Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft."— Előadás másolata:

1 AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
A táv-egészségügyi szolgáltatások lehetőségei a szociális és az egészségügyi szférában MEOSZ Konferencia Budapest, november 19. Dr. Hajnal Miklós Pál AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

2 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Tartalom Bevezetés Mi a tele-egészségügyi szolgáltatás? Egészségügyi megközelítések, tele-medicina A táv-egészségügy összefüggései más területekkel A táv-egészségügy szereplői, felhasználói A felhasználók elvárásai Előnyök az igénybe-vevőknél Előnyök a szolgáltatóknál A táv-egészségügy hazai helyzete felhasználói szemszögből Nyitott kérdések Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

3 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Mottó „Nem bántani vagy megalázni felebarátunkat az első kötelességünk, de ennyi nem elég. Magasabb rendű küldetésünk van – szolgálatukra legyünk, amikor szükségük van rá”” (Assisi Szent Ferenc) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

4 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Bevezetés Demográfiai és környezeti változások Európa népessége 2050-re 37%-ban 60 év feletti lesz 60 év felett 84% a krónikus betegek aránya Magyarországon Hazánkban a évesek 6% hipertóniás, ennél magasabb lehet a súlyos allergiások, asztmások, cukorbetegek aránya A hagyományos egészséügyi ellátórendszer túl drága, egyre kevésbé tartható fenn. Az információs és kommunikációs technológia rohamos fejlődése, egyre gyorsabb terjedése az egészségügyben és a szociális szférában is tapasztalható (Caesar Éva nyomán) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

5 Mi a táv-egészségügyi (telehealth) szolgáltatás?
Táv-egészségügyi szolgáltatás telekommunikációs eszközökkel, telekommunikációs hálózatok segítségével a páciens otthonában, egy távoli központból (vezetékes, vagy mobil telefonok, jelzőrendszerek, diszpécser központ, számítógép, internet, videokamerák és még sok más eszköz) (Caesar Éva nyomán) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

6 Értelmezésbeli eltérések
A nálunk fejlettebb országokban a tele-health fogalomkörébe beletartoznak az egészségügyi és szociális szolgáltatások is Magyarországon mereven elkülönül a két szféra, a házi ellátásban pl. két párhuzamos rendszer fut, gyakran egymást gyengítve Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

7 Egészségügyi megközelítések
A hazai különállás következtében több, csak az egészségügyet magába foglaló „telemedicina” meghatározás is született: (Arnold Péter nyomán) A telemedicina egy olyan gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden távközléssel direkt módon támogatott egészségügyi gyógyító és diagnosztikai tevékenységet. Magyarra legegyszerűbben távorvoslásnak fordíthatnánk. LaNoue altábornagy a következőképpen definiálta: “A telemedicina egy olyan holisztikus rendszer, amely teljes hozzáférést tesz lehetővé minden egyén és a hozzá kapcsolódó szolgáltató számára az információ, az ismeretek és az orvostudomány terén – lehetővé téve a felvilágosult öngyógyítást és a szakértői beavatkozást – bárhol, bármikor.” Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

8 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Telemedicina A telemedicina olyan info-kommunikációs eszközzel támogatott egészségügyi szolgáltatás (diagnosztikus vagy terápiás távfelügyeleti eljárás), amelyben az egészségügyi szakszemélyzet szükségszerű beteg melletti jelenlétét on-line elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják. Tágabb definíció szerint olyan esetek is ide tartoznak, amikor egymástól távol tevékenykedő egészségügyi szakemberek cserélnek egészségügyi adatot egy adott személy jobb ellátása érdekében Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

9 Telemedicinális funkcionális eszközök 1.
Táv-konzílium/szupervízió: ahol a diagnózis kialakításba, a kezelés menetébe kommunikációs eszközökön keresztül távoli orvos/szakszemélyzet is be van vonva, Táv-manipuláció: amikor a vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli (végzi) a folyamatot, őt figyelő jelfogók (detektorok) és jeltovábbítók pótolják. Ez az interakciót igénylő vizsgálatot (pl.: endoszkópia) vagy beavatkozást (pl. video-vezérlés mellett robottal vagy távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett távmanipuláció) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

10 Telemedicinális funkcionális eszközök 2.
Távdiagnosztika: amikor a diagnózis alapját adó vizsgálat végzője és a diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak Távfelügyelet/tele-monitoring: amikor az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél a fogadó oldal interaktivitását feltételezi (Ide sorolhatók a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerei) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

11 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Hazai irányzatok A szociális szférában Kialakult egy elemi szintű jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás szinte minden településen A támogatás megszűntével egyre több szolgáltató visszalépett (főleg vidéken) Megjelentek a fizetős szolgáltatók (ŐRZI, Zoom) Az egészségügyi szférában Egyedi kezdeményezések (pl. Kenézy Kórház) Magas színvonalú kutatási-fejlesztési projektek (eHEALTH8, Silvergate-112, e-VITA) Szigetszerű alkalmazások (Mohanet, ALL-Fit) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

12 A táv-egészségügy összefüggései más területekkel (Caesar Éva nyomán)
Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

13 A táv-egészségügy szereplői (Telemedicina MTEE nyomán)
Orvos Egészségügyi szolgáltató Szociális szolgáltató Tudásközpont Segítség, Diagnózis, Terápia Adat-menedzsment (tárolás, hozzáférés) Egészségügyi/szociális informatikai szolgáltató (adatgyűjtés, elő-feldolgozás, továbbítás) Érzékelő (nyomógomb, telefon, automatikus mérőeszköz, stb.) Bentlakásos intézmények Érintett egyedül élő személyek Érintett személyek Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

14 A táv-egészségügyi (táv-gondoskodási) rendszer felhasználói
Szociális intézmények és szolgáltatók Idősgondozó intézmények Fogyatékosokat gondozó intézmények Házi segítséget nyújtó intézmények és szervezetek Rehabilitációs intézmények és munkáltatók Ernyőszervezetek (pl. Na-Ne, gyermekvédelem) Egészségügyi intézmények és szolgáltatók Kórházak (fekvőbeteg ellátók) Járóbeteg szakrendelők Egynapos egészségügyi szolgáltatók Háziorvosok Rehabilitációs intézmények Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

15 Milyen személyek és mi célból veszik igénybe?
Krónikus beteg, fogyatékossággal élő emberek, nagy részük időskorú, de fiatalok is igénybe veszik Jelzőrendszer, életjel monitorozás, vérnyomás, vércukor adatok, stb., viselkedés monitorozása Életmód tanácsadás, tájékoztatás Veszélyeztetett személyek (Caesar Éva nyomán) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

16 Mit várnak a felhasználók a táv-egészségügytől? (IME XI. 9. nyomán)
Szociális téren: Az érintett egyének táv-egészségi ellenőrzése otthonukban Az érintett egyének táv-egészségi ellenőrzése közösségekben (szociális, – idős,- fogyatékos-otthonok, idős klubok stb.) Egészségügyi téren: Az érintett egyének folyamatos ellenőrzése révén a betegségek korai felderítése, a betegségek gondozási folyamatában való részvétel Az idős korban kialakult súlyos betegségek (hipertónia, cukorbetegség, stroke, szívelégtelenség stb.) gondozási folyamatának segítése Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

17 A táv-egészségügy jellemzői
Bármely betegség, vagy beavatkozás utáni rehabilitációs folyamat segítése Megelőzés, az egészséges életmód, az egészség- öntudat informatikai támogatása Közvetlen informatikai orvos-beteg kapcsolatok alakulhatnak ki A team-munka – háziorvosok, szakorvosok, szakdolgozók, szociális munkások kooperációja – az egészség-ügyben és a szociális szférában hatékony módszer lehet Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

18 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Milyen előnyei vannak a táv-egészségügynek az igénybevevők részéről? (Arnold Péter nyomán) Az érintett személy biztonságérzete fokozódik, különösen, ha egyedül él („nem marad egyedül”) Szükség esetén azonnali, szakszerű segítséget kap Orvosi ellátás szükségessé válása esetén Mentesülhet a páciens az időrabló szakrendelésre-járás alól A háziorvos távolról végigkövetheti betege későbbi kezelésének menetét, átnézheti leleteit, és egyfajta “szakorvosi tolmácsként” tanácsot adhat dilemmáiban Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

19 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 1. Színvonalas kutató-fejlesztő munka eHEALTH8 projekt (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Answare Kft., Semmelweis Egyetem, HumanSoft Kft, Thormed Kft.): táv-egészségügyi szolgáltatási rendszer informatikai és orvos-szakmai alapjainak, valamint működő prototípusának létrehozása Silvergate-112 projekt (Profitexpert Kft., Innomed Zrt., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Ipari Kommunikációs Technológiai Innovációs Intézet, ALBACOMP Zrt.): Életvitelt segítő egészségügyi és szociális monitorozó és jelzőrendszer - integrált megközelítésben Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

20 A Silvergate-112 rendszer
Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

21 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 2. Színvonalas szakmai konferenciák 1. eVITA Fórum (2010): Silvergate-112, eMERGE (Electronic Medical Records and Genomics), BelAmI (Ambient Intelligent System/Living) projektek, konkrét tele-egészségügyi megoldások M2M Egészségügyi Szakmai Workhshop (2010): M2M (gép-gép) technológiák alkalmazása az otthonápolásban, Smart Home, AAL – Ambient Assisted Living - az életvitel segítése, személy távfelügyelet, táv-egészségügy, otthonápolás automatikus érzékelők segítségével TeleHealth Konferencia, Hannover CEBIT (2010) Távmonitorozás, otthoni ellátás/AAL (ambiens rendszerekkel támogatott életvitel) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

22 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 3. Színvonalas szakmai konferenciák 2 eHealth Week, Budapest, (2011): globális e-egészségügyi konferencia, „Az e-egészségügy és az egészségügyi informatika világkupája” XI. EIK Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia (IME, 2013): „Mozgásba lendült az egészségügyi infokommunikáció . Az eHealth hazai eredményei és lehetőségei” . Itt szerepelt: TeleSCoPE - Code of Practice for Telehealth Services (Dr. Békési László), Kerekasztal beszélgetés (Király Gyula moderátor): „TeleSCoPE project visioning event” MKH Magyar Kórházszövetség Kongresszusa: Telemedicina a gyakorlatban (2013) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

23 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 4. Színvonalas szakmai konferenciák, platformok 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás konferencia, Szentes (2013) Magyar-román együttműködés eVITA Platform: 2008-ban az Európai Unió létrehozta az AAL Közös Programot (Ambient Assisted Living Joint Programme), illetve létrejött az AAL Association, amelynek Magyarország is alapító tagja. Képviselője Az eVITA (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások) A platform stratégiakészítő szakasza a múlt év végén egy nemzetközi konferenciával zárult le, melyen az életviteli technológiák biztonsági, etikai, jogi és pszichológiai kérdéseiről tárgyaltak Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

24 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 5. Korszerű táv-egészségügyi eszközök és rendszerek 1 E-Health Connect (T-Com) ŐRZI: Hírközlési Mérő és Szolgáltató Kft. A készülék és rendszer nem központ rendszerű. Nyomógomb, SMS egy címlistára üzenet, visszajelzés. Távfelügyelet: GPRS alapú, jelzés és kétirányú hangkapcsolat (fejlesztés alatt) ZOOM: e-Patrónus lakásban és utcán is használható, jelzés, visszahívás BM Angel: GSM alapú, kétirányú telefonkapcsolat BodyGuard: hívógomb, telefonos visszahívás Pentanet: mobilnet, kétirányú telefonkapcsolat Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

25 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 6. Korszerű táv-egészségügyi eszközök és rendszerek 2 ALL-Fit rendszer: testre erősíthető érzékelők (szívműködés, mozgásérzékelő), fejlesztés alatt Pacemaker táv-ellenőrzés (Franciaország) Zseb-echokardigráf (Norvégia) MohaNet Patrol Plus személyes betegfelügyelet, MedCare Plus beteg távriaztás, I-QRS életjel-figyelő rendszer JHG: GSM rendszerű, kétirányú kapcsolattal Silvergate-112 – jelenleg hazánkban a legkorszerűbbnek tekinthető integrált, komplex rendszer Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

26 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 7. Ígéretes alkalmazások és pilot projektek1. Kenézy Gyula Kórház (Debrecen): Telemedicina Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház (Makó): Tele-diagnosztikai Központ (2012) - hagyományos radiológia, a CT, ultrahang-diagnosztika és a mammográfia SZTE: bőrgyógyászati táv-konzultációs rendszer Montana-MohaNet: Táv-egészségügyi rendszer a homokháti tanyavilágban Dr. Kékes Ede et al.: Medistance (IME) Időskori egészséggondozás a telemedicina eszközeivel – pilot projekt 2 idősellátó intézményben (vérnyomás) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

27 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
Példa: Medistance rendszer (Dr. Kékes Ede, Dr. Samu Antal, Dr. Szegedi János, Mezei Rudolf) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

28 Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1
A táv-egészségügy fejlesztésének hazai helyzete a felhasználók felől nézve 8. Ígéretes alkalmazások és pilot projektek 2. Távegészség-ellenőrző rendszer a budapesti XIII. kerületben 2011-től. A rendszer pontos információt ad a nyugdíjasok vérnyomásáról, vércukor-, illetve koleszterin- és trigliceridszintjéről, emellett EKG is tartozik hozzá. Szentes: két ország (RO, HU) jelzőrendszeres házi segítségnyújtási programjának ismertetése, a szakmai munka bemutatása a résztvevőknek, társszakmákkal való együttműködés lehetőségeinek számbavétele (tanyagondnoki szolgálat) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

29 Invokáció és provokáció
Add Uram, hogy a szociális és az egészségügyi szférát irányítók megtalálják a közös nevezőt! Gyűjtsük össze az eredményeket és fogjunk össze az élet érdekében! „A cél voltaképp mi is? A cél halál, az élet küzdelem. S az ember célja e küzdés maga.” (Madách Imre) Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1

30 AdWareQ1 Köszönetnyilvánítás Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket, hozzászólásukat Táv-egészségügyi szolgáltatások Dr. Hajnal Miklós Pál AdWare Q1


Letölteni ppt "AdWareQ1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések