Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Avem încredere Kezdő vállalkozói aspirációk a hatékonyság-vezérelt országokban Romániai vállalkozói aktivitás vizsgálata Szatmárnémeti, 2011.03.24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Avem încredere Kezdő vállalkozói aspirációk a hatékonyság-vezérelt országokban Romániai vállalkozói aktivitás vizsgálata Szatmárnémeti, 2011.03.24."— Előadás másolata:

1 Avem încredere Kezdő vállalkozói aspirációk a hatékonyság-vezérelt országokban Romániai vállalkozói aktivitás vizsgálata Szatmárnémeti, 2011.03.24.

2 Avem încredere A bemutató témája •A 2010. évi romániai kezdő vállalkozói aktivitás jellemzése világszintű összehasonlításban •A hatékonyság-vezérelt országok kezdő vállalkozói aktivitását befolyásoló tényezők azonosítása •A romániai kezdő vállalkozói szektor teljesítményének bemutatása a Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) segítségével

3 Avem încredere Global Entrepreneurship Monitor (GEM) •éves periodikusságú kutatás, három fő cél: –az országok közötti vállalkozói aktivitásbeli különbségek mérése –a vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezők azonosítása –vállalkozásfejlesztési politikák megalapozása •18 és 64 év közötti lakosság vállalkozói aktivitásáról, attitűdjéről, aspirációiról gyűjt információt világszerte •2010-ben több mint 175 000 személy volt lekérdezve 59 országból (az országok a világ népességének több mint 52%-át, a GDP-jének 84%-át képezik) •Románia 2007 óta vesz részt a 12 éves kutatásban a kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának képviseletében

4 Avem încredere Kezdő vállalkozói aktivitás (TEA): 4,29% (18-64 év) OrszágTEA (%) Izland10,58 Lettország9,68 Norvégia7,72 Hollandia7,22 Magyarország7,13 Írország6,76 Nagy Britannia6,42 Franciaország5,83 Finnország5,72 Görögország5,51 OrszágTEA(%) Svédország4,88 Szlovénia4,65 Portugália4,4 Spanyolország4,31 Románia4,29 Németország4,17 Dánia3,77 Belgium3,67 Olaszország2,35

5 Avem încredere A gazdasági fejlettségi szint és a kezdő vállalkozói aktivitási ráta közötti kapcsolat (2010)

6 Avem încredere Hatékonyság-vezérelt gazdaságok felmérése (2008) - Eredmények* - * Négy logit modell becslése alapján.

7 Avem încredere Hatékonyság-vezérelt gazdaságok felmérése (2008) - Eredmények* - 1.Az új technológiát használó kezdő vállalkozóvá válás valószínűsége: -Szignifikánsan pozitívan befolyásolt az országra jellemző kockázati tőke hozzáférhetőségének mértéke által (regressziós együttható 1,320) -Negatívan befolyásoló tényezők: kor, nem, vállalkozói státus, gazdasági szabadság foka, inflációs ráta A születőben levő vállalkozók, a férfiak és a fiatalabbak új technológia használati valószínűsége magasabb.

8 Avem încredere Hatékonyság-vezérelt gazdaságok felmérése (2008) - Eredmények* - 2. Az új termékekkel új piacra belépő kezdő vállalkozóvá válás valószínűsége: -Szignifikánsan pozitívan befolyásolt a lehetőségfelismerés (0,320), a lehetőség motiváció (0,263) és a kockázati tőkéhez való hozzáférés (0,584) által  A születőben levő vállalkozók (azok a 18-64 év közöttiek, akik aktívan tevékenykednek egy vállalkozás indításán) nagyobb valószínűséggel lépnek be egy új piacra új termékkel  A kudarctól való félelem növekedése és a magasabb inflációs ráta a valószínűség csökkenéséhez vezet

9 Avem încredere Hatékonyság-vezérelt gazdaságok felmérése (2008) - Eredmények* - 3. A következő 5 évben legalább 19 új munkahely teremtésére számító kezdő vállalkozóvá válás valószínűsége: -Szignifikánsan pozitívan befolyásolt a kockázati tőkéhez való hozzáférési lehetőségek és az országkockázat mértéke által -Szignifikánsan negatívan befolyásolt a kor, a nem, kudarctól való félelem és a gazdasági szabadság index által 4. A következő 5 évben legalább 10 új munkahely teremtésével legalább 50%-os munkahelyszám növekedésre számító kezdő vállalkozóvá válás valószínűsége: -Szignifikánsan pozitívan befolyásolt a kockázati tőkéhez való hozzáférési lehetőségek mértéke által -Szignifikánsan negatívan befolyásolt a kor, nem, státus és a kudarctól való félelem által

10 Avem încredere A Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) •Az OECD és az EU célja egy olyan komplex mérőszám megtalálása, amely magába foglalja: (1)A vállalkozási folyamatot befolyásoló tényezőket (szabályozás, K+F, kultúra, finanszírozáshoz való hozzáférés, vállalkozói képességek, piaci feltételek) (2)A vállalkozói teljesítményeket – cégek, foglalkoztatás, vagyon, stb. (3)A vállalkozások tevékenységének hatását a gazdaságra •Ács és Szerb kidolgozták a Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)-et

11 Avem încredere A Global Entrepreneurship and Development Index •Mérőszám, amely teljesíti a vállalkozói szektor jellemzéséhez elengedhetetlen kritériumokat: (1)Elég komplex, hogy a vállalkozói aktivitás többdimenziós jellegét megragadja (2)Mennyiségi és minőségi aspektusokat is kiemel és magába foglal (3)Egyéni szintű és országos szintű, intézményi változókat egyaránt magába foglal

12 Avem încredere GEDI - Al – indexek •Vállalkozói attitűd al-index (ATT) –célja a lakossági vállalkozói attitűd azonosítása •Vállalkozói aktivitás al-index(ACT) –a magas növekedési potenciállal rendelkező vállalkozói aktivitást méri •Vállalkozói aspiráció al-index (AST) –A vállalkozás megkülönböztetett minőségi aspektusait méri

13 Avem încredere A KKV szektor Romániában A romániai KKV szektor jellemzői, EU-s összehasonlításban (2007) RomániaÚj tagokEU átlag Vállalkozássűrűség (1000 lakosra) 19.939.745.4 Átlagos alkalmazottszám 10.0 7.2 7.1 KKV munkatermelékenység (egy alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték, 1000 euro) 10.015.535.7 A KKV szektorban alkalmazott munkaerő aránya 61.069.368.9 A KKV szektor üzleti forgalmának aránya 57.663.763.1 A KKV szektor bruttó beruházásainak aránya 48.256.960.0

14 Avem încredere Románia GEDI szerinti- és az al-indexek szerinti helyzete •Románia a 48. helyet foglalja el a GEDI rangsorban (72 országból) 0,25 ponttal; az első helyezett Dániánál több mint háromszor alacsonyabb értékkel •A hatékonyság-vezérelt országok közül az első helyezett országban (Chile) 1,6-szor magasabb érték mutatható ki, mint Romániában •A 27 hatékonyság-vezérelt, hasonló gazdasági fejlettségi szintű ország közül Románia a 16. helyen áll

15 Avem încredere Románia GEDI al-indexek szerinti pozíciója (2002-2008 extrapolálás, Románia 2007-2008) •Románia mind a négy esetben a trendvonal alatt helyezkedik el •Románia az 53. ATT szerint, 44. ACT szerint és 47. ASP szerint •A rangsort vezető országokhoz képest a legalacsonyabb értéket és a legnagyobb lemaradást az ASP al-index mutatja a vállalkozói aspirációk tekintetében.

16 Avem încredere Románia GEDI al-index pillérek* szerinti pozíciója (2002-2008 extrapolálás, Románia 2007-2008) •Zöld szín: Románia az országok első harmadában van (1-24. hely) •Sárga szín: Románia az országok második harmadában van (25-48. hely) •Piros szín: Románia az országok utolsó harmadában van (49-71. hely), az adott mutató szerint •A 14 pillér alapján, 7 tényező szerint a “piros,” 5 szerint a “sárga” és 2 szerint a ”zöld” zónában van Románia A 3 GEDI al-index 14 pillére

17 Avem încredere ATT pillér (Attitűd) - Eredmények - •LEHETŐSÉG FELISMERÉS a vállalkozói attitűdök egyik leggyengébb pillére, számottevő negatív befolyással a többi négy pillérre is. •A romániai lakosság sikeres vállalkozásindítási képessége alacsony (STARTUP KÉPESSÉG) •Hiányzik a létfontosságú elismerés és támogatottság a környezet részéről (KULTURÁLIS TÁMOGATOTTSÁG) •A fennmaradó két pillér, a kockázattűrő képesség (KUDARCTÓL VALÓ FÉLELEM) és a kapcsolatháló (NETWORKING) elfogadhatóak

18 Avem încredere ACT pillér (Aktivitás) - Eredmények - •Alacsony start-up szint a haladó technológiákat használó ágazatokban (TECH SECTOR), amely korlátozza a vállalkozói aktivitást •A vállalkozói aktivitási törekvések irányát jellemző intenzív verseny (VERSENY) az al-index egyik leggyengébb pillére •A lehetőségmotivált start-up-ok szintje (LEHETŐSÉG START-UP) elfogadható •A HUMÁN ERŐFORRÁS MINŐSÉGE egyik legerősebb pillér, ami azt jelenti, hogy a romániai kezdő vállalkozók viszonylag nagy arányának legalább posztliceális képzettsége van.

19 Avem încredere ASP pillér (Aspiráció) - Eredmények - •Az ÚJ TEHNOLÓGIA és a KOCKÁZATI TŐKÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS távol áll az elfogadható szinttől •A NEMZETKÖZIESEDÉS az egyik legerősebb pillér, ami a romániai start- up aktivitások nemzetközi piacok felé való nyitottságát mutatja •A termékinnováció (ÚJ TERMÉK) csupán kevéssel mutat a piros zóna fölötti értéket, míg a magas növekedési aspirációjú vállalkozások aránya (MAGAS NÖVEKEDÉS) elfogadható •A KOCKÁZATI TŐKÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG az egyik leggyengébb pillér

20 Avem încredere Románia relatív helyzete az alapváltozók szintjén, a hatékonyság- és innováció-vezérelt gazdaságok átlagaihoz viszonyítva (2002-2008 extrapolálás, Románia 2007-2008) •Az intézményi változók közül a K+F GDP-hez viszonyított aránya mutat az országok átlagához viszonyított leggyengébb értéket (GERD) •Románia elmarad az országok átlagától más innovációval kapcsolatos mutatók tekintetében is (INNOV és BUSSTRATEGY) •Az attitűdöket jellemző intézményi változók közül a legelőnytelenebb a technológiai abszorpciós kapacitás (TECHABSORP) Legelőnyösebb és legelőnytelenebb változó értékei Romániában

21 Avem încredere Románia helyzete a változók szintjén (Románia 2007-2008, más országok: 2002-2008, extrapolálás)

22 Avem încredere A GEDI és al-indexei alakulása Romániában 2007-2009 között (2002-2008 extrapolált adatok más országokra) Románia helyzete romlott 2007-2009 között.

23 Avem încredere ATT pillérACT pillér ASP pillér

24 Avem încredere Romániai vállalkozásfejlesztési politikák - Javaslatok - 1)Új technológiákat használó vállalkozói kezdeményezések bátorítása és a technológiai abszorpciós képesség javítása 2)Vállalkozói aktivitás bátorítása azokban a szektorokban és azoknál a termékeknél, ahol a verseny nem túl erős 3)A középiskolai és posztliceális vállalkozói oktatás széleskörűbbé tétele 4)A bürokrácia és a korrupció csökkentése, a piacgazdasági elvek szerepének növelése 5)Az új technológiák használati lehetőségeinek üzleti gyakorlatban való széleskörűbbé tétele 6)Egyéni start-up befektetések bátorítása 7)Formális kockázati tőke befektetési háttér, tőkepiac élénkítése 8)A K+F-re fordított összegek növelése

25 Avem încredere Könyvészet •Autio, E. (2007), “Global Entrepreneurship Monitor: 2007 Global Report on High-Growth Entrepreneurship”, London Business School and Babson College: London, U.K., and Babson Park, MA. •Cassar, G. (2007), “Money, money, money? A longitudinal investigation of entrepreneur career reasons, growth preferences and achieved growth”, Entrepreneurship and Regional Development, 19(1): 89–107. •Davidsson, P. (1989), “Entrepreneurship — and after? A study of growth willingness in small firms”, Journal of Business Venturing, 4(3): 211–226. •Kolvereid, L. (1992), “Growth aspirations among Norwegian entrepreneurs”, Journal of Business Venturing, 7(3): 209–222. •Morris, M. H., Miyasaki, N. N., Watters, C. E. and Coombes, S. M. (2006), “The dilemma of growth: understanding venture size choices of women entrepreneurs”, Journal of Small Business Management, 44(2): 221–244. •Tominc, P. and Rebernik, M. (2006), “Growth aspirations of slovenian entrepreneurs – a gender differences perspective”, Journal of Contemporary Management Issues, 11(1): 37-52.11(1 •Wiklund, J. and Shepherd, D. (2003), “Aspiring for, and achieving growth: the moderating role of resources and opportunities”, Journal of Management Studies, 40(8): 1919-1941. 25

26 Avem încredere Köszönjük. 26


Letölteni ppt "Avem încredere Kezdő vállalkozói aspirációk a hatékonyság-vezérelt országokban Romániai vállalkozói aktivitás vizsgálata Szatmárnémeti, 2011.03.24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések