Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)."— Előadás másolata:

1 A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)

2 Tézis Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a Web már mint teljes működési környezet (platform) jelenik meg, és ez a mainál jóval dinamikusabb, a felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé az üzleti, közszolgálati és civil szférában egyaránt.

3 A Web fejlődésének fő szakaszai
Érettség kora Megbízhatóság Web 2.0 Nagykorúság kora Együttműködés webhasználat mértéke Web 1.0 Álmodozások kora Lehetőség 1990 2000 2010 2020

4 A Web 1.0 è 2.0 átmenet Web 1.0 Web 2.0 1996 2006 250 ezer webhely
Az inkább csak olvasott Web 250 ezer webhely 45 millió felhasználó globálisan 1996 publikált tartalom felhasználó által készített tartalom publikált tartalom felhasználó által készített tartalom több mint 1 milliárd felhasználó globálisan 2006 Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás

5 A Web 1.0 è 2.0 átmenet jellemzői
Britannica Online è Wikipedia személyes weboldalak bloggolás (webnaplózás) kattintás és doménnév-megadás kulcsszavas keresés és optimalizálás teljes oldal megtekintésének díjazása díjazás kattintásokként képernyőrészlet kivágása webszolgáltatás publikálás hozzájárulás és részvétel tartalomkezelő rendszerek wiki-alapú megközelítések könyvtárazás (taxonómia) cimkézés ("folkszonómia") „beragadt” tartalmak tartalomaggregáció A hangsúly a nagy webhelyeken van A kisebb webhelyek kerülnek a fókuszba A hardvererőforrások a fontosak Az információtartalom a fontos Az értéket a fejlesztők adják A felhasználók is termelnek értéket Célzott felhasználói körök Hálózatba szerveződő felhasználók Minden jog fenntartva Csak bizonyos jogok vannak fenntartva Hosszú fejlesztési-bővítési ciklusok Folyamatos karbantartás („örökös” béta) Szorosan kapcsolt architektúrák Lazán kapcsolt architektúrák A szoftvert PC-re írják A szoftver minden Web által támogatott eszközön működik

6 A Web 2.0 használat mértéke
A tevékenységet végző webhasználók %-os aránya Web 2.0-jellegű evékenység A felmérés időpontja 34% Az interneten keresztül fotókat hívatott elő vagy mutatott be. 2005. szeptember 30% Értekelt valamilyen terméket, szolgáltatást vagy személy egy online értekelő rendszerrel. 27% Megosztotta a számítógépén tárolt információkat másokkal online módon. 2005. május-június 26% Megosztott olyan információt, amit saját maga hozott létre, pl. saját mű, fotó, történet vagy videó. 2005. december 18% Az online talált anyagot (pl. dal, szöveg vagy kép) kombinálva felhasználta a saját alkotásánál. 2005. január 14% Létrehozta saját weboldalát, vagy dolgozott rajta. 13% Létrehozott weboldalt vagy blogot mások számára, pl. barátok, magán vagy munkahelyi csoportok, vagy dolgozott ilyenen. 11% Használt online közösségi vagy munkahelyi hálózati helyeket, mint pl. Friendster vagy Linkedln 8% Létrehozta saját online újságját vagy blogját, vagy dolgozott rajta. 2006. február-április

7 4 dimenzió a Web 2.0 világában
Tartalom Infor- máció- keresés Multi-modális és közösségi tartalom Használat Vállalatok és intézmények Egyének és civil közösségek Technológia Nyíltság és egyszerűség hálózati platform Üzleti modell Nagy szoftvergyártók és -szolgáltatók Kezdő vállalkozások Web 2.0

8 A Web 2.0 használata Egyének, ad-hoc és civil közösségek
A Web széles spektrumban válik kétirányúvá érzelmi megnyilvánulások, személyes véleménynapló ismeretek rendszerezése és megosztása Nemcsak információ-, hanem szoftverelőállítás is montázstechnika terjedése („mash-up”-ok) Lazán formálódó közösségek „Közösségformáló” szoftverek Vállalatok és intézmények Web 2.0 használat alacsony fokon DE: alkalmazásintegrációban (vö. „mash-up”) előbbre járnak a „webszolgáltatás” közös elem magas teljesítmény- és megbízhatósági követelmények Szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) terjedése Szoftvergyártók „nyomulása” SOA-fronton nagy vállalatirányítási alkalmazások SOA-alapon üzleti folyamatok webszolgáltatás-alapú tervezése és megvalósítása

9 Tartalom a Web 2.0-ban Információkeresés Közösségi tartalomelőállítás
Információk az internet „mélyéből” Multimodális tartalmak kép, hang, videó, szöveg Szemantikus indexelés Pontosan célzott keresésre Minták, asszociációk, rejtett tartalmak feltárására Közösségi tartalomelőállítás Wiki: a kollektív tudás reprezentációja? Blog: gyors feledésre ítélt véleményektől a kollektív tudás előkészítéséig

10 A Web 2.0 technológiai rétegei
alkalmazásszolgáltatás, szolgáltatásszerű szoftverek, montázsok 3 . r é t e g : s z o l g á l t a t á s gyűjtőszolgáltatások, szemantikus integráció 2 . r é t e g : a g g r e g á c i ó API-k 1 . r é t e g : e l é r é s multimédiás adatbázisok, egyéb, változatos infor-mációforrások 0 . r é t e g : i n f o r m á c i ó f o r r á s

11 Emlékeztető: A SOA fő elemei
1. réteg: elérés 3. réteg: szolgáltatás 2. réteg: aggregáció 0. réteg: információ- forrás

12 A szolgáltatási rétegről
Alkalmazászolgáltatás Vállalati alkalmazások a Web-ről A szoftver, mint szolgáltatás a hálózaton keresztül szoftverfunkciókhoz való bárhonnani hozzáférés a szoftverkomponensek (webszolgáltatások) egy forrásból több cél irányában való kézbesítése szabványos hívási felület miatt más szoftverekbe könnyen beépíthetők Montázstechnika alkalmazásintegráció a tömegeknek Interaktív webalkalmazás Webalkalmazás PC-teljesítménnyel Flash- ill. böngészőalapú (AJAX) megközelítések Közműszerű üzemeltetés információgyárak, hiperszámítógépek minőséget, teljesítményt garantáló üzemeltetési módszerek, technikák üzemeltetés automatizálása (valós idejű infrastruktúra)

13 A szoftverhasználat és -üzemeltetés két modellje
hosztolt alkalmazás szolgáltat üzemeltetési és fejlesztési folyamatok használ webszolgáltatás összetett alkalmazás beépül szabványos felület

14 Az AJAX-architektúra Web-szerver Böngésző Ajax- könyvtár Ajax- eszköz
Proxi webszol- gáltatáshoz Külső webszolgál-tatásokhoz Ajax- könyvtár Ajax- eszköz URL-címezhető szoftverelem Ajax-híd Web-szerver JavaScript keret- rendszer Adat- bázis webszolgáltatás Böngésző Ajax- alkalmazás (+ böngésző-kieg.) Az alkalmazás kezdeti betöltése

15 Paradigmaváltás a platformok területén
0 . r é t e g : e r ő f o r r á s 1 . r é t e g : e l é r é s 2 . r é t e g : a l k a l m a z á s helyi távoli A PC, mint platform önálló, helyileg telepített programok helyi GUI 0 . r é t e g : i n f o r m á c i ó f o r r á s 1 . r é t e g : e l é r é s 2 . r é t e g : a g g r e g á c i ó 3 . r é t e g : s z o l g á l t a t á s helyi távoli A Web, mint platform montázsok és webalkalmazások webböngésző

16 A Web 2.0 üzleti modelljei / 1
Kezdő vállalkozások Üzleti modell rövid fejlesztési ciklusok Hozott anyagból építkeznek építenek a felhasználói közösség rendszeres és közvetlen visszajelzésére Átvágják a közvetítői láncot Az ügyfeleiket önellátóvá teszik Hagyják magukat vezérelni az ügyfeleiktől Vállalkozási stratégia Tőzsdei bevezetéshez nncs meg a kellő tőkeerő Cégeladás a reális lehetőség

17 A Web 2.0 üzleti modelljei / 2
Nagy szoftvergyártók és –szolgáltatók Üzleti modell licenceladásra épülő klasszikus szoftvergyártás lassú változtatása hangsúly továbbra is a megbízhatóságon és minőségen monolítikus programcsomagok átalakítására SOA-ra szoftverfejlesztő eszközeik innovatív átalakítása, és óvatos nyitás Web 2.0 megoldások felé feltételezés: a hajtóerő az üzleti együttműködési hálózatok (pl. elektronikus üzletvitel, kereskedelem) lesznek, és nem a közösségi hálózatok

18 A Web 2.0 è 3.0 átmenet Web 2.0 Web 3.0 2006 2016 80 millió webhely
publikált tartalom felhasználó által készített tartalom több mint 1 milliárd felhasználó globálisan 2006 Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás hivatalosan publikált tartalom jó minőségű, közösségi tartalom A Föld teljes, aktív népessége felhasználó 2016 Web 3.0 A megbízható és mindent átható Web 1 milliárd webhely Kollektív tudás

19 egyének és ad-hoc közösségek intézményi közösségek
A Web 3. korszaka felé egyének és ad-hoc közösségek civil közösségek Web 2.0 Globális SOA = Web 3.0 szervezetek publikus szolgáltatásai SOA Web 3.0 Web 2.0 Web SOA vállalati közösségek intézményi közösségek

20 A Web várható fejlődése
Web 3.0 elterjedése Globális SOA Mindent átható Web megjelenése 2006 2011 2016 Szemantikus technológiák terjedése Web-orientált architektúra (WOA) SOA-ra való áttérés széles körben Megbízható Web megjelenése Web, mint platform elfogadása Írott-olvasott Web (2.0) terjedése Web 2.0-s platformok vállalati használatban Üzletkritikus alkalmazások SOA-alapon Nagy szoftvergyártók SOA-eszközöket forgalmaznak

21 Várható jelenségek / 1 Az üzleti-közszolgálati és egyéni-civil informatika egyre köze-lebb kerül egymáshoz: hasonló használati módok, techno-lógiai megközelítések és tartalmak fogják jellemezni mindkét nagy területet a Web tekintetében. A vállalati-intézményi oldalon – elsősorban a megbízhatóság-ra és garantált teljesítményre való törekvés miatt – továbbra is óvatosabban, a SOA-kínálat köré szerveződve történik a fejlődés. A civil szférában két alapvető változás zajlik le: Egyre többen kapcsolódnak be a webtartalmak előállításá-ba, és ezen belül növekszik a minőségi tartalmak köre. Jellemzővé válik a számítógép-platformtól független szoftverek és webszolgáltatások használata, a szoftverek „szükség szerinti” (on demand) alkalmazása. A szoftverek „szükség szerinti”, de megbízható használata ill. ennek elterjedése mögött nagy és dinamikusan átszervezhe-tő kapacitású (virtualizált) információközpontok üzemelteté-se és minden határon túl történő automatizálása áll.

22 Várható jelenségek / 2 Az időszak közepe tájától ( ) kezdenek a Web-alapú informatika megbízhatóságával és működőképességével kapcsolatos ellenérzések és ellenvetések megszűnni. A Web a vállalati-intézményi SOA természetes folytatásaként jelenik meg (WOA). A Web mindent átható, mindenütt jelenlévő jellege az idő-szak vége felé válik meghatározó tényezővé. A szervezetek-re és a különböző berendezésekre, készülékekre nem csak az lesz jellemző, hogy egyre több információt dolgoznak fel egyre magasabb szinten, hanem az is, hogy mindezt a Web közvetítésével teszik majd. Az időszak végétől ( ) a „Web 3.0”, a „globális SOA”, a „megbízható és mindent átható Web”, a „Web-orientált architektúra” egymás felé gyorsan konvergáló technológiá-kat jelölnek. Az üzleti és informatikai innováció egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Ennek a folyamatnak a befejeződése további 5-10 évet vehet igénybe.

23 Következtetések / 1 A Web 2.0-val nem egy újabb „pókháló” került az in-formatika épületének falára, hanem a Web az épü-letet körülvevő világ lüktető idegrendszerévé nőtte ki magát. A Web 2.0: információs társadalom a gyakorlatban. A Web 2.0 a vállalati rendszereket a lehető legna-gyobb mértékben nyitottá teszi, és elősegíti, hogy maguk is nyílt ill. kívülről szolgáltatott rendszereket használjanak. A Web 2.0 az információfeldolgozás technológiájáról az informatika alkalmazására tereli a figyelmet a felhasználók minden eddiginél szélesebb körében.

24 Következtetések / 2 A Web 2.0 újradefiniálja a szoftver fogalmát mi-közben „összegyúrja” a fejlesztést és az üzemelte-tést szolgáltatássá, és ezzel megszünteti az igényt a szoftver forráskódjára a használati oldalon. A Web 2.0 működéséhez (számítógépekből álló) „hiperszámítógépekre” van szükség, amelyeken belül az egyes számítógépek, de maguk ezek a hiperszámítógépek is az internet egységes proto-kolljával kommunikálnak egymással. A garantált teljesítmény és a megbízhatóság csak a Web következő, 3. korszakában válnak hétköznapi jelenségekké.

25 Köszönöm a türelmet! Reméljük, elég sok kihívó megállapítás hangzott el ahhoz, hogy sok kérdést tegyenek fel, illetve kiegészítést fogalmazzanak meg.


Letölteni ppt "A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések