Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium komplex tehetséggondozó programja

2 Az intézmény bemutatása
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a térség katolikus tehetséggondozó iskolája. Nyolc, illetve négy évfolyamos középiskolánk a jezsuita nevelés négyszáz éves hagyományára és a külföldi jezsuita partneriskolák tapasztalataira épít. Nyilv/szab/pp/tehets/Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium_TG portfolió

3 Az intézmény bemutatása
Célunk: a továbbtanulásra történő felkészítésen túl az igényes, széles körű általános műveltség megszerzése az elkötelezett hitbeli nevelés a közösségi – szociális érzékenységre és az aktív közéletiségre való felkészítés nyolc és négy évfolyamos tehetséggondozó programmal emeltszintű matematika-, angol-, történelemképzés

4 Az intézmény bemutatása
A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogy Jézushoz vezetjük, kihívás elé állítjuk, mellettük állunk.

5 Tehetséggondozás Elvi alapok A jezsuita nevelés célja:
a „magis” a diákok képességeinek magas szintű kibontakoztatása, a tanulók személyiségének fejlesztése, amely cselekvésben nyilvánul meg.

6 A jezsuita tehetséggondozás elvi alapjai:
A helyzetelemzés (megismerés) A tervezés (programkészítés) A cselekvés (fejlesztés) A reflexió (kiértékelés)

7 Tehetséggondozás A tehetséggondozás célja
A jezsuita tehetséggondozás célja: a diákok erős oldalának képzése, a gyenge oldal fejlesztése, a teljes személyiség formálása.

8 ISKOLA KÖZÖSSÉG motiváció kreativitás magas intellektus CSALÁD

9 Ki a tehetséges? - Sternberg három tehetségtípust különít el:
analitikus, szintetikus és praktikus. - Gardner hét tehetségszférát körvonalaz: nyelvi, matematikai-logikai, térbeli tájéko- zódási, zenei, interperszonális, intraper- szonális, testmozgási.

10 Szaktantermek kialakítása
Infrastruktúra fejlesztése Szaktantermek kialakítása A művészeti oktatás kereteinek kialakítása A tanuszoda és a tornacsarnok, ill. sportpályák kialakítása A multimédiás eszközökkel felszerelt termek bővítése

11 Fényi Gyula Csillagda Infrastruktúra fejlesztése
A jezsuita iskolák hagyományosan természettudományos orientáltságúak, így nagyon sok helyen évszázadok óta csillagdával rendelkeznek. A kupolánk 4 m átmérőjű, benne profi Meade távcső működik. A műszert a Nap és más fényes égitestek megfigyelése optimalizáltuk. A belső csillagász programok mellett a csillagda folyamatosan szervez bemutatókat.

12 A munkacsoportok kialakítása
A humán erőforrás fejlesztése A munkacsoportok kialakítása A pedagógusok továbbképzése Mentori segítség a tehetséggondozásban Iskolapszichológus és diáktanácsadó bevonása

13 Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem
Az együtt működő partnerek kialakítása Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem Pedagógiai Intézetek, Nevelési Tanácsadó Tehetségpont, Tehetségtanács Magyar Tehetséggondozó Társaság

14 TÁMOP-3.4.3.-08 Iskolai tehetséggondozás
Pályázatok TÁMOP Iskolai tehetséggondozás TÁMOP-3.4.4/B-08 Orsz. Teh.segítő hálózat kialakítása TÁMOP Pedagógusképzések(Mentorképzés) TÁMOP /08/A/2 ÉMH- referenciaintézmény

15 A tehetségprogramunk kidolgozásának lépései:
A kulcsemberek kiválasztása Az igények felmérése A koncepció kidolgozása A programcélok megfogalmazása A programtípus kiválasztása A követelmények és a stratégiák kidolgozása Az értékelési eljárások kidolgozása

16 A tehetséggondozó programunk készítésének lépései:
Azonosítás, a programba való beválogatás Hatásvizsgálat, a tehetség jellegének megállapítása A tehetséges tanulót tanító tanárokkal a koordináló tanár által vezetett megbeszélés Az egyéni fejlesztési terv elkészítése A program megvalósítása Értékelés (a team: osztályfőnök, szaktanárok, koordináló tanár) Ismételt hatásvizsgálat

17 Pszichológiai hatásvizsgálat
Intelligencia-vizsgálat A tanulási orientáció vizsgálata Tanulási stratégiák vizsgálata Az iskolai motiváció vizsgálata Szorongás vizsgálat

18 A tehetségesek azonosítása
Azonosításra használt módszerek: Tanári megfigyelés és beszélgetés (szóbeli felvételi) Írásbeli teljesítmények (központi írásbeli) Korábbi teljesítmények (az osztályzatok is)

19 A tehetségesek tanítása
A tehetségfejlesztés főbb irányai: Az általános műveltség fejlesztése A speciális képességek fejlesztése A kritikai gondolkodás fejlesztése A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése A szociális képességek fejlesztése A kommunikáció fejlesztése A tanulási stratégiák fejlesztése

20 A tehetségesek tanítása
A tehetségfejlesztés fő területei: Az alapkészségek fejlesztése A tudásalap szélesítése Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése A társas-affektív képességek fejlesztése A gazdagítás A gyorsítás

21 Tehetségfejlesztő tanítási módszerek
Projekt módszer Differenciált tanítás Egyéni kísérés Kooperatív tanulás Felfedeztető módszer Cselekvéses tanulás

22 A tehetséggondozás szervezeti keretei
Tanórai tehetséggondozás Tanórán kívüli formák Közösségi hétvégék Tanulásmódszertan Közgazdaságtan a ME-en

23 Tehetséggondozás Emelt szintű oktatás
Emelt óraszámú képzés nyújt iskolánk a diákoknak a 9. évfolyamtól magyar, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika tantárgyakból A művészeti oktatás iskolánkban minden diákra kiterjed és sok lehetőséget kínál Idegen nyelvek közül intézményünkben angolt, németet, franciát, és kínait tanítunk. Tehetséggondozás Nemzetközi projektekben vesznek részt tanulóink. EMELT SZINTŰ OKTATÁS matematika, angol nyelv és történelemből.

24 A tehetségfejlesztés iskolai szervezeti formái
A tanórai differenciálás(kiscsoport, nívócsoport, egyéni fejlesztés Fakultáció Délutáni foglalkozások (szakkör, JTDK, művészeti csoportok) Hétvégi programok, cserkészet Erdei iskola Énekkar, zenekar Sportversenyek Diákkonferenciák Diákszínjátszás Táncház Mentor program Nemzetközi projektekben való részvétel Közös programok a szülőkkel

25 Komplex természettudományos tehetséggondozás
Erdei Iskola

26 A vizsgarendszer Magyar nyelvtan, 8. évf. Magyar irodalom, 11. évf.
Magyar próba-érettségi, 12. évf. Matematika, 6., 8., 10. évf. Matematika, próba-érettségi, 12. évf. Történelem, 10. évf. Komplex természettudomány, 10. évf. Angol nyelv, 9. évf. Német nyelv, 9. évf.

27 Művészeti sávok Kerámia Szobrászat Tűzzománc Tárgyábrázolás Fotó
Művészettörténet

28 Zenei sávok Ének-zene Kórus Hangoló Hangszer Kamarazene

29 Drámapedagógia MAGIS kórusunk színpadi előadásokkal turnézik
Művészeti területek MAGIS kórusunk színpadi előadásokkal turnézik Drámapedagógia

30 Sport csoportok Kosárlabda (5-8. évf. és 9-12. évf.)
Torna – lányok (5-12. évf.) Atlétika (5-12 évf.) Kézilabda – lányok,és fiúk(7-12.évf.) Emelt érettségire készítő(10-12.évf.)

31 Változatos mozgási lehetőségek
Sportnapok Iskola tanuszodája

32 A tanórán kivűli foglalkozások
Csillagászati szakkör Energetika szakkör Kémiai kísérletező szakkör Iskolaszínház: színjátszó csoportok (5-8. és 9-12.) Francia színjátszó csoport Német színjátszó csoport Média- rádió szakkör Jezsuita tudományos diákkör (term. tud.,és társ tud .szekció) Cserkész csapat Szeretetszolgálat „Debate Society” Ki-mit-tud? Diákpünkösd Juniális

33 Drámapedagógia Idegen nyelvű színjátszó csoportjaink
Művészeti és idegen nyelvi területek Idegen nyelvű színjátszó csoportjaink Drámapedagógia

34 Nemzetközi projektek „EYE-projekt Hansa- projekt
Biotechnológia –Proteomix projekt Zenei projektek Német irodalmi projekt Művészettörténet

35 Megvalósult projektjeink…
COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PROJEKT DNS DIÁK-KUTATÁSOK A projekt ideje alatt interkulturális és nyelvi tapasztalatokat gyűjtenek és szakmai kompetenciákat szereznek a tanulók

36 Tanulmányi versenyek OKTV Tantárgyi versenyek 5-10. évf.
Évfordulóhoz kötött versenyek Miskolci Egyetem versenyei Megyei, városi versenyek

37 Megvalósult projektjeink…
Diákvegyész napok

38 Sportversenyek Diákolimpiai versenyek
KIDSZ (katolikus iskolák versenyei) Megyei, városi sportversenyek Iskolai bajnokságok

39 Szeretetszolgálat Szociális kompetenciák fejlesztése
A novemberében induló munka céljaként azt jelöltük meg, hogy diákjaink „másokért-élő-emberekké” váljanak, akik felnőttként kreatív, vezetést is vállaló módon tudjanak cselekedni társadalmunkban. Szeretetszolgálat

40 Szeretetszolgálat Szociális kompetenciák fejlesztése
A rendszeresen végzett szeretetszolgálat, segíti az adás örömét és az elfogadás képességét, A diákok megismerik jobban önmagukat, tágul világképük és erősül társadalmi felelősségvállalásuk. A megszokott, mindennapi körülmények közül kilépve, új környezetben, új emberek között, velük kapcsolatot létesítve kellett helytállni. Szeretetszolgálat A kilencedik évfolyam mellett több diák is bekapcsolódik a szeretetszolgálati programokba, illetve az iskolában folyó önkéntes munkába.

41 Tehetségpont Kutatók éjszakája Tehetséggondozó hétvégék
Tehetséggondozó műhelyek Tehetséggondozó táborok Tehetségtanács Pedagógusok továbbképzése

42 Kutatók éjszakája Táborokat szervezünk Projektmódszerek
Tehetséggondozó táborok Különböző projektekkel tesszük hasznosabbá a diákok szabadidejét, tehetségük kibontakozásával: Kutatók éjszakája Táborokat szervezünk Avasért projekt Projektmódszerek Ki-mit tud? Sportnap Cserkészet Rákóczi szövetség

43 Szociális kompetencia
Tanácsadás Diáktanácsadó – akit mindig érdemes felkeresned! ISKOLALELKÉSZ: beszélgetésre elérhető a nap bármely szakában megbeszélt időpontban, a szünetekben az udvaron, vagy a fiúkollégiumban lévő szobájában. IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS: szorosan együttműködik az osztályfőnökkel, az iskola pedagógusaival, feladata, hogy segítse őket a gyermek és ifjúságvédelmi munkában. Az iskolai gyermekvédelmi felelős az iskolai gyermekvédelmi munka összefogója. Szociális kompetencia

44 Szociális kompetencia
Szülőkkel való kapcsolat Szülőkkel való közös programok szervezése terén nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a megszólítás, bevonás, kölcsönösen működő kommunikáció megteremtése, egy valóban működő, szervezett Szülői Közösség és az Iskolaszék terén. Szociális kompetencia

45 Pályaorientáció Pályaorientáció
A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén. A pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. Pályaorientáció Programunkban nagyon fontos szempont a pályaorientáció céljai közül a hivatásra való nevelés. Ezt tágan értelmezzük, legyen ez orvosi, tanári, mérnöki vagy éppen szerzetesi hivatás. Nekünk elsősorban arra kell nevelni, hogy a hivatásukat és ne a karrierjüket találják meg.

46 Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés
Segíti minden diák teljes képzését a közösségen belül Intellektuális képzés Kommunikációs készség fejlesztése Képzelőtehetség, érzelmi és kreatív dimenzió fejlesztése Testnevelés A kiegyensúlyozott személyiség fejlesztése az emberi közösség tagjaként Az öntevékenység, a személyes felfedezés fontossága A jobbra, a többre törekvés, a „magis”hangsúlyozása A szociális érzékenységre nevelés A „másokért élő ember” kifejlesztése A másokkal való együtt dolgozás képességének fejlesztése

47 Az ignáci pedagógia tehetségfejlesztés
A jezsuita nevelés segít a diákoknak megérteni, hogy képességeik kifejlesztésre váró adományok, melyeknek célja nem önmagunk kielégítése vagy magunk haszna, hanem Isten segítségével az emberi közösség javának szolgálata. (Ratio Studiorum)

48 Intézményvezetői tréning
Jezsuita Pedagógiai Műhely Megalakítottuk a Jezsuita Pedagógia Műhelyt. Szeretnénk ebben mindazt közkinccsé tenni, amit magunk a négyszáz éves jezsuita nevelés hagyományából kaptunk, amit magunk megtapasztalunk, és amivel mások minket megajándékoznak. Intézményvezetői tréning Gazdagodunk ezeken az alkalmakon mindannyian és segíthetjük egymást tanárokként, hogy valóban egyre inkább hivatásként élhessük meg ezt a pályát! „Tanári munkámban újra és újra megtermékenyítően hatnak ezek a tapasztalatok – és a kapcsolatok más iskolákkal, tanáraikkal egyre szorosabbá válnak, egyre többször tudunk bizalommal fordulni egymáshoz kérdéseinkkel, problémáinkkal, és örömeinkkel is.”

49 A tehetséggondozás és a flow
A flow nyolc jellegzetessége (Csíkszentmihályi Mihály) Világos célok: egy feladat egyértelmű meghatározása, azonnali visszajelzés Lehetőség van a határozott cselekedetre, és az ember adottságai is megvannak hozzá A tevékenység és a tudatosság összeolvadása Összpontosítás a feladatra A kontrollálás képessége A kishitűség megszűnése, az Én határainak átlépése Az időérzékelés megváltozása Ez az állapot autotelikussá (önmagában is örömöt adóvá) válhat

50 JÉZUSHOZ VEZETJÜK diákjainkat, hogy megismerjék, szeressék és kövessék őt. KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTJUK őket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el, képzettek legyenek, szeressenek tanulni és felébredjen bennük az egész életen át tartó tanulás vágya. MELLETTÜK ÁLLUNK és bátorítjuk őket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt.

51 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Dr.Velkey László tehetséggondozásért felelős vezető H-3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (36-46) , , , Fax: (36-46) homepage: ww.jezsu.hu


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések