Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Veress, 2009.11. 1 MTESZ, 2009.november 25. Minőség és erkölcs - a műszaki értelmiség felelősségvállalása PIACI MINŐSÉG TÁRSADALMI MINŐSÉG ÉLETMINŐSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Veress, 2009.11. 1 MTESZ, 2009.november 25. Minőség és erkölcs - a műszaki értelmiség felelősségvállalása PIACI MINŐSÉG TÁRSADALMI MINŐSÉG ÉLETMINŐSÉG."— Előadás másolata:

1 © Veress, 2009.11. 1 MTESZ, 2009.november 25. Minőség és erkölcs - a műszaki értelmiség felelősségvállalása PIACI MINŐSÉG TÁRSADALMI MINŐSÉG ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE Dr Veress Gábor egyetemi tanár

2 © Veress, 2009.11.2 MIT JELENT A MINŐSÉG ?  üres szólam, sóhivatal, pozíció,…?  bürokrácia, papírtenger ?  gyári MEO ?  jó termék, jó szolgáltatás ?  tudományos fogalom: értékteremtés ?  (piaci) minőség, társadalmi minőség, életminőség ? életminőség ?

3 © Veress, 2009.11.3 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

4 © Veress, 2009.11.4 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

5 © Veress, 2009.11.5 A PIACI MINŐSÉGÜGY TÁRGYA : A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT

6 © Veress, 2009.11.6 A PIACI MINŐSÉG A „hagyományos” minőségügyben A „hagyományos” minőségügyben • demokratikus társadalmi rend • kapitalista gazdasági rend, tehát • szabadpiac • magántulajdon „kapitalista” minőségügy „kapitalista” minőségügy

7 © Veress, 2009.11.7 A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT MINŐSÉGE A piaci igénykielégítési folyamat minősége a folyamatokban érdekeltek érték í télete arra vonatkoz ó an, hogy a folyamatok mennyire el é g í tik ki az é rdekeltek igényeit, azaz az é rdekeltek az igényeik kielég í tése á ltal mennyire elégedettek, azaz mennyi értéket kapnak. A minőség tehát átadott érték. A termelési-fogyasztási folyamatok értékteremtők.

8 © Veress, 2009.11.8 A PIACI MINŐSÉG ALAPFOGALMAI : ÉRTÉKREND, IGÉNY, ÉRTÉK, MINŐSÉG • Az ÉRDEKELTEKNEK igényeik vannak. • Az IGÉNY az értékrendtől, az erkölcstől függ. • ÉRTÉK az, ami igényt elégít ki. • Az IGÉNYKIELÉGÍTÉS értékadás. • A MINŐSÉG a termelési és a fogyasztási folyamatokban érdekeltek folyamatokban érdekeltek igényeinek a kielégítése által igényeinek a kielégítése által átadott érték. átadott érték. • Az ÉRDEKELTEKNEK igényeik vannak. • Az IGÉNY az értékrendtől, az erkölcstől függ. • ÉRTÉK az, ami igényt elégít ki. • Az IGÉNYKIELÉGÍTÉS értékadás. • A MINŐSÉG a termelési és a fogyasztási folyamatokban érdekeltek folyamatokban érdekeltek igényeinek a kielégítése által igényeinek a kielégítése által átadott érték. átadott érték.

9 © Veress, 2009.11.9 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

10 © Veress, 2009.11.10 A KÖZÖSSÉGI (KÖZÖSKÖDŐ) TEVÉKENYSÉGEK A közösségi (közösködő) A közösségi (közösködő) tevékenységek tevékenységek •javakat termelő (termelés), •javakat használó (fogyasztás) Közösségi célt szolgálnak, ezért a közösségi szervek, szervezetek, intézmények rendszert alkotnak.

11 © Veress, 2009.11.11 A KÖZÖSSÉGI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE

12 © Veress, 2009.11.12 A KÖZÖSSÉGI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT MINŐSÉGE A közösségi igénykielégítési folyamat minősége a folyamatokban érdekeltek értékítélete arra vonatkozóan, hogy a folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, azaz az érdekeltek az igényeik kielégítése által az igényeik kielégítése által mennyire elégedettek, azaz mennyi értéket kapnak. azaz mennyi értéket kapnak. A minőség tehát átadott érték. A közösségi tevékenységek értékképzők.

13 © Veress, 2009.11.13 A KÖZÖSSÉGI MINŐSÉG ALAPFOGALMAI: ÉRTÉKREND, IGÉNY, ÉRTÉK, MINŐSÉG • Az ÉRDEKELTEKNEK igényeik vannak. • Az IGÉNY az értékrendtől, az erkölcstől függ. • ÉRTÉK az, ami igényt elégít ki. • Az IGÉNYKIELÉGÍTÉS értékadás. • A MINŐSÉG a termelési és a fogyasztási folyamatokban érdekeltek folyamatokban érdekeltek igényeinek a kielégítése által igényeinek a kielégítése által átadott érték. átadott érték. • Az ÉRDEKELTEKNEK igényeik vannak. • Az IGÉNY az értékrendtől, az erkölcstől függ. • ÉRTÉK az, ami igényt elégít ki. • Az IGÉNYKIELÉGÍTÉS értékadás. • A MINŐSÉG a termelési és a fogyasztási folyamatokban érdekeltek folyamatokban érdekeltek igényeinek a kielégítése által igényeinek a kielégítése által átadott érték. átadott érték.

14 © Veress, 2009.11.14 A KÖZÖSSÉG FŐBB SZINTJEI •a közösség maga, •a közösségi szervezetek, •az egyének.

15 © Veress, 2009.11.15 EGYÉN/SZERVEZET ÉS A KÖZÖSSÉG Az ember (egyén) és a szervezet létében és tevékenységeiben az igényei kielégítése végett a közösségre van utalva, a közösség elemévé válik.

16 © Veress, 2009.11.16 A KÖZÖSSÉG ALAPPROBLÉMÁJA •közösségi értékrend, igény •szervezeti értékrend, igény •egyéni értékrend, igény összhang, konszenzus??? közjó(szág), magánjószág??? társadalometika, individuáletika???

17 © Veress, 2009.11.17 EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG •jog és kötelesség •szabadság, testvériesség, egyenlőség •alapvető emberi jogok csak jog vagy kötelesség ? példa: munka egészség tanulás

18 © Veress, 2009.11.18 A KÖZÖSSÉG ÉRTÉKRENDJE: A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY „A törvény a természetben gyökerező legfelsőbb ésszerűség, amely megparancsolja mit tegyünk és tiltja az ellentétes magatartásokat.” Cicero: De legibus

19 © Veress, 2009.11.19 A KÖZÖSSÉG ÉRTÉKRENDJE: AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNYEK Természetes (emberi értelem alapján) erkölcsi törvény az ember méltósága (Tízparancsolat II. tábla) az ember szeretete Keresztény alaptörvények: ószövetségi – Tízparancsolat (Isten, ember) evangéliumi (újszövetségi) – a szeretet törvénye az Isten és az ember szeretete

20 © Veress, 2009.11.20 A KÖZÖSSÉGI MINŐSÉG SZABÁLYOZÁSA •közösségi szinten közösségi minőség •szervezeti szinten szervezeti minőség •az egyén szintjén életminőség

21 © Veress, 2009.11.21 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

22 © Veress, 2009.11.22 A NÉPKÉPVISELET ÉS A KORMÁNYZÁS MINT IGÉNYKIELÉGÍTÉS

23 © Veress, 2009.11.23 A NÉPKÉPVISELET CÉLJA „A derék törvényhozónak az a feladata, hogy megfigyelje, miként válhatnak a városállamok, a különféle természetű emberek és mindennemű közösség a helyes élet és a nekik elérhető boldogság részeseivé.” Arisztotelész (Politika, Hetedik könyv, 1325a)

24 © Veress, 2009.11.24 A TÁRSADALMI MINŐSÉG Social Quality A társadalmi minőség annak a mértéke, hogy mennyire képesek részt venni a polgárok a közösségeik társadalmi és gazdasági életében, olyan feltételek mellett, amelyek jólétüket és egyéni lehetőségeiket tökéletesítik. (Beck, 1997, 268.o.)

25 © Veress, 2009.11.25 A TÁRSADALMI MINŐSÉG ÖSSZETEVŐI erkölcs kultúra szociális környezet gazdaság környezet életbiztonság erkölcsi érték kulturális érték szociális érték gazdasági érték biológiai érték társadalmi értékrend társadalmi élet társadalmi minőség

26 © Veress, 2009.11.26 A NÉPKÉPVISELET MINŐSÉGE Az államigazgatás/közigazgatás minősége: •közvetlen hatással van a társadalmi minőségre (Social Quality) •a piac szabályozásával közvetett hatással van a piaci minőségügyre (Quality) •közvetlen és közvetett hatással van az egyén életminőségére (Quality of Life)

27 © Veress, 2009.11.27 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

28 © Veress, 2009.11.28 VÁLLALATI CÉLMODELLEK • részvényesi/tulajdonosi (shareholders) részvényesek igényei nyereségmaximalizálás • érdekelti (stakeholders) érdekeltek igényei (piaci) minőség maximalizálása • közjó (common goods) a társadalom igényei a társadalmi minőség maximalizálása

29 © Veress, 2009.11.29 A VÁLLALATI CÉLMODELLEK ÉS A MŰKÖDÉSI MODELLEK cél modell működési modell részvényesi beszállítója: ISO 9001 biztonság: GMP, HACCP, … vevőelégedettség miatt ISO 9001? érdekelti ISO 9004 (NMD)(BSC?) közjó ISO 9001, ha vevő a társadalom (társadalmi felelősségvállalás) (fenntartható gazdaság)

30 © Veress, 2009.11.30 A PIACI MINŐSÉG FŐBB ETIKAI PROBLÉMÁI • szabadpiac, vagy közpiac • magántulajdon, vagy köztulajdon • stb neoliberális piac, vagy neoliberális piac, vagy szociális piacgazdaság ? szociális piacgazdaság ?

31 © Veress, 2009.11.31 A KERESZTÉNY TÁRSADALOMETIKA ALAPELVEI •személyközpontúság (perszonalitás) egyediség és társadalmiság •szolidaritás: eltökélt akarat és gondolkodás a közjóért, mindenkiért, mert felelősek vagyunk egymásért mindenkiért, mert felelősek vagyunk egymásért •szubszidiaritás: a közjó társadalmi feladatának átengedése alacsonyabb szervezettségű csoportnak (autonómia, önkormányzatiság, nem dereguláció!)

32 © Veress, 2009.11.32 A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE Corporate Social Responsibility • ISO 26000, SA 8000 • NMD 8 pont: társadalmi megítélés + minden adottság pontban etikus ! + minden adottság pontban etikus !

33 © Veress, 2009.11.33 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

34 © Veress, 2009.11.34 AZ EGYÉN ÉLETMINŐSÉGE Az egyén értékrendjétől függenek az igényei, a közösséghez való viszonya, az egyénekhez való viszonya, a külső tényezők tudomásulvétele, a sorsának a tudomásulvétele.

35 © Veress, 2009.11.35 AZ EGYÉN KAPCSOLATAI: AZ ÖNZŐ IGÉNY AZ EGYÉN KAPCSOLATAI: AZ ÖNZŐ IGÉNY •Igényem veled szemben: „Te legyél tökéletes, szent és szeress!” Mindenki a keresztény magatartást várja el a másiktól! •Igényem önmagammal szemben: „Én „más” vagyok, fogadd el a másságomat!” Neked kötelességed szeretni! Nekem jogom van másnak lenni!

36 © Veress, 2009.11.36 AZ EGYÉN KAPCSOLATAI: AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYA Kant kategorikus imperatívusza: Kant kategorikus imperatívusza: „Cselekedj úgy, hogy tevékenységed „Cselekedj úgy, hogy tevékenységed maximája maximája (elvontan kifejezett normatív tartalma) (elvontan kifejezett normatív tartalma) mindenkor általános törvényhozás elvéül is mindenkor általános törvényhozás elvéül is szolgálhasson.” szolgálhasson.” Evangéliumi aranyszabály: Evangéliumi aranyszabály: „Amit ti akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, emberek, ti is azt tegyétek velük!”(Máté 7, 12)

37 © Veress, 2009.11.37 A KERESZTÉNY ÉLETMINŐSÉG •kapcsolatunk az Istennel •a lelkiismeretünk működtetése és karbantartása •gazdálkodás a talentumainkkal •mindenki szeretete •„Legyen meg a Te akaratod!” •csak az Istennel van elszámolnivalóm! Az életminőségünk csak magunktól függ!

38 © Veress, 2009.11.38 PIACI MINŐSÉG – TÁRSADALMI MINŐSÉG – ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE  bevezetés: a piaci minőség  a (közösségi) minőség általános fogalma  a társadalmi minőség  a piaci minőség etikai problémái  az életminőség  befejezés: feladataink

39 © Veress, 2009.11.39 ERKÖLCS NÉLKÜL „Ahol az emberek istentelenné válnak, ott a kormány tehetetlenné válik, a hazugságok határtalanná, az adósságok számolatlanná, a megbeszélések gyümölcstelenné, az oktatás értelmetlenné, a politikusok gerinctelenné a keresztények imádságtalanná, a gyülekezetek erőtlenné, a nemzetek békétlenné és a bűncselekmények végtelenné” Antoine de Saint-Exupery

40 © Veress, 2009.11.40

41 © Veress, 2009.11.41

42 © Veress, 2009.11.42 VAN MÉG REMÉNY? „A szellemi értékek tisztelete, „A szellemi értékek tisztelete, az igazság és a szépség szeretete, az igazság és a szépség szeretete, becsületesség és könyörületesség, becsületesség és könyörületesség, együttérzés az elnyomottakkal, együttérzés az elnyomottakkal, hit az emberek testvéri összekötöttségében hit az emberek testvéri összekötöttségében azok a tulajdonságok, azok a tulajdonságok, amelyek a modern kultúrát megmenthetik.” amelyek a modern kultúrát megmenthetik.” Noszlopy László, 1975. Noszlopy László, 1975.

43 © Veress, 2009.11.43 ERKÖLCS ÉS MINŐSÉG NAPJAINKBAN Összefoglalás • a minőség korszerű értelmezése értékteremtő közösségi tevékenységek piaci, társadalmi és életminőség • erkölcs és minőség erkölcs nélkül nincs minőség Tennivalóink • egyénileg: a szeretet forradalma • közösen: az erkölcsi rend helyreállítása

44 © Veress, 2009.11. 44 MTESZ, 2009.november 25. Minőség és erkölcs - a műszaki értelmiség felelősségvállalása PIACI MINŐSÉG TÁRSADALMI MINŐSÉG ÉLETMINŐSÉG A MINŐSÉG ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSE KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr Veress Gábor egyetemi tanár


Letölteni ppt "© Veress, 2009.11. 1 MTESZ, 2009.november 25. Minőség és erkölcs - a műszaki értelmiség felelősségvállalása PIACI MINŐSÉG TÁRSADALMI MINŐSÉG ÉLETMINŐSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések