Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

60 év a tények tükrében „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” (Babits Mihály) Dr. Palotai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "60 év a tények tükrében „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” (Babits Mihály) Dr. Palotai."— Előadás másolata:

1 60 év a tények tükrében „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” (Babits Mihály) Dr. Palotai Mária 2013. október 16.

2 A kezdetek: 1948: Orvos-egészségügyi Szakszervezet Dokumentációs csoportja 1949-ben a Korm. rendelet létrehozta az Országos Dokumentációs Központot és 5 szakmai központ létesítését rendelte el: Orvostudományi Dokumentációs Központ (ODK) IX.15. A dokumentáció célja: „a könyvekben, folyóiratokban és egyéb forrásokban fellelhető tudományos és gyakorlati eredményeknek és tapasztalatoknak az érdekeltek részére hozzáférhetővé tétele (közvetítése). Ebből a célból ezeket az eredményeket és tapasztalatokat összegyűjti, rendszerbe foglalja és nyilvántartja.” (Magyar Közlöny, p.) 1953-ig a szovjet orvostudomány megismertetése, propagálása

3 Főhatóság: Magyar Tudományos Tanács, majd decemberétől MTA év végéig, Egészségügyi Minisztérium 1953: Szentkirályi utca – 16 személyes olvasóhelyiség és könyvtár 1956. évi 5. sz. tv. erejű rendelet és a végrehajtásáról szóló 1018/1956. (III.9.) Min. tan. határozat kimondta, hogy létre kell hozni az orvostudományi könyvtári hálózatot.

4 Könyvtári hálózat „Az azonos feladatkörű közkönyvtárak egységes szervezete a könyvtári hálózat, amelyben a könyvtári szakirányítást az erre kijelölt központi könyvtár végzi” (1956. évi 5. sz. tvr 3§ (1)= Hatályos törvények és rendeletek, Bp. KJK, p.) Sebestyén Géza szerint a hálózat előnye: Gyűjtőköri összehangolás – szakirodalmi lefedettség Központi feltárás – KC-k Központi szolgálat a tagkönyvtáraknak Egységes munkamódszer (Sebestyén Géza: A hálózat útján. = Orvosi Könyvtáros, , 1, 6-9. p.)

5 Központi Orvosi Könyvtár
1950 júliusában Petrovszkij Borisz professzor kezdeményezte az MTA elnökénél egy bizottság felállítását Id. Issekutz Béla elnök, dr. Fitz József, Ürögdi Györgyné, dr. Szandtner Pál, dr. Láng Imre KOK = Orvoskari Könyvtár, budapesti Orvosegyesület könyvtára + ODK (Akadémiai Levéltár, MTA elnöke (Rusznyák) 62/1/8) 1958 A BOTE tanácsa 1958-ban többször foglalkozott a hálózattal, végül azt javasolták, hogy ne a BOTE könyvtára, hanem az ODK-ból kialakított Országos Orvostudományi Könyvtári Központ legyen a hálózati központ 1974 – újból felmerült az OOKDK és a SOTE Központi Könyvtár egyesítése Hely és forráshiány miatt nem valósul meg

6 : 5800 könyvtári egység, 1958 – OSZK kötelespéldány orvosi anyagára válogatási jog 1957: Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) 1959 Egészségügyi Gazdasági Dokumentációs Csoport → TEDI, 1969 ESZTIK 1010/1960. (VI.1.) Korm. sz. határozat: az orvostudományi könyvtári hálózat: központja – az ODK szervezetére felépítve –az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ = OOKDK A hálózathoz tartozó könyvtárak: a BOTE könyvtára, a DOTE Kenézy, a SZOTE, a POTE könyvtára, az egyetemek intézeti és klinikai könyvtárai, az orvostudományi kutató intézetek és gyógyintézetek szakkönyvtárai, valamint különállásáig az Országos Orvostörténeti Könyvtár

7 Hálózati munka Hálózatszervezés – felmérés könyvtár (2013: 142 könyvtár) – 439 munkatárs Képzések: Orvosi könyvtáros-képző szaktanfolyam, orvosi terminológia, informatikai oktatás Egységes módszertan (szabályos leltári naplók, stb.) Országos Orvostudományi Könyvtári Tanács Alközpontok kialakítása (orvostudományi egyetemek központi könyvtárai, az OKI, a megyei kórházak és a fővárosi vezető kórházak könyvtárai, Országos Orvostörténeti Könyvtár) Könyv- és folyóirat rendelések koordinálása Központi könyv- és folyóirat KC Országos- és tájértekezletek Könyvtáros verseny ( , ) Orvosi Könyvtárügyi Szemle (1956), Orvosi Könyvtáros folyóirat ( , )

8 Kiadványok az első évtizedekben
Kurrens bibliográfiák: Magyar Orvosi Bibliográfia, MOB 1957- Hungarian Medical Bibliography, Tájékoztató a külföldön megjelenő orvosi könyvekről Szovjet Orvostudományi Bibliográfia Nemzetközi Orvosi Bibliográfia Külföldi orvosi folyóiratok lelőhelyjegyzéke , Retrospektív bibliográfiák Témabibliográfiák (gyermekbénulás, stb) Referáló folyóiratok (Tuberkulózis és Tüdőgyógyászati Referáló Szemle, stb.) Külföldi könyvek jegyzéke Fordítások jegyzéke

9 1961-1979 1961 – Hálózati munka megindul
1967: Pyloris rendszerű xerox sokszorosító gép 131/1968. MM. sz. utasítás: országos jellegű tudományos szakkönyvtár 1968: könyvtári állomány 14 ezer egység 5/1978. KM rendelet 4.sz. melléklete: koordinációs központ - koordinálja az orvostudományi és egészségügyi felsőoktatási könyvtári hálózatokat és az orvostudományi szakterületi együttműködési köröket.

10 Dr. Benda Mária (Szepike)
, ODK, fordító, könyvtáros, osztályvezető, főigazgató-helyettes, nyugdíjas szaktanácsadó Könyvtár- és hálózatalapító Egyetemi doktori cím (1969), kandidátus (1980) MKE orvosi könyvtáros csoportelnök Műveiből: Tájékozódás az orvosi szakirodalomban (társszerző), Bp. Medicina Gonobolin, F.N.: A figyelem fejlesztése (fordító), Bp. Tankönyvk. 1976, 1979

11 Dr. Székely Sándor 1913-1991 1958. október – ODK igazgatóhelyettese
Orvosi könyvtári hálózat megszervezése, orvos- tudományi informatikai és dokumentációs szolgáltatás kialakítása Orvosi terminológia és ETO oktatás Tudománynépszerűsítés Magyar Könyvtárosok Egyesülete titkár, elnök Monográfiáiból: Hermann Ottó, Bp. Művelt Nép, 1955. Az orvostudomány története. Bp. Medicina, 1960. Az orvostudomány terminológiája. Bp. OOKDK-KMK, 1963.

12 13/1980.sz. eü.min. utasítás: az OOKDK a hálózati központ - ellátja a hálózatban működő könyvtárak szakmai-módszertani irányítását és összehangolja tevékenységüket 14/1980.sz. eü.min. utasítás: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (OOIIK). Közismert néven: MEDINFO Egyetemek, gyógyszergyárak, tudományos intézmények (MTA) és a határterületek intézményeinek könyvtárai 1987-ben az Egészségügyi Minisztériumban működő ESZTIK könyvtár hozzácsatolása – két telephelyen működik a könyvtár, Egészségügyi Világszervezet letéti könyvtára, kábítószerügyi külön- gyűjtemény

13 1990-1999 1990 MICRO-CDS-ISIS A könyvtár a földszintre költözik
1995 ADONIS folyóirat-archiváló rendszer 1996 ORACLE OLIB KIR A hálózati munka megszűnik (20/1992. korm. rend.) 1997. VII. 1. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (4/1997. (MK. 12.) NM. Utasítás) 1997. évi CXL „kulturális” törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – országos szakkönyvtár

14 2004. III. 1.: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) (Egészségügyi közlöny, évf. 5. sz p) 2005. II. 1.: Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár Változások: Új gyűjtőkör MOB, katalógus és a bibliográfia ketté vált, nyomtatásban megszűnik HMB megszűnt Új külön-gyűjtemény: az EU-s Elektronikus könyvtári funkciók növelése, új honlap-oldalak Szentkirályi utcai épület elhagyása szeptember beköltözés az Arany János utcában SZIKLA IKR novemberében Az orvosi könyvtárból egészségügyi szakkönyvtárrá való átalakulás már a kilencvenes évek végén megkezdődött. Az intézetben metodikai-szakmai központ, majd egészség- kommunikációs központ kialakítását tervezték. Végül 2004-ben létrejött az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. Ez több pozitív és negatív változást hozott a könyvtár életében. Az új gyűjtőkörnek megfelelően a könyvállományunknak több mint a fele átkerült más könyvtárakhoz, zömmel a SE Egészségügyi Főiskolai Kar könyvtárához. Ketté választottuk a MOB-ot, mely a könyvtár katalógusa is volt. Az EU-s csatlakozás kapcsán létrehoztunk egy EU-s gyűjteményt. Erősítettük az elektronikus könyvtári funkcióinkat, honlap-oldalaink megújultak és rendszerváltásra is sor került. Az ESZTIK könyvtár a TINLIB rendszert használta, mely csak az intraneten volt hozzáférhető. Az OLIB-nak is egy már régi, elavult verzióját használtuk, ezért került sor egy új integrált rendszerre való átállásra. 2006-ban pedig a két könyvtári állományt egy helyre került.

15 2011- Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – (GYEMSZI) május elsején, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött létre 3 könyvtár feladatainak összehangolása: Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (EFF) Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Főigazgatóság és IRF Egészségpolitikai Szakkönyvtár Irodákkal és külön-gyűjteményekkel költözés a Hold utcába 2013. március Egészségtudományi Szakkönyvtár

16 Újdonságok MOB-ban: Új funkció: kosár
A folyóirat címek alatt weblinkek Az egyszerre megjeleníthető tételek számát növeltük, most már listánként 50 tétel jelenik meg, maximum 40 oldalon (2000 tétel). RIS formátum MTMT Könyvajánló rovat Lelőhelyjegyzék – magyar folyóiratok feldolgozása Facebook

17 Felhasznált irodalom Akadémiai Levéltár, MTA elnöke (Rusznyák) 62/1/8.
Benda Mária: Dr. Székely Sándor. = Könyvtáros, 1992, 42, 3, Hatályos törvények és rendeletek, Bp. KJK, Jehoda Imola: Kőtáblától a világhálóig. Az orvos- és egészségtudományi szakirodalmi információs rendszer fejlődése. Bp. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Könyvtárak 50 éve az egészségügy szolgálatában. Jubileumi emlékkönyv. Bp. MOKSZ, 1999. Magyar könyvtártörténeti kronológia köt. Összeáll. Gerő Gyula. Bp. OSZK, 2009. A magyar orvosi könyvtárügy és dokumentáció 20 éve. Szerk. Szepesi Zoltánné. Bp. OOKDK, 1969. A magyar orvostudományi könyvtárügy és információ harmadik évtizede. Szerk. Székely Sándor. Bp. OOKDK, 1979. Palotai Mária: Korszakok egy könyvtár életében. Az Orvostudományi Dokumentációs Központtól az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetig. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, Sebestyén Géza: A hálózat útján. = Orvosi Könyvtáros, , 1, 6-9. Székely Sándor: Létrejött az Országos Orvostudományi Könyvtár. = Orvosi Könyvtáros, 1961, 1, 1,

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "60 év a tények tükrében „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” (Babits Mihály) Dr. Palotai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések