Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Ekvivalencia és Információs Központ"— Előadás másolata:

1 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Továbbtanulás Magyarországon külföldi bizonyítvánnyal Budapest, október 20.

2 Dr. Mang Béla helyettes államtitkár úr előadásából: A 2005
Dr. Mang Béla helyettes államtitkár úr előadásából: A ÉVI FELVÉTELI LEGFONTOSABB ADATAI Idén érettségizők száma: fő Emelt szintű vizsgát tettek: fő (idén érettségizett); 7 000 fő (korábban érettségizett) Idén felvételire jelentkezők száma: fő Az államilag finanszírozott képzés kerete: fő Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek között a régi érettségizettek aránya tavaly: 30,8 százalék Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek között a régi érettségizettek aránya idén: 30,9 százalék

3 Külföldi bizonyítvánnyal a felsőoktatásba jelentkezők száma 2005-ben
Összes jelentkező: fő Külföldi bizonyítvánnyal: 2267 fő (1,5%) (ebből 1633 főt vettek föl az intézmények)

4 „külföldi bizonyítvány”
= külföldi oktatási rendszer szerint működő intézményben - külföldön vagy - Magyarországon szerzett érettségi bizonyítvány

5 Jogszabályi alap A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény (Felsőoktatási tv.) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Felvételi rendelet) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény (Elismerési tv.)

6 Néhány fogalom elismerés = ún. „teljes jogi hatályú elismerés”, amelyet az Oktatási Minisztérium végez a végzettségi szintek tekintetében továbbtanulási célú elismerés = az oktatási intézmények által végzett, korlátozott jogokkal felruházó eljárás végzettségi szint, iskolai végzettség = alapfokú, középfokú és felsőfokú végzettség

7 Külföldi bizonyítvány a felvételi eljárásban
Az eljárás két része: a jelentkezésre jogosultság megállapítása (= továbbtanulási célú elismerés) a felvételi pontszám megállapítása

8 A továbbtanulási célú elismerés
A bizonyítványok két csoportra oszthatók: 1. eljárás és határozat nélkül elismerhetők 2. eljárás nyomán, határozattal elismerhetők

9 A továbbtanulási célú elismerési eljárás lépései
Jogszabályi alap: Elismerési tv. 13. § (3) bekezdése a) a jelentkező elvégezte-e az adott közoktatási rendszerben előírt 12 vagy 11 évfolyamot? b) a kibocsátó ország belső jogrendje szerint érettségi bizonyítvány-e az okirat? c) kell-e továbbtanulási célú elismerési eljárást lefolytatnia az intézménynek?

10 Nem szükséges eljárás, azaz eljárás és határozat nélkül elismerhető a bizonyítvány, ha…
a magyarországi érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűséget jogszabály mondja ki E jogszabályok: Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése és 17. §-ában jelzett „kétoldalú ekvivalenciaegyezmény”

11 Az Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése alapján:
- az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországaiból, - az ún. Lisszaboni Egyezményt aláíró országokból származó bizonyítványok esetén

12 EGT-tagországok Ausztria Belgium Ciprus Csehország Dánia Észtország
Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Lengyelország Lettország Liechtenstein Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Nagy-Britannia és Észak-Írország Németország Norvégia Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia

13 A Lisszaboni Egyezményt aláíró országok
Azon országok, amelyek nem tagjai az EGT-nek, illetve nincs velük Magyarországnak ekvivalenciaegyezménye: Albánia Ausztrália Svájc Ukrajna Szentszék (Vatikán)

14 A Lisszaboni Egyezmény
Teljes cím és kihirdető jogszabály: 2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről Az aláírók névsora bővül, elérhetősége: (Európa Tanács), 165. sz. egyezmény (‘treaty’, CETS: 165)

15 Ekvivalenciaegyezmények, melyek érettségi-egyenértékűségre is vonatkoznak
Ausztria Bulgária Csehország Horvátország India Jugoszlávia Kína Laosz Románia Spanyolország Szíria Szlovákia Szlovénia

16 Korábban kötött, illetve külön egyezmény alapján:
Csehszlovákia Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szovjetunió és ezek volt tagállamaiból alakult önálló államok IBO Deutsche Schule (EGT-beli bizonyítványnak minősül)

17 Eljárás és határozat nélkül elismerhető továbbá a bizonyítvány, ha…
a jelentkező rendelkezik az OM által kiadott „Hatósági igazolás”-sal „Határozat”-tal, illetve az egyenértékűségre is vonatkozó „Tájékoztatás”-sal

18 Az intézmény eljárás nyomán határozattal dönt az elismerésről, ha…
az előzőek szerint a jelentkező bizonyítványának magyarországi érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét nem állapítja meg sem jogszabály (Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése, 17. §-a), sem OM által kiadott irat

19 Az intézmény elismerő eljárása
Vonatkozó jogszabályhelyek: Intézményi hatáskör: Elismerési tv. 4. § A jelentkező által benyújtandó okiratok: Elismerési tv. 7. § Pótlólag bekérhető okiratok: Elismerési tv. 8. § Hiánypótlás: Elismerési tv. 9. § Jogorvoslati jog: Elismerési tv. 11. § Szakértői vélemény kérése az OM-től: Elismerési tv. 5. § (2)

20 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – I.
A bizonyítvány a kibocsátó országban érettségi bizonyítvány-e, jogosult-e tulajdonosa felsőfokú tanulmányokra jelentkezni? Segít: hiteles fordítás MEIK mintakönyve és munkatársai ENIC/NARIC hálózat UCAS-kiadványok, -honlap Eurydice-adatbázisok UNESCO-adatbázisok

21 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – II.
Címek: OM-MEIK kiadvány: Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése. Budapest, 2003 ENIC/NARIC: UCAS (Nagy-Britannia) – Eurydice – UNESCO –

22 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – III.
Mi a teendő, ha az érettségi bizonyítvány oklevél típusú okirat? ( = nincs benne vizsgatantárgy, érdemjegy) Hiánypótlásban bekérjük a bizonyítványhoz tartozó mellékletet vagy tanulmányi kivonatot, amely ezen adatokat tartalmazza

23 Néhány tanács az intézményi eljáráshoz – IV.
Honnan ellenőrizhető, hogy az adott országban hány évfolyamos a közoktatás, és hogy a jelentkező teljesítette-e az előírtakat? A közoktatás szerkezete, időtartama: ENIC/NARIC, UCAS, Eurydice, UNESCO A jelentkező igazolja a 12 vagy 11 évfolyam elvégzését (év végi bizonyítványok, összesítő tanulmányi kivonat)

24 Pontszámítás – I. Jogszabályi alap:
Felsőoktatási tv. 83. § (1) bek. a) pont 83. § (2), (6)–(8) bek. 83. § (4) bek. 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Felvételi rend.), különösen: 5. § (8) bek. 8. § (8) bek. 9. § (6) bek.

25 Pontszámítás – II. Hozott pontok: Felvételi rend. 8. § (8), (9) bek.
intézményi felvételi szabályzat OM-ajánlás (Orsz. Felsőokt. Felv. Iroda honlapján): Környező országok: Magyarországon működő külföldi intézmények kapcsán: Románia IBO-érettségi (Karinthy F. Gimn.) Szlovákia Oroszország (nagykövets. isk.) Ukrajna Nagy-Britannia (Britannica) Jugoszlávia (SCG) Franciaország (Lycée Fr., Bp.) Horvátország Ausztria (Bp. Osztrák Isk.) USA (Greater Grace Ch. Ac.)

26 Pontszámítás – III. Szerzett pontok: Felvételi rend. 9. § (6)
intézményi felvételi szabályzat OM-ajánlás („felvi.hu”; Felsőoktatási Főosztály körlevelében): Környező országok: Magyarországon működő külföldi intézmények kapcsán: Románia IBO-érettségi (Karinthy F. Gimn.) Szlovákia Ausztria (Budapesti Osztrák Isk.) Ukrajna Jugoszlávia (SCG) Horvátország

27 Pontszámítás – IV.: Nemzetközi példák
UCAS, ezen belül UCAS Tariff ( felsőoktatási intézményi honlapok: „Admissions” osztrák partnerminisztérium (BMBWK), ENIC/NARIC Iroda honlapja: ( →Universitaeten →ENIC NARIC AUSTRIA → Service/Internationales)

28 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Magyar Ekvivalencia és Információs Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések