Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiatervezés Alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiatervezés Alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 Energiatervezés Alapfogalmak

2 Követelmények Évközi jegy megadásának feltételei: Jegy megállapítása:
jelenlét a gyakorlatok min. 70%-án zh (11. hét) sikeres (min. 50%) teljesítése két házi feladat eredményes (min. 50%) teljesítése órai aktivitás Jegy megállapítása: ÖP<50: elégtelen; 50≤ÖP<65: elégséges 65≤ÖP<72,5: közepes; 72,5≤ÖP<85: jó; 85≤ÖP: jeles

3 Jelölések, elnevezések
I: investment, beruházás; C: cost, költség; P: profit, nyereség; B: benefit, haszon; Y: income, bevétel (jövedelem); PV: present value, jelenérték; rövidítésekben M: marginal, határ-, növekmény- S: social, társadalmi; P: personal, egyéni p: price, ár; i: interest, kamat;

4 Energetikai mutatószámok
Energiaigényesség (energy intensity): E: energia, J; V termelési érték, P.E. Egységnyi termék előállításához szükséges energia. Nemzetgazdasági szinten: Nemzetgazdasági szinten, ágazatonként összesítve: Ágazati súlyfaktor (gazdasági arány):

5 Energiaigényesség közvetlen energiaigényesség: a termék előállításának energiaigénye; közvetett: alapanyagok energiaigénye; halmozott: teljes termelési folyamatra számítva (közvetlen+közvetett) alapanyagok anyag energia AA EA AB EB AC EC 1,5 2,0 közbenső féltermék AD ED 1,5EA 2EB 0,3 0,4 közvetlen közvetett 0,4ED halmozott végtermék AT ET 0,3EC

6 Energetikai mutatószámok
Energetikai hatékonység (energy efficiency): Egységnyi energia felhasználásával előállítató termék. Egy főre eső GDP (GDP per capita): Egy főre eső energia (energy per capita): Az energiafelhasználás és a jövedelem közötti kapcsolat lne=a+blng lnE=c+dlnGDP

7 Energetikai rugalmasság
energy elasticity a jövedelem relatív változása mekkora relatív energiaigény-változást eredményez negatív: javul a hatékonyság (csökken az energiaigényesség) pozitív: romlik a hatékonyság (nő az energiaigényesség)

8 Cobb-Douglas függvény
Általános alak: folytonos, differenciálható, monoton növekvő, konkáv.

9 Cobb-Douglas függvény
Energiaigények meghatározása c: skálázási együttható Y: jövedelem (pl. GDP) P: energiaár d: energetikai rugalmasság b: ár rugalmasság

10 Korreláció Tapasztalati szórás:
Két mennyiség közötti lineáris kapcsolat nagysága (0..1) Tapasztalati szórás:

11 Az Ember energiaigénye

12 Energiafelhasználás és életminőség

13 Energetika és társadalom
A szocio-kulturális (társadalmi) fejlődés (evolúció) a felhasznált energia mennyiségétől és minőségétől függ az alábbi egyenlet szerint: C=k∙E∙T, ahol k skálázási (hatékonysági) együttható, E felhasznált energia, T technológiai fejlettség. Leslie Alvin White ( , amerikai antropológus)

14 Energetika, technológia és társadalom
Szocio-kulturális rendszer alrendszerei Ideo-lógia Társadalom Technológia

15 Energetika, technológia és társadalom
Rendszerek közötti kölcsönhatások Technológia Társadalom Ideológia

16 Energetika, technológia és társadalom
White neoevolucionista megállapításai Az energiafelhasználás fázisai emberi izomerő háziállatok izomereje biomassza (pl. tűzifa) ásványi energiahordozók (szén, olaj, földgáz) nukleáris energiahordozók (fissziós, fúziós) A technika/technológia feladata és kapcsolatai túlélési problémák megoldása elegendő (egyre több) energia(hordozó) megszerzése az energia hatékony felhasználása társadalmi jólét/fejlettség előmozdítása vissza a múltba?

17 Human development index humán fejlettségi mutató (1993 óta)
HDI Human development index humán fejlettségi mutató (1993 óta) indikátorok dimenziók mutató HDI egész-ség várható élettartam oktatás átl. okt. idő elvárt okt. idő életminőség GNI/fő

18 HDI Hosszú és egészséges élet (LE: születéskor vérható élettartam)
Japán Iskolázottság: USA AUS Anyagi életszínvonal: UAE, 1983 Zimbabwe, 2008

19 HDI Magyarország (36.)

20 HDI http://hdr.undp.org/en/data/trends/ Magyarország: 38. a 187-ből
Norvégia (1.) Törökország (92.) Kongói Dem. Közt. (187.)

21 HDI 2011. évi értékek: Norvégia: 0,943 (USA, Kanada: 0,91; Ausztrália: 0,929) Magyarország: 0,816 (Szlovákia: 0,834; Rom.: 0,781) Törökország: 0,699 (Oroszo.: 0,755; Kína: 0,687) Kongói Dem. Közt.: 0,286 (Zimbabwe: 0,376)

22 HDI és energiafelhasználás

23 HDI és energiafelhasználás

24 Energiapolitikai célok
A hagyományos energia-politikai célháromszög Paradigmaváltás energia-politikai célnégyszögre ellátás- biztonság környezet- , éghajlat-védelem gazdasá-gosság energia-politikai négyszög energia-politikai háromszög környezet- , éghajlat-védelem gazdasá-gosság társadalmi elfogadás ellátás- biztonság

25 Az Energetika szintjei

26 Energiatervezés Okok:
energiahordozó-szerkezet strukturális változásai; technológiai fejlődés; gazdasági átalakulások; társadalmi elvárások; környezetvédelmi célkitűzések.

27 Energiatervezés Szempontok: energiahordozókhoz való hozzáférhetőség;
a biztonságos energiaellátás: készletezési lehetőségek; gazdasági hatások; technikai-technológiai lehetőségek; társadalmi elvárások; igény oldali befolyásolás lehetőségi; környezeti hatások; „legkisebb társadalmi költség” elvének érvényesítése.

28 Energiatervezés Legfontosabb befolyásoló tényezők:
gazdasági növekedés; társadalmi lehetőségek; energiatakarékosság és -hatékonyság; az energetika tőkeigényessége; energiahordozók árstabilitása; környezeti hatások; regionális fejlődés.

29 Fázisok

30 Rendszerkapcsolatok

31 Energiatervezési alapelvek
(globális hosszú távú tervezés) igények kielégítésének korlátai; növekedés korlátai; hiányos információk; visszajelzések; a trendek folytatása nem a jövő; a jövő nem előre determinált; folyamatok tehetetlensége; komplex szemléletmód; növekvő kölcsönös függőség (globalizáció); egyedi és közösségi érdekek ütközése; verseny helyett együttműködés.

32 Az energiatervezés eszközei
Energiamodellek Az energiatervezés eszközei Tervezési/Modellezési szintek

33 Modelltípusok „Top-down” fentről-lefelé, „lebontó” típus
globális (nemzetgazdasági) előrejelzés lebontva ágazatokra, termékcsoportokra „Bottom-up” lentről-felfelé, „építkező” típus termékek/termékcsoportok a kiindulás sorozatos összegzés nemzetgazdasági szintig Köztes modellek hasonlít a „bottom-up”-ra, de elnagyoltabb

34 Globális modell WORLD3

35 WORLD

36 WORLD

37 MARKAL Integrált döntéselőkészítő rendszer

38 USA - NEMS National Energy Modelling System párhuzamos részmodellek

39 „bottom-up” (aluról-felfelé) elv
Görögország „bottom-up” (aluról-felfelé) elv Energiaig é nyek V é gfelhaszn á l á s M ó dszer F ű t é s Lakoss á g Haszn á lati melegv í z Ter ü letegys é gre vet í tve Technol ó giai Termodinamikai t ö rv é nyek L é gkondicion á l á s Kommun á lis Tel í tetts é gi t é nyez ő Elektromos k é sz ü l é kek Energiaig é ny Mez ő gazdas á g H ő Ter ü letegys é gre vet í tve Mez ő gazdas á gi g é pek Sz á ll í t á s Statisztikai adatok alapj á n H ő Ipar Statisztikai adatok alapj á n Villamos energia

40 Integrált forrástervezés Integrated Resource Planning
Optimális forrás-felhasználási szempontok: összhang a nemzeti, regionális és helyi érdekekkel; a villanyhoz való hozzáférés biztosítása minden fogyasztó számára; az ellátásbiztonság fenntartása, növelése; a rövid és hosszú távú költségek minimalizálása; az energiaellátás környezeti kockázatának minimalizálása; az ellátásbiztonság érdekében a külső függés lehetséges minimalizálása; helyi gazdasági előnyök biztosítása.

41

42 Integrált forrástervezés
Célkitűzések Ellátásbiztonság Villamosítás Környezeti hatások minimalizálása Belső energiabiztonság Helyi erőforrások használata Diverzifikáció Hatékonyság növelése Költségek minimalizálása Társadalmi jólét elősegítése Helyi foglalkoztatottság növelése Technológia és szakértelem megszerzése Rugalmasság megtartása

43 Integrált forrástervezés
Igény oldali (fogyasztói) befolyásolás Demand Side Management energiatudatos gondolkodásmódra oktatás, ösztönzés; jobb hatásfokú fogyasztók alkalmazása; energiahordozó-helyettesítés; terhelés időzítése.

44 Villamosenergia-rendszerbővítés


Letölteni ppt "Energiatervezés Alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések