Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény."— Előadás másolata:

1 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Tehetségeket gondozunk!

2 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Támogatás célja és háttere • Minőségi tudományos utánpótlás nevelés; • Tömegképzésen túl tudatos foglalkozás tehetséges hallgatókkal; • Tehetséggondozás komplex feltételeinek megteremtése; • Tehetségek egyéni és közösségi fejlesztése; • Tehetségsegítő programok működtetése; • Oktatók, kutatók támogatása, akik aktívan részt vesznek az utánpótlás nevelésben;

3 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. A mi céljaink • Intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése; • Tehetségek felismerése és kiemelése a tömegképzésből; • Tehetségek egyéni fejlődésének támogatása; • Hallgatók bekapcsolása tudományos kutatásokba; • Tudományos eredmények bemutatása (TDK, konferenciák, rangos publikációk, stb.); • Tehetségek tudományos pálya irányába terelése és helybentartása;

4 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Indokoltság • Kedvezőtlen intézményi oktatói/kutatói kor összetétel

5 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. „TUDÁS-BÁZIS” – ME pályázatának célja jelenleg is működő tehetséggondozó műhelyek munkájának támogatása tehetséggondozási szemlélet erősítése utánpótlás nevelés előremozdítása fejlődési útvonalat felvázolni Az egyes elemek egymásra épülését hangsúlyozza A Miskolci Egyetemen jelenleg is működő tehetséggondozó műhelyek munkájának támogatása, a tudatos tehetséggondozási szemlélet erősítése és a tudományos utánpótlás nevelés előremozdítása. … célunk a felismert tehetségek számára egy könnyen azonosítható fejlődési útvonalat felvázolni, amely a képzési szintjükhöz illesztett tudományos pálya lépcsőit jelöli ki. Az egyes elemek egymásra épülését hangsúlyozza a pályázat koncepciója.

6 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Tehetséggondozás műhelyei

7 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Tehetséggondozás elemei • Tehetségek felismerése – TDV, szakmai versenyek • Tehetségek kipróbálása – TDK • Tehetségek nevelése – Doktori képzés • „Tehetségek kézen fogva” – TDV-től a PhD-ig • „Tehetős tehetségek” – bevezetés a tudományos életbe • „Tudnak valamit!” – Tudományos ismeretterjesztő előadások

8 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Megvalósítás eszközei (doktori iskolák) • Humán erőforrás fejlesztés – Predoktori ösztöndíjak – PhD ösztöndíjak – Tudományos segédszemélyzet alkalmazása – Témavezetők, DI tisztségviselőinek díjazása • Társadalmi hasznosítás – Kutatási eredmények publikálása – Konferencia részvételek (doktoranduszok és témavezetők) – „Tudnak valamit!” előadás sorozat • Képzések lebonyolítása – Rövid szakmai kurzusok szervezése meghívott előadókkal – Doktoranduszok/témavezetők külföldi rövid kurzusokon, szakmai tréningeken való részvétele – ME Könyvtárának kurzusa szakirodalom kutatás, digitális adatbázisok, témafigyelés, stb. – Kutatási tevékenység finanszírozása (doktori témához kapcsolódóan) • Infrastruktúra fejlesztés

9 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Megvalósítás eszközei (TDK) • Humán erőforrás fejlesztés – Ösztöndíjak sikeres TDK tevékenységért – Konzulens oktatók díjazása – Kari TDK felelősök elismerése • Társadalmi hasznosítás – Kari TDK tevékenység finanszírozása – OTDK-ra bejutó hallgatók támogatása – Hallgatói konferencia részvételek támogatása

10 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Indikátorok

11 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15.

12 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. A projekt menedzsment • Projekt szakmai vezetője: Dr. Bőhm József • Felügyelet: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes • Pénzügyi vezető: Ozsvárt Mariann • Projekt felelős: Dr. Madarász Tamás Projekt asszisztense: Papp Sándorné Natasa • TNO munkatársai: – Kazár Lászlóné, Lehoczkyné Tóth Alexandra

13 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. A projekt működtetése – menedzsment

14 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Projekt adatok • A projekt kezdő időpontja: 2011.07.01. • Projekt futamideje: 24 hó • A projekt összköltsége: 499.955.040 Ft • Támogatás intenzitása: 100 % • Támogató nevében eljáró hatóság: ESZA Kft. • PEJ készítése: 6 havonta

15 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Projekt költségvetés • Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola: 50.693.920 Ft • Hatvany József Informatikai tudományok Doktori Iskola: 50.697.200 Ft • Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola: 46.652.330 Ft • Vállalkozáselmélet- és gyakorlat Doktori Iskola: 46.634.410 Ft • Kerpely Antal Anyagtudományok és techn. Dokt. Iskola: 46.697.400 Ft • Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.: 54.595.350 Ft • Irodalomtudományi Doktori Iskola: 54.630.810 Ft • Doktori Iskolák központi: 16.209.320 Ft • TDK: 70.784.800 Ft • Egyéb tevékenység: 32.209.800 Ft • Tartalék: 24.597.000 Ft

16 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Költségvetés (folyt.)

17 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Kapcsolódás más projektekhez

18 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Projekt működtetés • A doktori iskolák és a egyetemi TDT önálló kompetenciával rendelkeznek a források pályáztatásában/odaítélésében – Átláthatóság – Szakmai indokoltság • A doktori iskolák és a TDT felelősek az alprojekt szakmai megvalósításért • Minden szerződés, számla, bizonylat a projekt menedzsmenten keresztül

19 „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény 2011. szeptember 15. Kapcsolattartás • Hivatkozási név: „Tehetséggondozási” TÁMOP • Email: tehetseggondozas@uni-miskolc.hutehetseggondozas@uni-miskolc.hu • Telefon: – 10-59 (TÁMOP-TéKED iroda) – 10-61; 30 321 3701 (Projekt felelős) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt Nyitó rendezvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések