Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energy Information Service Package for Businesses (ESP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energy Information Service Package for Businesses (ESP)"— Előadás másolata:

1 Energy Information Service Package for Businesses (ESP)
Városenergetikai tervezés előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr

2 Nemzeti vidékstratégia

3 Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése
Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott: Nemzeti Ipari Energetika Nemzeti Mezőgazdasági Energetika Nemzeti Városenergetika Nemzeti Épületenergetika amely szükségessé teszi: - tradicionális szemlélet - városenergetikai szemlélet bemutatását

4 Tradicionális energetikai szemlélet
Az energiatermelés és a felhasználás szerkezetének koncepcionális illesztése statikusan elkülönül Az energiatermelés szerkezete érzéketlen a városenergetikai igényekre (az üzleti érdekek mentén történik az átrendeződés) Az épületenergetikának nincs szerves kapcsolata a városenergetikával A közlekedési energiaszükségletek kielégítése spontán folyamat eredményeként alakul ki Települési hulladékok energetikai felhasználásának nincs szervezett rendszere A környezetvédelmi és az energetikai igényeket nem illeszti egy egységbe A városklíma és a városenergetika kapcsolatrendszer ismeretlen Nem veszi figyelembe a társadalmi fejlődés által elvárható tendenciákat

5 Városenergetikai szemlélet
Rövid és hosszútávú, politológiailag és szociológiailag megalapozott önismereten alapuló koncepcióra épít, kizárva társadalmi csoportok leépülését, szegregációt, gettósodási folyamatokat Közép és hosszútávon várható technikai és technológiai színvonalhoz határozza meg a fejlesztési irányokat Az energetikai kérdéseket egy szerves egységként kezeli, amelyben az átalakítás minden termékét (a korábbi szemlélet szerinti veszteségeket is) hasznosítani kívánja Szükség szerint megváltoztatja az energia termelés, az energia átalakítás, az energia felhasználás szerkezetét Az energetikai szükségletek minimalizálása egyidejüleg a környezetvédelem, a városklíma, a hulladék gazdálkodás optimális javítását eredményezi

6 Vizsgált városenergetikai programok
Eger Kaposvár Érd Hódmezővásárhely Veszprém Marosvásárhely Hamburg Bécs Brandenburg

7 Városklíma és városi energetikatervezés!
Győzzük le a káoszt! Tisztítsuk le gondolatainkat! Mert a szlogenek még nem építenek! Épületenergetikai és városenergetikai szemlélet példái

8 Épületenergetikai korszerűsítés

9 Energetikai problémák napjainkban
elégtelen szigetelés elavult fűtési rendszer elöregedett nyílászárók korszerűtlen épületek növekvő energia árak magas fűtési költségek

10 Az épületfelújítások bevett gyakorlata
Homlokzati hőszigetelés: Eredménye a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének jelentős javulása, azonban a belső rendszer így túlméretezetté válik. Fokozott légzárású nyílászárók beépítése: Eredménye a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének további jelentős javulása, a belső rendszer még inkább túlméretezetté válik, emellett megszűnik a természetes légforgalom. Termosztatikus radiátorszelepek beépítése: Eredményeként a fűtési rendszer helyi szabályozhatósága megoldottá válik, azonban ha nem rendszerben gondolkodunk, a teljes hálózat elszabályozódhat, emiatt több helyen is alulfűtöttség lehet. 10

11 a felújítások eredményeként létrejövő „termék”
Korszerű(nek mondott) megoldásokkal felújított épületek, amelyek azonban sokszor a régi problémák megoldása mellett számos új problémát generálnak: QVESZT, 1 VFILTR, 1 tRAD, 1 tBELSŐ, 1 QVESZT, 2 VFILTR, 2 tRAD, 2 tBELSŐ, 2 QVESZT, 1 > QVESZT, 2, azaz a transzmissziós veszteségek csökkennek, ezzel együtt azonban tRAD, 1 = tRAD, 2, mivel az épületszerkezeti felújítások sokszor nem járnak együtt a hőellátó rendszer teljes körű átalakításával VFILTR, 1 > VFILTR, 2, azaz a filtrációs veszteségek csökkennek (gyakorlatilag a nullára), viszont ezzel együtt elvész a lakás természetes szellőzése

12 a felújítások eredményeként létrejövő „termék”
A legnagyobb problémát a filtráció megszűnése jelenti, hiszen ezzel: megszűnik a lakás frisslevegő-ellátása a belső páratartalom feldúsul, ez először a hőhidas helyeken, később máshol is a felületi hőmérséklet kondenzációt, hosszabb távon pedig penészedést eredményezhet ! !

13 magas hőmérséklet, rosszul beszabályozott, szigeteletlen rendszerek
az épületekre jellemző hőellátó rendszer A rendszerelvűség mindaddig nem érvényesülhet, amíg a gépészeti ellátó rendszereket, illetve azok felújítását nem kezelik együtt az épületszerkezeti változtatásokkal. primer előremenő primer visszatérő radiátoros fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő szekunder visszatérő szekunder előremenő HMV hőcserélő fűtési hőcserélő ivóvíz-ellátó rendszerek; HHV és HMV fűtési osztó fűtési gyűjtő magas hőmérséklet, rosszul beszabályozott, szigeteletlen rendszerek

14 elméleti betekintő

15 elméleti betekintő

16 elméleti betekintő Mai felújítások

17 a felújítással elérni kívánt célok
Az alábbi kördiagramban a felújítások során elérendő célok általunk elképzelt rendszerét mutatjuk be, zölddel kiemelve azokat, amelyek a mai beruházásokban jellemzően – részben vagy egészében – megvalósulnak: Magas fokú téli hőkomfort Magas fokú nyári hőkomfort Magas fokú levegőkomfort Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv Lakva megvalósítható beruházás Felügyeleti rendszerre köthető Egyedi mérés-elszámolást biztosít Iparosított technológiával kivitelezhető Differenciált szolgáltatásra alkalmas Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén A választott megoldáshoz illesztett differenciált támogatási rendszer Megújuló energiaforrások használata Hulladékhő hasznosítás Esővíz hasznosítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 13.

18 Gyakorlati megvalósítás követelményei
megoldás Elméleti feltételek Gyakorlati megvalósítás követelményei Megoldás Komfort blokk

19 Komfort blokk 1. téli hőkomfort 8. iparosított technológia
2. nyári hőkomfort 9. differenciált szolgáltatás 3. levegő komfort 10. flexibilis 4. lakva megvalósítható 11. differenciált támogatás 5. moduláris elv 12. megújuló energiaforrás 6. felügyeleti rendszer 13. hulladékhő hasznosítás 7. egyedi mérés-elszámolás 14. esővíz hasznosítás

20 1. magasfokú téli hőkomfort

21 2. magasfokú nyári hőkomfort

22 3. magasfokú levegőkomfort
Helyiségenkénti és igény szerinti frisslevegő bevezetés

23 4. lakva megvalósítható Komfort blokk

24 5. moduláris elv 1. lépcsőház 1. lépcsőház m. lépcsőház n. lakás

25 6. felügyeleti rendszer Komfort blokk Komfort blokk Komfort blokk

26 7. egyedi mérés-elszámolás
A B fogyasztás = fizetés C szolgáltató D E épületfelügyeleti rendszer A B C D E

27 8. iparosított technológia
Új munkaerő alapanyag beszállítás Kész termék Komfort blokk Új munkahely

28 9. differenciált szolgáltatás
Komfort blokk - huzatmentes fűtés-hűtés normál páratartalmú levegő egyenletes hőeloszlás magas komfortérzet felület fűtés-hűtés - magas hőmérsékletű fűtővíz intenzívebb légáramlás folyamatos tisztítás korlátozott berendezhetőség radiátoros fűtés - kellemetlen huzathatás - kiszárított levegő klímakonvektoros fűtés-hűtés

29 10. flexibilis 1. lépcsőház 1. lépcsőház m. lépcsőház n. lakás

30 11. differenciált támogatás
teljes felújításra támogatás kedvezően nagy megtakarítás, ideális komfort körülmények kisebb megtakarítás, komfort körülmények?

31 12. megújuló energiaforrás
napkollektor Komfort blokk napenergia hasznosítás geotermikus energia hasznosítás hőszivattyú talajszonda

32 13. hulladékhő hasznosítás
Komfort blokk A hulladékhő hasznosítással rendelkező, felújított épületek száma még a napenergia-hasznosítással átalakított épületek számánál is kevesebb. A hulladékhő hasznosítás gyakorlati megvalósítása azokban az épületekben jelentkezik, ahol megoldották a fokozott légzárású nyílászárók beépítéséből adódó szellőzetlenségi problémát, lemezes hővisszanyerővel szerelt légkezelő berendezésekkel.

33 14. esővíz hasznosítás Komfort blokk
Úgy gondoljuk, hogy a felfogott esővízből részben biztosítani lehet a WC-k öblítéséhez és a közös helyiségek mosásához szükséges vízmennyiséget, ezzel csökkentve az ilyen célú, jó minőségű ivóvíz felhasználást. Komfort blokk

34 megállapítások Úgy gondoljuk, hogy az épületek felújításánál szem előtt kell tartanunk azt, hogy a ma elvégzett felújítás eredményét fogják az ott lakók élvezni még év múlva is. Így nem lehet más célunk, mint hogy egy, a mai kor technikai kívánalmainak mindenben megfelelő felújítási koncepciót dolgozzunk ki.

35 megállapítások A dicséretes törekvések ellenére a napjainkban futó rekonstrukciós munkák gépészetileg nagyjából a ‘90-es évek színvonalát konzerválják. Ha azonban átgondoljuk, hogy mi is az igazi célja a lakóépületek felújításának, akkor az alábbi kívánalmak egyikének teljesítésétől sem tekinthetünk el: Magas fokú téli hőkomfort Magas fokú nyári hőkomfort Magas fokú levegőkomfort Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv Lakva megvalósítható beruházás Felügyeleti rendszerre köthető Egyedi mérés-elszámolást biztosít Iparosított technológiával kivitelezhető Differenciált szolgáltatásra alkalmas Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén A választott megoldáshoz illesztett differenciált támogatási rendszer Megújuló energiaforrások használata Hulladékhő hasznosítás Esővíz hasznosítás

36 Hogyan javítsuk a városklímát? (energetikai eszközökkel)
Városenergetikai kérdések Hogyan javítsuk a városklímát? (energetikai eszközökkel)

37 Komforttér

38 Mikrokörnyezet

39 Makrokörnyezet

40 Városklíma

41 - + Energiatudatosság?! Fűtés - hűtés , szellőzés + + -
Kereskedelmi hűtés - + + kW (365 nap/év) + - áruház

42 - + Energiatudatosság Fűtési idény Fűtés - hűtés , szellőzés + -
Levegőszennyezés (CO2) csökkenés! Fűtési idény Fűtés - hűtés , szellőzés Kereskedelmi hűtés - + + kW - áruház

43 HMV szolgáltatás távhőre
Energiatudatosság Fűtési idényen kívül Levegőszennyezés (CO2), és hőszennyezés csökkenés! Fűtés - hűtés , szellőzés Kereskedelmi hűtés - + + HMV szolgáltatás távhőre kW + - áruház

44 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% erőmű

45 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% erőmű

46 Energiatudatosság?! Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! erőmű

47 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! erőmű

48 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! 20-30%! erőmű

49 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! 20-30%! erőmű

50 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! 20-30%! erőmű

51 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20%
Kihasználtság télen: 80-90% 20-30%! erőmű

52 Energiatudatosság Kihasználtság nyáron: 10-20% 70-80%!
Kihasználtság télen: 80-90% 20-30%! erőmű

53 Városklíma jobbítás energiatudatossággal
Energetikai hatékonyság növelés Környezeti hő-, és levegőszennyezés (CO2) minimalizálás Felszabaduló villamos energia teljesítmény (kompresszoros hűtések minimalizálásával) Felszabaduló villamos teljesítmények bevonása a közlekedésbe (egyéni-, és tömegközlekedés), környezeti levegőszennyezés csökkentése stb.

54 Városklíma jobbítás energiatudatossággal
A cél elérése érdekében üzleti érdekektől mentes energiapolitikai és szakmai koncepció kidolgozása szükséges, amely lehetőséget biztosít az optimális korszerűsítési irányokhoz. Városenergetikai tervezés

55 Műszaki intézkedések átértékelése
Új kazánházak napkollektor napenergia hasznosítás geotermikus energia hasznosítás hőszivattyú talajszonda

56 Paneles lakóépületek felújítása
Fűtési napok száma lecsökken

57 Paneles lakóépületek felújítása
Fűtési napok száma lecsökken

58 Paneles lakóépületek felújítása
Fűtési napok száma lecsökken

59 Paneles lakóépületek felújítása
Fűtési napok száma lecsökken

60 Paneles lakóépületek felújítása
Fűtési napok száma lecsökken

61 Energiatudatosság Gázkonvektoros lakóépületek

62 Elméleti intézkedések a városenergetikai tervezéshez

63 Társadalmi igény, ill. szükséglet (Felhasználók)
Valóságos szükségletek Manipulált szükségletek Rövid és hosszútávú szükségletek Szükségletek kölcsönhatásai Szükségletek szerkezete-aránya- flexibilitása Társadalmi igény, szükséglet és erőforrások Társadalmi igény index meghatározása

64 Társadalmi szükségleteket kiszolgáló termelés (energia)
Szükségletek kiszolgálási módja Szükségletek kiszolgálási színvonala A kiszolgálási színvonal javításának rövid és hosszútávú lehetőségei a gazdaságilag még elérhető hétköznapi technika színvonalán Erőforrások a szükségletek kiszolgálásához Szükséglet kiszolgálási kölcsönhatások Szükségleteket kiszolgáló termelés (energia) szerkezete- aránya-flexibilitása Termelőrendszer tagoltsága, teljesítmény és energiagazdálkodás

65 Az energiatermelés forrásai
Közvetlen források Mesterségesen előállított források Hulladékból származó források Energiatermelést biztosító források aránya, az arányok változtathatóságának flexibilitása

66 Politikai döntések meghozatala (amelyben a)
Társadalmi szegregáció korlátozásának mértéke Egészségmegőrzés (prevenció), vagy eseménykövető gyógyítás minőségének rögzítése Hosszútávú építkezés, vagy rövidtávú siker koncepció meghatározása Regionális politika koncepcionális meghatározása Politikai döntésekre alapozott fejlesztési terv, a normatívákkal hozzárendelt szakmai akcióterv rögzítése mellet. Politikai döntési affinitás index meghatározása

67 Szociológiai célok (a politikai döntésektől függően)
Kis és nagyközösségek, valamint a lakótelepi gettosodási folyamatok megszüntetése Közép és hosszútávú, új tartalmat biztosító fejlesztési koncepció meghatározása Egészségtudatosság középpontba állítása Értékmegörző - értéknövelő városrehabilitáció Szociológiai célú döntési affinitási index meghatározása

68 Üzleti érdekektől mentes egészség-, környezet-, és energiakoncepció
Fajlagos energianormák Város, mint energetikai egység követelmény rendszer felállítása amelynél a hő és villamos-energia ellátás közlekedés hulladékgazdálkodás egy szerves egységet képez.

69 Cégbemutató 1. Névjegy: Név: Szilágyi Sándor Végzettség:
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar okleveles gépészmérnök – gépgyártás-technológiai szak

70 Cégbemutató 2. Életpálya: 1969-1986: Keletterv (korábban DTV), tervező
: Debreceni Baromfifeldolgozó Vállalat, főenergetikus : Debreceni Egyetem MFK, főiskolai docens Komfort 2001 Épületgépész Tervező Kft, cégtulajdonos, ügyvezető Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Mérnök Kamara épületgépészeti tagozatának elnöke

71 Cégbemutató 3. Szakmai tevékenység:
Oktatás – DE MFK – Módszer a jövőnkért Kutatás-fejlesztés Energetikai rendszerek veszteségelemzése Mérnök szaktanácsadás

72 Cégbemutató 4. Szakmai elismerés: ENSZ WIPO Aranyérem (2002)
Tömegáram stabilizáló híd  BRUSSELS EURÉKA Aranyérem (2002) Prevention of infection in water system

73 Referenciák 5. Élelmiszeripar:
 Kacsa és baromfifeldolgozó komplex épületgépészeti tervezés Hajdú-Bét, Debrecen Kacsasütő-üzem komplex épületgépészeti tervezése, Kiskunhalas Baromfi vágóhíd technológiai, szellőzési, ködtelenítési, valamint fűtőrendszerek, kiviteli tervezése, Nyírbátor Baromfi tovább-feldolgozó üzem komplex épületgépészeti tervezése, Petneháza Aranycsibe Baromfi-feldolgozó és Dobhús, Sertés- feldolgozó generál tervezés Tiszavasvári Baskír Köztársaság, Állami Fajtatenyésztő Üzem vízi szárnyas vágóhíd, kacsa-, illetve liba-sütőüzem épületgépészeti, erős és gyengeáramú rendszereinek, valamint a mechanikai szennyvíztisztító üzem kiviteli tervezése

74 Referenciák 6. Gyógyszeripar:
Kenőcs és Tablettagyártó üzem sterilklíma-rendszer tervezése, Debrecen DOTE Élettani Intézet hőellátását biztosító épületgépészeti tervezése, Debrecen GSK (GlaxoSmithKline) Gyógyszergyártó cég energetikai korszerűsítés a hálós-rendszerű elemzési módszer alkalmazásával, Gödöllő

75 Referenciák 7. Egészségügy:
DOTE Fogorvos Tudományi Intézet épületgépészeti és elektromos tervezése, Debrecen Marchot Ferenc kórház belgyógyászat és pszihiátriai épület rekonstrukciós tervezés, Eger Berettyóújfalui Kórház, Rendelő és gyógyító részlegeinek rekonstrukciós tervezés, Berettyóújfalu Karolina Kórház rekonstrukciós munkái Röntgen, Rendelőintézet Labor, Gyermekosztály, Mosonmagyaróvár

76 Referenciák 8. Szállodaipar:
600 ágyas szálloda épületgépészeti tervezése, Csernovci (Ukrajna) Béke Hotel komplex épületgépészeti felújításának tervezése, Hajdúszoboszló Hunguest Hotels szállodaegyüttes komplex épületgépészeti, és energetikai tervezése, központi napenergia hasznosító és központi tengervíz hő- hasznosító hőszivattyús rendszer kialakítása Herceg Novi (Montenegro) DIVINUS Apartments Gold Siófok szálloda és Wellness épületgépészeti és uszodatechnológiai tervezése Siófok

77 Referenciák 9. Energetikai rekonstrukciók:
Városi lakónegyedek hőellátási rekonstrukciója, (kb.3000- 4000 lakás) Debrecen  Hajdúnánás város hőellátási rekonstrukciója  Püspökladány város hőellátási rekonstrukció  500 ágyas kórház hőellátási rekonstrukciója, Orosháza  A Gyulai Pándy Kálmán Kórház hőellátási rekonstrukciója Hajdúszoboszló város hőellátási rekonstrukció tanulmány terve Budapesti Kozma utcai Börtön és Fegyház komplex hőenergetikai rekontstrukciójának tervezése FŐTÁV Zrt., Rózsakerti fűtőmű távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja (gépészeti és elektromos) FŐTÁV Zrt., Rákoskeresztúri fűtőmű (55 MW) távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja (gépészeti,gyenge és erősáramú) Mezőgazdasági termékek, hulladékok energetikai (kogeneráció) célú hasznosítására irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, Berettyóújfalu

78 Referenciák 10. Közintézmények:
Andrássy Kastély épületgépészeti rekonstrukciós munkái,  Tiszadobi Gyermekváros munkái, Református Kollégium bővítésének komplex tervezése, Debrecen Dóczy Gimnázium rekonstrukció épületgépészeti tervezése, Debrecen Létavértesi Általános Iskola rekonstrukció és bővítés épületgépészeti áttervezése Debreceni Agrártudományi Egyetem rekonstrukciója, Siklósi Városi Kórház hőellátás korszerűsítés kiviteli terveinek elkészítése

79 Veszteségelemzés és koncepció tervezés hálós rendszerű módszerrel

80 E-mail: szilagyi.sandor@komfort2001.t-online.hu
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Szilágyi Sándor Tel.: 06-30/


Letölteni ppt "Energy Information Service Package for Businesses (ESP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések