Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Nagyszénáson KEOP-7.1.2.0-2008-0143 2010. augusztus 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Nagyszénáson KEOP-7.1.2.0-2008-0143 2010. augusztus 26."— Előadás másolata:

1 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Nagyszénáson KEOP-7.1.2.0-2008-0143 2010. augusztus 26.

2 Előzmények – I. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata döntött arról, hogy a meglévő szennyvízcsatorna hálózatot a település teljes területén tovább kívánja fejleszteni párhuzamosan egy új szennyvíztisztító telep kiépítésével. Ennek érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), „Egészséges, tiszta települések” prioritási tengely, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” 2 fordulós pályázati konstrukciójának (KEOP 1.2.0) keretében kívánta megvalósítani „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Nagyszénáson” tárgyú beruházást.

3 A 2 fordulós pályázat sikere esetén megvalósul a település komplex szennyvíztisztító és csatornarendszerének szennyvízelvezetési és - tisztítási programja. Projekt célok első forduló:  Előkészítési munkák elvégzése Projekt célok második forduló:  A jelenleg Nagyszénáson működő szennyvíztisztító telep kapacitása: 175 m3/d. A tervezett új szennyvíztisztító telep kapacitása: 530 m 3 /d, ebből 30 m 3 /d szippantott szennyvíz.  A már meglévő hálózat 32 990 m gerincvezetékkel, 21580 m bekötővezetékkel, 6 db átemelő szivattyúval és 2993 m nyomóvezetékkel bővül. Előzmények – II.

4 Előzmények – III. Az Önkormányzat az első fordulós pályázati anyagot 2008. júniusában nyújtotta be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósághoz (KvVM FI), mint eljáró Közreműködő Szervezethez, a pályázat készítője megbízási szerződés alapján a GRESS-ING Területfejlesztési és Mérnökiroda Kft. volt. A pályázat értékelését követően a projekt támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának (KEOP IH) döntése és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jóváhagyása 2008. október 6-án történt meg.

5 Előzmények – IV. Az Önkormányzat és a Támogató (NFÜ) képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet (KvVM FI) 2008. november 20-án kötött Támogatási Szerződést. Támogatási Szerződés alapján:  Előkészítési munkák nettó összköltsége: 68.320.000,- Ft  Támogatás mértéke 85 %, összege: 58.072.000,- Ft  Saját forrás mértéke 15 %, összege: 10.248.000,- Ft  ÁFA mértéke 25 %, összege: 17.080.000,- Ft

6 Előkészítési munkák  Közbeszerzési eljárások lebonyolítása  Projektmenedzsment feladatok ellátása  Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (PR)  Tervezési dokumentumok elkészítése és ezek engedélyeztetése  Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség- haszon elemzés készítése (RMT/CBA)  2. fordulós pályázati anyag összeállítása  Horizontális célok teljesülése érdekében tett vállalások teljesítése

7 Közreműködők – I.  Közbeszerzés eljárások lebonyolítása Közbeszerzései eljárások lebonyolításáért felelős cég kiválasztása egyszerű, hirdetmény nélküli eljárás keretében történt meg. 2008. november 20. napján kötött megbízási szerződést az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel, így a Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Irodával.

8 Közreműködők – II.  Projektmenedzsment feladatok ellátása Projektmenedzsment feladatok ellátása érdekében a beszerzés a közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés keretében történt meg. A szerződéskötés 2008. december 16. napján jött létre, a nyertes ajánlattevővel a GRESS-ING Területfejlesztési és Mérnökiroda Kft.-vel.

9 Közreműködők – III.  Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (PR) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében a beszerzés a közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés keretében történt meg. A PR feladatokat ellátó szervezettel a szerződéskötésre 2009. január hó 27. napján került sor. A nyertes ajánlattevő az UNIOBER Mérnöki és Szolgáltató Bt.

10 Közreműködők – IV.  Tervezési dokumentumok elkészítése és ezek engedélyeztetése Tervező szolgáltatás megrendelése (kiviteli terv készítő) a Közbeszerzési törvény értelmében általános egyszerű eljárás (Kbt. 240.§) keretében történt. A kiviteli tervek készítésére a közbeszerzési eljárás nyertesével - UTB Envirotec Kft.- az Önkormányzat 2009. augusztus 18-án tervezői szerződést kötött.

11 Közreműködők – IV.  Tervezési dokumentumok elkészítése és ezek engedélyeztetése Előzetes vizsgálati dokumentáció készítésére a kiválasztás a közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés keretében történt. A beszerzés nyertesével - UTB Envirotec Kft. – az Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése érdekében 2009. október 22-én szerződést kötött az Önkormányzat.

12 Közreműködők – V.  Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése (RMT/CBA) Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és költség-haszon elemzés elkészítése érdekében egyszerű, hirdetmény nélküli eljárás keretében történt meg a készítő kiválasztása. A szerződéskötés 2009. január 27. napján jött létre, a nyertes ajánlattevővel a GRESS-ING Területfejlesztési és Mérnökiroda Kft.-vel.

13 Elkészült dokumentumok – I.  A Projekt Alapító Dokumentum elkészült, és 2009. január 22-én az érintett projektben résztvevő személyek aláírták a dokumentumot.  Részletes megvalósíthatósági tanulmány és a költség- haszon elemzés (RMT/CBA) első egyezetési verziója elkészült és 2009. március 31-én. 2009. október 12-én a dokumentumot a KSZ tovább tervezésre alkalmasnak minősítette a minőségbiztosítási folyamatot követően.  A nyilvánosság biztosítása kapcsán elkészült a Cselekvési (kommunikációs) terv, a dokumentumot a Közreműködő Szervezet 2009. június 9-én jóváhagyta.

14 Elkészült dokumentumok – II.  Az előzetes vizsgálati dokumentáció 2009. október havában elkészült és a leadása 2009. október 29-én megtörtént az eljáró hatóság részére. Jogerős engedélyt 2010. február 9-én kapott.  A vízjogi létesítési tervdokumentáció 2009. október havában elkészült és a leadása 2009. október 15-én megtörtént az eljáró hatóság részére. Szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye, illetve a szennyvízhálózat engedélye 2010. áprilisában emelkedett jogerőre.

15 Az előkészítő szakasz költségei Tevékenységek-költségkategóriákKöltség Ft-ban PR2.900.000,- Közbeszerzési dokumentáció költsége1.800.000,- Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés 9.800.000,- Tervezés43.500.000,- Közbeszerzési tanácsadó díja 2.000.000,- Igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatás 7.000.000,- Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége200.000,- Engedélyezések hatósági díjai1.120.000,- MINDÖSSZESEN68.320.000,-

16 Előkészítő szakasz költségei Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata kihasználva az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.8.) ÖM rendeletet pályázatot nyújtott be 2009. szeptemberében az önerejének kiegészítése érdekében és ez alapján nyert el 5.124.000,- Ft összegű támogatást, mely az első fordulós projektben meghatározott saját forrás 50 %-os mértéke. Az erre vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. október 21-én kötötte meg az Önkormányzati Minisztériummal.

17 Előkészítő szakasz mérföldkövei – I. 2008. december – 2009. január  közreműködők kiválasztása 2009. január – 2009. március  RMT/CBA I. egyeztetési változat elkészítése 2009. március – 2009. június  Cselekvési (kommunikációs terv) + közbeszerzési eljárás előkészítése 2009. június – 2009. szeptember  RMT/CBA átdolgozás + tervező kiválasztása 2009. szeptember – 2009. november  EVD és vízjogi létesítési terv elkészítése és beadása  EU Önerő Alap pályázat

18 Előkészítő szakasz mérföldkövei – II. 2009. december – 2010. február  EVD jogerős + II. fordulós pályázati anyag összeállítása 2010. március – 2010. április  Vízjogi létesítési engedélyek jogerősek + egyeztetések 2010. május – 2010. június  2. fordulós pályázati anyag beadása + közbeszerzési tenderek előkészítése 2010. július – 2010. augusztus  közbeszerzési tenderek átdolgozása + projekt zárás

19 Előkészítő szakasz folyamatos tevékenységei  „Esélyegyenlőségi” és „Fenntarthatósági” vállalások teljesítése  Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  Projekt Menedzsment Szervezet működtetése  Projekt által érintett szervezetekkel való kapcsolattartás és egyeztetés  2. fordulós pályázat saját forrás biztosításának koordinálása (Társulat + hitel)  Projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek ellátása és kifizetési kérelmek összeállítása

20 Előkészítő szakasz alatt  2 alkalommal Támogatási Szerződés módosítás  3 darab Projekt Előrehaladási Jelentés + Záró Jelentés  4 darab Kifizetési kérelem  2 alkalommal helyszíni ellenőrzés  6 alkalommal adatváltozás bejelentés  3 részvétel a Kedvezményezetti találkozókon

21 Fejlesztés szükségszerűsége Műszaki, társadalmi, gazdasági indokoltságok:  A szennyvízcsatorna hálózat alacsony kiépítettsége  Szennyvíztelep alacsony kapacitása és technológiájának korszerűtlensége  Közműpótló berendezések drága üzemeltetése  Talaj, illetve felszín alatti vizek szennyezése  Alacsony lakosságmegtartó erő  Alacsony gazdasági versenyképesség

22 Beruházás célja  A településen 95%-os csatornázottság megvalósítása  A szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése új telep kialakításával  Szennyvízelvezetési, szennyvíztiszítási igények korszerű kielégítése (lakosság, intézmények,stb.)  Környezetszennyezés megszüntetése  Lakosság életkörülményeinek javítása  Gazdasági versenyképesség növelése  Munkahelyteremtő beruházások bevonzása  Lakosságmegtartó erő növelése

23 Beruházás költsége TevékenységekKöltségek, Ft Közbeszerzés5.000.000,- Tájékoztatás, nyilvánosság11.500.000,- Projektmenedzsment56.500.000,- Mérnök felügyelet70.000.000,- Építés2.206.557.000,- Összesen2.349.557.000,-

24 Beruházás költsége A 2. fordulós pályázati anyagban meghatározott összes elszámolható költség megoszlása:  Összes elszámolható költség:2.349.557.000,- Ft  Az igényelt támogatás mértéke:85 %  Az igényelt támogatás összege: 1.997.050.476,- Ft  A saját forrás mértéke:15 %  A saját forrás összege: 352.506.524,- Ft

25 2. forduló feladatai – I. Közbeszerzési eljárások során az alábbi közreműködők kiválasztása:  projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet  kivitelező szervezet  FIDIC mérnök  könyvvizsgáló  tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet

26 2. forduló feladatai – II. Kivitelezés lebonyolítása: - csatornahálózat bővítése - új szennyvíztelep kialakítása – próbaüzeme Ezek várható időtartama: 12 hónap + próbaüzem Pályázatban tett „Esélyegyenlőségi” és „Fenntarthatósági” vállalások teljesítése.

27 „Terebélyes fa hajszál-gyökérből fejlődik, kilenc-emeletes torony kupac földből emelődik, ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik.” Lao-Ce KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Nagyszénáson KEOP-7.1.2.0-2008-0143 2010. augusztus 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések