Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PODCASTING, MINT TANULÁST SEGÍTŐ MEGOLDÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PODCASTING, MINT TANULÁST SEGÍTŐ MEGOLDÁS"— Előadás másolata:

1 PODCASTING, MINT TANULÁST SEGÍTŐ MEGOLDÁS
Kozma-Bognár Veronika, Dr. Berke József,

2 Tartalom Bevezető Podcasting technológia Céljaink Kérdőíves kutatás
Kutatás eredményei MMO2008 Budapest, szeptember 2/21

3 Bevezető Podcasting kifejlesztésében USA jár élen
Európai Unióban Anglia és Franciaország Magyarországon (digitális képfeldolgozás) Gábor Dénes Főiskola Apple rendszerek kinálta lehetőségek Hanganyagok terjesztésére szolgált MMO2008 Budapest, szeptember 3/21

4 Podcasting technológia
Podcasting módszert Adam Curry és Dave Winer találta ki és audióbloggolásnak nevezték el Podcasting elnevezés Dannie J. Gregoire nevéhez fűződik iPod + casting (Broadcasting) Podcasting módszer kitalálói Adam Curry (Music Television egyik, a nyolcvanas évekből ismert műsorvezetője) és Dave Winer (az RSS-hírolvasó technológia társfejlesztője) találta ki és audióbloggolásnak nevezték el Podcasting elnevezés Dannie J. Gregoire nevéhez fűződik iPod + casting (Broadcasting) MMO2008 Budapest, szeptember 4/21

5 Podcasting mechanizmus
Podcast = audio vagy video fájlok (képek, szöveg, PDF formátumú dokumentum, vagy egyéb fájltípus), amik letöltődnek a hálózatról és utána bármikor lejátszhatóak egy Mac-n, PC-n, iPod-on. Elnevezés ellenére iTunes iPod Internet MMO2008 Budapest, szeptember 5/21

6 Podcasting tananyag letöltésének folyamata I.
MMO2008 Budapest, szeptember 6/21

7 Podcasting tananyag letöltésének folyamata II.
MMO2008 Budapest, szeptember 7/21

8 Célkitűzéseink felmérni a Podcasting technológiának az ismertségét,
felmérni ezen új technológia bevezetésének szükségszerűségét, megvizsgálni hallgatói oldalról a módszer hasznosságát. Korábbi felmérések újabb digitális oktatási megoldások iránt KÉRDŐ0vet állítottu üssze MMO2008 Budapest, szeptember 8/21

9 Kérdőíves kutatás - megkérdezettek köre -
Gábor Dénes Főiskola Tantárgyak: Digitális képfeldolgozás, Infokommunikáció Szakok: műszaki informatikus, informatikus közgazdász Kitöltés időpontjai: és , nyomtatott forma,107 hallgató , elektronikus forma, 19 fő Kérdőíes kutatás során a GDF hallgatóit kérdeztük meg Általunk összeállított kérdő0v Korábbi kutatások 73 fő infokomm, 34 digkep 107 hallgató (71 férfi, 32 nő) MMO2008 Budapest, szeptember 9/21

10 Kutatás módszertana - kérdőív szerkezete -
Kitöltés időtartama: 20 perc Anonim kitöltés: EHA kód 22 kérdés: 2 db nyílt és a 20 db zárt kérdés Kérdéskörök: Podcasting eszközhátterének megléte Tananyaggal szembeni elvárások Podcasting ismerete Podcasting használata Jövőre vonatkozó elképzelések Tudásszint felmérés és a tanulási hatékonyság változásának felmérése Könnyen érthető Összehasonlításhoz stzükséges személyi egyezőség MMO2008 Budapest, szeptember 10/21

11 Kutatás eredményei I. Podcasting eszközhátterének megléte
a hallgatók 35 %-a rendelkezik videó lejátszására alkalmas mobil eszközzel, ebből: mobil telefon 52 % iPod 8,4 % azonos azoknak az aránya, akik a jövőben tervezik ilyen eszköz beszerzését 63 % használta már az eszközt ismeretszerzésre megkérdezettek fele naponta több mint egy óra holtidővel rendelkezik Kérdőívünk elyő néhány kérdése azzal foglalkozik…… Mint utdjuk…érzékenyebbek az újdonságokra Mindennapi életünkben Megfelelő tananyagokra van szükség Milyen tananyagot tartanak a legelfogadhatónak MMO2008 Budapest, szeptember 11/21

12 Kutatás eredményei I. Tananyaggal szembeni elvárások
A hallgatók a tanulás során szívesen használnak letölthető és offline MP4 video anyagokat (100 fő). A legelfogadhatóbb felhasznált szakirodalmak: nagy arányban szerepel a nyomtatott, interaktív, illetve együttes használatuk nyomtatott forma mellett egyre inkább teret hódít az interaktív tananyag 15 fő választotta valamilyen összefüggésben a Podcasting tananyagot 92 fő saját bevallása szerint még nem találkozott ilyen jellegű tananyaggal. A felmérés alapján elmondható, a tanulás során szívesen használnak letölthető és offline MP4 video anyagokat (93 %), különösen az oktatója által összeállított multimédiás anyagot, legyen az előadás, gyakorlat, vagy egyéb multimédiás anyag. Igény mutatkozik ezen anyagokhoz kapcsolódóan, a könnyű és gyors elérhetőségre. A 107 hallgatóból 84 fő használna ilyen tananyagot, amelyet letölthet a főiskola hálózatából mobil lejátszóra és offline használhat. A felhasznált szakirodalmak közül nagy arányban szerepel a nyomtatott, az interaktív, illetve ezek együttes használata. A még mindig kedvelt nyomtatott forma mellett egyre inkább teret hódít az interaktív tananyag. MMO2008 Budapest, szeptember 12/21

13 Kutatás eredményei I. Podcasting ismerete
Ennek következményeként foghatjuk fel, hogy a legtöbben nem tudtak választ adni arra, hogy Melyik cég nevéhez fűzüdik a módszer kifejlesztése Milyen op rendszerhez fűalatt tudjuk megtekinteni Kézenfekvő A megkérdezettek 63 %-a nem tudta alkalmas-e a tanulás segítésére 26 alkalmasnak tartja (23 fő hallott róla) MMO2008 Budapest, szeptember 13/21

14 Kutatás eredményei II. /Összehasonlító elemzés/
Legelfogadhatóbbnak tartott tananyagok Tananyag forma Hallgatók száma (fő) Nyomtatott 3 Interaktív 1 Podcasting Nyomtatott és interaktív 11 Interaktív, Podcasting Nyomtatott, Podcasting Nyomtatott , interaktív, Podcasting 4 Nem válaszolt 2 Összesen 19 Kutatásaink kiterjedtek olyan összehasonlító elemzésekre, melyekból kideríthetjük a GDF hallgatók mennyire tartják elfogadhatónak, tanulást segítő megoldásnak a Podcasting tananyagot. 19 fő, nem éri el az alapsokasági átlagot, mégis szeretnénk közölni azt itt kapott eredményeket Több válasz is megadásra kerülhetett Kisebb mértékűvé vált a formák közti megoszlási arány MMO2008 Budapest, szeptember 14/21

15 Kutatás eredményei II. Podcasting ismerete
Hallott-e már a Podcasting technologiáról? (9. kérdés) (3 főről 18 főre növekedett az igennel válaszoló hallgatók száma) Ön szerint alkalmas-e a Podcasting alkalmazás tanulás segítésére? (11. kérdés) (2 főről 18 főre növekedett az igennel válaszoló hallgatók száma) Hallott-e mar a Podcasting technologiarol? A kérdőív 9. kérdésére adott válaszok alapján elmondható, hogy javult azoknak a hallgatóknak az aránya, akik hallottak a Podcasting technológiáról.(3 főről, 18-ra növekedett a számuk). Ön szerint alkalmas-e a Podcasting alkalmazás tanulás segítésére? 2 főről 18-ra növekedett a számuk Ugyanez a 18 hallgató alkalmasnak találta a tanulás segítésére, a maradék 1 fő nem hallott róla és nem is tudta eldönteni használható-e oktatási jellegű feladatok megoldására. MMO2008 Budapest, szeptember 15/21

16 Kutatás eredményei II. Podcasting használata
Említett pozitívumok bárhol, bármikor használható praktikus, kényelmes, szemléletes, hatékony Említett negatívumok lejátszásra alkalmas eszköz kell hozzá drága kevés az elérhető Podcasting tananyag A továbbiakban kíváncsiak voltunk arra, milyen benyomásuk alakult ki a diákoknak a tanulás során, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Podcastingről. Megkértük őket, gyűjtsenek össze 3 db pozitívumot és 3 db negatívumot. A második kitöltésnél mindkét kérdés esetében nőtt a válaszadók száma, míg első ízben 2 fő, a második megkérdezés alkalmával már 14 fő írta le a véleményét. A pozitívumok közül a technológia legkézenfekvőbb tulajdonsága: bárhol, bármikor használható vezeti a sort, majd ezt követi a praktikus, kényelmes, szemléletes, hatékony stb. audio-vizuális tanulási lehetőség. Pozitivumok további: fiatalok számára jobban eladhatü tananyag forma relaxációs tanulási módszer a kor igényeinek megfelelő A diákok jelentős hátránynak tekintik, hogy lejátszásra alkalmas eszköz kell hozzá. Annak ellenére, hogy júniusban a megkérdezettek közül mindenki rendelkezett már számítógéppel, és nőtt azoknak a köre is, akiknek van video lejátszójuk, sőt 3 fővel többen szándékoznak ilyen berendezést vásárolni. További negatívumként említik az eszköz drágaságát is és a kevés elérhető Podcasting tananyagot. A válaszadók 89 %-a szükségesnek tartja Podcasting tananyagok létrehozását. A maradék 2 hallgatóból 1 fő nem igényel ilyen jellegű tananyagot, 1 fő pedig nem adott választ. A válaszadók 89 %-a szükségesnek tartja Podcasting tananyagok létrehozását! MMO2008 Budapest, szeptember 16/21

17 Kutatás eredményei II. Jövőre vonatkozó elképzelések
Tanulna-e a jövőben Podcasting tananyagból? (18.kérdés) Igen: 18 fő Nem: 0 fő Nem válaszolt: 1 fő Ajánlaná-e más személy(ek)nek a Podcasting tananyag használatát? (19.kérdés) Amennyiben lehetősége (hardware, software) nyílna rá, a jövőben használna-e Podcasting tananyagot? (20.kérdés) Vizsgálataink során megkérdeztük a hallgatók jövőre vonatkozó elképzeléseit Ezzel igazolódott, hogy a kutatásaink eredményei a valóságot tükrözik 18-20 kérdés 1 alkalom 14 nem válaszolt, utána 18 igen 1 pedig nem válaszolt résztvevő hallgatók 95 %-a tanulna a későbbiekben Podcasting tananyagból (18. kérdés) és nemcsak használná, hanem ajánlaná is más személynek. A 18. kérdés ellenőrzéseként megkérdeztük, hogy amennyiben lehetősége (hardware, software) nyílna rá a jövőben használna-e Podcasting tananyagot? Itt ugyanazt az eredményt kaptuk 18 fő igennel, 1 fő nemmel válaszolt. MMO2008 Budapest, szeptember 17/21

18 Kutatás eredményei II. Podcasting hasznossága
A hasznosságra vonatkozó eredményeket ábrázolja a 2. ábra, amelyből egyértelműsíthető, hogy nőtt azoknak a száma, akik hasznosnak tartják az új módszert. A legnagyobb mértékű emelkedés az 5. szintnél volt tapasztalható, ami rendkívülinek mondható. 1-5 skála. Bizonyíték Többféle tanulási stílust tesz lehetővé, tehát a diákok sokrétű tanulási szokásaihoz igazodóan növelhető a tanulás hasznossága. MMO2008 Budapest, szeptember 18/21

19 Kutatás eredményei II. Tudásszint felmérés és a tanulási hatékonyság változásának felmérése
A tanulás hatékonysága 3,24 ről 3,79-re változott Podcasting tananyag használatával A tanulási kedv 2,88-ról 3,71-re emelkedett a Podcasting tananyag használatával Utolsó két kérdésünk nyomán szerettük volna megtudni, hogy a hallgatók - saját meglátásuk szerinti – tanulási kedve, hogyan változott a Podcasting tananyagok használatával. Könnyebben sajátítják-e el az adott tantárgyi követelményeket, hatékonyabbá vált-e a tanulási stílusuk, és ez meghozta-e a tanulási kedvüket. A hallgatók –a hasznossági szintekhez hasonlóan - 1 és 5 közötti intervallumban adták meg a tanulási kedvüket, ahol az 1. szint a legalacsonyabb, az 5. szint a legmagasabb volt. Az összehasonlító elemzésekhez külön vettük a Podcasting tananyag használatával és használata nélküli állapotot. Az eredményeink alapján megállapítható, hogy a tanulás hatékonysága a második kérdőív esetén 3,24 ről 3,79-re változott Podcasting tananyag használatával, míg a tanulási kedvük 2,88-ról 3,71-re emelkedett. Súlyozott átlag MMO2008 Budapest, szeptember 19/21

20 Összefoglaló Hallgatók szükségesnek tartják további Podcasting tananyagok létrehozását. A Podcasting képes arra, hogy fokozza a diákok tanulási kedvét: hang, fotó, video, hang effektek segítségével, bárhol, bármikor történő alkalmazási lehetőséggel (mobilitás). Többféle tanulási stílust tesz lehetővé, tehát a diákok sokrétű tanulási szokásaihoz igazodóan növelhető a tanulás hasznossága. Jövőben tervezzük egyéb tantárgyak esetében is Podcasting tananyagok kifejlesztését. A Podcasting képes arra, hogy tradicionális tananyagokon túl, nemcsak hang, fotó, video, hang effektek segítségével fokozzák, a diákok tanulási kedvét, hanem a mobilitás!!!!!!!!! MMO2008 Budapest, szeptember 20/21

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PODCASTING, MINT TANULÁST SEGÍTŐ MEGOLDÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések