Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzési program célja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzési program célja"— Előadás másolata:

1 Környezet és Energia Operatív Program energetikai pályázatai – mérnöki aspektusok .

2 A képzési program célja
Célja, KEOP energetikai pályázatok követelmény rendszerének ismertetése, a projektek, pályázatok elkészítésében résztvevő mérnökök támogatása, ösztönzése.

3 A képzési program tematikája
Tájékoztató KEOP energetikai pályázatok évi lehetőségeiről Javaslatok a sikeres, támogatható projektek összeállításához az Energia Központ tapasztalatai alapján Megvalósíthatósági tanulmány elvárásainak ismertetése – 1. blokk 11.15 – – kávészünet 11.30 – – 2. blokk 12.30 – – szünet 12.45 – – 3. blokk 13.30 – ebéd

4 Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei
Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára Energiahatékonyság Megújuló energiák Nemzetközi programokban való részvétel Energiastatisztikai tevékenység ellátása Nemzeti: OSAP Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ Hazai forrású pályázatok kezelése Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

5 Európai Uniós források felhasználása energetikai fejlesztésekre
– NFT Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 6 milliárd Ft támogatási keret – ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 100 milliárd Ft támogatási keret

6 Megelőzés, takarékosság
Környezet és Energia Operatív Program KEOP célrendszere A) Életminőség javítása B) Értékmegőrzés C) Megelőzés, takarékosság

7 Környezet és Energia Operatív Program
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásai Egészséges tiszta települések Vizeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Hatékony energia-felhasználás Fenntartható életmód és fogyasztás (FÉF)

8 Európai energiapolitika kihívások
EU célrendszer – EU évi „energia csomag” szerint növelni a versenyképességet (költségek csökkentésével) fenntarthatóság biztosítása (energiatakarékosság, megújulók, innováció) ellátásbiztonság (versenypiac, új kapcsolatok kialakítása révén)

9 Előnyök – megújuló energiaforrások
Környezet és Energia Operatív Program Előnyök – megújuló energiaforrások Kisebb környezeti terhelés Fosszilis energiahordozót váltanak ki Mérséklődhet az energiaimport függőség Új munkahelyek teremtése Elősegítik a mezőgazdasági struktúra megváltoztatását Új, magas szintű technológiák alkalmazása Környezetterhelő anyagok (szennyvíziszap) feldolgozása által csökkenthető a környezeti terhelés

10 Környezet és Energia Operatív Program Előnyök – energiahatékonyság
Mérséklődhet az energiaimport függőség Költségcsökkentéssel versenyképesség, foglalkoztatottság növekedése Energiatakarékosság, energiaköltségek csökkenése közköltségből működtetett intézményeknél Teljesülnek a légszennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatos környezetvédelmi vállalásaink

11 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Prioritás Támogatási összeg Mrd Ft Százalékos megoszlás % 1. Egészséges tiszta települések 2 608  640,5 53,06 2. Vizeink jó kezelése 1 410  346,4 28,70 3. Természeti értékeink jó kezelése 135  33,2 2,75 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 253  62,1 5,15 5. Hatékony energia-felhasználás 154  37,9 3,14 6. Fenntartható életmód és fogyasztás 77  19,0 1,58 7. Projekt előkészítés 197  48,4 4,01 8. Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) 78  19,4 1,61 Összesen 4 916  1206,9 100

12 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Eredmények: évi akcióterv KEOP-4 Megújuló energiaforrás hasznosítás KEOP Hő- és/vagy villamos energia előállítás megújuló energiaforrásból 43 db támogatott projekt KEOP-5 Energetikai hatékonyság fokozása KEOP Energetikai hatékonyság fokozása 45 db támogatott projekt KEOP Harmadik feles finanszírozás 56 db támogatott projekt

13 2007-2008. évi konstrukciók összesítés
Intézkedés/Pályázati felhívás címe ÚMFT keret (EU+hazai) Kötelezettségvállalásba vett támogatási összeg (IH/KSZ támogatott projektek) Ft arány a KEOP kerethez Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból 53 % Energetikai hatékonyság fokozása 26 % Harmadik feles finanszírozás 24 % KEOP összesen 40,7 %

14 A megújuló energia forrás hasznosítására benyújtott pályázatok technológia szerinti megoszlása

15 KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások
A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók legfontosabb változásai Támogatási arányok növelése, differenciálása A beadandó pályázati dokumentáció tevékenység, valamint projektnagyság szerinti differenciálása A pályázati feltétel és követelményrendszer pontosítása és egyértelművé tétele Kiválasztási rendszer pontosítása, differenciálása Kihívás: állami támogatási szabályoknak történő megfelelés (de minimis korlát, induló beruházás fogalma, közszolgálati határozat elvárásai stb., housing támogatás tilalma, jövedelemtermelő projektek korlátozása)

16 Környezet és Energia Operatív Program energetikai pályázatai
Rendelkezésre álló forrás a évi tervezési időszakra a márciusban megjelenő pályázatok vonatkozásában 42 Mrd Ft KEOP milliárd Ft KEOP milliárd Ft KEOP milliárd Ft KEOP milliárd Ft KEOP milliárd Ft KEOP milliárd Ft

17 Pályázati konstrukciók bemutatása
Környezet és Energia Operatív Program energetikai pályázatai Pályázati konstrukciók bemutatása

18 KEOP-2009-4.2.0/B Helyi hő-és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
KEOP /B Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból Konstrukció általános célja : a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése Konkrét célok: ösztönözni az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását az önkormányzat, non-profit szektor esetében, illetve másodsorban a kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan

19 Pályázók köre: Vállalkozások
KEOP /B Helyi hő-és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból Pályázók köre: Vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik, azok többségi tulajdonú vállalkozásai Non-profit szervezetek Egyéb gazdasági szervezetek Korlátozások: Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

20 KEOP-20009-4.2.0/B Helyi hő-és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
Támogatható tevékenységek köre: Napenergia hasznosítása Szilárd és folyékony biomassza-felhasználás Biogáz, depóniagáz előállítása és felhasználás Geotermikus energia hasznosítás Hőszivattyús rendszerek telepítése Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása Megújuló energiák kombinálása

21 KEOP-2009-4.2.0/B Helyi hő-és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból
A támogatás kerete: 6 Mrd Ft A támogatás mértéke: % (30-70 %) (regionális térkép és a pályázó jogi formája szerint, LHH kistérség kedvezmény) A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard

22 KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés Konstrukció célja : kisebb környezeti terheléssel járó együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások, a sziget üzemmódban működő villamosenergia termelő kapacitások kiépítése, valamint a földgáz hálózatba táplálható biometán termelés Pályázók köre: Vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint non-profit szervezetek

23 KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés Támogatható tevékenységek köre: Napenergia hasznosítása Biomassza felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre Vízenergia hasznosítás Biogáz termelés és felhasználás Geotermikus energia hasznosítás Szélenergia-hasznosítás Megújuló energiaforrások kombinálása

24 KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés A támogatás kerete: 10 Mrd Ft A támogatás mértéke: 10%- 70% (30-70%) (regionális térkép és a pályázó jogi formája szerint, LHH kistérség kedvezmény) A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard Korlátozó tényező: Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak

25 KEOP-2009-5.2.0/A Harmadik feles finanszírozás
Konstrukció célja : a költségvetési szervek, egyházak és alapítványok intézményeiben található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és fűtési rendszereinek korszerűsítése(KEOP /A), illetve ezen beruházások megújuló energiaforrások felhasználásával történő kombinálása (KEOP /B) Pályázók köre: ún. „harmadik feles finanszírozást” végző szervezetek , ESCO szervezetek (közbeszerzési kötelezettség)

26 KEOP-2009-5.2.0/A /B Harmadik feles finanszírozás
Támogatható tevékenységek köre: KEOP /A 1) Fűtés és technológiai korszerűsítés 2) Világítási korszerűsítés 3) Távfelügyeleti rendszer kiépítés (csak közösen 1) vagy 2)–vel) 4) 1) + 2) kombinációja KEOP /B + Napkollektor alkalmazása, biomassza, geotermális energia hasznosítása, geotermikus hőszivattyú alkalmazása 2)+ Napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamos- energiatermelés céljából

27 KEOP-2009-5.2.0/A /B Harmadik feles finanszírozás
Feltételek: A benyújtott kombinált pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. Kombinált projekt csak abban az esetben támogatható, amennyiben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.

28 KEOP-2009-5.2.0/A/B Harmadik feles finanszírozás
A támogatás kerete: 4 Mrd Ft A támogatás mértéke: KEOP /A Világítás korszerűsítés 20 % KEOP /A Fűtés és technológiakorszerűsítés 25 % KEOP /B kombinált projektek 35 % A támogatás összege: KEOP /A M Ft KEOP /B 3, M Ft

29 KEOP-2009-5.2.0/A/B Harmadik feles finanszírozás
Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint. Kiválasztási eljárás: KEOP /A automatikus eljárás KEOP /B egyfordulós standard (értékelés) Korlátozások: Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

30 KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés
Konstrukció célja : épületek energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására irányuló beruházásainak támogatása (KEOP /A), valamint megújuló energiafelhasználással történő kombinálása (KEOP /B) Pályázók köre: kis- és közepes vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint nonprofit szervezetek

31 KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés
Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. Utólagos külső hőszigetelés Külső nyílászáró csere Hővisszanyerő szellőzés létesítése 2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

32 KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés
Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) 3. Világítási rendszerek korszerűsítése fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése 1.) + 2.) +3.) tevékenységek egymással szabadon kombinálhatóak 4. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott pályázó esetén) 5. Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magába foglaló beruházások

33 KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés
Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) Amennyiben a költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények, valamint non-profit szervezetek esetében, január 1-jét követően, igazolt energia-megtakarítással járó fűtéskorszerűsítésre került sor, ugyanazon intézmény vonatkozásában a jelen pályázat keretében elvégzendő hőtechnikai beavatkozásra (utólagos külső hőszigetelés és/vagy külső nyílászáró-csere) komplex pályázatként lehet pályázni. Kis- és középvállalkozások esetében csak a 1.; 2.;3; 5. tevékenységek támogathatóak.

34 KEOP-2009-5.3.0/B (Kombinált konstrukció)
Támogatható tevékenységek köre (KEOP /B) 1.;2.;+ Napkollektor alkalmazása, biomassza, geotermális energia hasznosítása, geotermikus hőszivattyú alkalmazása 3.+ Napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamos-energiatermelés céljából KKV-k esetében is megegyező Főszabály: Mind a megújuló energiafelhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya legálabb 25 % legyen! A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja. Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

35 KEOP /A és KEOP /B A támogatás kerete: 6 Mrd Ft A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard A támogatás mértéke KEOP /A esetében: - Jogi forma és tevékenység alapján kötött intenzitás (25-70 %) Szabadon kombinálható, eltérő támogatás intenzitású projekttevékenységek esetében (súlyozott átlag) Komplex projekt és költségvetési szervek esetén fűtéskorszerűsítés kötött 30 %, további projektrész 80 % Komplex projekt és költségvetési szerv és január 1. után megvalósított/igazolt fűtéskorszerűsítés 80 %

36 KEOP /A és KEOP /B A támogatás mértéke KEOP /A esetén 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költségű projektek esetében támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehet) KKV –k esetében de minimis szabályok felső korlátot jelentenek A támogatás mértéke KEOP /B esetén - Kötött intenzitás (30-70 %) regionális térkép és pályázói forma alapján

37 KEOP-2009-5.4.0 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
Konstrukció célja : az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2 megtakarítás fokozása a távhőtermelés és –szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével. Pályázók köre: Távhő-termelők és távhő-szolgáltatók (Távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkező vállalkozások )

38 KEOP-5.4-2009 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
Támogatható tevékenységek köre Hulladékhő hasznosítás Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése Változó tömegáramú rendszer kialakítása Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Nem értékesítési célú kapcsolt hő- és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése

39 KEOP-2009-5.4.0 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
A támogatás kerete: 8 Mrd Ft A támogatás mértéke: 10% - 50 % (támogatás intenzitás számítás és de minimis szabályok alapján) A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard

40 KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások fő tapasztalatai
Összesen 229 beérkezett pályázat 34 mrd Ft tervezett beruházási érték Az új kiírások iránt lényegesen nagyobb érdeklődés Kevés jó minőségű pályázat A támogatáskezelési folyamatok gyorsítása szükséges Nehézségek az önerő biztosítása terén

41 Új konstrukciók KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások
KEOP-4.2/A-2009 Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból Támogatási keret: 6 milliárd Ft Támogatási intenzitás : 30-70% Támogatási összeg: 1-50 millió Ft Kiválasztási eljárás: egyfordulós, automatikus eljárásrend Támogatható technológiák Napkollektoros rendszer Szilárd biomassza tüzelő rendszer Hőszivattyús rendszer vízbázis, földfő, hulladékhő, levegő Támogatható tevékenységek I.Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése II.Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése III.Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése

42 Új konstrukció KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások KEOP-4.2/A-2009
Folyamat Ajánlatkérés/közbeszerzés Energetikai veszteség feltáró vizsgálat Energetikai tanúsítvány Pályázat benyújtása/támogatási döntés Projekt megvalósítása Záró hitelesítés/felülvizsgálat Elszámolás benyújtása A Záró Projekt Jelentés Közreműködő szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási időszakba lép.

43 Új konstrukciók KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások
KEOP Nagy –és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása A bioetanol üzemek három méretcsoportra oszthatóak: helyi kisüzemek (<10 kt/év) közepes (30-70 kt/év) és nagyüzemek (>70 kt/év). A kisüzemeket az ÚMVP támogatja, a közepes- és nagy kapacitásúakat pedig a KEOP. Kedvezményezettek: vállalkozások Támogatási keret: 5+3 milliárd forint. - 5 milliárd a bioetanol gyártóüzemek támogatására szolgáló keret, - 3 milliárd forint a bioetanol gyártás energiaigényét biztosító megújuló energiát használó energiaellátó üzem támogatására Támogatási intenzitás : 25%, kkv-k esetében 30% Támogatási összeg: - Nagyüzem: 1.5 mrd Ft+ 1 mrd Ft energiaellátó üzem létesítésére - Közepes üzem: 1.2 mrd Ft+ 1 mrd Ft energiaellátó üzem létesítésére Kiválasztási eljárás: egyfordulós

44 Új konstrukció KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások Társadalmi egyeztetés alatt
KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés Támogatási keret: 6 milliárd Ft Kedvezményezettek: Társadalmi szervezetek, Önkormányzatok, KKV-k Kiválasztási eljárás: kétfordulós, standard Támogatási intenzitás: 10-80% Támogatási összeg: Millió Ft

45 KEOP 2009-2010. évi pályázati kiírások KEOP 2009- 4. 3
KEOP évi pályázati kiírások KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés A) Megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy hűtési energia előállítása, -villamosenergia-termelés, -kapcsolt hő és villamosenergia-termelés B) Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder rendszer). Alapanyag-előállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése. Az előállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása (infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés). Disszemináció - A mintaprojekt kommunikációja A mintaprojekt jelleg követelményei: A támogatható tevékenységek közül legalább egy esetében kimutatható térségfejlesztő hatást kell érvényesíteni. Megújuló energiák, lehetőleg komplex használata. Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték. Innovatív technológia, illetve újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!). Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejlesztő hatása, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági előnyei és az adaptációhoz szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). Modell érték: más térségekben is adaptálható és alkalmazható az adott projekt (összességében vagy részleteiben).

46 További lépések Még rendelkezünk forrásokkal!
Kiemelt célcsoportok segítése Automatikus eljárás az épület energetika terén Lépések a jobb minőségű pályázatok érdekében További egyszerűsítések

47 Kapcsolat Köszönöm figyelmüket!
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) Fax: (+36) Internet: KEOP Ügyfélszolgálat     Tel.: (+36) Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől - csütörtökig: 9.00 – óra között Pénteken: óra között Köszönöm figyelmüket!

48


Letölteni ppt "A képzési program célja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések