Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás címe: Jogszabály-módosítási ajánlás előkészítése, eredménye, és várható hatása Előadók: NOVOTNI EDIT BALLA ILDIKÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás címe: Jogszabály-módosítási ajánlás előkészítése, eredménye, és várható hatása Előadók: NOVOTNI EDIT BALLA ILDIKÓ."— Előadás másolata:

1 Előadás címe: Jogszabály-módosítási ajánlás előkészítése, eredménye, és várható hatása Előadók: NOVOTNI EDIT BALLA ILDIKÓ

2 CSAT EGYESÜLET Missziója Az egyesület szakmai közösségének célja, hogy a foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, a mentálhigiéné és a rehabilitáció terén információt közvetítsen és fejlesztő feladatokat vállaljon fel, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára képző-, fejlesztő-, foglalkoztató programokat szervezzen és valósítson meg. A kiemelten közhasznú CSAT Egyesület 2008-óta folyamatosan elérhető, felnőttképzésben akkreditált humánszolgáltatásokat nyújt a térségben élők számára. Működési területe: Észak-alföldi Régió Célcsoportját alkotják: Pályakezdő-, megváltozott munkaképességű és tartós álláskeresők Szociális szakemberek és civil szervezetek Hálózatok, foglalkoztatási paktumok, partnerségek Egyetemi hallgatók és önkéntesek

3 ORSZÁGOS KID EGYESÜLET Missziója A Komplex, Integrált, Differenciált modell program alkalmazásának elterjesztése, szakmai hálózat kialakítása, továbbá szakmapolitikai érdekképviselet működtetése. Az OKIDE 2005 óta nyújt szolgáltatásokat foglalkoztatási célú, civil szerveztek részére. Működési területe: Országos hatókörű Tevékenységei: Pályázatfigyelés, pályázatok generálása, szaktanácsadás Hálózatépítés, Munkaerőpiaci Műhely konferencia-sorozat és szakmai műhelyek szervezése Szakmai érdekképviselet, valamint továbbképzések szervezése Nemzetközi kapcsolatok kialakítása Tagszervezeteivel közös projektek lebonyolítása

4 A KÉT SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI Kapcsolódási pontok: A CSAT Egyesület az OKIDE alapító tagjai közé tartozó, aktívan működő szervezet A CSAT Egyesület infrastruktúrát és humánerőforrást biztosít az OKIDE számára. A CSAT Egyesület kidolgozta a PL-3207 lajstromszámú “KID (komplex, integrált, differenciált) típusú- Kompetencia alapú foglalkoztathatóságot fejlesztő képzés” programját, melyet az OKIDE rendelkezésére bocsátotta A TÁMOP 1.4.3-08/2 KID – PREMIER projekten konzorciumi partnerséget vállalt a két szervezet Az ifjúsági munkanélküliség terén közösen kezdeményezik a jó gyakorlatok elterjesztését, együttes erővel képviselik a KID programokat, és keresik fenntarthatóságának és finanszírozásának lehetőségeit.

5 Sokoldalú igény mutatkozott a KID programok tapasztalatainak összegyűjtésére és átadására: 1. Belső igény o A KID modellprogramok zárását követően az OKIDE tagszervezetei 5 éven keresztül keresték a lehetőséget arra, hogy a KID módszertanát adaptálják, KID kézikönyvet elkészítsék, a fenntartásához szükséges forrásokat felkutassák, és a normatív finanszírozás lehetőségeit megvizsgálják. o A KID projektekben együttműködő szerveztek, hálózatok igényelték a program folytatását TAPASZTALATÁTADÁS

6 2. Támogató szervezetek elvárása o Európai uniós projektek szakmai követelménye a projektek eredményeinek disszeminálása o A Munkaerőpiaci Műhely konferencia-sorozat alkalmával az OFA, az ÁFSZ, az ESZA Nonprofit Kft. részéről érkeztek visszajelzések, hogy a jó gyakorlatok eredményeinek bemutatása, tapasztalatcseréje segítené a munkaerőpiaci integráció folyamatát 3. Igénybe vevők szükséglete o A KID programok széles körű elérhetőségét (kistérségekben is legyen jelen) biztosítsuk a fiatal álláskeresők részére o A KID mindenki számára legyen elérhető (alacsonyküszöbű) felzárkóztató-képességfejlesztő program o A résztvevők számára térítésmentes szolgáltatásokat nyújtson

7 A KID PROGRAM ÉRTÉKEI Az ifjúsági munkanélküliség kialakulását megelőző és azt kezelő program o Humánszolgáltatások széles kínálatát nyújtó o Egyéni szükségletekre reagáló tanácsadási folyamat o A résztevők fejlettségi, képzettségi szintjéhez igazodó o Egymásra épülő komplex szolgáltatás o Szakképzésre, és foglalkoztatásra is felkészítő fejlesztés o A hiányzó kulcsképességeket fejlesztő program o Rugalmasan reagál a halmozottan hátrányos helyzetűek élethelyzeteire (pl: hajléktalanság, szenvedélybetegség, börtönviseltség, gyermekotthonból való kilépés, stb.) o Társadalmi és szociokulturális értékeket közvetítő o Térítésmentesen elérhető o Önkéntes részvételre alapozó, ellátórendszeren kívüli fiatalokat is elérő szolgáltatás o Közösségfejlesztő hatású, kortárssegítést támogató integrációs program

8 KID - HÁLÓZAT ÉRTÉKEI o A KID- programot működtető szervezetek infrastruktúrája fejlett, az irodák, oktató termek eszközökkel jól felszereltek o Szakképzet és gyakorlott humánerőforrás áll a rendelkezésükre o Jól ismerik a speciális célcsoportok igényeit, szükségleteit o A KID – programot megvalósító szervezetek az Országos KID Egyesületen keresztül szakmai kapcsolatot tartanak fenn egymással és ötleteikkel, javaslataikkal gazdagítják egymás programjait o Ágazatok közötti hálózati együttműködéseket alakítottak és alakítanak ki o Szervezetek 8 éves szakmai tapasztalattal és fejlett, nyomon követhető dokumentációval rendelkeznek o A KID – programok vonzáskörzetében új munkahelyek jönnek létre o Egységes stratégia mentén érdekképviseleti tevékenységet folytatnak

9 KID-PREMIER PROGRAM JAVASLATA A javaslat célja : A TÁMOP 1.4.3-08/2-2009-0059 KID-PREMIER programban vállalt, 18-35 éves fiatal felnőttek számára nyújtott humán szolgáltatások KID / Komplex, Integrált, Differenciált/ típusú programok elérhetőségének és fenntarthatóságának biztosítása. A már meglévő hálózat bővítése, hatékony működtetése, a KID módszertan adaptálásával, hozzákapcsolódó szaktanácsadással és a szakemberek képzésével A KID- program módszereinek népszerűsítése, szakmapolitikai érdekképviselete Komplex szolgáltatások, mely szolgáltatások egymásra épülve illetve igény szerint önállóan is igénybe vehetőek az érintett célcsoport számára.

10 Érintettek jellemzői: 18-35 év közötti fiatal felnőttek, alacsony iskolai végzettségűek nem piacképes szakmával rendelkezők munka tapasztalattal nem rendelkezők pályakezdők, tartós munkanélküliek regisztrált és regisztrálatlan álláskeresők A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÉLCSOPORTJA

11 A 2009. év III. negyedévében az országos 10,3%-os rátával szemben 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 27,7%, ami 86 ezernél is több álláskereső fiatalt jelent, - akik ellátatlanok A fiatalok munkaerő-piaci helyzetét a KSH adatai is jól illusztrálják. JAVASLAT INDOKLÁSA

12 A TÉTLENSÉG VESZÉLYE Az ifjúsági munkanélküliség növekedésének kockázatai: A fiatalok munkanélkülisége a társadalom, a jövő szempontjából igen súlyos következményekkel járhat - ellátásra szorulhatnak o A munkaerőpiacról kiszorult fiatalok könnyen alakíthatnak ki különféle deviáns magatartásformákat- ellátásra szorulhatnak o Tartósan legális munkajövedelem nélkül élő fiatalok- ellátásra szorulhatnak o Kiszolgáltatottakká válhatnak a különféle önsorsrontó, egészségkárosító és kriminális befolyásoknak - ellátásra szorulhatnak o A hátrányos helyzet következményei jól körülhatárolhatóak: az esetek döntő többségében képzésbeli, később életvitelbeli esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. A tanulási motiválatlanság és az ettől részben függő képességcsökkenés kudarcokat és önértékelési zavarokat okoz. Ennek következménye a tartós alulképzettség lesz, ami munkavállalási nehézséget vagy lehetetlenséget idéz elő. A munkanélküliség pedig rövid, de különösen hosszabb távon a szocializáltság hiányát és végső soron társadalmi szegregációt okoz. A fenti problémák kezelése meglehetősen magas költségeket jelenthet a nemzetgazdaság számára. Hosszú távon nagyobb terhet jelenhet a társadalom számára a kialakult ifjúsági munkanélküliség és problémáinak kezelése, mint a prevenció. A megelőzés kifizetődőbb és humánosabb megoldást jelenthet.

13 MEGVALÓSÍTÁS A KID – program elterjesztéséhez és működtetéséhez szükséges helyszínek és szakemberek rendelkezésre állnak. Hol? Lehetősége adott, hogy már működő szervezetekben elindulhassanak és megvalósulhassanak a KID – programok pl: Civil szervezetek, IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek) – Teleházak, Ifjúsági szolgáltató központok, stb.. Hogyan? Szakemberekkel: HEFOP-ban és a TÁMOP-2.2.2. programban kiképződött, a TÁMOP-2.6.1. akkreditációban közreműködő, valamint a humán területen felsőfokú végzettséget szerzett szakemberekkel együttműködésben lehetne a KID programokat fenntartani és szolgáltatásait új helyszíneken elindítani. Szervezetekkel: Közhasznú tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező, aki alapító okiratában vagy alapszabályában vállalja a 18-35 év közötti és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását. A Szolgáltatási Centrumban a 30/2000(XI. 15) GM rendeletnek megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező tanácsadók valósítják meg a feladatokat.

14 JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSRA Milyen forrásból lenne finanszírozható a KID - program? •MAT- ból, előfinanszírozással, 3 éves szerződéskötéssel, mely ellenőrzése évente pénzügyi szakmai beszámolóban történhetne meg. • Hazai és nemzetközi pályázatokból finanszírozott szolgáltatások, OFA és EU-s konstrukciók (HEFOP-EQUAL-TÁMOP) •Szolgáltatások vásárlás •Közbeszerzés •Kiszerződés •Normatív támogatás

15 EU Fehér Könyvében meghatározott fejlesztési prioritások elemei alapján: o Fiatalok közéletben való részt vételének biztosítása o Ifjúsági információs szolgáltatások kialakítása o Önkéntes szolgálat, mint speciális aktivitás biztosítása o Ifjúságkutatások, tanulmányok készítése és szükséges hálózatok kiépítése Magyar Köztársaság 2000. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterve szerint a Kormány foglalkoztatáspolitikájának középtávú stratégiai feladatai közé tartozik a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek mérséklése. Az Akcióterv szerint (összhangban az Európai Unió gyakorlatával) a fiatalok korai munkaerőpiaci és szociális kirekesztődésének megelőzése érdekében erőfeszítéseket kell tenni az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint a piacképes szakképzettséggel rendelkező fiatalok arányának növelése érdekében. Önkormányzati kötelezően ellátandó illetve önként vállalt feladatairól: o A települési önkormányzatok ellátandó feladatait az 1994. évi LXIII. tv. által módosított 1990. évi LXV. „ A helyi önkormányzatokról szóló” tv. határozza meg, ezen belül is a (4) szakaszban. o Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás közfeladat (megyei önkormányzatok kivételével) a lakosság igénye alapján, önként vállalt feladat, anyagi lehetőségei függvényében. JAVASLAT ILLESZKEDÉSE

16 ÉRINTETT JOGSZABÁLYOK:. o A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az ahhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (XI. 15.) GM. Rendelet o A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. o A települési önkormányzatok ellátandó feladatait az 1994. évi LXIII. tv. által módosított 1990. évi LXV. „ A helyi önkormányzatokról szóló” tv.

17 KÉRJÜK AZ ADAPTÁCIÓ ÉS A JAVASLAT-TÉTEL FOLYAMATÁBAN MŰKÖDJENEK VELÜNK EGYÜTT! KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Előadás címe: Jogszabály-módosítási ajánlás előkészítése, eredménye, és várható hatása Előadók: NOVOTNI EDIT BALLA ILDIKÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések