamat résztvevői között tájékoztatás történik, mely során tényeket, ezek magyarázatát közöljük. A közléshez fűződő érzések, illetve az érzések magyarázata is ide tartozik. Érzelmi funkció: a közlő személyiség belső feszültségeinek feloldására kerül sor az érzelmek kifejezésével. Elégedettség, öröm, bosszúság, aggodalom, bánat, lelkesedés stb. egyaránt ide tartozik, ugyanis a ki nem fejezett, visszafojtott pozitív érzelmek éppúgy feszültséget okoznak, mint a negatívak. Motivációs funkció: a kommunikációs folyamatokban a közlő fél a legtöbbször a fogadót rá akarja bírni valamire: cselekvésre, magatartásváltoztatásra, közös vélemény kialakítására, valamilyen körülmény, esemény, jelenség elkerülésére stb. E funkció leginkább a meggyőzés, a bátorítás révén jut kifejezésre. Ellenőrzési funkció: újabb kommunikációs kapcsolatfelvétel segítségével tudjuk meg, hogy az eredeti elérte-e célját? Ehhez azonban kommunikációs céljainknak nagymértékben tudatosnak kell lenniük. A funkció segítségével tárjuk fel kommunikációs partnereink indítékait.

6 Kommunikációs helyzetek
állatok közötti technikai eszközök közötti ember és állat közötti ember és technikai eszközök közötti ember és ember közötti

7 A következő ábra a kommunikációs technikák fejlődésének főbb állomásait próbálja szemléltetni

8 A kommunikáció fajtái a kommunikációban részt vevő személyek száma szerint intraperszonális, interperszonális, csoport- és tömegkommunikáció az alkalmazott jelrendszer függvényében verbális és nem verbális kommunikáció a közlő szándéka szerint szándékos és nem szándékos kommunikáció közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illetően kognitív és affektív-emocionális, vagy egy másik felosztás szerint praktikus (gyakorlati), irányító és szórakoztató kommunikáció

9 A nyelvek kialakulása az emberi nyelv kialakulása több százezer éves fejlődés eredménye az állatvilágból kiemelkedő ember közösségeket alkotott, a nyelvet a közösen végzett munka és a gondolatok közlésének vágya hozta létre a munkát eleinte gesztusokkal kombinált hangnyelv kísérte; a gondolkodás fejlődésével a közlés az ember szándékától függővé vált, a legalkalmasabb eszköze pedig a tagolt hangadás lett a világon különböző megközelítések szerint nyelvet tartanak számon a 21. században több ezer nyelv eltűnését jelzik (a nyelvek nem halnak ki, hanem a beszélőik döntenek úgy, hogy elhagyják a nyelvüket, átváltanak egy másik nyelvre)

10 Nyelvi közlésfolyamat
FUNKCIÓI Tényteremtők házasságkötési formula névadási formula Köznapiak nem közvetlen kommunikatív célú nyelvhasználat önkifejezés felhívás kapcsolatteremtés, kapcsolatfenntartás információkérés, -átadás, átvétel Művésziek művészi közlés, befogadás ALKOTÓELEMEI A kommunikációs helyzet adó tárgy/téma nyelv/kód közlemény/üzenet csatorna vevő A kommunikációs környezet a verbális nyelvi kommunikációtól független, de a kommunikációs partnerhez kötött: tárgyi környezet, ruházat, hajviselet, smink stb.

11 Nyelvi közlésfolyamat
KÖZVETLEN (ÉLŐ) FORMÁI kizárólag adott hangszínnel, hangsúllyal, hanglejtéssel megszólaltatott közlemények mimikával és gesztusokkal is kísért -az adott hangszínnel, hangsúllyal, hanglejtéssel megszólaltatott -közlemények testhelyzet - és távolságváltoztatással is kísért közlemények KÖZVETETT (RÖGZÍTETT) FORMÁI Auditív hangkazetta, CD, számítógép Vizuális Kézzel írott, géppel írott, nyomtatott közlemény, sms stb. Audiovizuális - videofelvétel, tv-adás, film stb.

12 A nyelvekben meglévő legfontosabb azonosságok (univerzálék)
minden emberi nyelv elsődleges közvetítőközege hangzó minden nyelvben van magánhangzó minden nyelvnek vannak nyelvtani szabályai van eszköz az én, te és az ő (vagy az) megjelölésére minden nyelvben a nyelvi kifejezéseknek van jelentésük minden nyelvben vannak olyan kifejezések, amelyek személyt vagy tárgyat, tulajdonságot, valamint cselekvést, történést, létezést fejeznek ki


Letölteni ppt "A kommunikációról általában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések