Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Freud és a tudattalan felfedezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Freud és a tudattalan felfedezése"— Előadás másolata:

1 Freud és a tudattalan felfedezése
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. (Hogyha pedig nem lágyul a menny: Acherónt verem én fel.) Sigmund Freud: Álomfejtés, 220. o. Pszichológiatörténet PPKE 2013 ősz 6. óra Pléh Csaba

2 Mitől tudattalan s miért éppen Freud?
A pszichoanalízis kettős előzményei: nem tudatos jelenségek s a mentális betegség A pszichoanalízis sokrétűsége Az analitikus ellentmondásai A pszichoanalízis társadalmi gyökerei s társadalmi hatása El Freudtól. Adler, Jung A magyarok: a budapesti iskola és Szondi

3 Két előzmény A nem tudatos folyamatok
Whyte: először azonosítjuk a lelket a tudattal, hogy azután újra szétválasszuk Racionális és irracionális hagyomány A mentális zavar modelljei Mágia, orvosi, lélektani A tébolyda létrejötte Organikus pszichiátria A hisztéria és a hipnózis „divatja”

4 Negatív és pozitív tudattalan hagyomány
halvány, nem fókuszban Irracionális szerveződés észlelés, tanulás mozgató erő, érzelem kísérleti modell spekulatív, kultikus Helmhholz, Wundt Schelling,Schopenhauer

5 E. Hartmann (1842-1906) háromféle tudattalan és a naturalista/romantikus világkép kettőssége 1869

6 A klinikai gondolkodás története
Mágia: titkos erők okozzák. „modernitásban” Messmer és a delejezés Foucault: az „elidegenedett” fokozatosan válik mentálisan különössé. A betegek felszabadítása egyben a betegég kalodájába helyezésük Az organikus szemlélet: betegség osztályok, kórélettani ok kell legyen Kraepelin első osztályozásai

7 Emil Kraepelin (1856-1926) Rendszerező pszichiátria
Lipcse Flechsig tanítvány Majd Tartui Egyetem klinikája Nagyhatású tankönyv

8 A funkcionális pszichiátria kezdetei
Charcot és Bernheim hipnózis vitái: általános vagy hisztériás vonás-e? A hisztéria megjelenése: a disszociáció mint az osztatlan Ego megkérdőjelezése és a funkciós zavar kérdése

9 Jean-Martin Charcot (1825-1893) neurológus
Pitié-Salpêtrière Hospital A Salpêtrière orvosi színháza és foto győzelmei

10 Freud és kora Az élet harcai: tudomány s megélhetés
Az önálló terápia mint függetlenség garancia A kor: császár-apa-gyerek, család és birodalom analógiák Dekompoziciók kint és bent. A Monarchia és Mach

11 A rajzoló Freud: Kezdetben voltak a sejtek

12 A finom részletező

13 Egyre elvontabb lesz Freud
Kezdetben halak, agytörzs sejtek Neurális hálókról gondolkodva egyre elvontabb lesz Végül már csak mentális világ lesz rajzolatban És architektúra

14 Freud Bécse

15 Freud különlegességei
Egyesíti a pozitív és a negatív hagyományt: másik szervező elve van a tudattalan folyamatoknak, de ez megismerhető Az embert mozgató tényezők előtérbe állítása A klinikai gondolat egyesítése a tudattalan kutatásával Gyakorlati, természettudós és humanista

16 A sikeres mozgalom

17 A pszichoanalízis három szintje
Gyógyító eljárás: a személyiség gyógyítása interakción alapul A neurózisok elmélete: elfojtás tana Metapszichológia: a lelki élet sajátos építkezése és fejlődése, általános és fejlődéslélektan Bonus: társadalomelmélet, művészetértelmezés

18 Az analízis mint terápiás gyakorlat
A „beszélgető kúra”: kapcsolattal gyógyít Szakítás a hipnózissal: a saját, átélt élmény és a vállalás jelentősége „Ismerd meg önmagadat elve”: a tudás gyógyít, ha újraélés kíséri A katarzis jelentősége: érzelmi újrakreálása kell a kapcsolatnak A csábítás elméket vitái: a környezet vagy a gyermek a trauma forrása?

19 egy tévedésemről kell megemlékeznem,
melybe egy ideig beleestem és mely az egész munkámra nézve majdnem végzetessé vált. Az akkori technikai eljárásomat jellemző ösztökélés következtében legtöbb betegem olyan gyermekkori jelenetekről számolt be, melyek szerint egy felnőtt ember csábításának estek áldozatul. Nőbetegeknél úgyszólván mindig az apa szerepelt, mint csábító. Én elhittem ezeket a közléseket és azt következtettem belőlük, hogy ezekben a kora gyermekkori elcsábításokban megtaláltam később fellépő neurózis gyökerét. ... a neurózis számára a lelki valóság többet jelent a tényleges valóságnál. Azt ma sem hiszem, hogy én szuggeráltam vagy rátukmáltam volna betegeimre ezeket a csábítási fantáziákat. Itt találkoztam először az Ödipusz-komplexussal, mely később oly nagy jelentőséget nyert, de amelyet ebben a fantasztikus álruhában még nem ismertem fel. S. Freud: Önéletrajzi írások, Cserépfalvi, 1989, 41. o.

20 A neurózis elmélete Az elfojtás jelentősége: aktív folyamat, melynek eredményeként zárványok zavarnak Folytonosság a normális és a neurotikus között: tévcselekvés, álom. Vágyteljesítés és szimbolika. A tünetek jeltana. Egyéni pszichodinamika és társadalom: őstörténeti és mai kitejesztések (tabu, autoritáriánizmus) A terápiás társadalom eszménye

21 A freudi szimbolika Valahányszor megbotránkoztató és felületes asszociáció köti össze egyik pszichés elemet a másikkal, létezik egy korrekt és mélyreható kapcsolat is a kettő között, amelyet a cenzúra ellenállása elnyomott.

22 A pszichoanalízis kettősségei
A tudattalan megismerése – kultusza a felismeréssel a tudat lesz az úr? Racionális – irracionális észre törekszünk csak elbukunk? Természettudós-hermenuta van-e kész forgatóköny mindenkire? Oksági-megértő jel-értelmezés-e a folyamat csupán? Determinista-indeterminista hol az egyén felelőssége?

23 Magyarázati modellek a modern funkcionális
pszichopatológia történetében Képviselők Magyarázat Jackson, Freud, Hermann regresszió: neurális hierarchia, felszabadulási tünetek, regresszió Charcot, Janet, Freud disszociáció: moduláris szétesés, részkomponensek önűllósulása Pavlov, Freud hajlékony idegrendszer: tanulási problémák (kísérleti neurózis), élettörténet, sztenderd társadalomtudomány Freud: dinamikus elmélet proximális és disztális átfedése: élettörténet és törzsfejlődés

24 A freudi metapszichológia elvei (D. Rapaport nyomán)
(1) A dinamikus nézőpont lelki életünket tudattalan erők és konfliktusok irányítják (2) Az ökonómiai szempont: energiák felhalmozódása, kisülése, kanalizációja. hidraulikus modell. (3) A strukturális vagy topográfiai szempont: a lelki életben lassan változó konfigurációk vannak, melyek uralják a lelki jelenségek szerveződését. (4) A genetikus szempont: fejlődés, korábbi megoldási módok fennmaradása (5) Az adaptív szempont: vannak konflktusmentes Én-funkciók

25 A lelki élet architektúrája
Két topográfia Tudat-tudatelőttes-tudattalan Id-Ego-Superego ennek kapcsolata a monoteista apaelvű vallásokkal

26 A fejlődési modell Szakaszok vannak, egészen Eriksonig tartó értelmezés A libidófejlődés szakaszai Haeckel-féle megismétlés: Ferenczi A megoldási módok fennmaradnak: fixáció és regressszió A család döntő szerepe. Adlernél versengés

27 A budapesti iskola Az „anyai” modell: megértő, elfogadó
A nyelvzavar:Ferenczi A biológiai gondolat: Hermann Imre és az etológiai magyarázat Az Én különleges törékenysége: Bálint Mihály Társadalmi érzékenység

28 A mélylélektan alternatív útjai
Jung: a kulturális minták szerepe Adler: a család és versengés. Ma: Sulloway, a született lázadó a 2. gyermek Szondi: az ösztönök megsokszorozása

29 Amerikai modellek és a neofreudizmus
A frankfurti hatás: szeretet és lázadás, Fromm és Marcuse Az interakciós mozzanat: analitikus szociálpszichiátria Társadalomtudomány: Adorno és mások, az analitikus fogalmak a társadalom magyarázatában. Elfojtás és társadalomelmélet. Az életen át tartó fejlődés: Erikson

30 A biológus Freud újra felfedezője: Sulloway

31 Sulloway egyik példája
Születési sorrend és lázadás Elsőszülött: konzervatív, apa minta Másodszülött: elfoglalt hely, ezért lázad, jobb híján, liberális lesz Darwin 5. gyerek

32

33 Evolúciós patológia mint új gondolat
„Evolvált” mechanizmusokat tesznek fel a tünetek mögött. Új elemzéseket ajánlanak a betegség pszichodinamikájáról pl. depresszió és agresszió. A genetikai elemzést összekapcsolják a lelki zavarok disszociatív felfogásával (moduláris koncepció) A kórformákat mint adaptációk versengését is értelmezik.

34 Utódszám csökkentő, pl. kényszer. Hogyan maradt fent
Néhány alapvető betegség típus az adaptáció szempontjából (McGuire és mtsai, 1997 nyomán) Betegség jellege Evolúciós kérdés Utódszám csökkentő, pl. kényszer. Hogyan maradt fent Reprodukció után jelenik meg, pl. Alzheimer Ezért maradt fent Variációi előnyösek is lehetnek depresszió, fóbia, szorongás Mi a konkrét előny az egyes variációknál Kulturális változat. P. diszlexia Más téren lehet adaptív.


Letölteni ppt "Freud és a tudattalan felfedezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések