Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

178/2002/EK rendelet január 1-től

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "178/2002/EK rendelet január 1-től"— Előadás másolata:

1 Az új európai uniós általános élelmiszerhigiéniai rendelet fontosabb előírásai

2 178/2002/EK rendelet 2005. január 1-től
852/2004/EK rendelet 93/43/EGK helyett 2006. január 1-től 882/2004/EK rendelet H1 Általános élelmiszerhigiéniai és takarmány rendelet 2006. január 1-től 2002/99/EK rendelet H4 Állategészségügyi szabályok 2006. január 1-től 853/2004/EK rendelet H2 Állati eredetű álelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 2006. január 1-től 854/2004/EK rendelet H3 Hatósági ellenőrzés 2006. január 1-től

3 Új higiéniai rendeletcsomag (2006. jan. 1-től alkalmazandó)
Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról & Az Európai Parlament és a Tanács április 21-i 2004/41/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszerhigiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről valamint a 89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról & Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügy és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről

4 Új higiéniai rendeletcsomag 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Hatály (1/2)
Általános élelmiszer-higiéniai szabályok az élelmiszer-vállalkozások számára elsődleges felelősség az élelmiszer-vállalkozóé az élelmiszer-biztonságot a teljes élelmiszerláncolatban biztosítani kell fontos a hűtőlánc megtartása A vállalkozó felelősségét a HACCP és a jó higiéniai gyakorlat (GHP) teljeskörű alkalmazásával kell megerősíteni jó higiéniai gyakorlati útmutatók tudományos kockázatbecslésen alapuló mikrobiológiai kritériumok és hőmérséklet-szabályozási követelmények Biztosítani kell, hogy az importált élelmiszerek legalább olyan higiénikusak legyenek mint a Közösségen belül előállítottak, vagy azokkal egyenértékűek

5 Új higiéniai rendeletcsomag 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Hatály (2/2)
Nem kell alkalmazni: magáncélú házi fogyasztásra szánt elsődleges termelés készítés, kezelés, tárolás kis mennyiségű alaptermék közvetlen értékesítése a végső felhasználó felé vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményen keresztül „alaptermék”: elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó termékeket Nemzeti szabályozás „a termelő és a fogyasztó szoros kapcsolata miatt”! kizárólag azért élelmiszer-vállalkozások, mert zselatin vagy kollagén előállításához szükséges nyersanyagok kezelését végző begyűjtő-központok cserzőüzemek

6 Új higiéniai rendeletcsomag 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
Fogalommeghatározások „élelmiszer-higiénia” „alaptermékek” „létesítmény” „hatáskörrel rendelkező hatóság” „egyenértékű” „szennyeződés” „ivóvíz” „tiszta tengervíz” „tiszta víz” „egyedi csomagolás” „gyűjtőcsomagolás” „légmentesen zárt tárolótartály” „feldolgozás” „feldolgozatlan termék” „feldolgozott termék”

7 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek HACCP
A Codex Alimentarius Bizottság hét alapelvén alapuló folyamatos eljárás(ok) bevezetése, alkalmazása és fenntartása Ha bármely változtatást hajtanak végre a terméken, folyamaton bármely lépésben a vállalkozók felülvizsgálják az eljárást és elvégzik a szükséges változásokat

8 A Codex Alimentarius Bizottság, egyben a 852/2004/EK rendelet, a 80/1999 (XII. 28.) GM-EüM-FVM e.r. és a 90/2003 (VII. 30.) FVM-ESzCsM e.r. által előírt élelmiszer-biztonsági önellenőrző rendszer összehasonlítása Codex Al. Biz. 80/1999 GM-EüM-FVM 90/2003 FVM-ESzCsM A potenciális veszélyek elemzése 1. elv 3/A. § (1) a) 3. § a.) A veszélyes pontok kijelölése 3. § b.) A kritikus szabályozási pontok (CCP) meghatározása 2. elv 3/A. § (1) b) 3. § c.) Kritikus határértékek meghatározása 3. elv 3/A. § (1) c) Nincs Felügyeleti (szabályozási és monitoring) eljárások meghatározása 4. elv 3/A. § (1) d) 3. § d.) Eltérés esetén alkalmazandó helyesbítő tevékenységek meghatározása 5. elv 3/A. § (1) e) A veszélyelemzés, a kritikus szabályozási pontok, és a felügyeleti (szabályozási és monitoring) eljárások felülvizsgálata 6. elv 3/A. § (2) 3. § e.) Legalább 2 évente Dokumentáció 7. elv Felülvizsgálat részleges

9 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek HACCP
Vállalkozások kötelezettségei: bizonyítékokat mutat be a hatóságnak a hatóság által előírt módon figyelembe véve a vállalkozás jellegét és méretét biztosítja hogy a HACCP dokumentumok mindig naprakészek legyenek a dokumentumokat és nyilvántartásokat megfelelő időtartamig megőrzi Csak az elsődleges termelést követő műveletekre kötelező Az alapelveket rugalmasan kell alkalmazni

10 Nem veszélyeztetheti az élelmiszer-higiéniai célkitűzéseket!
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek HACCP Az alapelveket rugalmasan kell alkalmazni: Egyes esetekben a kritikus szabályozási pontok felügyelete helyettesíthető a jó higiéniai gyakorlattal (GHP); (GHP-útmutató) Bizonyos vállalkozásokban nem lehetséges a kritikus szabályozási pontok (CCP) meghatározása A kritikus határérték megállapításának követelménye nem jelenti azt, hogy minden esetben számszerű határérték rögzítésére van szükség A dokumentumok megőrzésére vonatkozó követelménynek megfelelően rugalmasnak kell lennie, hogy ne hárítson indokolatlan terhet a mikrovállalkozásokra Nem veszélyeztetheti az élelmiszer-higiéniai célkitűzéseket!

11 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek (II
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról Kötelezettségek (II. Fejezet) Hatósági ellenőrzések, nyilvántartásba vétel és engedélyezés (6. cikk) a vállalkozók együttműködnek a hatóságokkal minden vállalkozó értesíti a hatóságot a hatóság által előírt módon az ellenőrzése alá tartozó, az élelmiszerek termelésének feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszát végző valamennyi létesítményről e létesítmények nyilvántartásba vétele céljából A vállalkozók biztosítják, hogy a hatóság mindig naprakész információval rendelkezzen a létesítményről beleértve azt is, hogy értesítést küldenek A tevékenység bármely lényeges változásáról és a meglévő létesítmény esetleges bezárásáról Amennyiben (nemzeti jogszabály vagy a 853/2004/EK rendelet alapján) engedélyezés szükséges, a vállalkozó biztosítja, hogy a létesítményt a hatóság legalább egy helyszíni szemlét követően engedélyezi.

12 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
Melléklet Elsődleges termelés rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Hatály Higiéniai rendelkezések Nyilvántartások vezetése B. rész: Ajánlások a helyes higiéniai gyakorlatról szóló útmutatókhoz II. Melléklet A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények

13 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Hatály Ezt a mellékletet az elsődleges termelésre és a következő kapcsolódó műveletekre kell alkalmazni: az alaptermékek szállítása, tárolása és kezelése a termelés helyén, feltéve, hogy ez lényegesen nem változtatja meg azok jellegét; élő állatok szállítása, amennyiben az e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, és Növényi eredetű termékek, halászati termékek és vadak esetén olyan alaptermékek szállítása, amelyek jellege lényegesen nem változik a termelés helyéről valamely létesítménybe történő eljuttatás alatt. Vissza

14 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Higiéniai rendelkezések Amennyiben lehetséges, a vállalkozóknak biztosítaniuk kell az alaptermékek szennyeződéssel szembeni védelmét, tekintettel az alaptermékeken később végzett bármely feldolgozásra. Az elsődleges termelés és az ahhoz kapcsolódó műveletek során általában: A levegőből, talajból, vízből, takarmányból, műtrágyából, állatgyógyászati készítményből, növényvédő szerekből és biocidekből származó szennyeződések ellenőrzése, a hulladékok tárolására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó intézkedések; Az állategészségügyre és állatjólétre, valamint a növényegészségügyre vonatkozó azon intézkedések, amelyek kihatnak az emberi egészségre, beleértve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló programokat

15 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Higiéniai rendelkezések Az állatokat tartó, betakarító vagy vadászó, ill. állati eredetű alaptermékeket előállító élelmiszeripari vállalkozóknak adott esetben meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a következők érdekében: az elsődleges termeléssel vagy kapcsolódó műveletekkel kapcsolatban használt létesítmények, ezen belül a takarmány tárolására és kezelésére használt létesítmények tisztán tartása, és –amennyiben a tisztítást követően szükséges- megfelelő módon történő fertőtlenítése; a berendezések, tárolók, ládák, járművek és hajók tisztán tartása, és –amennyiben a tisztítást követően szükséges- megfelelő módon történő fertőtlenítése; amennyire lehetséges, a vágásra szánt állatok, és szükség szerint a termelésre szánt állatok tisztaságának biztosítása; az ivóvíz vagy tiszta víz használata, amennyiben az a fertőzés megelőzése érdekében bármikor szükséges annak biztosítása, hogy az élelmiszert kezelő személyzet egészségi állapota jó, és részt vesz az egészségügyi kockázatokról szóló képzésen; amennyire lehetséges, az állatok és kártevők okozta szennyeződések megakadályozása; a hulladék és a veszélyes anyagok olyan tárolása és kezelése, hogy megakadályozzák a szennyeződést; az emberekre élelmiszerekkel átvihető járványos betegségek behurcolásának és elterjedésének megakadályozása, beleértve az óvintézkedéseket új állat bevitelekor, és az ilyen járványok gyanítható kitörésének jelentése az illetékes hatóságoknak; az állatokból vett mintákon, vagy más, az emberi egészség szempontjából fontos egyéb mintákon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek figyelembevétele; Takarmány-adalékanyagok és állatgyógyászati készítmények helyes használata, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint.

16 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Higiéniai rendelkezések A növényi termékeket előállító vagy betakarító élelmiszeripari vállalkozóknak adott esetben meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a következők érdekében: a berendezések, tárolók, ládák, járművek és hajók tisztán tartása, és –amennyiben a tisztítást követően szükséges- megfelelő módon történő fertőtlenítése; szükség szerint a növényi termékek higiénikus előállítási, szállítási és tárolási feltételeinek biztosítása, valamint azok tisztaságának biztosítása; az ivóvíz vagy tiszta víz használata, amennyiben az a fertőzés megelőzése érdekében bármikor szükséges; annak biztosítása, hogy az élelmiszert kezelő személyzet egészségi állapota jó, részt vesz az egészségügyi kockázatokról szóló képzésen; amennyire lehetséges, az állatok és a kártevők okozta szennyeződések megakadályozása; a hulladék és a veszélyes anyagok olyan tárolása és kezelése, hogy megakadályozzák a szennyeződést; az állatokból vett mintákon, vagy más, az emberi egészség szempontjából fontos egyéb mintákon végzett vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek figyelembevétele; A növényvédő szerek és a biocidek helyes használata, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. Az élelmiszer vállalkozók megfelelő helyesbítő intézkedéseket tesznek, ha a hatósági ellenőrzések során azonosított problémákról tájékoztatást kapnak. Vissza

17 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Nyilvántartások vezetése A veszélyek szabályozására bevezetett intézkedésekre vonatkozóan az (élelmiszeripari)vállalkozás jellegével és méretével arányosan a vállalkozóknak megfelelő módon és megfelelő időtartamig nyilvántartásokat kell vezetniük és meg kell azokat őrizniük. A vállalkozóknak kérésre az illetékes hatóságok, ill. az átvevő élelmiszeripari vállalkozók rendelkezésére kell bocsátaniuk az ezen nyilvántartásokban szereplő vonatkozó információt. Az állatokat tenyésztő vagy állati eredetű alaptermékeket előállító élelmiszeripari vállalkozóknak különösen a következőkről kell nyilvántartást vezetniük: az állatok etetésére használt takarmány jellege és eredete; az állatoknak adott állatgyógyászati készítmények vagy egyéb kezelések, a beadás dátumai és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő; az állati eredetű termékek biztonságát esetleg befolyásoló betegségek előfordulása; az állatokból vett mintákon, vagy más, az emberi egészség szempontjából fontos, diagnosztikai célra vett mintákon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei; Az állatokon vagy állati eredetű termékeken végzett vizsgálatokról szóló vonatkozó jelentések.

18 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
I. Melléklet Elsődleges termelés A. rész: Az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezések Nyilvántartások vezetése A növényi termékeket előállító vagy betakarító vállalkozóknak (élelmiszeripari vállalkozóknak minősülnek) a következőkről vezetnek nyilvántartást: a növényvédő szerek és biocidek használata; a növényi eredetű termékek biztonságát esetleg befolyásoló kártevők vagy betegségek előfordulása; a növényekből vett- vagy más, az emberi egészség szempontjából fontos mintákon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei. Az (élelmiszeripari ) vállalkozókat a nyilvántartások vezetésében más személyek, pl. állatorvos, agronómus és mezőgazdasági technikus segíthetik. Vissza

19 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
II. Melléklet A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények (kivéve ha az I. Melléklet alkalmazandó) Bevezetés: a melléklet szerkezetének magyarázata fejezet: valamennyi élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre, kivéve ahol a III. fejezetet kell alkalmazni II. fejezet: valamennyi helyiségre, kivéve: Az étkezésre szolgáló helyiségeket és Amelyekre a III. fejezetet kell alkalmazni fejezet: Mozgó és/vagy ideiglenes előállító- és forgalmazó helyekre, elsődlegesen magánlakóházként használt, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres készítésére használt helyiségekre, valamint árusító automatákra vonatkozó követelmények

20 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
II. Melléklet A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények (kivéve ha az I. Melléklet alkalmazandó) Bevezetés: a melléklet szerkezetének magyarázata IV. fejezet: szállítás V. fejezet: berendezésekre vonatkozó követelmények fejezet: élelmiszer-hulladék fejezet: vízellátás fejezet: személyi higiénia fejezet: az élelmiszerekre alkalmazandó rendelkezések fejezet: az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések fejezet: hőkezelés fejezet: képzés

21 Az élelmiszer-biztonság szavatolásának lényeges elemei
Jogszabályi követelmények: minimális szintű, mindenki által könnyen teljesíthető Elsődleges felelősség a termék előállítóé elsődleges termelés: Jó Mezőgazdasági Gyakorlat azt követően: dokumentált élelmiszer-biztonsági rendszer GHP + HACCP teljes láncolatban: nyomonkövethetőség Hatékony hatósági ellenőrzés

22 „hatáskörrel rendelkező hatóság”
A 852/2004/EK rendeletben: egy tagállam azon központi hatósága, amely hatáskörrel rendelkezik e rendelet következményei teljesítésének biztosítására, vagy bármely más hatóság, amelyre a fenti központi hatóság ezt a hatáskört átruházta; adott esetben ide tartozik valamely harmadik ország megfelelő hatósága is Vissza

23 Élelmiszer-higiéniai előfeltételek
Infrastruktúra és berendezések Az alapanyagokkal szemben támasztott követelmények A hulladékok kezelése Kártevők elleni védekezés Tisztítás, takarítás, fertőtlenítés Vízminőség A személyzet egészségi állapota Személyi higiéne Oktatás, képzés Vissza

24 A HACCP-követelmények rugalmas alkalmazása Jó Higiélniai Gyakorlati Útmutató
Szektor-függő tevékenységek, ahol az egyedi HACCP-rendszer kidolgozása helyett elegendő lehet az adott szektorra jellemző, jól ismert, szakmai gyakorlati képzéseken begyakoroltatott jó higiéniai gyakorlat (GHP) szerinti tevékenység. Szektor-specifikus „Jó higiéniai gyakorlati útmutatók”! Ilyen, területek lehetnek például: éttermek, központilag elkészített ételek elosztása (catering) pékség, cukorka előállítás élelmiszerbolt (húskimérést beleértve) Vissza

25 853/2004/EK rendelet

26 Új higiéniai rendeletcsomag 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Hatály (1/2) Különleges higiéniai szabályok az állati eredetű (feldolgozatlan és feldolgozott) élelmiszerekre Nem vonatkozik: növényi eredetű és feldolgozott állati eredetű termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerekre magáncélú házi fogyasztásra szánt elsődleges termelés készítés, kezelés, tárolás kis mennyiségű alaptermék közvetlen értékesítése a végső felhasználó felé vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményen keresztül

27 Új higiéniai rendeletcsomag 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Hatály (2/2) Nem vonatkozik: vadászokra, akik a vad vagy vadhús kis mennyiségével látják el a közvetlenül a végső felhasználót a végső felhasználót a helyi kiskereskedelmi létesítményen keresztül kifejezetten ellenkező rendelkezés hiányában a kiskereskedelemre amennyiben nem másik létesítményt lát el állati eredetű élelmiszerrel Vissza

28 A jelenlegi Európai Uniós és a hazai élelmiszer-higiéniai követelmények
Az Európai Unió 93/43/EGK irányelve az élelmiszer-higiéniáról hazai jogrendbe átvette: 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Hatósági ellenőrzés: (93/43/EGK 8. cikk.; 90/2003 FVM-ESzCsM e.r. 8. § (3)) (89/397/EGK irányelv; 92/2004. (V. 25.) FVM-ESzCsM-GKM e.r.) a tevékenységgel kapcsolatos potenciális élelmiszer-biztonsági veszélyek általános felmérése működik-e a • felügyelet (monitoring) és a (és hatékony-e) • felülvizsgálat (verifikálás)

29 A jelenlegi élelmiszer-higiéniai szabályozás (állati eredetű élelmiszerek)
Termékcsoport EU jogszabály Magyar jogszabály Friss hús (eü) 64/433/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 79/2003 FVM; 100/2002 FVM; 53/2001 FVM; 41/1997 FM Friss baromfihús (eü) 71/118/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 70/2002 FVM; 41/1997 FM 72/461/EGK 52/2004 FVM; 79/2003 FVM; 75/2002 FVM; 41/1997 FM Trichinella vizsgálat 77/96/EGK 69/2002 FVM; 9/2002 FVM; 47/2003 FVM; 41/1997 FM Húskészítmények (eü) 77/99/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 20/2003 FVM; 41/1997 FM (Húskészítmények 92/5/EGK 90/2033 FVM-ESzCsM; 20/2003 FVM; 100/2002 FVM) Húsipari termékek (állat-eg.) 80/215/EGK 52/2004 FVM; 79/2003 FVM; 41/1997 FM Tejtermelő gazd. (ált. hig.) 89/362/EGK 41/1997 FM Tojástermékek (hig.+ állateg,) 89/437/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 23/2002 FVM; 41/1997 FM Élő kéthéjú kagylók (állat-eg.) 91/492/EGK 80/2004 FVM; 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 41/1997 FM Halászati termékek (eü) 91/493/EGK 52/2004 FVM; 23/2004 FVM; 90/2003 FVM-ESzCsM; 40/2002 FVM; 41/1997 FM Friss baromfihús (állat-eg.) 91/494/EGK Nyúlhús és teny. vad-hús 91/495/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 9/2002 FVM; 41/1997 FM Vadak elejtése (köz-és állateg.) 92/45/EGK 52/2004 FVM; 90/2003 FVM-ESzCsM; 9/2002 FVM; 41/1997 FM Tej, tejtermék (eü) 92/46/EGK 23/2005 FVM; 52/2004 FVM; 1/2003 FVM-ESzCsM; 41/1997 FM Halászati termékek (hig.) 92/48/EGK 23/2004 FVM; évi LX. Darált hús 94/65/EGK 52/2004 FVM; 41/1997 FM (Olajok és zsírok tengeri száll. 96/3/EK 90/2003 FVM-ESzCsM) Vissza


Letölteni ppt "178/2002/EK rendelet január 1-től"

Hasonló előadás


Google Hirdetések