Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió Valahol Európában…...

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió Valahol Európában…..."— Előadás másolata:

1 Európai Unió Valahol Európában…..

2

3 2 ország között Megállapodás Pl. búza Önálló államok megszűnnek,
Integráció lépcsőfokai Kétoldalú Kereskedelmi megállapodás Szabadkereskedelmi övezet Vámunió Közös piac Gazdasági unió Monetáris Politikai 2 ország között Megállapodás Pl. búza Önálló államok megszűnnek, Egységes politikai szerveződés NAFTA 1994 Korlátozás Mentes kereskedelem Közös valuta Unión belül szabadkereskedelem Közös gazdasági beruházások Tőke és munkaerő Szabad áramlása

4 Európai integráció megalakulása napjainkig
A világ egyetlen integrációja ahol megvalósul a monetáris unió. Ez az Európai Unió. Jelenleg 27 tagállama van.

5 Világgazdasági jelentősége
1951- Európai Szén és Acélközösség – német szén + francia vasérc 1957- Európai Atomenergia Közösség ( Római szerződés) 1957 – Európai Gazdasági Közösség (EGK) Közös Piac

6 1967- a 3 integráció egyesült Európai Közösség néven.
Tagországok / alapító/ : Németország Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Olaszország

7 1993- Maastrichti Szerződés_ Európai Unió
Az integráció 3 alappillére: - Gazdasági és pénzügyi unió, - Közös kül, - és biztonságpolitika, Együttműködés Belpolitikai- és igazságszolgáltatás, bűnüldözés terén (EUROPOL).

8 Schengeni-egyezmény A schengeni egyezmény lehetővé tette a tagállamai közötti belső határellenőrzések eltörlését és a külső határok ellenőrzésének összehangolását. Ez nem vonatkozik az Egyesült Királyságra és Írországra, viszont a nem EU-tagállam Izland és Norvégia szintén részt vesz az együttműködésben.

9 Lisszaboni-szerződés
A Lisszaboni szerződés decemberi hatályba lépése óta az Európai Tanács üléseit egy állandó elnök vezeti. Korábban rotációs rendszer működött, félévente váltogatták az elnöki-posztot.

10 Ausztria,Finnország,Svédország Legnagyobb bővítés= 10 ország
6 alapító 1973 Anglia,Dánia,Írország 1981 Görögország 1986 Portugália Spanyolország 1995 Ausztria,Finnország,Svédország 2004 Legnagyobb bővítés= 10 ország 2007 Bulgária Románia Európai Unió bővítése Magyarország Szlovákia Szlovénia Málta Csehország Lengyelország Észtország Lettország Litvánia Ciprus

11

12 Európai Unió intézményei, működése
Európa Tanács Évi/2-3 alk. üléseznek kormányfők Európai Unió Tanácsa Döntéshozó szerv Európai Bizottság Döntés- Előkészítő, Javaslat- tevő Európa Parlament Lakosság érdek- Képviselete Strasbourg Brüsszel Luxemburg Központi Bank Frankfurt monetáris Politika meghat. Ombudsman Állampolgári panaszok Európai Unió intézményei, működése

13 Pontosítás Az Európa Bizottság jelenleg 27 (minden tagállamból egy) biztosból áll. Az Európa Tanács tagjai a tagállamok kormányfői. Évente 4 alkalommal üléseznek. Az Eu fő irányvonalait dolgozzák ki.(politikai, gazdasági). Az Európai Unió Tanácsa (vagy Miniszterek Tanácsa) a törvényhozás egyik felét jelenti. Minden tagállamból egy miniszter a tagja. Az Európai Parlament a törvényhozó hatalom másik fele. 750 képviselőjét közvetlenül választják 5éves időtartamra

14 Az Európai Unió jelképei
Zászló Himnusz: Beethoven IX.szimfóniából Európa-nap május 9. Jelmondat „ Egység a sokféleségben” 1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter előterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, Ezt tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek.

15 Mezőgazdasági és regionális irányvonalak
gazdaságpolitika Protekcionista Intézményes árak Exporttámogatás Intervenció Termelési támogatás állategészségügy Közös Agrárpolitika KAP EU költségvetésének 44%-a EU GDP-jének csak 2%-át adja Aktív keresők 5%-a

16 Fogalomtár intervenciós ár; több mezőgazdasági termény esetében a termelői árak nem eshetnek egy meghatározott szint alá. Ez az intervenciós ár. Az exporttámogatás a magasabb belső és az alacsonyabb külső árak közötti különbség kiegyenlítésére szolgál. A termékekre „intézményes” árakat határoztak meg, amelyek alapja a belső piacon fellelhető legmagasabb ár . A különböző termények után különböző összegű támogatás jár, de egy átalányt vezetnek be a megművelt föld területe alapján. Ezen kívül még pótlólagos támogatást adnak a környezeti szempontból előnyös földművelési módokra. Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény (North American Free Trade Agreement (NAFTA)) az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között 1992 augusztusában aláírt, és 1994 január 1-jén életbe lépett szabadkereskedelmi egyezmény. Az ombudsman, magyar nevén országgyűlési biztos, olyan saját hivatallal rendelkező, a parlament által megválasztott köztisztviselő, aki tevékenységében más állami szervektől független, és csak az őt megválasztó országgyűlésnek tartozik felelősséggel


Letölteni ppt "Európai Unió Valahol Európában…..."

Hasonló előadás


Google Hirdetések