Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés
2. Előadás Különbségek a kis – és nagyvállalatok pénzügyei és finanszírozása között. Belsőfinanszírozás. Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozás. I. Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás, banki szolgáltatások dr.Béza Dániel

2 Belső finanszírozás.

3 Belső finanszírozás A vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. (Vagyis az idegen források állománya nem nő). OKA Nem tudunk, vagy nem akarunk (további) külső forrást bevonni. (A pénznek ára van). Hogyan képződik illetve milyen formában van jelen a belső forrás? Jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, tárgyévben képződött eredmény dr.Béza Dániel

4 Milyen formában van jelen a belső forrás
Belső finanszírozás Milyen formában van jelen a belső forrás a vállalkozásban? Befektetett eszközök: immateriális javak tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök: készletek követelések forgatási célú értékpapírok pénzeszközök (készpénz, lekötött betét) Mérleg eszköz oldala. Lényege, hogy a kevésbé likvid eszközöket likvidebbé tesszük. dr.Béza Dániel

5 Belső finanszírozás Pénzeszközök (készpénz, lekötött betét): ez az, amiből kevés van, és azt szeretnénk, hogy materiális eszközeink készpénz formában álljanak rendelkezésre Forgatási célú értékpapírok: ha van, és nem túl nyomott az árfolyama, el kell adni A követelések faktorálással tehetők készpénzzé, de ez már a külső finanszírozás témakörébe tartozik. dr.Béza Dániel

6 Belső finanszírozás Készletek Anyagok Áruk
Befejezetlen és félkész termékek Késztermékek Állatok dr.Béza Dániel

7 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
Elfekvő készletek felszámolása (eladása vagy más formában történő hasznosítása) Termék innováció A termékegységre jutó anyagköltség csökkentése helyettesítő anyagok alkalmazása a gyártás során keletkezett hulladék csökkentése dr.Béza Dániel

8 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
A gyártási eljárás korszerűsítése A gyártás átfutási idejének csökkentése Szűk gyártási keresztmetszetek fölszámolása A gyártás során keletkezett hulladék csökkentése A selejtképződés csökkentése Az értékesítési folyamatban lekötött áruk csökkentése Olcsóbb beszerzési források fölkutatása dr.Béza Dániel

9 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
Ha növelni tudjuk a készletek forgási sebességét, akkor változatlan pénzmennyiséggel nagyobb forgalmat tudunk generálni, ez egyrészt javítja az eszközhatékonyságot, másrészt pénzt szabadít fel, amit aztán a termelés bővítésére fordíthatunk. dr.Béza Dániel

10 Befektetett eszközök mobilizálása
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Ezek már sokkal nehezebben tehetők likviddé, mobilizálásuk nagy körültekintést igényel, és általában csak válság-közeli helyzetben folyamodunk hozzá. Ezekről a technikákról a 6. előadáson lesz részletesen szó. dr.Béza Dániel

11 A belső finanszírozás lényege
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg Mivel a vállalkozás forrásai különböző eszközök formájában vannak jelen, a rendelkezésre álló pénzeszközeinket úgy tudjuk növelni, ha a meglévő illikvid eszközöket átcsoportosítjuk, likviddé tesszük A fenti eljárás lényege, hogy eszközeinket a likvidtől a kevésbé likvid felé haladva felülvizsgáljuk és megfelelő mérlegelés után azokat az eszközeinket, amelyek átalakítása a legkisebb költséggel, illetve veszteséggel jár, pénzzé tesszük A belső tartalékok föltárásához általában elegendő a forgóeszközök fölülvizsgálata, kritikus gazdasági helyzetekben azonban szükségessé válhat a kevésbé likvid befektetett eszközök felülvizsgálata is A belső finanszírozás kettős haszonnal jár, egyrészt megtakarítjuk a külső forrás igénybevételének költségét, másrészt az eszközeink intenzívebb kihasználása javítja a vállalkozás hatékonyságát, növeli értékteremtő képességét. dr.Béza Dániel

12 Levelező képzés A KKV szektor jellemzői, finanszírozási sajátosságaik.
Különbségek a kis – és nagy vállalatok pénzügyei és finanszírozása között A KKV szektor jellemzői, finanszírozási sajátosságaik. dr.Béza Dániel

13 A KKV szektor jellemzői
Minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé különül el az irányítás a tulajdonosok személyétől annál kevesebb személy foglalkozik a vállalkozás irányításával annál kevesebb tulajdonosa van Jellemző a vezetői és pénzügyi ismeretek hiánya Tulajdonosi struktúra A mikrovállalkozások az összes vállalkozás saját tőkéjének 17,9%-ával rendelkeznek, míg az összes KKV (vállalkozások 99,8%-a!!!) a 48,1%-ával! Alacsony tőkeellátottság A kereskedelem és járműjavítás, az ingatlan ügyletek és gazdasági szolgáltatások, az építőipar és a mezőgazdaság tipikusan KKV-szektor által dominált ágazatok. Munkaerő-intenzív ágazatok. Tőkekímélő tevékenységi kör Gyenge alkupozíció a vevőkkel, szállítókkal, állammal és a pénzügyi intézményekkel szemben Gyenge alkupozíció dr.Béza Dániel

14 A KKV szektor finanszírozási sajátosságai
Nagyvállalatok 3-6 hónapos fizetési határidőt érvényesítenek kénytelen szállítói hitelt adni vevőinek bár magas a nem fizető vevők kockázata Nehezen kap szállítói hitelt Alacsony tőkeerő miatt a likviditási problémák rendszeresek Krónikus alulfinan- szírozottság, likviditási problémák Kisösszegű, rövid lejáratú hiteligény Munka-intenzív ágazat = inkább rövid lejáratú forrásigény Kis méret = alacsony forrásigény Likviditási problémák gyakran előfordulhatnak Szükségszerűen megjelenik a rövid lejáratú, kisösszegű hiteligény Alacsony kockázatviselő képesség Alultőkésítettség Tartalékok hiánya Felhalmozott vagyon hiánya dr.Béza Dániel

15 KKV-k megítélése a finanszírozást kínáló intézmények szemszögéből
Méret- gazdaságosság és tranzakciós költség Minél alacsonyabb a vállalkozás pénzigénye, fajlagosan annál magasabb tranzakciós költségekkel szembesül. A tranzakciós költségek rugalmatlanok a finanszírozási összeg mértékére. Magas működési kockázat Nincs több személyből álló professzionális menedzsment Erősen függnek egy-két kulcsszemélytől Nem képesek befolyásolni a környezetet Nem képesek pénzügyileg áthidalni egy tartósabb dekonjunktúrát Transzparencia hiánya A kis- és középvállalkozások jellemzően nem működnek transzparens módon, azaz tevékenységük nem áttekinthető. Nemzetközi jelenség, hogy a kis- és középvállalkozások adó-optimalizációs céllal igyekeznek az eredmény kimutatásban minél alacsonyabb adó előtti eredményt feltüntetni. Elégtelen fedezetek A kisvállalkozások többsége, részben azért mert munka-intenzív ágazatban tevékenykedik, kevés felhalmozott vagyonnal rendelkezik dr.Béza Dániel

16 Miért nőtt meg a bankok érdeklődése a KKV szektor iránt
Kisvállalkozások finanszírozása levelező Miért nőtt meg a bankok érdeklődése a KKV szektor iránt Csőddel és felszámolással kapcsolatos jogszabályok változása javította a hitelező bankok pozícióját. Szigorodott a könyvvizsgálati rendszer Javult a Cégbíróság, Földhivatal adatszolgáltatásának minősége Javult a jogi környezet Nagy a növekedési potenciáljuk Sokkal nagyobb növekedési lehetőségek előtt állnak Garancia intézmények Megjelentek a KKV szektorra specializálódott garancia intézmények Uniós pénzek becsatornázása Hazánk EU-s csatlakozást követően számos EU-s forrás vált elérhetővé a kisvállalkozások számára Nagy cégeken kevesebbet lehet keresni A nagyvállalatok kihasználják alkupozíciójukat, ezért rajtuk sokkal kevesebbet lehet keresni 16 dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel. 16

17 Hogyan alkalmazkodtak a bakok az új kihíváshoz?
Igyekeztek csökkenteni a finanszírozási költségeket és mérsékelni a kockázatot, hogy nőjön a KKV-szektor finanszírozásának jövedelmezősége.

18 Hogyan alkalmazkodtak a bankok az új kihíváshoz?
Csökkentették a tranzakciós költségeket. Új hitelbírálati modelleket fejlesztettek ki. (scorig modellek) Ügyfél viselkedési modellekkel automatizálták az ügyletek monitorozását. Új termékeket fejlesztettek ki, ahol nem az üzletmenetet, hanem a fedezetet finanszírozzák. Igyekeztek bekapcsolni a garancia intézményeket, és a nemzetközi hitelbiztosító szervezeteket.

19 Hogyan készüljenek fel a KKV-k a banki kapcsolatokra?
Erről a hitelezésről szóló órán fogunk beszélni

20 Családi, baráti kölcsön
Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozási formák Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk dr.Béza Dániel

21 A tagi kölcsön és a családi, baráti kölcsön
A legolcsóbb finanszírozási forma Nem kell fedezet, nincs szigorúan vett lejárat Gond, ha több tulajdonos van Adó jogszabályokra oda kell figyelni A tulajdonos szemszögéből nem mindig jó üzlet Családi, baráti kölcsön Főleg a kényszervállalkozókra, egyéni vállalkozásokra jellemző (számukra más finanszírozási forrás gyakorlatilag nem áll rendelkezésre) Bizalmi elven működik A kölcsön adók kérhetnek biztosítékot, vagy beleszólást a vállalkozásba dr.Béza Dániel

22 Szállítói hitelek, vevői előlegek
A kisvállalkozók gyenge alkupozíciójuk miatt nehezebben tudják alkalmazni Bizalmi elven működik (ha visszaélünk vele, elveszíthetjük beszállítóinkat) Nem lehet vele büntetlenül élni (meg kell az árat fizetni) Vevőkövetelések-száltói hitelek összhangja Vevői előlegek Vevői előlegről akkor beszélünk, amikor a vevő az áru, vagy szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét, az árú átvétele, illetve a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizeti. Feltétele az erős alkupozíció Bizalmi elven működik, (vagy a vevő komoly biztosítékokat követel meg) Tipikus előfordulása: mezőgazdasági kisvállalkozások, lakásépítési szektor dr.Béza Dániel

23 A váltó és a csekk Váltó Hitelviszonyt megtestesítő, forgalomképes értékpapír, amelyben a váltó kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a lejárat napján a váltón feltüntetett összeget, a váltót bemutatójának ő, vagy az ő általa megjelölt személy megfizeti Csekk A csekk alapjogviszonya maga a csekkszámlaszerződés, amelynek alapján a számlatulajdonos pénzt helyez el a bankszámláján, és úgy állapodik meg a bankkal, hogy a számla felett különleges módon, csekk útján fog rendelkezni. A csekkel a számlatulajdonos utasítja bankját, hogy a számlájáról a csekken meghatározott személynek, az ott meghatározott feltételekkel (összeg készpénzben vagy átutalással) teljesítse a fizetést dr.Béza Dániel

24 Kisvállalkozások finanszírozása pénzügyei
KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK Kisvállalkozások finanszírozása pénzügyei NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES Tagi kölcsön Bankhitel Családi, baráti kölcsön Lízing Szállítói hitelek Faktoring Vevői előleg Kötvény Váltó, csekk Közraktárjegy 24 dr.Béza Dániel

25 A közraktárjegy 1 A közraktári jegy olyan értékpapír, amely a forgalomban, a közraktárban elhelyezett áruk helyettesítésére szolgál. Emiatt inkább az intézményes finanszírozási formák közé soroljuk Jogi szabályozását az évi XLVIII. törvény tartalmazza A közraktár a törvény szerint olyan részvénytársaság, amely áruk elhelyezésével, letéti őrzésével és közraktári jegyek kibocsátásával foglalkozik A közraktár köteles a nála elhelyezett árukról értékpapírt, úgynevezett közraktári jegyet kiállítani. A közraktári jegy a közraktári szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított, rendeletre (a Ptk fogalomrendszerében: névre) szóló értékpapír, amely a közraktár részéről az áru átvételének elismerését jelenti, és a közraktárnak az áru kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét bizonyítja A közraktárjegy két, egymással összefüggő, de egymástól elválasztható részből, az árujegyből és a zálogjegyből áll dr.Béza Dániel

26 A közraktárjegy 2 A közraktárban elhelyezett áru feletti korlátlan tulajdonjog feltétele az árujegy és a zálogjegy együttes birtoklása. A közraktári jegy két részének átruházása – akár együttesen, akár különválasztva – a többi névre szóló értékpapírhoz hasonlóan hátirat útján, forgatással történik A közraktár intézményével oly módon tudunk vállalkozásunk számára likvid eszközt teremteni, hogy közben magát az árut nem kényszerülünk eladni, elegendő ha egy közraktárban elhelyezzük, és a közraktári jegyet használjuk föl likviditási problémánk menedzselésére.. A közraktár jeggyel fizethetünk mint egy váltóval, vagy zálogba adásával kölcsönhöz juthatunk, úgy hogy az árunkról nem kell végleg lemondanunk. dr.Béza Dániel

27 Banki szolgáltatások

28 BANKI SZOLGÁLTATÁSOK Számlavezetés (Ft, deviza) Bankkártya Telebank
Telefonos ügyfélszolgálat POS terminál Internet bank Széf szolgáltatás Bankgarancia Treasury szolgáltatások Üzleti kártya Befektetések Pályázati tanácsadás dr.Béza Dániel

29 SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Csoportos beszedési megbízás: a bank mások bankszámlájáról meghatározott összeget - a megjelölt teljesítési napon - bankszámlája javára beszed. Csoportos átutalások: rendszeresen, azonos jogcím alapján, viszonylag kis összegű, de nagy tételszámú fizetések teljesítése (bérek vagy jutalékok számos alkalmazott vagy ügynök számára). dr.Béza Dániel

30 SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó): a bank az előre meghatározott összeget beszedi a kötelezett pénzforgalmi bankszámlájáról VIBER megbízás:  a tárgynapi teljesítési határidőig benyújtott VIBER átutalás még aznap megérkezik a kedvezményezett bankszámlájára. Plusz díjért vehető igénybe Számlakivonat küldés: tranzakciós naponként, havonta, stb. dr.Béza Dániel

31 SZÁMLAVEZETÉS A gazdasági társaságok – ha a jogszabály kivételt nem tesz: kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, és ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. dr.Béza Dániel

32 BANKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Költségtényezők Fix vagy változó Ügyintézés Fiókban vagy online Irodában vagy bárhol (szolgáltatások) Üzleti terminál, internetbank Telebank Extra szolgáltatások Egyes szakmák számára kialakított számlacsomagok (ügyvéd, végrehajtó, stb.) dr.Béza Dániel

33 BANKVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
dr.Béza Dániel Forrás: KFK – OTP Bank számára végzett kutatás

34 MÉGIS MIÉRT VÁLTUNK BANKOT?
BANKVÁLTÁS Hogyan válthatunk bankot? Miket mérlegeljünk? Mire figyeljünk? Érdemes elsőre időt és energiát szánni a cégünknek leginkább megfelelő bank kiválasztására, mivel egy későbbi bankváltás jóval több időt és energiát igényel, nem beszélve az ezzel kapcsolatos kockázatokról. MÉGIS MIÉRT VÁLTUNK BANKOT? dr.Béza Dániel

35 A FELVETT HITELLEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÉNYEZŐI
dr.Béza Dániel Forrás: KFK – OTP Bank számára végzett kutatás

36 Viszontlátásra a következő előadáson!
Levelező képzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra a következő előadáson! dr.Béza Dániel


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések