Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OTH Egészségügyi Igazgatási Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OTH Egészségügyi Igazgatási Főosztály"— Előadás másolata:

1 OTH Egészségügyi Igazgatási Főosztály
A szakfelügyelet szerepe az ÁNTSZ egészségügyi igazgatási tevékenységében Dr Molnár Zsuzsanna Főosztályvezető OTH Egészségügyi Igazgatási Főosztály

2 Egészségügyi igazgatás fő folyamatai
engedélyezés ellenőrzés nyilvántartás jogszabály tervezetek véleményezése, kezdeményezése az egészségügyi szolgáltatók intézményeinek átalakításával kapcsolatos előzetes véleményezés panaszügyek kapacitás pályázatok véleményezése A szakfelügyelet bevonásával!

3 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
4. Cím Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása A minőségi rendszer 119. § Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltató nyújtsa az ellátás során érvényesüljenek jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani útmutatók szakirodalomban közzétett szakmai követelmények;

4 121. § A belső minőségügyi rendszer
Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja Célja a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is, a felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,

5 122. § A külső minőségi rendszer
az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési rendjére épül a szolgáltatások nyújtáshoz szükséges követelményeknek az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának, a szolgáltatások értékelési szempontjainak, az alkalmazott eljárások dokumentációjának, adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározása nyilvánosságra hozatala rendszeres felülvizsgálata

6 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
A szakmai felügyelet 123. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások felett az egészségügyi hatóság szakmai felügyeletet gyakorol. (2) A szakmai felügyelet keretében az egészségügyi hatóság feladata az egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése

7 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
6. § (1) A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében felügyeli az egészségügyi intézmények működésére vonatkozó szabályok érvényesülését, szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett;

8 7/1991. (IV.26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről 1. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) központi szervei b) az OTH irányítása alá tartozó Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK).

9 Szervezeti felépítés Egészségügyi Igazgatási Főosztály
Ápolási Szakfelügyeleti Osztály Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Az OTH szintjéről kiindulva ezen szakmáknál már biztosított az országos szakfelügyelet Országosan egységes gyakorlatot alakítottunk ki

10 Szakfelügyelet 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 2005. február 9.-én megalakult az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Feladata: az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai irányítása, koordinálása, felügyelete.

11 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
jogszabályok érvényesülésének elősegítése a gyógyító-megelőző ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésének, a szakmai irányelvek, minőségi követelmények közvetítése, megvalósításának ellenőrzése és folyamatos nyomon követése módszertanilag irányítja a szakfelügyelői hálózat tevékenységét

12 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
gondoskodik a szakfelügyelők szakfelügyeleti tevékenységére vonatkozó továbbképzéséről kidolgozza az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok gyűjtéséről, értékeléséről és továbbfejlesztéséről

13 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
a klinikai audit módszertana biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz országos és regionális szinten ellenőrzi a belső minőségügyi rendszert, a minőségirányítási rendszer auditjához indokolt esetben vagy felkérésre véleményt nyilvánít,

14 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
kapcsolatot tart a szakmai kollégiumokkal végzi az országos statisztikai adatgyűjtési programmal kapcsolatos ágazati adatgyűjtést és adatfeldolgozást foglalkoztatja az országos és regionális szakfőorvosokat.

15 Szakfelügyelők feladatai
Ellenőrzés Vizsgálatok végzése Véleményezés Egyedi esetekben vizsgálatok folytatása Intézkedési javaslat Éves jelentés készítése

16 OSZMK informatika, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, kezelés
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) szereplő, a szakfelügyelet által használható adatgyűjtések Szakterületek adatgyűjtési rendszere Nemzeti indikátor rendszer értékelése fejlesztése Egészségmonitorozás, nem fertőző betegségek epidemiológiai adatai Veleszületett Betegségek Országos Nyilvántartási Rendszere (Pl:jogszabályban előírt kötelezettség) OEP-től átvett adatállományok (Pl:kórházi adatlap, ambulans adatlap)

17 Szakfelügyelő hatásköre
Jelent, kezdeményez, javasol Meghatározott egészségügyi tevékenység végzésének felfüggesztését Az adott ellátás progresszivitási szintjének visszaminősítését Az egészségügyi szolgáltatás működési engedélyének visszavonását A hatósági intézkedés megtételére továbbra is a tisztifőorvos jogosult, akinek a szakfőorvos véleményét kötelező figyelembe venni

18 Szakfelügyelő hatásköre
Véleményt nyilvánít felkérés esetén a vezetői állásra pályázókról és a pályázatokról; mindazon kérdésben, amelynek véleményezésére országos szakfelügyelő esetén az országos tisztifőorvos vagy helyettesei, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazgatója, illetve az OSZMK főigazgatója, regionális, megyei, illetve városi szakfelügyelő esetén az OSZMK vagy a megyei, illetve a városi tisztifőorvos felkéri.

19 Helyszíni ellenőrzések
Az ÁNTSz-ról szóló évi XI. törvény 10. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében szakfelügyeleti vizsgálatra, helyszíni ellenőrzésre akkor kerül sor, ha azt külön jogszabály előírja, azt eseti, betegellátással kapcsolatban felmerülő panasz, konfliktus kivizsgálása teszi szükségessé, munkaterv végrehajtását szolgálja, az OSZMK feladatainak végrehajtását szolgálja.

20 A szakfelügyelő vizsgálja
Szakfelügyeleti tevékenysége során illetékességi területe bármely egészségügyi szolgáltatójánál - a szakterületéhez tartozó tevékenységek tekintetében a megelőzés, a kórismézés, a gyógyítás, az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét, minőségét, az egészségügyi jogszabályok, valamint szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását,

21 A szakfelügyelő vizsgálja
a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a betegbeutalás rendjét és annak gyakorlati megvalósulását, az ügyeleti-készenléti ellátás rendjét és összhangját,

22 4 fő szereplő Beteg Egészségügyi szolgáltató Szakfelügyelő
Egészségügyi hatóság

23 Milyen lényeges változás várható?
Meg kell szűnjön az adatgyűjtés és bejelentés: csak „adat”, a végén egy „fekete doboz” az új felfogás alapja a bizalom változásokat igényel minden érintett szervezet munkájában

24 Szakfelügyelet hatékonyabb bevonásával
miben kell változnia a főszereplőknek? Kitől mit várunk a szervezetek együttműködésében?

25 Egészségügyi Szolgáltató
a betegek korrekt, szakmailag, emberileg színvonalas ellátására törekvést tudományos bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek alkalmazását valós, a szakmai minimum feltételeken és irányelveken alapuló megfelelő adatszolgáltatást a szolgáltatás feltételeinek változása esetén információ továbbítását a többi szereplő felé

26 Egészségügyi Szolgáltató
a szolgáltatás folyamatos fejlesztési feltételeinek megteremtését és alkalmazását a szolgáltatóval szemben mi, a másik három szereplő, bizalommal vagyunk ennek megfelelően folyamatosan korrekt tájékoztatást kapjunk tőle elemzések, visszajelzések alapján történt változtatások révén javuljon az ellátás

27 Szakfelügyelet szakmai támogatást
a tapasztalatok alapján javaslatokat a szolgáltatók folyamatainak a fejlesztésére figyelem felhívást a „gyengén teljesítő” szolgáltatókra javaslatokat a működés feltételeit befolyásoló jogszabályi változásokra

28 Egészségügyi hatóság OTH szintjén a területi eü igazgatási és szakfelügyeleti szervezetek munkájának összehangolását a szakfelügyeleti tapasztalatok alapján a szükséges hatósági intézkedések megtételét egységes értelmezést és eljárásrend kialakítását

29 Egészségügyi hatóság jogszabály véleményezések és javaslatok megfogalmazásában a szakfelügyelet szakmai hátterének felhasználását átfogó elemzések alapján a szakmai támogató munka súlypontjainak meghatározását

30 Egészségügyi hatóság az OSZMK révén: a módszertani tudás gyarapítását minden résztvevőnél az egészségügyi igazgatás révén: a hatósági hátteret tudja hozzáadni ehhez a feladathoz.

31 A múlt? eddig is bevontuk a szakfelügyelőket valami hiányzott
az egységes és közös gondolkodás azt megmondja világosan a jogszabály, hogy mely esetekben milyen szinten kell kikérnünk a szakfelügyelő véleményét, azonban a vélemény kialakításában a szubjektivitás nagy szerepet játszott.

32 A múlt? A szakmai tudás, irányelvek, helyi eljárás leírások, a minimum feltételek természetesen meghatározóak, azonban a vélemény kialakításánál a szakmai szempontok érvényesítése az egyes szinteken (megyei, városi), szakmánként nem volt egységes.

33 Merre induljunk? elengedhetetlen a közös gondolkodás,
képzésekkel oktatásokkal, tapasztalatcserékkel gyarapítjuk ismereteinket át kell alakítanunk a gondolkodásunkat, hozzáállásunkat, az ellátás folyamatos javulása álljon a fókuszban

34 A cél Az országos szakfelügyelők hatékony bevonásával
alakuljon ki az az eljárási rend, folyamatok, melynek alapján az egyes szakmák országos szakfelügyelője országos szinten, majd ugyanezen szemlélettel a regionális, megyei, városi szakfelügyelők bevonása a hatósági feladatokba , a véleményük kialakításában pedig legyen segítségükre egységes szempontrendszer


Letölteni ppt "OTH Egészségügyi Igazgatási Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések