Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jó munkahely kritériuma A vezetés és a vezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jó munkahely kritériuma A vezetés és a vezető"— Előadás másolata:

1 A jó munkahely kritériuma A vezetés és a vezető

2 F.HERZBERG (1981) KÉTTÉNYEZŐS MUNKAMOTIVÁCIÓS ELMÉLETE
16 faktort különböztet meg. A kellemetlen élményeket kiváltó „fenntartó” faktorok ( ún. higiénés, fenntartó ( külső ) tényezők A kellemes élményeket kiváltó faktorok ( ún. motivátorok ( belső ) tényezők

3 A FENNTARTÓ ( higiénés ) TÉNYEZŐK
Ha nem kielégítők elégedetlenséget okoz Ha megfelelőek akkor sem okoz kimagasló eredményt Szerepük csupán az, hogy megszabadítanak bizonyos „ fájdalmaktól „ Fenntartó faktor = drog: ha elvesznek belőle, megint kell, s minél többet vesznek el belőle, annál erősebbnek kell lennie a következő dózisnak Fenntartó katorok: szervezeti politika és irányítás, vezetés,kapcsolat a vezetővel,fizetés,kapcsolat a munkatársakkal, beosztás, kapcsolat a beosztottakkal.

4 MOTIVÁTOROK Hosszútávon magas teljesítményt és elégedettséget okoznak Motivátorok: teljesítmény, elismerés, maga a végzett munka, felelősség, előrejutás, fejlődés.

5

6 A MUNKATEVÉKENYSÉG-EMBERI VISZONY HARMONIKUSABBÁ TÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES KRITÉRIUMOK
1.Elvégezhetőség A munka egyáltalán végrehajtható? 2.Elviselhetőség A munka tartósan elviselhető? 3.Elfogadhatóság Vonzó-e a munka az ember számára? 4.Elégedettség Mennyi örömet talál az ember a munkában?

7 1.Elvégezhetőség A munka akkor nem végezhető el, ha a követelmények az adott munkára vállalkozó ember képességeit meghaladják. 2. Elviselhetőség A munka elviselhető, ha az nem egyszer vagy rövid ideig, hanem az egészség károsodásának veszélye nélkül, huzamosabb ideig többször megismételve végrehajtható. 3.Elfogadhatóság A dolgozó szubjektív megítélése a munkáról, amit azonban vonzóvá lehet tenni a fizetés és egyéb elismeréseken keresztül. A munka vonzósága függ a társadalmi fejlődés állapotától és a gazdasági helyzettől. 4. Elégedettség A munkának ez a megítélése csak egyéni lehet. Szubjektív megítélés alapján történik. Az emberek munkabeállítódása szociológiai, szociálpszichológiai, pszichológiai változó függvénye.

8 A vezetés fogalma, céljai, szereplői
A vezetés olyan tevékenység, amely egyének vagy csoportok viselkedésének befolyásolására irányul. A befolyásolás irányulhat EGYÉNI vagy CSOPORTCÉLOK elérésére. A vezetés sikerét 3 tényező eredménye határozza meg: 1. Az emberek múltbeli viselkedésének megértése. (motiváció, gátlás,mi segítette) 2.A jövőbeli viselkedés meghatározása ( hogyan fognak viselkedni változó környezetben?) 3. A viselkedés irányítása, megváltoztatása, ellenőrzése ( befolyásolás a célok elérése érdekében )

9 A vezetés = felelősség, az emberi és gazdasági célok teljesüléséért.
Az emberi célok teljesülésének foka meghatározó szerepet játszik a gazdasági célok megvalósításában. A vezetés: A különböző emberek, különböző helyzetekben történő sikeres összehangolása, pozitív aktivitásuk kiváltása, elégedettségük elérése. A vezetés lelki, érzelmi tevékenység. A vezetés problémái: a módszerből, a stílusból fakad. Az ember és a szervezet nem nélkülözheti egymást.

10 A vezetés integráló szerepe A viselkedést befolyásoló tényezők a
szervezetben Személy Csoport Szervezet Környezet személyiség Struktúra Célok Gazdasági Képzettség Funkciók Politika Politikai Értékrend Informális Technoló-giák Tudomá-nyos-technikai Beállítódás Csoport szerepek Munkamód-szerek Kulturális szükségletek nyomás Formális Szerkezet földrajzi elvárások Vezetési stílus

11 Szervezeti folyamatok, munkavégzés
A tevékenységek összefüggő mintái a teljes szervezeten belül Az ember-szervezet viszony fejlesztése Ösztönzési rendszerek, munkamegelégedettség díjazás A munkatársak erőfeszítéseinek összehangolása

12 A vezetés integráló szerepének EREDMÉNYE:
A dolgozói szükségletek kielégítése Olyan szervezeti légkör kialakítása, amelyben az emberek akarnak dolgozni, és azt hatékonyan teszik. A szervezeti célok teljesítése

13 Az ember munkával, szervezettel kapcsolatos pszichológiai elvárásainak listája embertől, körülményektől függ: Példák az elvárásokra: Érdekes, tartalmas munka biztosítása Egyenlő elbírálás Bevonás a döntési folyamatokba, ( amelyek közvetlenül érintik az embert ) A tisztelet megadása, emberként kezelés stb.

14 A szervezet elvárása a tagjaival szemben:
A szervezeti kultúra elfogadása, ahhoz való alkalmazkodás Az eredményes munka Hozzájárulás a vállalati összkép javításához Lojalitás hűség

15 Milyen okai lehetnek a rossz vezetői munkának?
A vezető sosem kapott vezetői kiképzést Jó példát sosem látott maga előtt A vezető véletlenül került vezetői pozícióba, nem tervszerűen A vezető többnyire improvizál Rossz vezetői mintákat követünk, alkalmazunk Aki önmagát nem tudja irányítani, az másokat sem tud Nem tudja felismerni mások értékét A vezetőknek csak az észbeli képességeire figyelnek, a fizikai, érzelmi, lelki állapotukra, tulajdonságaikra nem.

16 A vezetés funkciói: Tervezés Szervezés Szabályozás Ösztönzés Ellenőrzés Minősítés Nevelés

17 A tervezés A tervezés a célok és az azok eléréséhez vezető utak kijelölését jelenti. - célmeghatározás - helyzetelemzés ( van-kell helyzet közti különbség elemzése ) - a végrehajtás megtervezése A szervezés A szervezés olyan alkotó, szellemi tevékenység, amely meghatározott célok érdekében, munkafolyamatok, szervezetek létrehozására vagy fejlesztésére, a munkaerő, a munka tárgya, a munkamódszer és munkaeszköz optimális összehangolására irányul.

18 A szervezés ( folyt.) Munkaszervezés Folyamatszervezés Rendszerszervezés Szabályozás A célirányos tevékenység érdekében a vezető belső előírásokkal a koordinált munkavégzést segíti elő. Ösztönzés Az ellenőrzés, hogy az eredmények a kitűzött céloknak megfelelően alakulnak, avagy sem.

19 Minősítés Célja az egyén munkájának, szakmai helytállásának – vezetők esetében vezetési alkalmasságának megítélése. Nevelés Beletartozik az ismeretgyarapítás, valamint a személyi tulajdonságok alakítása, formálása. A munkahelyen főleg a leghatékonyabb munkavégzésre való felkészítés és a cég iránti pozitív magatartás, végső soron az elkötelezettség kialakítása.

20 V É G E


Letölteni ppt "A jó munkahely kritériuma A vezetés és a vezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések