Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

B udapesti M űvelődési K özpont A főváros közművelődési szakmai szolgáltató és tanácsadó intézménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "B udapesti M űvelődési K özpont A főváros közművelődési szakmai szolgáltató és tanácsadó intézménye."— Előadás másolata:

1 B udapesti M űvelődési K özpont A főváros közművelődési szakmai szolgáltató és tanácsadó intézménye

2 A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai A megyei közművelődési tanácsadást és szolgáltatást ellátó intézmények tevékenysége Országos tanácskozás - Győr, 2001. október 10-11. Művelődési Intézmények, Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége

3 * Mit tekinthetünk a feladatellátás minimumának * Meghatározható-e a szolgáltatások optimális feltételrendszere * Ismerjük-e a szolgáltatások valódi értékét * Tudunk-e jól kommunikálni * Mérjük-e, dokumentáljuk-e munkánkat * Mérjük-e, dokumentáljuk-e mások munkáját Néhány megválaszolandó kérdés: A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

4 A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás jogszabályi háttere * Az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről * A megyei közművelődési rendeletek A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

5 A megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás A megyei (fővárosi) önkormányzat a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását, b) együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel, az országos szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel, c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készít és hasznosít, d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat, e) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei (fővárosi) adattárat kezel, f) elősegíti a megye (főváros) környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását, g) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését és továbbképzését. (1997. évi C XL törvény) A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

6 A megyei közművelődési feladatellátás fontosabb ismérvei * megyei (fővárosi) hatókörben * területi elven * térségi kapcsolatok kialakításával * önállóan és/vagy együttműködés keretében * a célcsoportok (megrendelők) körének ismeretében * a szolgáltatások rendszeres elérhetőségének biztosításával A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

7 Kik a célcsoportok * települési önkormányzatok * kisebbségi önkormányzatok * közművelődési intézmények * civil szervezetek * közművelődési szakemberek * művészeti csoportok és foglalkozásvezetők * rokonszakmák képviselői A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

8 A szolgáltatások ára * díjmentes, * díjköteles Arányát a fenntartó, illetve a szervezet anyagi-tárgyi-személyi feltételrendszere határozza meg A szolgáltatások értéke Mérőszáma lehet: - a szolgáltatások szakmai hatása - a megrendelők és igénybe vevők száma A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

9 A közművelődési szolgáltatás feladat-együttese szaktanácsadás képzés, továbbképzés információ, tájékoztatás eredmények, új módszerek, eszközök bemutatása szakmai fejlesztések A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

10 Mit tekinthetünk a feladatellátás minimumának mit mennyiből (támogatás, saját bevétel) hol (székhelyen, kihelyezett formában) hány emberrel (létszámkeret) mennyit A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

11 A szolgáltatás feltételrendszere - fenntartó által biztosított anyagi, tárgyi keretek - a szolgáltatás sajátos feltételei: a személyi feltételek A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

12 A szolgáltató intézmények típusai * intézmény * összevont intézmény * intézet *összevont intézet A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

13 Előnyei * nagyobb mozgástér * több gyakorlati tapasztalat * műhelymunkák * nagyobb ismertség *jobb finanszírozhatóság Intézményi működés Hátrányai * az intézményműködtetés terhei * az épület értékesíthetősége * arányok, egyensúlyok biztosításának nehézségei A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

14 Honnan-hová - a szolgáltatás történeti aspektusai * 60-as évek: népművelési tanácsadók * 70-es-80-as évek: megyei művelődési központ hálózat * 90-es évek: vagyonvesztések, összevonások * 1998: a kulturális törvény hatása * 2000-től: újabb veszteségek A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

15 Funkcióváltások - Első korszak: szaktanácsadás túlsúlya - Második korszak: teljes körű szolgáltatás : - Harmadik korszak: teljes körű szolgáltatás - módosuló hangsúlyok - Negyedik korszak: az ellentmondások kora -A jelen: fokozatos térvesztés, leépítés, összevonás, ellehetetlenítés - A jövő: ??? A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

16 tervezettség stratégia, „piacképes” szolgáltatások projektszemlélet, „beágyazottság” nemzetközi kapcsolatrendszer mérés eredmény és teljesítménymutatók, dokumentálás elemzés, értékelés, publikálás, disszemináció marketing minőségirányítás A szakma gyenge pontjai - kitörési pontok A megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere, funkcióváltozásai

17 Mi a helyzet ma? Önálló intézmény tiszta profillal 4 ( Bpest, Fejér m. Vas m. 1KHT Győr- m) Önálló intézetek 3 (Pest m,Bács-Kiskun, Veszprém ) Összevont, integrált intézetek, intézmények Könyvtárba integrált 3 (Nógrád, J-NSzolnok, Hajdú.. ) Könyvtár humán szolgáltató centrum 1 (Békés) Múzeumba integrált 2 (Komárom, Somogy) Pedagógiai Intézet része 2 (Heves, Szabolcs-.) ÁMK és Sportlétesítmény 3 (Zala, Tolna, Csongrád) Idegenforgalommal 2 (Baranya,Miskolc)

18 Mit állapított meg a szakfelügyelet? „Mert felülről nézvést még megvolna az ország….” Hol és hogyan és mikortól érzékelhető az összevonások, leépítések hatása? Ami biztosan várható : A hálózatban működés szakmai előnyei megszűnnek Szűkül a szakma mozgástere Gyengül az érdekérvényesítés A veszteségek néhány éven belül az egész intézményrendszert érintik

19 A fürdővízzel a gyermeket is? Tények: Az OKM stratégiában nincs jelen a megyei szint. A térségi feladatellátás új rendszerének kialakítása lassú, töredezett A túl korán ellehetetlenített megyei feladatellátás nehezíteni fogja az új szolgáltató terek beindítását is A forrásallokációs képessége is csökken a szakmának ( ld pl TÁMOP 3.2.3/ 1.) Veszteség éri az egész közművelődési szakmát, végső soron a helyi társadalmat.


Letölteni ppt "B udapesti M űvelődési K özpont A főváros közművelődési szakmai szolgáltató és tanácsadó intézménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések