Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BB Biblia-kör.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BB Biblia-kör."— Előadás másolata:

1 BB Biblia-kör

2 12. alkalom

3 24. zsoltár Lelkem hozzád emelem, Uram,
24. zsoltár Lelkem hozzád emelem, Uram, * én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent Ne ujjongjon ellenség fölöttem, * hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Az piruljon, aki megszegi hitét * minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * taníts meg ösvényeidre. Igazságod szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, * és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, * és könyörületedre, mely öröktől való. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

4 Jézus önigazolása Mk 3,22-30

5 A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: „Belzebul szállta meg” és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket.” Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: „Hogy űzhetné ki sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább. Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad.” Mert ezt mondták róla: „Tisztátalan lélek van benne.”

6 Mk 3,22: „Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek…” Hol történik az esemény?

7 „Azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” Ki az a Belzebub?

8

9 Mk 3,23-27: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt?”

10 Mk 3,23-26: A meghasonlás problémája

11 Mk 3,27: „Győzzön a jobbik!”

12 Jel 20,1-3: Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő.

13 Mk 3,28-29: Mit lehet / nem lehet megbocsátani?

14 Megszállottság, ördögűzés

15 Mi a megszállottság?

16 Ördögűzés (exorcizmus)

17 Ördögűzés tág és szoros értelemben

18 Ördögűzés fajtái: magán vagy nyilvános; a nyilvános lehet ünnepélyes vagy egyszerű.

19 Magán ördögűzés - Szent Mihály ima

20 Szent Mihály ima Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon néki az Isten, te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

21 Nyilvános ördögűzés - exorcista - megszállottak - óvatosság - ima szabadulásért - segítség (orvosok)

22 Egyszerű ördögűzés - sószentelés - vízszentelés - házszentelés

23 Sószentelés Mindenható örök Istenünk. Alázatosan kérjük irgalmadat
Sószentelés Mindenható örök Istenünk! Alázatosan kérjük irgalmadat. Áldd meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg, a gonoszlélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

24 Vízszentelés Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

25 Házszentelés Urunk, Jézus Krisztus
Házszentelés Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság; isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék e helyről a gonoszlélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg, amit teszünk, szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.

26 Kereszteléskor Mindenható örök Isten
Kereszteléskor Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a Te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


Letölteni ppt "BB Biblia-kör."

Hasonló előadás


Google Hirdetések