Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"— Előadás másolata:

1 MESTERKÉPZÉS infoma@jgypk.u-szeged.hu SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR MESTERKÉPZÉS

2 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

3 Pedagógiai, tanító- és óvóképző intézmények presztízse
Forrás: GVI, Educatio 2008

4 Minősített oktatók aránya az összes oktatóból
Forrás: felvi-RANGSOROK

5 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JGYPK mesterszakjai
alkalmazott nyelvészet andragógia andragógustanár egészségfejlesztés-tanár ember és társadalom műveltségterületi tanár ének-zene tanár kollégiumi nevelőtanár könyvtárpedagógia-tanár minőségfejlesztés-tanár multikulturális nevelés tanára nyelv- és beszédfejlesztő tanár szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (angol v. francia v. német v. orosz nyelven) tanulási- és pályatanácsadási-tanár technikatanár

6 Szakmai mesterszakok

7 Alkalmazott nyelvészet
Szakmai mesterszakok Alkalmazott nyelvészet SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. Telefon: (62)

8 Alkalmazott nyelvészet
Szakmai mesterszakok Alkalmazott nyelvészet Képzési idő: 4 félév Kreditszám: 120 Szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

9 Alkalmazott nyelvészet
Szakmai mesterszakok Alkalmazott nyelvészet Belépési feltétel: Elsősorban anglisztika, germanisztika, magyar, romanisztika, romológia és a szlavisztika alapképzési szakkal rendelkezők számára más figyelembe vehető alapképzési szakok: pedagógia, pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok. figyelembe vehetők továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

10 Alkalmazott nyelvészet
Szakmai mesterszakok Alkalmazott nyelvészet Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti doktori iskola (ELTE), továbbá a szegedi, pécsi és veszprémi doktori iskolákba Elhelyezkedési lehetőség: civil- és államigazgatási szféra, az iskolai, kulturális és politikai életben (az átlagostól eltérő képességű gyerekek nyelvoktatása, nyelvpolitikai feladatok megoldása, média stb.)     Kulcsszavak:  szövegek világa, nyelvpolitika, anyanyelvi nevelés, nyelvi tanácsadás, igazságügyi nyelvészet, szóvivő, médianyelvészet

11 Andragógia SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet
Szakmai mesterszakok Andragógia SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. Telefon: (62)

12 Andragógia Képzési idő: 4 félév Kreditszám: 120
Szakmai mesterszakok Andragógia Képzési idő: 4 félév Kreditszám: 120 Szakképzettség: okleveles andragógus Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

13 Andragógia Belépési feltétel:
Szakmai mesterszakok Andragógia Belépési feltétel: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá az évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési). a bemenethez figyelembe vehető további alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak (tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus).

14 Szakmai mesterszakok Andragógia Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE; ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), PTE NI Iskola és társadalom, Pannon Egyetem Veszprém Interdiszciplináris Doktori Iskola, ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola Elhelyezkedési lehetőség: kultúraközvetítési, felnőttképzési, szakképzési, minőségfejlesztési, közgyűjteményi, civil szféra    Kulcsszavak: élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés, felnőttoktatás, képzési anyagok kidolgozása, minőségfejlesztés, társadalmi igények, munkaerőpiaci szükségletek

15 Tanári mesterszakok 1. Első és második szakként egyaránt választható
képzések

16 Egészségfejlesztés-tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Egészségfejlesztés-tanár SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: (62)

17 Egészségfejlesztés-tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Egészségfejlesztés-tanár 1. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, testnevelő-edző, ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, gyógypedagógia, szociálpedagógia és humánkineziológia szakokkal rendelkezők számára Képzési idő: 5 félév Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

18 Egészségfejlesztés-tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Egészségfejlesztés-tanár Szakképzettség: okleveles egészségfejlesztés-tanár Továbblépési lehetőség: neveléstudományi doktori iskolák (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája, az Egészségnevelés oktatási és kutatási program) Elhelyezkedési lehetőség: közoktatás különböző szintjein történő oktató- és nevelőmunka, helyi, regionális és országos szintű egészségfejlesztő és egészségnevelő és mentálhigiénés (oktató, tanácsadó, egészség­fejlesztő projektkoordinátori) szakemberek Kulcsszavak: köz- és szakoktatás, egészségfejlesztő szakember, egészségtan tanár

19 Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Ember és társadalom műveltségterületi tanár SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: (62)

20 Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Ember és társadalom műveltségterületi tanár 1. Történelem, néprajz, pszichológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakokkal rendelkezők számára: Képzési idő: 5 félév Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

21 Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Ember és társadalom műveltségterületi tanár Szakképzettség: Okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár Továbblépési lehetőség: pedagógia doktori iskola (SZTE) és az ország további pedagógiai doktori iskolái Elhelyezkedési lehetőség:   általános és középiskolai tanárként oktatható tantárgyak: Társadalomismeret, Emberismeret-etika, Ember- és társadalomismeret, Etika c. tárgyak, valamint a NAT "Ember- és társadalom műveltségterület történelmen túlmutató elemeinek oktatása bármely tantárgy keretébe integráltan. Kulcsszavak: társadalomismeret, jelenismeret, szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése, multikulturális nevelés, médiapedagógia, környezeti nevelés

22 Ének-zene tanár SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék
Első és második szakként egyaránt választható képzések Ének-zene tanár SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. Telefon: (62)

23 Első és második szakként egyaránt választható képzések
Ének-zene tanár 1. ének-zene, előadóművészet, alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakkal rendelkezők számára: Képzési idő: 5 félév Kreditszám: 150 2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (200 000 Ft/félév)

24 Ének-zene tanár Szakképzettség: okleveles ének-zene tanár
Első és második szakként egyaránt választható képzések Ének-zene tanár Szakképzettség: okleveles ének-zene tanár Továbblépési lehetőség: pedagógiai doktori iskola, SZTE Elhelyezkedési lehetőség: iskolák, közoktatási és felsőoktatási intézmények Kulcsszavak: zenei nevelés, előadóművészet, zenetudomány

25 Tanári mesterszakok 2. Első és második szakként belépési feltétellel
választható képzések

26 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. Telefon: (62)

27 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: nyelv- és beszédfejlesztő tanár

28 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár 1. Intézményi hatáskörben választható kizárólag második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: magyar, vagy 50 kredites tanári előkészítő szakirány bármely idegen nyelvi alapképzési szak kommunikáció és médiatudomány, vagy 50 kredites tanári előkészítő szakirány szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya

29 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k Belépési feltétel: magyar bármely idegen nyelvi alapképzési szak kommunikáció és médiatudomány szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya

30 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár 3. Egyéb pedagógusi szakképzettség után első tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakként is el lehet végezni: Képzési idő: 3 félév, 90 kredit Belépési feltétel: gyógypedagógia logopédia szakiránya gyógypedagógia hallássérültek pedagógiája szakiránya óvodapedagógus tanító  

31 Nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Nyelv- és beszédfejlesztő tanár Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti és más nyelvészeti doktori iskolák (SZTE, ELTE, Pécs, Veszprém) Elhelyezkedési lehetőség: óvodák, közoktatásban: általános iskolák, speciális képzést adó iskolák, középiskolák stb. Kulcsszavak: nyelvfejlesztés, beszédfejlesztés, gyógypedagógia, hangzó nyelv, beszédzavarok, beszédviselkedés

32 Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések
Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (angol v. francia v. német v. orosz nyelven) SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas utca 10. Telefon: (62)

33 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár A szakképzettség oklevélben szereplő neve: okleveles [szaktárgy]-t [idegen nyelv] nyelven tanító tanár A szakot csak közismereti tanárszak mellé lehet felvenni utólag vagy egyidejűleg. Idegen nyelv szakos tanári szakképzettség mellé másik idegen nyelvet kell választani.  Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév

34 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár 1. Belépési feltétel: Kétszakos képzésben második tanárszakként a belépés feltétele: a) Alapszakon (BA, BSc) szerzett oklevél és felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Képzési idő: 5 félév és 150 kredit. b) Főiskolai szintű tanári oklevél és a választott nyelvből felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Képzési idő: 3 félév 90 kredit.

35 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár 2. Belépési feltétel: Egy szakos képzésben ez a tanári szakképzettség akkor szerezhető, ha a jelentkező rendelkezik egyetemi szintű tanári szakképzettséggel és felsőfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával. Képzési idő: 2 félév és 60 kredit.

36 Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár Továbblépési lehetőség: alkalmazott nyelvészeti és más nyelvészeti doktori iskolák (SZTE, ELTE, Pécs, Veszprém) Elhelyezkedési lehetőség: közoktatásban, egyéb oktatási intézményekben Kulcsszavak: szakmai nyelv, tannyelv, pedagógiai kommunikáció, szakmódszertan, interkulturális kommunikáció További információ: szaktárgyon a közoktatásban megtalálható, közismereti, szakmai, művészeti és testkulturális tanári szakok, illetve szakképzettségek értendők, idegen nyelven az adott idegen nyelv, beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelveit is.

37 Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések
Technikatanár SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: (62)

38 Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések
Technikatanár 1. Pedagógusi szakképzettség után, első tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakként is el lehet végezni. Képzési idő: 3 félév, 90 kredit Belépési feltétel tanító (technika műveltségi terület)

39 Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések
Technikatanár 2. Technika szak (főiskolai diploma) és az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k Belépési feltétel fizika környezettudomány

40 Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések
Technikatanár 3. Intézményi hatáskörben választható második tanári szakképzettség Belépési feltétel fizika környezettudomány műszaki képzési terület bármely szakja 50 kredites technika szakirány Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

41 Technikatanár Szakképzettség: okleveles technikatanár
Első és második szakként belépési feltétellel választható képzések Technikatanár Szakképzettség: okleveles technikatanár Továbblépési lehetőség: Fizika, környezettan, informatika és műszaki doktoriskola választása Elhelyezkedési lehetőség: Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület oktatása a éves korosztály számára; Műszaki jellegű szakközépiskolákban és szakképzőkben műszaki tárgyak tanítása; Kulcsszavak: ember és technika, műszaki kommunikáció, anyagtudomány, rendszer és modelltechnika, gépi rendszerek, konstruálás

42 Tanári mesterszakok 3. Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül
választható képzések

43 Andragógustanár SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Andragógustanár SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. Telefon: (62)

44 Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható 
Andragógustanár 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

45 Andragógustanár Belépési feltétel: Finanszírozási forma:
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Andragógustanár Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: okleveles andragógus tanár

46 Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható 
Andragógustanár Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE;ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), Iskola és Társadalom (PTE) Elhelyezkedési lehetőség: oktatási-, felnőttoktatási-, szakképzési- és civil szféra    Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttoktatás, szakképzés, élethosszig tartó tanulás, a felnőttképzés szociológiai háttere, társadalmi mobilitásban való szerepe, humánpolitika

47 Kollégiumi nevelőtanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Kollégiumi nevelőtanár SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. Telefon: (62)

48 Kollégiumi nevelőtanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Kollégiumi nevelőtanár 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

49 Kollégiumi nevelőtanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Kollégiumi nevelőtanár Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: okleveles kollégiumi nevelőtanár

50 Kollégiumi nevelőtanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Kollégiumi nevelőtanár Továbblépési lehetőség: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola Elhelyezkedési lehetőség: pl. kollégiumokban, bentlakásos intézményekben, lakásotthonokban, a gyermekvédelem területén.    Kulcsszavak: életút tanácsadás, gyermek- és ifjúságvédelem, kognitív, szociális kompetenciák, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, önismeret, konfliktuskezelés

51 Könyvtárpedagógia-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Könyvtárpedagógia-tanár SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Levélcím: 6723 SZEGED, Szilléri sgt. 12. Tel.: (62) /14

52 Könyvtárpedagógia-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Könyvtárpedagógia-tanár 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

53 Könyvtárpedagógia-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Könyvtárpedagógia-tanár Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: okleveles könyvtárpedagógia-tanár

54 Könyvtárpedagógia-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Könyvtárpedagógia-tanár Továbblépési lehetőség: Neveléstudományi Doktori Iskola (SZTE;ELTE), Interdiszciplináris: társadalom- és bölcsészettudomány (DE), Oktatás és Társadalom (PTE) Elhelyezkedési lehetőség: oktatási-, közgyűjteményi-, civil szféra    Kulcsszavak: könyvtárostanár, könyvtárhasználat, használóképzés, olvasószolgálat, gyerekkönyvtár, tantárgyi programok tervezése, kivitelezése és értékelése, információs szolgáltatások fejlesztésére és szervezésére, szakirodalmi információs tanácsadás

55 Minőségfejlesztés-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Minőségfejlesztés-tanár SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. Telefon: (62)

56 Minőségfejlesztés-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Minőségfejlesztés-tanár 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

57 Minőségfejlesztés-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Minőségfejlesztés-tanár Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (  Ft/félév) Szakképzettség: Okleveles minőségfejlesztés tanár 

58 Minőségfejlesztés-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Minőségfejlesztés-tanár Továbblépési lehetőség: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola Elhelyezkedési lehetőség: Közoktatási intézmények, profit és nonprofit orientált szervezetek. Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, diákotthon, kollégium, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltató, többcélú intézmény, egységes iskola, összetett iskola, közös igazgatású intézmény, stb. Munkakörök: minőségirányítási vezető, minőségügyi előadó, minőségügyi referens. Kulcsszavak: minőségbiztosítás, minőségmenedzsment, minőségjavulás, életminőség.

59 Multikulturális nevelés tanára
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Multikulturális nevelés tanára SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: (62)

60 Multikulturális nevelés tanára
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Multikulturális nevelés tanára 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

61 Multikulturális nevelés tanára
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Multikulturális nevelés tanára Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: A multikulturális nevelés okleveles tanára 

62 Multikulturális nevelés tanára
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Multikulturális nevelés tanára Továbblépési lehetőség: pedagógia doktori iskola (SZTE) és az ország további pedagógiai doktori iskolái  Elhelyezkedési lehetőség: Olyan iskolákban, ahol a tanulók etnikai összetétele vegyes, ezért fokozottan van szükség multikulturális pedagógiai szakértelemre, oktatásra és konfliktuskezelésre. Kulcsszavak: multikulturális nevelés, konfliktuskezelés, kultúraközi kommunikáció, interkulturális készségek.

63 Tanulási- és pályatanácsadási-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Tanulási- és pályatanácsadási-tanár SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Levélcím: 6725 SZEGED, Hattyas sor 10. Telefon: (62)

64 Tanulási- és pályatanácsadási-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Tanulási- és pályatanácsadási-tanár 1. Előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség Képzési idő, kreditszám az első szakban meghatározottak szerint 2. Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők: Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k szakpáron: 3 félév, 90k

65 Tanulási- és pályatanácsadási-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Belépési feltétel: Nincs Finanszírozási forma: Államilag támogatott Költségtérítéses (150 000 Ft/félév) Szakképzettség: okleveles tanulási-és pályatanácsadási tanár

66 Tanulási- és pályatanácsadási-tanár
Kizárólag második szakként, előfeltétel nélkül választható  Tanulási- és pályatanácsadási-tanár Továbblépési lehetőség: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola Elhelyezkedési lehetőség: oktatási intézményekben, kollégiumokban, nevelési tanácsadókban    Kulcsszavak: sajátos szükségletű gyermek, tanulási- és pályatanácsadói munka, tanulási zavar, tehetség, hátránykompenzáció, önismeret


Letölteni ppt "MESTERKÉPZÉS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések