Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A független iskolák helyzete Európában Az ECNAIS 2011-es konferenciája alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A független iskolák helyzete Európában Az ECNAIS 2011-es konferenciája alapján."— Előadás másolata:

1 A független iskolák helyzete Európában Az ECNAIS 2011-es konferenciája alapján

2 ECNAIS European Council of National Associations of Independent Schools Független Iskolák Szövetségeinek Európai Tanácsa

3 KÜLDETÉS KÉPVISELI mindenfajta független oktatás érdekeit, amelyek alapelvei az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata szelleméhez illeszkednek. KIFEJLESZT politikai álláspontokat, melyek a független szektor értékeit hirdetik, illetve elősegítik annak elfogadottságát és nemzeti kormányzati támogatottságát. MEGCÉLOZ véleményformálókat nemzetközi szinten: előzetesen egyeztetett program alapján, közös problémák mentén képviseli a független szektort az Európa Tanács, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egyéb nemzetközi szervezetek előtt. SEGÍTI a jelenlegi és potenciális tagokat erőfeszítéseikben, amelyek a demokratikus hozzáállás értékeit képviselik a sokszínű társadalomban.

4 FELADATOK Összehozni a független iskolák nemzeti szervezeteit az európai országokban. Segíteni tagjait az oktatási sokszínűség joga, valamint a szülői választási szabadság fontosságának megértetésében és elfogadtatásában, illetve képviselni a független iskolák létfontosságú szerepét a modern demokratikus társadalomban. Továbbvinni mindenfajta független oktatás érdekeit, amelyek alapelveikben illeszkednek az Emberi Jogok Általános Nyilatkozatának szelleméhez. Ha szükséges, képviselni a független szektort az Európa Tanács, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egyéb nemzetközi szer- vezetek előtt.

5 CÉLOK/1 Együttműködés elősegítése a független iskolák nemzeti szervezetei között Nemzeti szervezetek hálózataként való funkcionálás Információk és ötletek cseréjének lehetővé tétele Találkozók szervezése, melyeken a független iskolák európai dimenzióját erősítő új kezdeményezéseket tárgyalhatják meg a tagok Információ szolgáltatása az európai oktatásügy helyzetéről, illetve a különböző oktatási rendszerekről Az EU oktatási projektjei létrehozásának segítése Képzések szervezése tanárok és igazgatók számára Nemzetközi tanártovábbképző programokon való részvétel segítése, hirdetése …

6 CÉLOK/2 … Segítse a tanárok, diákok és egyéb oktatási szakemberek mobilitását és hálózatépítését Koordinálja a független iskolák nemzeti szintű szervezeteit Monitorozza a különböző európai országokban a független iskolákat érintő változó tendenciákat Monitorozza a különböző európai országokban a független iskolákat érintő politikai környezetet Megvitasson különböző oktatási megoldásokat Figyelemmel kövesse a parlamenti és kormányzati dokumentációt Támogasson EU-s oktatási szerveződéseket Előmozdítsa a sokszínűség jogát a nemzeti oktatási rendszerekben Fórumként szolgáljon, amely lehetővé teszi az oktatás szabadsága és a szülői választás fontosságának megértetését, illetve az ennek érdekében végzett közös munkát …

7 CÉLOK/3 … Felvilágosítsa a közvéleményt és az EU vonatkozó szervezeteit az oktatás és a szülői választás szabadsága fontosságáról Elősegítse a szülői választás jogának megértését Hirdesse a független iskolák életbevágó fontosságát a modern demokratikus társadalomban Képviselje mindenfajta független oktatási érdekeit, ahol az alapelvek illeszkednek az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata szelleméhez Kapcsolati forrásként szolgáljon más európai országok számára (Nyugat-, Közép- és Kelet-Európai) Találkozási pontként szolgáljon más a független iskolák többi nemzeti szervezete számára, melynek alapelvei (oktatás és szülői választás szabadsága) megegyeznek a Szervezet alapelveivel. Egyetértés-alapú képviseletet biztosítson az Európa Tanács, az Európai Parlament és a többi EU hatóság előtt

8 Az ECNAIS tagszervezetei

9 Az ECNAIS tagországai Anglia Bulgária Csehország Dánia Finnország Franciaország Hollandia Izland Lengyelország Magyarország Németország Norvégia Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia

10 HELYZET 2011 Az oktatás változatossága Harc az életben maradásért, azaz a jövő építése

11 Az ECNAIS tagegyesületeinek legfontosabb kihívásai 2011-ben Melyek a legriasztóbb tények országában? - A gazdasági válság okozta krízissel kapcsolatos konzekvenciák kezelése. - Rugalmatlan tantervi változtatások, központi szabályozás. - Társadalmi érdektelenség a különleges szolgáltatásokat nyújtó iskolák iránt. Milyen lépéseket tettek új lehetőségek feltalálása felé? - Növelni befolyásunkat a parlamentben. - Szerepünk súlyának növelése az OKNT-ben, képviselőink meghívása iskolánkba. - Szülői egyesülések támogatása - Média jelenlét Erőfeszítéseiknek milyen eredményeit tudják felmutatni? - Nem megkerülhető a független iskolai szféra, bár támogatása csökkenthető, megvonható. - Az iskolák jelentős része nem küzd tanulóhiánnyal. - Még mindig VAGYUNK!

12 Struggle for Life vagy jövőépítés? Finanszírozás Politika Autonómia

13 Struggle for Life Országok közötti egyetértő megfelelések, közös vélemény: „A pénz kövesse a gyereket” (Avagy a hatékonyság felmutatása)

14 Struggle for Life/2 Poszt szocialista országok közötti különbségek és megfelelések Jobboldali kormányok Szövetségeseink?

15 Autonómia Bürokrácia – tantervi szabályozás Közszolgáltatás vagy üzlet? A civil társadalom figyelmének hiánya

16 JövőképJövőkép Önbecsülés Tudatos minőség és értéktartás Erős és kreatív lobbytevékenység Professzionális PR

17 Jövőkép/2 Szövetségesek megkeresése (pl. a tudomány szférájában) Innováció Szponzorok felkutatása Partnerek mozgósítása


Letölteni ppt "A független iskolák helyzete Európában Az ECNAIS 2011-es konferenciája alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések