Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HungaroControl fejlesztései a GA repülésbiztonság fokozására

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HungaroControl fejlesztései a GA repülésbiztonság fokozására"— Előadás másolata:

1 HungaroControl fejlesztései a GA repülésbiztonság fokozására
Molnár Csaba FIC részlegvezető

2 www. hungarocontrol. hu/legterek/fis Az előadás témái
Rádiófedettség javítása a FIC légtérben Internetes tájékoztatás és repülési terv leadás www. hungarocontrol. hu/legterek/fis

3 A FIS rádióállomásai

4 Optikai átláthatóság FIS szolgálatra vonatkozóan 100m AG

5 Optikai átláthatóság FIS szolgálatra vonatkozóan 300m AG

6 Optikai átláthatóság FIS szolgálatra vonatkozóan 500m AG

7 A FIS rádiófedettség problémás területei
Megoldás a CLIMAX rendszer alkalmazása A CLIMAX rendszerben való működés műszaki követelményeit az ICAO ANNEX 10. harmadik kötet második részének bekezdése és a részhez tartozó melléklet írja le. A földi adóberendezésekkel kapcsolatban a frekvenciapontossági követelmény szigorúbb a normál 25kHz-es osztású berendezésekre vonatkozó előírásnál. A rádióink megfelelnek a pontossági követelménynek. Az ANNEX 10. A CLIMAX rendszerben alkalmazható fedélzeti vevőkről kevés információt ad.

8 Repülésbiztonsági megfontolások
A CLIMAX rendszer bevezetése alacsony repülésbiztonsági kockázattal jár, a megfelelő fedettség biztosításával a FIS szolgálat üzembiztos kommunikációja érhető el. SAFETY Az elemzés alapján elmondható, hogy a CLIMAX rendszer bevezetése alacsony repülésbiztonsági kockázattal jár, a megfelelő fedettség biztosításával a FIS szolgálat üzembiztos kommunikációja érhető el. Ez mindenképpen előnyként említhető, az előbb említett kockázatot is figyelembe véve a repülésbiztonság szintjének javítását eredményezi.

9 Repülésbiztonsági kockázatelemzés
A kommunikációs rendszer kiesésével kapcsolatos események között 32% arányban azonosított okokból 4% arányban feltételezhető, hogy az okok a CLIMAX rendszerű működésre voltak visszavezethetőek. Az EUROCONTROL évi egyik kiadványában megjelent elemzés szerint a kommunikációs rendszer kiesésével kapcsolatos események között 32% arányban azonosított okokból 4% arányban feltételezhető, hogy az okok a CLIMAX rendszerű működésre voltak visszavezethetőek. Ez az arány jóval elmarad az emberi mulasztásra visszavezethető okok mögött.

10 Műszaki probléma: zajzár
Magas zajszintként értelmezett nemkívánatos keverési termékek Problémát a zajzár működése okozhat. CLIMAX rendszerben a demodulált jel a normál hangcsatorna (4kHz) felett is tartalmazhat jelösszetevőket, még szelektív KF fokozat esetén is. Hagyományos vételre felkészített vevőnél a zajzár nyitása (bizonyos készüléktípusoknál) jel-zaj viszony alapján történik. A vevők gyakran a 4-5 kHz feletti sávból veszik az audio csatorna zajára vonatkozó információt. CLIMAX vétel esetén itt a nemkívánatos keverési termékek találhatóak, ezeket a vevő magas zajszintként értelmezi. Ebből adódóan a jel-zaj viszony alacsony marad, a zajzár nem nyit ki. Problémát a zajzár működése okozhat. CLIMAX rendszerben a demodulált jel a normál hangcsatorna (4kHz) felett is tartalmazhat jelösszetevőket, még szelektív KF fokozat esetén is. Hagyományos vételre felkészített vevőnél a zajzár nyitása (bizonyos készüléktípusoknál) jel-zaj viszony alapján történik. A vevők gyakran a 4-5 kHz feletti sávból veszik az audio csatorna zajára vonatkozó információt. CLIMAX vétel esetén itt a nemkívánatos keverési termékek találhatóak, ezeket a vevő magas zajszintként értelmezi. Ebből adódóan a jel-zaj viszony alacsony marad, a zajzár nem nyit ki.

11 Műszaki probléma: zajzár
Megoldás A megoldás egyrészt a hasznos hangcsatorna feletti jelek kiszűrése a KF és az audio fokozatban, másrészt a jel/zaj viszony alapján hozott zajzárnyitási döntés vételi szinttől függő felülbírálása. A fedélzeti vevőkre vonatkozó, 1995 évi kiadású EUROCAE ED-23B szabvány „CLASS C” minősítéssel hivatkozik a 25kHz csatornaosztású CLIMAX rendszerben használható vevőkre. A szabvány amerikai megfelelője RTCA DO-186B. A megoldás egyrészt a hasznos hangcsatorna feletti jelek kiszűrése a KF és az audio fokozatban, másrészt a jel/zaj viszony alapján hozott zajzárnyitási döntés vételi szinttől függő felülbírálása. A fedélzeti vevőkre vonatkozó, 1995 évi kiadású EUROCAE ED-23B szabvány „CLASS C” minősítéssel hivatkozik a 25kHz csatornaosztású CLIMAX rendszerben használható vevőkre. A szabvány amerikai megfelelője RTCA DO-186B.

12 Kockázatcsökkentő intézkedések
A kockázat csökkentése érdekében (a más országokban követett gyakorlatnak megfelelően) célszerű a hazai és külföldi repülőgép üzemeltetők előzetes tájékoztatása a CLIMAX rendszer tervezett bevezetéséről (3-6 hónappal az átállás előtt AIC közlemény kiadásával). Ezen közlemény szövegezéséhez mintaként szolgálhat az Egyesült Királyságban 2008-ban kiadott AIC közlemény. Lényegében azonos tartalommal jelent meg Hollandiában a 12/2007. Számú AIC közlemény is. A hazai és külföldi repülőgép üzemeltetők előzetes tájékoztatása a CLIMAX rendszer tervezett bevezetéséről (3-6 hónappal az átállás előtt AIC közlemény kiadásával).

13 Kompatibilitási szempontok
A megbízható rádiókommunikáció fenntartása a légiforgalom biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű. Ezen okból szükséges, hogy a légijárművek üzemeltetői értesüljenek az eltolt vivőjű rendszer bevezetéséről a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (FIS) frekvenciáin ( MHz és MHz) Budapest FIR-ben és gondoskodjanak a fedélzeti vevők alkalmasságáról ilyen rendszerben kisugárzott jelek feldolgozására. A fedélzeti rádióberendezések beszerzése során ennek megfelelően előnyben kell részesíteni azon készülékeket, amelyek nagy érzékenységet biztosítanak eltolt vivőjű földi adások vételekor. Amennyiben a zajzár áramkör rendelkezik (a CLIMAX rendszerű működésből adódó keverési termékek megjelenése esetén is kielégítő működést garantáló) carrier override funkcióval, úgy a zajzár nyitásához tartozó bemeneti rádiófrekvenciás jel feszültségét 24μV EMF értékre (-85dBm szintre) javasolt beállítani. Ez a szint megfelel az EUROCAE ED23C szabvány minősítési követelményének. Új rádiókészülékek beszerzésekor javasolt továbbá olyan berendezéstípusok előnyben részesítése, amelyek kielégítik az említett szabvány szerinti több vevőosztályra (C, E, H1 és H2 osztályok) vonatkozó követelményeket. Ezen vevőkészülékek alkalmasak eltolt vivőjű rendszerben való működésre, továbbá lehetővé teszik 8.33kHz csatornaosztású frekvenciák beállítását is. ELTOLT VIVŐJŰ RENDSZER ALKALMAZÁSA A RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓBAN BUDAPEST FIR-BEN

14 A megnövelt fedésterület Észak-Keleten
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÚJ RENDSZERREL KAPCSOLATBAN Az ország észak-keleti és dél-nyugati határmenti régióiban a kis magasságokban közlekedő légijárművek személyzetével történő rádiókommunikáció lehetőségének javítása érdekében ezeken a területeken új földi rádióállomások kerülnek telepítésre. Az új és a frekvencián működő korábbi rádióállomások eltolt vivőjű (CLIMAX) rendszerben fognak üzemelni, az adó frekvenciájában a névleges értéktől pozitív illetve negatív irányban beállított 5kHz offszettel. Az eljárás május 31. után kerül bevezetésre a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (FIS) frekvenciáin ( MHz FIS WEST és MHz FIS EAST). Az eltolt vivőjű üzemelés eljárása megfelel az ICAO Annex 10. dokumentumban leírt követelményeknek. Az eltolt vivőjű rendszerben sugárzott adások vételéhez ilyen üzemmódú működésre felkészített fedélzeti vevők használata szükséges. Jelen dokumentum a fedélzeti vevők eltolt vivőjű rendszerben történő alkalmazásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást. 2. ELTOLT VIVŐJŰ JELEK ÖSSZEGZŐDÉSÉNEK HATÁSA A VEVŐ MŰKÖDÉSÉRE Amikor a repülőgép két eltolt vivőjű rendszerben működő földi adóállomás által közösen ellátott légtérben tartózkodik, az egyes adások jelének kombinációjaként olyan hangfrekvenciás demodulált jelek keletkeznek, amelyek legalsó spektrumkomponensei 5kHz körüli frekvenciára esnek. Ezek a jelkomponensek a vevő hangfrekvenciás szűrőjének áteresztő sávján kívül esnek, így általában nem hallhatóak. 3. ZAJZÁR ÁRAMKÖRÖK A fedélzeti vevőkészülékek zajzárját vezérlő jelfeldolgozó áramkör általában a vételi jel/zaj viszony kiértékelése alapján működik. Az értékeléshez a vételi zaj meghatározása a hangfrekvenciás sáv 4kHz feletti részére jutó energiatartalom mintavételezésével történik. Azon légterekben, ahol a fedélzeti vevő bemenetére egyidejűleg két eltolt vivőjű rendszerben működő adó jele érkezik, a korábban említett jelösszetevőket a jelfeldolgozó áramkör zajként értékeli, ezáltal a zajzár nyitása nem következik be, a vevő hangfrekvenciás kimenete némított állapotban marad annak ellenére, hogy a bemeneten a rádiófrekvenciás jel szintje elegendően nagy. Általában elmondható, hogy a fedélzeti rádióberendezések gyártói felismerték ezt a működési problémát és a jel/zaj viszony értékelése alapján működő jelfeldolgozó áramkört kiegészítették a vételi jelszint elemzését végző résszel (carrier override funkció) ami elegendően nagy rádiófrekvenciás bemeneti szint esetén gondoskodik a zajzár nyitásáról a CLIMAX rendszerű működésből adódó keverési termékek jelenléte esetén is. Egyes elterjedtebben használatos, carrier override funkcióval ellátott fedélzeti rádióberendezéseknél a zajzár nyitási feltételét 40μV EMF bemeneti rádiófrekvenciás jelfeszültségre (-81dBm szintre) állították be. Ez a rádiófrekvenciás jelszint jóval meghaladja a vevő érzékenységét, azaz a vevő ennél kisebb bemeneti RF szintnél is megfelelő minőségű demodulált jelet ad a kimenetén, de a zajzár áramkör a kimenetet némítja. Ez a jelenség a föld-levegő rádiókommunikáció megszakadását eredményezheti eltolt vivőjű földi adások vétele esetén. Amennyiben a zajzár helyes működésével kapcsolatban kétely merül fel, célszerű, hogy a repülőgép személyzete a zajzár manuális nyitásával ellenőrizze a rádiócsatorna aktuális forgalmát. 4. KOMPATIBILITÁSI SZEMPONTOK A megbízható rádiókommunikáció fenntartása a légiforgalom biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű. Ezen okból szükséges, hogy a légijárművek üzemeltetői értesüljenek az eltolt vivőjű rendszer bevezetéséről a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (FIS) frekvenciáin ( MHz és MHz) Budapest FIR-ben és gondoskodjanak a fedélzeti vevők alkalmasságáról ilyen rendszerben kisugárzott jelek feldolgozására. A fedélzeti rádióberendezések beszerzése során ennek megfelelően előnyben kell részesíteni azon készülékeket, amelyek nagy érzékenységet biztosítanak eltolt vivőjű földi adások vételekor. Amennyiben a zajzár áramkör rendelkezik (a CLIMAX rendszerű működésből adódó keverési termékek megjelenése esetén is kielégítő működést garantáló) carrier override funkcióval, úgy a zajzár nyitásához tartozó bemeneti rádiófrekvenciás jel feszültségét 24μV EMF értékre (-85dBm szintre) javasolt beállítani. Ez a szint megfelel az EUROCAE ED23C szabvány minősítési követelményének. Új rádiókészülékek beszerzésekor javasolt továbbá olyan berendezéstípusok előnyben részesítése, amelyek kielégítik az említett szabvány szerinti több vevőosztályra (C, E, H1 és H2 osztályok) vonatkozó követelményeket. Ezen vevőkészülékek alkalmasak eltolt vivőjű rendszerben való működésre, továbbá lehetővé teszik 8.33kHz csatornaosztású frekvenciák beállítását is.

15 A megnövelt fedésterület Délen
A telepítendő rádióállomásnak a legmegfelelőbb telephely a nyugati országrészben a TUBES . Itt telepített rádióval 50W adóteljesítmény mellett az ország déli részén a rádiófedés az alábbi ábra szerint alakul.

16 Előkészületben a www.hungarocontrol.hu/legterek/fis
weboldal

17 www.hungarocontrol.hu/legterek/fis AIS METAR LÉGTÉR REPTEREK AFTN
ELÉRHETŐSÉG KAPCSOLAT SZAKMAI OLDALAK, FÓRUM

18 MENÜK, ALMENÜK LÉGTÉR TERVEZETT NAPI LÉGTÉRFELHASZNÁLÁSI TERV: TRA
DANGER MAC ESETI LÉGTÉR DROP ZONE AIS eAIP EAD NOTAM HAVI ÖSSZESÍTŐ NAPI ÖSSZESÍTŐ METAR TAF ELŐREJELZÉS TERÜLETI ELŐREJELZÉS MŰHOLDAS KÉPEK EGYÉB INFORMÁCIÓ

19 MENÜK, ALMENÜK REPTEREK Nyilvános repterek Nem nyilvános repterek Nem nyilvános le és felszállóhelyek ADATOK ELÉRHETŐSÉG ELJÁRÁSOK TÉRKÉP FOTÓ REPTÉRREND INFORMÁCIÓ AFTN A hálózaton keresztül elérhető repülési információk beszerzése és továbbítása.

20 MENÜK, ALMENÜK ELÉRHETŐSÉG NKH KBSZ HUNGAROCONTROL MRSZ
VIDÉKI REPÜLŐTEREK SZÖVETSÉGE AOPA EGYÉB SZERVEZETEK KAPCSOLAT NKH KBSZ HUNGAROCONTROL MRSZ VIDÉKI REPÜLŐTEREK SZÖVETSÉGE AOPA SZAKMAI OLDALAK, FÓRUM

21 Várható megjelenés: 2014. ősz-tél
A megjelenített információk hivatalos forrásból származnak A megjelenítés felhasználó barát Az oldal regisztrációt követően használható

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "HungaroControl fejlesztései a GA repülésbiztonság fokozására"

Hasonló előadás


Google Hirdetések