Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes gondoskodást végző személyek körében végzett igényfelmérő kutatás bemutatása Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes gondoskodást végző személyek körében végzett igényfelmérő kutatás bemutatása Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest,"— Előadás másolata:

1 Személyes gondoskodást végző személyek körében végzett igényfelmérő kutatás bemutatása Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

2 Kik körében végeztük kutatásunkat? Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást végző személyek a következő ellátotti területeken dolgozók körében: • Családvédelem, családgondozás • Gyermekjóléti alapellátás • Gyermekvédelmi szakellátás • Idősek szociális ellátása • Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása • Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja • Hajléktalanellátás

3 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kutatás célja  A kidolgozott programok tükrözzék az adott területen dolgozók továbbképzési igényeit, szakmai elvárásait  Ezáltal a képzések a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható ismereteket közvetítsenek  Szakmai motiváció növelése  Széleskörű ismeretekkel rendelkező a professzionalitást erősítő szakemberhálózat létrehozása

4 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kutatás módszere  Önkitöltő kérdőív (11 kérdés)  Elektronikus formában juttattuk el a célcsoport tagjainak 6606 db kiküldött e-mail, 3433 db beérkezett válasz 62 db kérdőív postai úton érkezett  A kérdőív elérését segítő link a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet honlapján is elérhetővé vált  A célcsoport eléréséhez az NCSSZI működési nyilvántartásának munkáltatói adatait tartalmazó adatbázist használtuk

5 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kérdőív összeállítása • Első részben a munkáltató, a földrajzi hely(megye) és az ellátotti csoport beazonosíthatóságára irányuló kérdés • Az oktatás formája, módszere és időpontja • Képzési preferenciák • Egyéb kategóriák alkalmazása • Szakmaközi együttműködés vizsgálatára vonatkozó kérdés

6 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Személyes gondoskodást végzők száma ellátotti csoportonként 2011.

7 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kérdőívet kitöltők ellátotti területenkénti aktivitása országosan

8 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kérdőívet kitöltők ellátotti területenkénti aktivitása Somogy megyében • Somogy megyéből összesen 44 intézményből 86 db kérdőív érkezett vissza

9 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Személyes gondoskodást végzők száma/visszaküldött kérdőívek aránya Terület Visszaküldött kérdőívek/intézmén y száma Visszaküldött kérdőívek/válaszok száma Visszaküldött kérdőívek/válaszok %-os megoszlás Személyes gondoskodást végzők száma Személyes gondoskodást végzők %-os megoszlás Baranya megye 631735,1129064,54 Somogy megye 44862,5422533,52 Tolna megye 321002,9515382,4 Dél-Dunántúli régió 13935910,61669710,46 A legtöbb kérdőívet visszaküldött intézmény:  SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humánszolgáltató Központ ( 24 db)  Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona Somogyjád (9db)

10 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A hazai továbbképzési rendszer legnagyobb hiányosságai

11 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Preferált továbbképzési formák

12 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A továbbképzési programokra vonatkozó módszertani igények

13 A továbbképzési programok tartalmi szempontjai Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

14 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Képzési preferenciák országosan

15 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Szakmaközi együttműködés • A különböző ellátotti területeken megjelenő eltérő problématípusok, a szolgáltatást igénybevevők eltérő társadalmi összetétele, valamint a megjelenő egyéb tényezők – pl.: egészségi állapot, életkor, munkaerő-piaci státusz stb. – alapvetően determinálja, mely szakemberek jelennek meg a problémamegoldás folyamatában. • A projekt keretében megvalósuló következő kutatás vizsgálja a szakmaközi együttműködés minőségét. • A projekt keretében adaptálásra kerülő interdiszciplinális modell • A kutatás eredményeinek beépítése, a modell hazai viszonyokra való alkalmazása, 16 db továbbképzési program kialakítása

16 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu A kutatás eredménye  A célcsoport aktivitása nőtt, a projekt megvalósításában partnerekké váltunk  Adatbázis aktualizálásával a projekt célcsoportjának tagjai könnyebben elérhetővé váltak  Szociális képzések rendszerének modernizációja kiemelt projekt célkitűzései széles körben ismertté váltak  Május hónaptól megindult 7x7 db új továbbképzési program kidolgozása, mely széleskörűen tükrözni fogja az adott területen dolgozók továbbképzési igényeit

17 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személyes gondoskodást végző személyek körében végzett igényfelmérő kutatás bemutatása Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések