Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS, MAGYAR LABDARÚGÓ HAGYOMÁNYOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS, MAGYAR LABDARÚGÓ HAGYOMÁNYOK"— Előadás másolata:

1 MAGYAR LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS, MAGYAR LABDARÚGÓ HAGYOMÁNYOK

2 Az EURO 2008. FELDOLGOZÁSÁNAK SZAKMAI ALAPJAI
az EB mérkőzéseit megtekintő MLSZ edzők beszámolói, a televíziós közvetítések, rögzített felvételek, az UEFA honlapja, az UEFA edzőképző vezetők számára szervezett továbbképzé- sek anyagai: 2006: Coverciano, 2007: London, 2008: Lisszabon, (gólok) (statisztikák)

3 A HAGYOMÁNYOK TISZTELETE
A Francia Válogatottal Emil Jaque VB-t nyert 1988-ban, Roger Lemerre EB-t 2000-ben. Véleményük a rákö-vetkező FIFA, ill. UEFA szimpóziumon egybe-hangzott: „Azért nyertünk, mert nekünk van a legrégebben elindított és a legjobban működő utánpót-lás képzési rendszerünk, ami évről-évre ontja a tehetsége-ket.”

4 A HAGYOMÁNYOK TISZTELETE
Olyan labdarúgók, akik azt a labdarúgást képviselik, mely illik a francia nép lelkivilágá-hoz. Technikás, ötletes foci, ha-sonló karakterisztikus jegyek-kel, mint amivel mi, magyarok rendelkeztünk labdarúgásunk aranykorában.

5 A HAGYOMÁNYOK TISZTELETE
PILLENGER MIHÁLY: „A stílus vertikum, amely magában foglalja a teljes utánpótlás és felnőtt ladarúgást is”

6 A magyar labdarúgó utánpótlás képzés „hagyománytalan” lett.
A MAGYAR UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS ELMÚLT ÉVTIZEDEI A magyar labdarúgó utánpótlás képzés „hagyománytalan” lett. Utolsó sikerünk negyed évszázada volt. 1984, Moszkvai EB csapat

7 AZ ELMÚLT ÉVEK KIS FELEMELKEDÉSE GRATULÁLUNK AZ U19 CSAPATNAK!
- az UEFA rendszerű edzőképzés - lassan javuló utánpótlás képzés a klubokban - az MTK, majd más akadémiák beindulása GRATULÁLUNK AZ U19 CSAPATNAK! Az elmúlt évek utánpótlásképzésének javulását a jelenlegi U/19 csapat reprezentálja

8 TEHETSÉGEINK NEKÜNK IS VANNAK
Vass Ádám U/21 Németh Krisztián U/19 Filkor Attila U/21 Koman Vladimir U/19 És a sort lehet folytatni (Gulácsi, Korcsmár, Nagy Olivér, Kádár, Nyikházi…)

9 NEM A GRUNDOKAT KELL VISSZASÍRNI - Nem a grundokat kell visszasírni. Ma már lehetetlen, hogy a gyerekek napi 6-8 órákat focizzanak. Adva van a feladat: hogyan lehet a napi 6-8 órai focizást és a vele járó labda érin- tési számot helyettesíteni? (Alap tétel: a labda érintések számával egyenes arányban áll a játékos fejlődése).

10 és utánpótlás képzési rendszer. A labda nélküli, a labdás koordinációs
NEM A GRUNDOKAT KELL VISSZASÍRNI Jó választ ad UEFA által kidolgozott edző és utánpótlás képzési rendszer. A labda nélküli, a labdás koordinációs gyakorlatokat és az ezekre épülő kis játé- kokat úgy lehet megtervezni, hogy keve- sebb idő alatt produkálják a fiatalok fej- lődéséhez szükséges labdaérintési szá- mot.

11 rendje új, magasabb minőségben jelentke-
NEM A GRUNDOKAT KELL VISSZASÍRNI A grundok ösztönös fejlődési és kiválasztási rendje új, magasabb minőségben jelentke- zik. A koordinációs gyakorlatokban és kis já- tékokban a korosztály számára fontos meg- tanulandó elemeket (a mérkőzéseken fel- használásra kerülő technikai elemeket, stílus technikát) lehet gyakorolni.

12 AZ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS = STÍLUS KÉPZÉSE
UEFA ajánlás: az országos labdarúgó szö-vetségek lépjenek be az UEFA Edzőképzési Konvencióba (ma már mind az 53 tagország megtette), de edzőképzésüket és ezen ke-resztül az utánpótlásképzésüket a saját or-szágos hagyományaikhoz hűen folytassák.

13 AZ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS = STÍLUS KÉPZÉSE
A technika felhasználásán alapuló labda-rúgó stílus: a magas szintű technikai tudás kisebb te-rületen, az ellenfél agresszívabb zavarása és az így lerövidült időben való felhasználásán alapuló sokmozgásos (pozíciós és elmozgó rendszerű) kreatív támadójáték, kiegészítve a szervezett védekezéssel elemeivel

14 AZ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS = STÍLUS KÉPZÉSE
Magasabb követelmények a teljesítmény összetevői részéről: A „technikás” futball szemre könnyed, ugyanakkor magasabb színvonalat követel a mérkőzés teljesítmény összetevői részéről. (lelki tulajdonságok, fizikai képességek, ta-nulási képesség, együttműködési képesség, technikai-taktikai cselekvő képesség)

15 AZ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS = STÍLUS KÉPZÉSE
Az utánpótlás képzésben kell kialakítani: - az erősebb lelki tulajdonságokat, a magasabb fizikai teljesítőképességet, a magas fokú tanulási és együttműködési képességet, az adott labdarúgó stílus által meghatá- rozott technikai-taktikai cselekvő képes- séget.

16 Elmozgó rendszerű támadójáték oktatása
A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRŐL Elmozgó rendszerű támadójáték oktatása - másfajta alkalmazkodásokat kíván: - alkalmazott labdás koordinációs gya- korlatoknál - kis és nagyobb létszámú kis játékok- nál - mérkőzéseken

17 A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRŐL
- nehezebb megtanulni és kivitelezni mert: - az elmozgások miatt gyorsan változó helyzeteket kell felismerni (az egysíkú pozíciós játéknál nem) - az elmozgások miatt több lehetőség közül kell választani - és a helyzeteket megoldani, a labdás és a labda nélküli technikai elemeket ezekhez a gyorsan változó helyzetek- hez igazítani a rengeteg elmozgás miatt

18 - fizikailag magasabb követelmények, mert:
A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRŐL - fizikailag magasabb követelmények, mert: - mozgások váratlanok, tehát gyorsak - dinamikát kívánnak a mozgásban - dinamikát kívánnak a gondolkodás- ban a labdás és labda nélküli mozgások gyors egymásutánban történő ismétlésének képességét feltételezi.

19 a technikai-taktikai cselekvések területén
A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRŐL a technikai-taktikai cselekvések területén minden labdás és labda nélküli technikai elemet magas szinten meg kell tanulni és fel kell tudni használni a korosztályra jel- lemző mérkőzéseken

20 a stílust megtanuló labdarúgó pontosan
A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRŐL a stílust megtanuló labdarúgó pontosan annyit és olyan intenzíven fog mozogni, amennyit a stílushoz alkalmazkodó gon- dolkodásmódja és a szükséges technika felhasználása tőle megkíván. Illetve, aki nem tudja technikai tudását a stílus kívá- nalmainak megfelelő intenzitással és haté- konysággal kivitelezni, lemarad.

21 JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
. JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS A FELÉPÍTÉSE 6/7 évesek, rombusz

22 JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
A FELÉPÍTÉSE 8/9 évesek, rombusz

23 JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
A FELÉPÍTÉSE 10-11 évesek, dupla rombusz

24 JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
A FELÉPÍTÉSE 12/13 évesek, tripla rombusz

25 A JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
HÁTRÁNYA -túlzott koncentrációt, túlzott fegyelmet igényel, ami pont a 6-12 éves korosz-tályoknál még nem elegendő, -kevesebb figyelmet szentel a technika és a technika felhasználásának megtanulására (a játékrendszerben való gyakorlás az összjátékra –pl. belsővel való átadás –helyezi a hangsúlyt, az egyéb te-ta elemek oktatása másodlagos) -jó mesterember képzés!

26 A JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS
ELŐNYE -már fiatalon megismerik a játékrendszerek alapjait, -jól képzi a legegyszerűbb te-ta elemeket (passz belsővel)

27 SOKMOZGÁSOS (elmozgó rendszerű)
TÁMADÓ JÁTÉK OKTATÁSA -magában foglalja a pozíciós támadójátékot, -más jellegű technikát eredményez, -a technika más jellegű felhasználását követeli, -a végeredmény: -technikailag sokoldalú, gyorsan gondolkodó, mozgékony, látványos labdarúgást játszani tudó labdarúgók

28 A HELYES ÚT -a technika, a technika felhasználásán alapuló képzés és nevelés, a képzésbe óvatosan, kevesebb edzésszámmal belopva a játékrendszer alapú képzést, -minél fiatalabb a korosztály, annál nagyobb az arány a te-ta alapú képzés javára a játékrendszer alapú képzéssel szemben

29 6/7 éveseknél 90-10 % 8/9 éveseknél 80-20% 10/11 éveseknél 70-30%
Javaslat a technika felhasználásán alapuló képzés – játékrendszer alapú képzés terjedelmére a különböző UEFA korosztályokban (kb.):  6/7 éveseknél % 8/9 éveseknél 80-20% 10/11 éveseknél 70-30% 12-13 éveseknél 60-40% 14-15 éveseknél 50-50% 16-19 éveseknél 40-60%

30 MÉRKŐZÉSSZERŰ JÁTÉKOKBAN
MÉRKŐZÉSEN, TORNÁKON, MÉRKŐZÉSSZERŰ JÁTÉKOKBAN -Természetesen a korosztálynak megfelelő lét-számmal, méretű pályán kell játszani, az edzőnek meg kell adni a csapat alapfelállását! -Edzésen mérkőzésszerű játékokban játszatni kell a csapatokat azonos felállás és más fel- állású csapatok ellen is. (azonos felállásnál több a párharc, különböző felállású csapatok egymás elleni játékában több a létszám fölényes, ill. létszám hátrányos helyzet)

31 NEM A GRUNDOKAT KELL VISSZASÍRNI
A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK AZ EDZŐK RÉSZÉRŐL

32 - a technikai elemek ismerete a technikai elemek felhasználásá-
NEM A GRUNDOKAT KELL VISSZASÍRNI Edzők feladata: - a technikai elemek ismerete a technikai elemek felhasználásá- nak ismerete türelmes, aprólékos, odaadó mun- ka

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "MAGYAR LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS, MAGYAR LABDARÚGÓ HAGYOMÁNYOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések