Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai Attila HUNYADI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai Attila HUNYADI."— Előadás másolata:

1 Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai Attila HUNYADI

2 Impériumváltás, megváltozott gazdaságpolitikai környezet  Agrárreform, földbirtokreform: 1921  PNL gazdaságpolitika:  Protekcionisa külkereskedelmi és vámpolitika  Koronabeváltás:lej-stabilizáció: 1928  Magyarországi érdekeltségek kivonulása, centrifugális átrendeződés  Nemzetközi elszámolások: budapesti kinnlevőségek, betétek, értékpapírok, magyar állampapírok, kötvények hátrányos elszámolása  Válság, konverzió, moratórium: 1932-34  Agrárolló, importhelyettesítés

3 Gazdasági program alternatívák A kényszerközösség öndefiniálási stratégiái: gazdasági multietnikus regionalizmus az erdélyi/romániai magyar entitás gazdasági megszervezése, önszerveződési stratégiák „romániaisághoz” való alkalmazkodás, intézményi integráció Fórumok: Kiáltó Szó 1921, OMP Közgazdasági Szakosztálya, GHK és Hangya közgyűlések, Bankszindikátus Magyar Kisebbség, Hitel, Vásárhelyi Találkozó, Magyar Népközösség Konzervatív-pozícióőrzés, érdekvédelem, progresszív erőforrásallokáció

4 A romániaisághoz való viszony, integrációs lépések  1918/1920: Kormányzó Tanács, polgári jog-folytonosság  1920/22: repatriálások, rekonszolidáció: kirendeltségi vezetők  1922: jogi személyiség elnyerése: Láday István Bukarest  Országos Romániai intézményekhez való kapcsolódás  tárgyalások: V. Brătianu PüM, RNB, Román Közgazdasági Intézet, politikai akadályok legyűrése, alkotmány 1923  1923. szept. 16. Országos Bankszövetség tagság:  Solidaritatea, Revisionsverband bukaresti nagybankok vezérigazgatói mellett az Erdélyi Bankszindikátus (Gyárfás Elemér)  TÉBE-EBSZ értekezlet 1924.ápr.4., nemzetközi elszámolások Budapesttől való függetlenedés, önállósodás  Szövetkezetek: 1922-29: de jure negatív diszkrimináció  1929-38: de jure egyenjogúsítás, de facto neg. diszkrimináció  1938-1940: szövetkezeti autonómia-sérelmek

5 Gazdaságpolitikai döntéshozók, intézmények Korábbi szervezetek, intézmények: Erdélyi Gazdasági Egylet Minisztériumi, szövetkezeti kirendeltségek Új érdekvédelmi-gazdasági szervezetek Szövetség gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja Hangya Fogyasztási Szövetkezetek Központja Erdélyi Bankszindikátus 1922 UGIR (Ro-i Nagyiparosok Szövetsége) Székely Földmívesszövetségek

6 A gazdaságpolitikai modell(ek) komponensei  Explicit politikai manifesztumok  Intézményi teljesség: valamennyi ágazat parallel intézményesítése: telítettség-sűrűség  Rendszeres koordináció, érdekegyeztetés:  - közös, stratégia kölcsönös és zárt részjegyzés,  - területi érdekszférák pontosítása, rögzítése  Közös befektetési intézmények  Fúziók, szanálás, koncentráció  Közös pénzalapok, alapítványok (1% ASTRA),  Közös kiadvány  Kapcsolt rendezvények:  Közös irodák, akciók: szövetkezeti propaganda  takarékpénztárak-szövetkezetek komplementaritása

7 A nemzetgazdasági önszerveződés intézményesítése  Perszonáluniók  kapcsolt igazgatóságok/tisztviselőkar  kölcsönös részvénycsomagok:  érdekeltségek-képviseletek  gazdasági akciók  kölcsönös tagság  közös kongresszusok  Kiadványok, képzés

8 Erdélyi magyar szövetkezetek  Autonóm koordináló és refinanszírozó szervek, társadalmi bázis:  Szövetség gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja 1920/1923 (OKH kirendeltség tisztviselőkara)  702 OKH tagszövetkezet (1918: 220 646 tag (OKH tagság 31,80%-a) közül 403 marad (1920) 42,6% felszámol  Hangya Fogyasztási Szövetkezetek Központja 1920/1923  641 fogyasztási szövetkezet közül 433 (32,5% felszámol)  563 szövetkezet mintegy 150 000 taggal,  tranzitó raktárak: Nagyvárad, Arad, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szatmár, Torda  Szakosztályok: lukratív: pénzügyi és áruellátó, auditáló- revízió, biztosító, képzés

9 Eredmények  Nem/kevésbé realizált:  közös stratégiák (GT): azonos hitel-kamatpolitika, alapok  magyar pénzintézetek fúziója, integrációja-centralizációja és szakosodása, munkamegosztása-fiókrendszer  Telítődés: pl. Transylvania Versicherung 70% - Minerva 10%  Részvétel a román képzésben, anyanyelvű képzés  Realizált  GHK és Hangya szövetkezetek üzletágdiverzifikáció, export, többletjövedelmek, decentralizált és demokratikus hálózat  Egyházak-szövetkezetek közös akciói: kultúra, biztosítás  EMGE reform – gazdasági akciók: 1936-  Legszélesebb társadalmi bázis:  135 000 hitelszövetkezeti tag + 66 000 fogyasztési szövetkezeti tag, közel 160 000 család  Összesítve 46 szövetkezet 152 779 tag.  EGE: 1936: 537 tag, 1940: 18 522 tag

10 1938 statisztika

11 Hitel, gazdasági és fogyasztási szövetkezetek

12 Erdélyi szövetkezetek taglétszáma 1938

13 Szövetkezeti tagság (típusonként)

14 Tagság társadalmi szerkezete

15 Átlagos taglétszám

16 Sűrűség/telítettség

17 Átlagos megtakarítás/hitel


Letölteni ppt "Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. Az erdélyi magyar, szász és román szövetkezetek kölcsönhatásai Attila HUNYADI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések