Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ"— Előadás másolata:

1 MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ

2 A munkahelyi szervezet: emberek és eszközök rendszere
Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény. A szervezet elemei között funkcionális munkamegosztás van. A szervezet elemei között egynek a funkciója a vezetés, amely a szervezet egész tevékenységét meghatározza.

3 Szervezeti kultúra A dolgozók által elfogadott alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, melynek segítségével a szervezet meghatározza önmagát.

4 Szervezeti kultúra Látható jelek: logó, póló stb.
Értékek: eszmék, ideológiák, célok, azok elérésének módjai, motivációk, normák, erények és bűnök, elutasított és jutalmazott viselkedések. Mély réteg: feltételezések és premisszák.

5 Munkahelyi szituációk
Individualisztikus: a dolgozók úgy érzik, hogy céljaik elérése független attól, hogy a többiek elérik-e céljaikat vagy sem. Versengő: a dolgozók úgy érzik, hogy saját céljaikat csak akkor érhetik el, ha a többieket akadályozzák. Együttműködő: a dolgozók úgy érik el céljaikat, ha másoknak is sikerül céljaikat megvalósítani.

6 Morton Deutsch kísérlete Massachusetts Institute of Technology –pszichológia kurzus.
Együttműködő Versengő Önmagukat pozitív kölcsönös függésben észlelik Individualisztikus élmény Tudják egymást helyettesíteni Kevésbé tudják egymást helyettesíteni Egymás pozitív értékelése Egymás alábecsülése Segítőkészség Kreatív akadályozás

7 FOGOLYDILEMA 5 0 10 1 1 A másik Én VALL NEM VALL VALOLOK NEM VALLOK
NEM VALLOK 2,5 5,5

8 A csoportdöntés STONE kísérletei: a csoportdöntés a kockázatosabb felé megy el. Csoportpolarizáció: a csoportos megbeszélés az egyéni döntéseket a szélsőségesebb irányba mozdítja el. Információs befolyásolás Normatív befolyásolás

9 Munkahelyi légkör Vezetési stílus Dolgozói összetétel
A szervezet nagysága Kooperációs jellemzők a vezetők és a beosztottak között Munkahelyi fegyelem

10 Vezetési stílus K. LEWIN
A szervezet irányításában megjelenő vezetői magatar-tásnak azon viszonylag tartós és tipikus sajátosságai, amelyek a nyílt viselkedésben, egy-egy konkrét konfliktusos szituáció során alkalmazott vezetési módszerek jellegzetességeiben határozhatók meg. TÍPUSAI: Autokratikus Demokra-tikus Laissez-faire

11 ÉLMÉNY-HÁTTÉR NYÍLT VISELKE-DÉS VEZETŐ- BEOSZTOTT LÉGKÖR TELJE-SÍTMÉNY
AUTOKRATIKUS DEMOKRATIKUS LAISSEZ-FAIRE ÉLMÉNY-HÁTTÉR Hideg-korlátozó Meleg-engedékeny Hideg-engedékeny NYÍLT VISELKE-DÉS Letörő rendelkezések, nem tárgyilagos bírálat Önirányítás serkentése, szívélyes, bizalomteli hangnem Tájékoztatás, felelősség hárítása VEZETŐ- BEOSZTOTT Lappangó elégedetlenség Kölcsönös elfogadás, empátia Szituatív kapcsolat BEOSZTOT-TAK KÖZÖTT Agresszió, bűnbakképzés Baráti kapcsolatok Agresszió és félelem LÉGKÖR Ellenséges, debilizáló Oldott, facilitáló Felszabadult - feszült TELJE-SÍTMÉNY Jó, erős eredményes-ségre törekvés Jó, kreativi-tásra lehetősé-get adó Gyenge

12 HANDY szervezeti kultúra típusai

13 QUINN: versengő értékek modellje

14 McClelland motivációs modellje
Teljesítménymotiváció: az eredmények, célok, kihívás iránti igény, munkavégzésre irányuló munkamotiváció, magas teljesítményszint elérésére és fenntartására való törekvés, mérsékelt kockázatvállalás, személyes felelősségvállalás, a dolgok alkotó, újító módon való végzése. Társulási motiváció: a konfrontáció elkerülésére és az együttműködésre való törekvés, a munka interperszonális oldalának a hangsúlyozása, akár a feladattal kapcsolatos munka végzésének rovására is; a vezetőknél egyensúlyozó, kiegyensúlyozó szerepe van. Hatalmi motiváció: képesség más szervezeti egységek szervezeti szereplők viselkedésének befolyásolására. A hatalmi motiváció négy dimenzióban jelenik meg: a függés, a kontroll, a segítség és a szakértelem szintjén.

15 SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK ERGONÓMIÁJA (Hódos Tibor munkái alapján)

16 20 fokos döntés

17 Nézőszög minősítés a szem védelme érdekében

18 A képernyős szoba nem hasonlít az irodákra!
Az ablakos fal sarka jó, ha mindkét falrész legalább cm A szobában fényes tárgy, csempe, olajfestés, tükör, lakkozott szekrény, asztal, üvegkeretes fénykép vagy bármi más, ami a ráeső fényt visszaveri nem lehet, mert vakítást, illetve tükrözést idézhet elő a képernyőn. A képernyős helyiséget rolettával, reluxával, szalagfüggönnyel, textilfüggönnyel védeni kell az erős külső fényektől.

19 A monitor optimális megfigyelése

20 Osztott számítógép billentyűzet
Microsoft tervezés

21 Hol lehet a billentyűzet?
Fiókban, az asztal alatt vagy a számítógép-állványon A billentyűzetet a fiókot kihúzva lehet használni. A fióknak elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy az egér elférjen mellette! A fiókba tett billentyűzet új változata a PT-billentyűzet (= Preset tiltdown), amely 12 fokos szögben hátrafelé lejt.

22    Kéztartások egészségtelen rossz rossz egészséges jó

23 Magas és kényelmes székmagasság

24 Az ülőlap magasított hátsó széle előnyösebb

25 A testtartás akkor kényelmes, ha
1.az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen helyezkednek el, 2.a talpak kényelmesen megtámaszkodnak a padlón vagy a lábtámaszon, 3.a gerinc – oldalról nézve – enyhén ívelt és kissé előre dőlt, 4.a combok közel vízszintesek, 5.a felkarok – laza tartásban – közel függőlegesek, 6.az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek.

26 A jó szék

27 Ablak és függöny


Letölteni ppt "MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések