Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS"— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Dr. Füredi Gyula

2 A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek.
A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. Az alaptörvényi szinten való szabályozás és a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok sarkalatos törvénybe való foglalása garanciát jelent.

3 Két törvény 1990. évi LXV. Tv a helyi önkormányzatokról
2011 évi CLXXXIX. Tv Magyarország helyi önkormányzatairól A feladatok és hatáskörök a Mötv-ben: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

4 A feladat kibontása 1997. évi CLIV tv:
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. A települési önkormányzat képviselő-testülete a praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.

5 További törvények Ebtv: ki jogosult a finanszírozásra?
Az alapellátásban az önkormányzat döntése domináns, a szerződéskötésre az OEP kötelezett A szerződés feltétele más szabályok betartása: duális finanszírozás, körzet méret, minimum standardok stb.

6 A duális finanszírozás:
35. § Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli. Az E. Alapból a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulajdonos, kezelő) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. Abban az esetben, amikor a helyi önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, a finanszírozás keretében kapott összeg az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos igazgatási kiadásaira nem használható fel.

7 A Praxisjog Csak velük köthető szerződés (de: helyettesítés)
Csak élő személy birtokolhatja Együtt mozog a működési engedéllyel Önkormányzati kötelezettség: nyilatkozni

8 A szerződések kogens pontjai
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d) a rendelési idő meghatározása, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerződés időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

9 További pontok: (2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. (4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg. (5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. (6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.

10 Határidők, stb. 2 x fél év A család jogai (folytatás kontra örökség)
Két praxisjog Tartósan betöltetlen körzetek és a működtetési jog Illeték és adó

11 Folyamatos ellátás (47/2004.(V.11.)ESZCSM rend.)
Nincs készenlét Rendelés és ügyelet A központi ügyelet és a részvétel kötelezettsége Az ügyeleti kör nagysága Körzetszám Terület Ellátási kötelezettség tartalma és helye

12 Iskolaorvoslás Iskolaorvos – védőnő (2x2 = 2x1) Átalakuló szerepkörök
Az iskola-egészségügyi ellátásban való részvételéről az óvodák és iskolák gondoskodnak.  iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatása, fogorvos és fogászati asszisztens közreműködik  Az ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Iskolaorvos – védőnő (2x2 = 2x1) Átalakuló szerepkörök

13 Védőnők Hungarikum A népegészségügy bázisa
Új munkamegosztás (ld. PraxisI program) lehetséges Svájci program

14 Háziorvosok képzése Rezidensek Praxis I. Praxis II.
Praxis III. (Miskolc?) Önkormányzati kezdeményezés!

15 Definitív ellátás Az alapellátás kompetenciáját és kapacitását növelni kell A szakellátás lakosság-közelivé tételének lehetőségei: MSZSZ Csökkentett kompetenciájú szakellátás a közelben Háziorvosok egyéb szakvizsgáinak kihasználása


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések