Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energia – történelem - társadalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energia – történelem - társadalom"— Előadás másolata:

1 Energia – történelem - társadalom
Bevezetés az energiafelhasználás rejtelmeibe, hatásaiba Előadók: Dr. Gács Iván egyetemi docens Dr. Bede Gábor egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék © Gács Iván (BME)

2 Követelmények Félévközi jegy Feltételei:
megjelenés az előadások legalább 70%-án zárthelyi sikeres megírása (min. 40%) a 14. oktatási héten pótzárthelyi a pótlási héten (dec ) értékelhető házifeladat beadása esszé, szabadon választott energetikai témából, követelmények a tanszéki honlapon (belépés: ftp.energia.bme.hu; user: anonymous; jelszó nincs könyvtár: ftp.energia.bme.hu\pub\Gacs_Energia es kornyezet) © Gács Iván (BME)

3 Esszé követelményei A félévközi dolgozat bármilyen témával foglalkozhat, ami kapcsolódik az energetika és társadalom kapcsolatrendszerének témaköreihez. Témajavaslat leadása az előadóknak: október 17. Dolgozat leadás határideje december 5. 14:00 személyesen az előadóknál vagy a D.208-ban (tanszéki adminisztráció). Beadás: kinyomtatva doc vagy docx fájlban a címre Az írásbeli dolgozattal szemben támasztott követelmények: mennyiségi határok: terjedelem legalább 10 és legfeljebb 25 oldal; formai előírásoknak való megfelelés (formai előírások: ftp.energia.bme.hu) © Gács Iván (BME)

4 Esszé követelményei A kötelező tartalmi elemek (ebben a sorrendben):
Bevezetés, célkitűzések és feladatterv (1..2 oldal terjedelemben): a megoldandó feladat rövid körülhatárolása és pozicionálása az energetika területén belül, a probléma és a célkitűzés tömör megfogalmazása. Előzmények áttekintése (2..8 oldal terjedelemben): a választott probléma és megoldási módszereinek megjelenése a hazai és nemzetközi szakirodalomban; az energetikai és társadalmi vonatkozások bemutatása. A választott problémakör szerző szerinti értékelése, a lehetséges megoldások, az egyes megoldások előnyeinek, hátrányainak bemutatása (6..15 oldal terjedelemben) több, de legfeljebb 3 fejezetre tagoltan. Az egyes fejezetek logikailag összefüggő részfeladat megoldását mutassák be. A fejezetek egymásra épülése legyen logikus és alkossanak összefüggő gondolatmenetet! Összefoglalás, következtetések (1..2 oldal terjedelemben): a feladat megoldása során elért eredmények rövid összefoglalása, a megoldás során levont következtetések továbbfejlesztési lehetőségek, még nyitott kérdések. Felhasznált források részletes bibliográfiai adatokkal. Mellékletek (ha vannak) Függelék (ha van) Az irodalomjegyzék, a Mellékletek és a Függelék nem számít be terjedelmi korlátba. © Gács Iván (BME)

5 Esszé értékelése Szempont min. max.
a téma felvetése, aktualitása, kapcsolódása a energetika társadalmi vonatkozásaihoz 5 a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozásának színvonala 10 ábrák, táblázatok, egyenletek és irodalmi források hivatkozásai, érthetőség, követhetőség a dolgozat tartalmi (érdemi) tagolása, részek egymásra épülésének logikája, a téma tárgyalásának felépítése, a megoldási módszer megfelelősége, korszerűsége 25 a dolgozat formai, esztétikai megjelenése határidő utáni beadás (legkésőbb a pótlási időszakban) munkanaponként -2 mennyiségi korlát túllépése legalább 10 oldallal (megkezdett 10 oldalanként) –5 az alsó korlát alatti terjedelem –15 írásbeli összesen 50 © Gács Iván (BME)

6 Mi a helye…? Az energetikai mérnök helye a társadalomban
energiakinyerési, átalakítási, felhasználási folyamatok tervezése, létesítése, üzemeltetése, irányítása energiatermelő és felhasználó vállalatok, tervező- és kutatóintézetek, irányító hatóságok, szakirányú külkereskedelem, oktatás Az energetikai képzés helye a felsőoktatásban műszaki képzési terület villamosmérnöki és energetikai mérnöki képzési ág energetikai mérnök A hallgató helye az energetikai képzésben bizonytalan © Gács Iván (BME)

7 Energetikai mérnök képzés helye a BME-n
Energetikai mérnök (BSc és MSc) szak szak működtetője: BME Gépészmérnöki Kar szakmai irányítója: GÉK Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék szak felelős: dr. Bihari Péter egyetemi docens szakirányok: atomenergetika dr. Aszódi Attila egyetemi docens TTK Nukleáris Technikai Intézet épületenergetika dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens GÉK Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék hőenergetika dr. Bihari Péter egyetemi docens GÉK EGR villamosenergetika dr. Dán András egyetemi tanár VIK Villamosenergetika Tanszék vegyipari energetika dr. Örvös Mária egyetemi docens GÉK Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék © Gács Iván (BME)

8 Most indul a tárgy © Gács Iván (BME)

9 Mérföldkövek Hogy jutottonk ide? Nagy Bumm (14,5 milliárd éve)
100=1 101=10 102=100 103=1000 104 106 107 105 1010 109 108 1011 Nagy Bumm (14,5 milliárd éve) Naprendszer (Föld) keletkezése (4,6 milliárd éve) évvel ezelőtt oxigénes légkör (450…600 millió éve) dinoszauruszok kihalása (65 millió éve) Ausztralopithecus (6 millió éve) Hogy jutottonk ide? Homo Habilis (3 millió éve) Homo Erectus (2 millió éve) tűz használata (800 ezer éve) Homo Sapiens Sapiens (140 ezer éve) Homo S. S. Európában (40 ezer éve) Würm jégkorszak vége (12 ezer éve) első társadalmak (6 ezer éve) időszámításunk (2000 éve) Watt gőzgépe (250 éve) villamosenergia (130 éve) II. világháború (65 éve) atomenergia (55 éve) politikai és energetikai rendszerváltás (22 éve) © Gács Iván (BME)

10 Miért logaritmikus skála?
évek Föld lakóinak száma, millió fő Eddig kb. 110 milliárd Homo Sapiens ebből kb. fele az utolsó 2000 évben, közel 7% él még © Gács Iván (BME)

11 Energia 1 J = 1 Nm Világ évi energiafogyasztása (450 EJ/év)
ZJ 100=1 101=10 102=100 103=1000 104 106 107 105 1010 109 108 1013 1014 1012 1011 1016 1015 1018 1019 1017 1020 1021 EJ Világ évi energiafogyasztása (450 EJ/év) Magyarország primerenergia-fogyasztása (1,1 EJ/év) PJ Mo. villamosenergia fogyasztása (150 PJ/év) 1 kg nukleáris üzemanyag (3…5 TJ) TJ hagyományos családi ház (80…100 GJ/év) 1 t olaj (42 GJ) GJ 1 J = 1 Nm passzív ház (8…10 GJ/év) MJ 1 m3 földgáz (34 MJ) kJ 1 üveg sör (600…1000 kJ) 1 ember 1 m magasan (600…1000 J) J © Gács Iván (BME)


Letölteni ppt "Energia – történelem - társadalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések