Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÁV Cargo szerepe, jelentősége a záhonyi térség fejlesztésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÁV Cargo szerepe, jelentősége a záhonyi térség fejlesztésében"— Előadás másolata:

1 A MÁV Cargo szerepe, jelentősége a záhonyi térség fejlesztésében
Kozák Tamás Elnök - vezérigazgató MÁV Cargo ZRt.

2 Magyarország jelentősége az Európai árufuvarozásban
Záhony szerepe meghatározó lehet az eurázsiai közlekedési rendszerben Kelet-nyugati irányú tranzitszállításokban Mo-nak jelentős szerep juthat Vámkezelési technológia megváltozása Európai forgalom gyors kiszolgáltatása a terminálokon Export indítás rövidebb termináli technológiával Kombinált vonatok hatátartózkodási ideje lerövidül Vámkezelés technológiájának megváltozása Európai forgalom gyors kiszolgáltatása a terminálokon Export indítás rövidebb termináli technológiával Kombivonatok határtartózkodási idejének csökkenése Magyar kamionok nem veszik igénybe a RO-LA-t EU további bővítése (Románia, Bulgária) várhatóan tovább csökkenti a RO-LA forgalmat Szlovák terminálok versenyelőnyben

3 Erőteljes volumen visszaesés
Záhony jelentősége a múltban Kedvező földrajzi elhelyezkedés Nemzetközi és regionális beágyazódás A tervgazdasági rendszer (KGST) nagy alap-anyagbeszállítási igénye millió tonna/év áruszállítási kapacitás befogadására volt képes Kelet-nyugati tranzit forgalom 80 %-ának lebonyolítása Gazdasági kapcsolatok súlypontja áthelyeződött nyugatra Magyarország kedvező földrajzi elhelyezkedése teremtette meg azt a lehetőséget, hogy Záhony a Nyugat kapuja legyen. Nemzetközi és regionális szinten is óriási szerep jutott a sikeresen teljesítő Záhonyi régiónak. A rendszerváltás idején a gazdasági kapcsolataink áttevődtek nyugatra, a KGST felbomlott, az áruszállítás összetétele megváltozott, így egy erőteljes volumen visszaesés volt tapasztalható. a Záhony és térsége áruforgalom a ’90-es évek elején meghaladta a 15 millió tonna/év volument, mára nem éri el a 6 millió tonna/év forgalmat, a raktározási és átrakási kapacitások kihasználtsága 60% alatt van. Ez részben a korábbi export-import forgalmak radikális változásával magyarázható, részben a szlovák-lengyel vasúti folyosók versenyelőnyéből, elszívó hatásából fakad. Erőteljes volumen visszaesés

4 Áruszállítási volumen változás Záhony térségében
2004-re a 90-es évek 43%-ra esett vissza a teljes áruszállítási volumen, export szállítások 23%-ra, tranzitforgalom 20,4 %-ra Raktározási és átrakási kapacitások kihasználtsága 60% alatt van Igen, majdnem felére csökkent az áruszállítási volumen 2002-re, minden szektorban volumen csökkenés volt megfigyelhető Jelenleg és terveink között is a volumencsökkenés megállítása és a forgalom visszaszerzése a célunk

5 Három nagy konkurens útirányról beszélhetünk (kelet-nyugati irány) :
Versenyhelyzet Három nagy konkurens útirányról beszélhetünk (kelet-nyugati irány) : Lengyelországon keresztül, elsősorban Terespol – Brest (Malaszewicze) (E20) Szlovákián keresztül, elsősorban Csop - Cierna nad Tisou (Tiszacsernyő, Ágcsernyő) Ukrán oldalon Csap térsége Záhonyt nem érintő, de kiemelt jelentőségű: Románián keresztül, elsősorban Djakovo – Halmeun Merev vasúti szabályozások– normál széles kiszolgálás helyének megszüntetése Versenyhelyzetben van Záhony térsége: Szlovákián keresztül, elsősorban Csop - Cierna nad Tisou (Tiszacsernyő, Ágcsernyő) (E5) Ágcsernyő és környéke (Szlovákia) érdemel kiemelt figyelmet / 6 mó tonna átrakás Szlovák terminálok versenyelőnybe / Cargo: ingatlan nem, berendezés igen Kelet-nyugati irány: ZSR elkerülő útirány jellemzői: A szlovák vasút a MÁV-nál kedvezőbb technikai feltételekkel rendelkezik: D vonalosztály; az alap kocsi típusokból nagyobb mennyiség áll rendelkezésre (ÖBB részről kocsi kisegítés lehetősége fennáll, ami meghatározza az Ausztrián át a továbbítási útvonalat) kiépített, több speciális átrakóbázis Ciernán az átrakás állami támogatása a széles nyomtáv rendelkezésre állása Kassáig a tranzit forgalom bázisát képező US Steel forgalomnak a ZSR útirány (még HZ rendeltetést is beleértve) igen komoly konkurencia helyzetet teremt Lengyelországon keresztül, elsősorban Terespol – Brest (Malaszewicze) (E20) A lengyel átrakók a kelet-nyugati áruáramlatok továbbításában játszanak szerepet, ezért nem jelentkezik konkurenciaként Záhony tekintetében Ukrán oldalon Csap térsége Ukrán oldalon Csap fejlődése a legjelentősebb a régióban, ahol a magántőke bevonásával a vasút szinte teljesen kivonult az átrakási szolgáltatók köréből Záhonyt nem érintő, de kiemelt jelentőségű: Románián keresztül, elsősorban Djakovo - Halmeun keresztül bonyolódó szállítások, átrakások EU további bővítése (Románia, Bulgária), várhatóan tovább csökkenti a RO-LA forgalmat A vasúti konkurenciát a szomszédos vasutak jelentik elsősorban, mértéke azok feltételeitől, illetve erősségeitől függ az alábbiak szerint infrastruktúra, illetve egyéb technikai feltételek (nagy teherbírású vonatok, D vonalosztály, stb.) alacsony önköltség (pl. ukrán, román vasút) magas fokú hálózati szervezettség (pl. jól kiépült értékesítési rendszer) támogatottság (állami, egyéb) Számunkra a külföldi átrakók nem feltétlenül jelentenek konkurenciát, hanem alternatív útvonalat V. páneurópai folyosó szlovákiai ága az ágcsernyői határmenet lehetővé teszi Magyarország megkerülését

6 MÁV Cargo működését befolyásoló tényezők Záhony térségében
Ipari logisztikai kapacitások részben kihasználatlanok Infrastrukturális és technológiai fejlesztések elmaradása Hasznosítható ingatlanok állapota nem megfelelő,vágányok részben felszedésre kerültek Terület környezetvédelmileg sok helyen szennyezett Ipari és logisztikai parki programok nem kellő hatékonysága Régió versenyképessége gyengült Árufuvarozási profil, eszköz tisztítás Az elmaradt beruházások, fejlesztések eredményeként az infrastruktúra reromlott, valamint a munkaerő minősége is a nem foglalkoztatás következtében nem jól kvalifikált Próbálkozások jelenleg is folynak fejlesztésekre, tőke bevonsára, de egy átfogó mindenkit érintő átfogó fejlesztési koncepció végrehajtására van szükség a térségben

7 MÁV ZRt. és a MÁV Cargo ZRt
MÁV ZRt. és a MÁV Cargo ZRt. közötti tevékenység-felosztás a versenysemlegesség jegyében MÁV Cargo megalakulását követően az állami tulajdonú MÁV ZRt. kezelésében maradt elemek: Iparvágányok üzemeltetése és tulajdona az egész országban Záhonyi átrakóbázis infrastruktúra elemek, átrakó berendezések, eszközök tulajdonosa és üzemeltetője Humánerőforrás MÁV Cargo ZRt. a jövőben közvetítői tevékenységet lát el a megrendelők/fuvaroztatók és a MÁV ZRt. között Új kereskedelmi együttműködések kialakítása a Pályavasúttal és a logisztikai társaságokkal Tisztázni kell, a külön vállást, mi maradt a MÁV Zrt. tulajdonában

8 Nemzetközi logisztikai trend kihasználása
Záhony térségének megoldandó feladatai „Cargos szemmel” Nemzetközi logisztikai trend kihasználása Kelet Európa szerepe EU Ukrajna kapcsolata Transz Szibériai vasút szerepe Nyersanyagos, késztermékek áramlási iránya Infrastruktúra fejlesztés, - árufuvarozás, logisztika Szolgáltatás fejlesztés, -pl kiegészítő logisztikai szolgáltatások A fejlesztések elsődleges célja: Legolcsóbb határátmenet biztosítása a térségben

9 Cargo stratégiai céljaihoz kapcsolódó feladatok
Pályahasználati és a vasúti szolgáltatási díjak kedvezményezettsége – forgalomgenerálás! Logisztikai szereplők összehangolt tevékenysége – Klaszter Határon túli együttműködés fejlesztése, Ukrán viszonylatban a záhonyi kapu használatának, érdekeltségének erősítése Szlovák viszonylatban összehangolt infrastruktúra fejlesztés, hatékonyabb szolgáltatás Vasúti átrakási tevékenységek továbbfejlesztése logisztikai és egyéb kapcsolódó szolgáltatások irányába Nagy hangsúlyt kap a térségfejlesztéshez szükséges Eu-s erőforrások kihasználása Kormányzat részéről van szükség elhatározás és hajlandóság a pályahasználati díj csökkentésére, hiszen ez jelentős mértékben csökkenti versenyképességünket, a versenytársakkal szemben Európában nálunk a legmagasabb a pályahasználati díj Ipari tőkebevonásra kell a hangsúlyt helyezni Az állami és ipari ingatlanok állapotát felkell számolni és tőkebevonással ipari, logisztikai létesítményeket kell létrehozni A kvalifikált munkaerő létrehozására elengedhetetlenek a különböző átképzési programok beindítása Minőségi és komplex szolgáltatásokkal tudjuk versenyképességünket növelni a térségben hatékonyabb szolgáltatás, versenyképes djak, előnyösebb vámkezelési eljárás)

10 Logisztikai klaszter A Logisztikai Szolgáltató Központot a kelet-magyarországi térség LSZK-jának nyilvánította a GKM ( ), mely a MÁV KOMBITERMINÁL bázisán jön létre Záhony térségi logisztikai szolgáltatók Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. Felső-Szabolcsi Térség Fejlesztési Társulás Regionális Fejlesztési Holding Rt. KELET-TRANS 2000 Kft. AGROCHIMTRANS-PACK Kft. TRANZIT-SPED Kft. TRANZIT RAILWAY Rt. TRANSFER-R Kft. VÁRDA-GARDEN Kft. TÉKISZ Rt. MÁV Kombiterminál Kft. MÁV Raktár Kft. … nyitott

11 MÁV Cargo és a záhonyi LSZK (ZÁLOG) szolgáltatási kapcsolata
Kereskedelmi lehetőségek Közvetlen kereskedelmi díjszabási pont központ iparvágányon történő vasúti kiszolgálási díja nem kerül felszámításra egyszerűbb költségelszámolás átláthatóbb kedvezményezési rendszer Kereskedelmi és 3 oldalú üzemviteli megállapodás a vasúti kiszolgálás rugalmasságának elősegítésére (LSZK-Cargo-MÁV) Technológia lehetőségek Közforgalmú árukezelési helyek kialakítása az LSZK területén: Rakodási és tárolási kapacitás és infrastruktúra áll rendelkezésre a kombinált és a kocsirakományú küldemények számára Lehetőség az egyéb logisztikai szolgáltatások igénybevételére az áruküldemények kiszolgálása során Nem kell külön szolgáltatási díjat fizetni az LSZK vasúti kiszolgálása tekintetében. További technológiai és gazdasági előny jelenthet az LSZK területén belül tervezett közforgalmú rakodó helyek kialakítása, mert az egyéb vasúti küldemények vonatkozásában (kocsirakományú küldemény) a rakodási és raktározási kapacitások közvetlen úton vehetők igénybe.

12 Széles-normál vasúti átrakó cégek
MÁV Cargo logisztikai partnerei Záhonyban Széles-normál vasúti átrakó cégek MÁV Kombiterminál Kft. MÁV Cargo érdekeltség MASPED-Railog Kft. MÁV RAKTÁR Kft. MOL Kft. KELET ÁRUHÁZ Kft. KELET-TRANS Kft. BLI Kft. Várda-Garden Kft. TRANS GATE Kft. TRANSFER-R Kft. BERECZ SPEED Kft. - - LADA TRANS - TÉKISZ Rt. Intergas Hungaria Rt SCREEN Kft. VAGÉP Rt. GRÁNIT PLUSZ Kft. AGROCHIMTRANSPACK Kft. TAURUS VILLKESZ Kft. KELENTIN Kft. MÁV RAKTÁR Kft. ERDÉRT Rt. TRANSIT RAILWAY CALBERSON Kft. TRANSIT SPEED Kft. VBMP 26Kft. - PERMOLA Kft. ELMER Kft.

13 Átrakó kapacitás Záhonyban Záhony Ágcsernyő Átrakás (mó/t) 6
Záhony Ágcsernyő Átrakás (mó/t) 6 Konténer átrakás (db/nap) 60 120 Forgóváz csere (db/nap) 80-120 Fedett vámraktár (m2) 7500 560 Nyitott vámraktár (m2) 122000 4180 - - - * az adatok a Pályavasút szemszögéből mutatják a kapacitást

14 INTERMODÁLIS OPTIMALIZÁLÁS
MÁV Cargo Group - Komplex logisztikai szolgáltatások INTERMODÁLIS OPTIMALIZÁLÁS Kiegészítő logisztikai tevékenységek Kiegészítő logisztikai tevékenységek alatt azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyek szorosan kapcsolódnak az átrakási, átfejtési, áttengelyezési tevékenységekhez, és közvetlenül az áruk logisztikai szempontú további kezelésével vannak összefüggésben akár fizikai, akár adminisztrációs, akár kereskedelmi szempontból. A jelenleg végzett kiegészítő logisztikai tevékenységek a záhonyi átrakó körzetben: Raktározás Tárolás (pl. röptetős, depozás) Közvámraktározás Szortírozás Osztályozás Halmazolás Csomagolás Egység rakományképzés Komissiózás Intermodális átrakás (vasút-közút, közút-vasút átrakás) Vagontisztítás A kiegészítő logisztikai tevékenységek bővítése és komplex szolgáltatássá fejlesztése jelenti a hozzáadott érték növelésének legfőbb lehetőségét az átrakási szolgáltatásokkal összefüggésben. Ezért célszerű üzletileg megalapozható, teljesen új logisztikai szolgáltatások nyújtását is kiépíteni a leendő társaságban: Ro-La (kamion vasúti szállítása) átrakás Komplex intermodális terminál szolgáltatások Árubiztosítás Áru információs szolgáltatások (pl. rendeléskezelési folyamat részeként) Mintavétel és egyéb minőségügyi szolgáltatások További, a megállapodások során azonosításra kerülő fejlesztési lehetőségek (pl. tartálykocsi mosó, nyomtávváltási technológia, stb.) Szolgáltatás minőségének javítása Komplexitás Árhatékonyság Kiegészítő logisztikai szolgáltatások

15 MÁV Cargo szolgáltatások igénybevételének előnyei Záhony körzetében
MÁV Cargo komplex logisztikai szolgáltatásainak igénybevétele által elérhető előnyök: Azonos import és belföldi árutovábbítás lehetősége Vámáru kezelés kizárólagossága miatti gyors ügyintézés Érdek semleges átrakási kapacitások közvetítése a MÁV ZRt. és a magánrakodó társaságok bevonásával Átrakási díjak és a fuvar- és egyéb mellékdíjak kedvezményezési lehetősége Kiegészítő logisztikai szolgáltatások az üzleti kapcsolatban álló partnerekkel A térség szolgáltatásainak meghatározó képviselőjeként az átrakási és tárolási tevékenységek neutrális közvetítője

16 Kedvező hatások a záhonyi térség fejlődésére
Összefoglalás Térség piaci pozíciójának továbbfejlesztése Ágazati klaszter létrehozása Forgalom generálás elősegítése Országos Logisztikai Szolgáltató Központ cím fenntartása Vasúti áruforgalom lényeges növelése Logisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése Versenyképesebb átrakási szolgáltatások V. folyosóban érintett határon túli szereplőkkel szembeni versenyhátrány leküzdése Hatékonyság növelése a működtetés terén, kvalifikált munkaerő fejlesztéssel Kedvező hatások a záhonyi térség fejlődésére piaci szereplőkkel közösen megszilárdítható és továbbfeleszthető a térség piaci pozíciója pozitív hatás Záhony és térsége gazdasági – társadalmi fejlődésére a térségi logisztikai szereplők közös fellépése, együttműködése megnyitja az utat egy térségi-ágazati klaszter és képviseleti társaság létrehozása felé a pályahasználati díj csökkenése által záhonyi kapun történő forgalomgenerálás elősegítése Az Országos Logisztikai Szolgáltató Központ cím fenntartása ill. az Országos Intermodális Logisztikai Térség kvalifikáció megadása Záhony és térsége gazdasági és munkaerő – piaci helyzetének romlását sikerül megállítani A vasúti áruforgalom lényeges növelése és a logisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése érdekében tett erőfeszítések kedvező eredményekkel járnak, s a korábban kialakult versenyhátrányt az V. folyosóban érintett határon túli szlovák szereplőkkel szemben sikerül lecsökkenteni kvalifikált munkaerő kiképzése lényeges változást hozhat a működtetés hatékonyságában a vasút jobb kihasználtsága a többlet tranzit fuvarok által, pl.: többlet pályahasználati díj bevételt is jelent, csökkentve a pályainfrastruktúra üzemeltetés veszteségét. Magyar vasúti rendszer fejlődése

17 1062, Budapest, Andrássy u. 73-75 cargo@mav.hu +36 1 342 9396
Köszönöm a figyelmet! 1062, Budapest, Andrássy u

18 Záhonyi értéklánc modell


Letölteni ppt "A MÁV Cargo szerepe, jelentősége a záhonyi térség fejlesztésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések