Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai döntéshozatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai döntéshozatal"— Előadás másolata:

1 Az Európai döntéshozatal
INTRODUCTION WHY THE EUROPEAN PARLIAMENT IS UNIQUE? 1. It the most far-reaching experiment in trans-national democracy 2. It is a part of historically unique institutional system, European Union with its mixture of supranational legislative powers and intergovernmental cooperation 3. Its existence is controversial - some politicians have opposed its creation and further development 4. It is evolving quickly - it is a young parliament (elected for the first time 1979) but its role and powers has changed a lot during its existence 5. It is operating in three different countries 6. It is multilingual to a degree unkown elsewhere in Europe (Indian and South African Parliaments are alike) 7. No government emerges directly from the majority in the Parliaments election - the elections are not about keeking or changing the executive

2 Európai Unió EU 25 (2004) Új tagállamok (2007) Tagjelölt országok

3 European Union Európai Unió Európai Közös Rendőrségi és Igazságügyi
Közösségek Belső piac, Mezőgazdaság, Regionális fejl., Monetáris unió KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL Közös Kül- és Biztonságpolitika KORMÁNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS Rendőrségi és Igazságügyi Együttműködés Büntetőügyekben Európai Unió

4 EU Intézmények Európai Parlament Európai Unió Tanácsa
27 tagállam miniszterei Jogalkotás (Parlamenttel közösen) Költségvetési jogkör (Parlamenttel közösen) Külpolitikai döntések Mezőgazdasági politikai döntések Rotációs elnökségi rendszer 785 parlamenti képviselő (MEP) Jogalkotás (Tanáccsal közösen) Költségvetési jogkör (Tanáccsal közösen) Ellenőrzési jogkörök (a többi Intézmény vonatkozásában) Elnök: Hans-Gert Pöttering Európai Bizottság 27 Biztos Tervezés és megvalósítás ellenőrzése Jogszabálytervezetek benyújtása Elnök: Jose Manuel Durao Barroso

5 ALAPVETÉSEK I.: - Nincs “Ők” és “Mi” - Az EU annyi, amennyit rábíznak
- Nincs “egy” EU

6 ALAPVETÉSEK II.: Az EU-ban nem egy valaki bokszol:
- Sokszereplős csapajáték - Játékszabály-gyűjtemény - Játéktér A tájékozódáshoz pedig tudni kell: - Kik játszanak? - Ki MIT játszhat? - Hol a labda?

7 KIK JÁTSZANAK? (1.) Európai Bizottság, mint játékos: Mi a Bizottság?
- „43 épület” - 27 biztos - kabinetfőnökök - „36” főigazgatóság és szolgálat - főigazgatók - „magyar unit” vezetője - magyar munkatársak

8 KIK JÁTSZANAK? (2.) Európai Parlament, mint játékos:
- 20 szakbizottság + ad hoc bizottságok - 8 politikai csoport - 27 ország nemzeti delegációi Néhány lehetséges kombináció: - nemzeti delegáció a frakciókban - frakciók a bizottságokban - bizottsági témafelelősök a delegációkban További fontos játékosok: - frakcióvezetők - bizottsági elnökök - nemzeti delegációvezetők - jelentéstevők

9 KIK JÁTSZANAK? (3.) EU Tanács, mint játékos:
- 27 képviselet Brüsszelben - a belőlük formálódó „Tanács”-ülés - soros elnökség - delegált szerepek: „Külpolitikai Főmegbízott”, „Mr.Euro” - főtitkárság

10 KIK JÁTSZANAK? (4.) A „bíró” : A „partjelzők”… Európai Bíróság
- büntet, szabály betarttat - szabályt (át)ír A „partjelzők”… EU Régiók Bizottsága Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

11 KIK JÁTSZANAK (5.)? Nézőtér: (bekiabál, bedobál…) Érdekcsoportok
Üzleti érdekek képviselői (Unice, ERT, Eurochambre stb. Ágazati, szakmai érdekek (COPA, cukor, autó, gyógyszer stb.) Munkavállalói érdekek (ETUC) Társadalmi érdekek (fogyasztóvédelem, esélyegyenlőség, WWF) Területi, regionális érdekek (mintegy 300 régió, Régiók Bizottsága, stb.) Profi lobbi irodák (10%) Sajtó…

12 Döntéshozatal az EU-ban
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG EU- JOGSZABÁLYOK rendeletek irányelvek döntések BIZOTTSÁG -javaslat TANÁCS EURÓPAI PARLAMENT The European Council The Court of Justice The Cour of Auditors The Economic and Social Committee The Committee of the Regions BÍRÓSÁG SZÁMVEVŐSZÉK

13 (LISSZABONI SZERZŐDÉS)
A Reformszerződés REFORMSZERZŐDÉS (LISSZABONI SZERZŐDÉS) 2007. December AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY 2004 október, Róma EURÓPAI KONVENT 1957 RÓMAI SZERZŐDÉS 1986 EGYSÉGES EURÓPAI AKTA 1992 MAASTRICHTI 1997 AMSZTERDAMI 2000 NIZZAI

14 Intézményi változások
Reformszerződés Mi változik? Intézményi változások Európai Tanács intézményi jelleget kap + ELNÖK Európai Parlament választja 2,5 évre High Representative (Főmegbízott) + Külügyi biztos = EU „külügyminiszter” External Action Service = EU Diplomaták Hatáskörbővítés: klímaváltozás, energia, szabadalmak, stb.

15 Európai Parlament szerepe erősödik
Reformszerződés Mi változik? Európai Parlament szerepe erősödik 750 tag + az elnök Együttdöntési jogkörök bővülnek (esetek 95%-a) A költségvetési eljárásban a kötelező kiadások eltörlése Európai Tanács elnökének megválasztása Bel- és Igazságügy

16 Reformszerződés Mi változik? Döntéshozatal
Minősített többség a Tanácsban: a tagállamok 55%-a, a lakosság 65%-a. Bizottság összetétele: 2014-től a tagállamok 2/3-a

17 Állampolgári ellenőrzés
Reformszerződés Mi változik? Állampolgári ellenőrzés 1M európai polgár Alapjogi Charta Tagállami parlamenti ellenőrzés

18 Európai Parlament Képviselői helyek száma tagállamonként
TAGÁLLAM TAGÁLLAM Németország Ausztria Egyesült Királyság Bulgária Franciaország Dánia Olaszország Finnország Lengyelország Szlovákia Spanyolország Írország Románia Litvánia Hollandia Lettország Belgium Szlovénia Csehország Észtország Görögország Ciprus Magyarország Luxemburg Portugália Málta Svédország EU27 2007 99 78 54 35 27 24 19 EU27 2009 99 72 50 33 25 22 18 EU 18 14 13 9 7 6 5 EU27 2009 17 13 12 8 7 6 5 785 (2007) 736 (2009)

19 Tagországonkénti felosztás Bővítés utáni új felosztás, 2004
TAGORSZÁG Lakos. EU TAGORSZÁG Lakos. EU (mill.) (mill.) Németország , Ausztria 8, Britannia , Bulgária 7, Franciaország , Szlovákia 5, Olaszország , Dánia 5, Spanyolország 39, Finnország 5, Lengyelország 38, Írország 3, Románia 22, Litvánia 3, Hollandia 15, Lettország 2, Görögország , Szlovénia 2, Cseh közt. 10, Észtország 1, Belgium , Ciprus , Magyarország 10, Luxembourg 0, Portugália 10, Málta 0, Svédország 8, 785 Poulation figures here are based on those used for the Nice Treaty.

20 Képviselőnők az EU Parlamentben
Tagállam Képviselők Nők Tagállam Képviselők Nők Németország ,3% Svédország ,9% Britannia ,4% Ausztria ,9% Franciaország ,6% Szlovákia ,7% Olaszország ,2% Dánia ,7% Spanyolország ,3% Finnország ,7% Lengyelország ,0% Írország ,5% Hollandia ,4% Litvánia ,5% Görögország ,2% Lettország ,2% Cseh Közt ,8% Szlovénia ,9% Belgium ,2% Észtország ,3% Magyarország ,5% Ciprus ,0% Portugália ,0% Luxemburg ,0% Málta ,0% Almost 30 percent of all MEPs are women.

21 Political Groups EPP-ED: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták Csoportja PES: Európai Szocialisták Csoportja 785 ALDE: Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért 106 UEN: Nemzetek Európájáért Unió 42 Greens/EFA: Zöldek / Európai Szabad Szövetség 277 GUE/NGL: Egyesült Európai Baloldal – Északi Zöld Baloldal IND/DEM: Függetlenség / Demokrácia 218 ITS: Identitás, Tradíció és Szuverenitás 44 Függetlenek 23 41 20 14 Situation as of 16 January 2007

22 How the Parliament Works
BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 18 hét áll rendelkezésre a parlamenti bizottságok üléseire Brüsszelben POLITIKAI CSOPORTOK 12 hét áll rendelkezésre a politikai csoportok ülései számára PLENÁRIS ÜLÉSEK 12 plenáris ülés évente Strasbourgban 6 kiegészítő plenáris ülés Brüsszelben FŐTITKÁRSÁG Az Európai Parlament Főtitkársága Brüsszelben és Luxemburgban található

23 Bizottságok 20 Külügyi Bizottság Fejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Költségvetési Bizottság Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Monetáris Bizottsága Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Biz. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Halászati Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Jogi Bizottság Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Alkotmányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Petíciós Bizottság 20

24 Az Európai Néppárt Magyar Tagjai
Szájer József Schmitt Pál Surján László Barsy-Pataki Etelka Becsey Zsolt László Gál Kinga Glattfelder Béla Gyürk András Járóka Lívia Olajos Péter Őry Csaba Antonio De Blasio Schöpflin György

25 Az Európai Szocialisták Csoportjának Magyar Tagjai
Kósáné Kovács Magda Dobolyi Alexandra Fazakas Szabolcs Gurmai Zita Harangozó Gábor Hegyi Gyula Herczog Edit Lévai Katalin Tabajdi Csaba Sándor

26 A Liberálisok és Demokraták Szövetségének Magyar Tagjai
Szent-Iványi István Mohácsi Viktória

27 Az Európai Unió költségvetése 2007-es pénzügyi év
2007 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Versenyképesség Kohézió AZ EU, MINT GLOBÁLIS PARTNER 5.4% 43.3% 33.7% 126,6 milliárd Euró 0.4% 10.7% 1.0% 5.5% MEZŐGAZDASÁG KOMPENZÁCIÓ VIDÉKFEJLESZTÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG, SZABADSÁG BIZTONSÁG ÉS IGAZSÁGOSSÁG ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

28 Az EU költségvetés bevételei 2007-es pénzügyi év
2007 Vámok, mezőgazdasági és cukorpiaci lefölözések Egyéb ÁFA-alapú bevételek 15% 1% 15% 69% GNI alapú bevételek

29 Bizottságok 20 Külügyi Bizottság (PL / CZ – DE – PL – RO)
Fejlesztési Bizottság (ES / NL – SL – LT – DE) Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (DE / NL – ES – DE – IT) Költségvetési Bizottság (DE / FI – DE – PL – IT) Költségvetési Ellenőrzési Bizottság (AT / SV – PL – CZ – UK) Gazdasági és Monetáris Bizottsága (FR / ES – LV – UK – MT) Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága (SV / PT – IT – DE – UK) Környezetvédelmi, Közegészs. és Élelmiszerbizt. Biz. (CZ / NL- FI – RO- DK) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (DE / CZ – RO – IT – FR) Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Halászati Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Jogi Bizottság Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Alkotmányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Petíciós Bizottság 20

30 Jogalkotás Hogyan működik az együttdöntési eljárás
Európai Bizottság Bizottsági javaslat Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa Első olvasat az EP-ben (Parlamenti álláspont) Első olvasat a Tanácsban (Tanácsi álláspont) Második olvasat az EP-ben (amennyiben szükséges) Második olvasat a Tanácsban (amennyiben szükséges) Egyeztetőbizottság (amennyiben szükséges) Végső szavazás harmadik olvasatban (amennyiben szükséges)

31 EU Információk az Interneten


Letölteni ppt "Az Európai döntéshozatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések