Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A válaszadók száma: 55 fő Nő: 54 → 98,18 % Férfi:1 → 1,82 %

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A válaszadók száma: 55 fő Nő: 54 → 98,18 % Férfi:1 → 1,82 %"— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családgondozók helyzete Veszprém megyében 2009

2 A válaszadók száma: 55 fő Nő: 54 → 98,18 % Férfi:1 → 1,82 %

3 A válaszadók életkora 20 – 30 év között: 12 fő átlag : 26,75 30 – 40 év között 22 fő átlag: 34,18 40 – 50 év között 13 fő átlag: 45,8 50 – 60 év között 7 fő átlag: 51,84 Férfi válaszadó nem adta meg a korát Teljes átlag életkor:39.6 év

4 A gyermekjóléti családgondozók iskolai végzettsége:/koros bontásban/
Nincs szakvégzettség Főiskola Egyetem Gyermekjóléti szakvizsga 20-30 év közöttiek 12( 100 % ) - 30-40 év közöttiek 1 fő középfokú 1 fő nem szakirányú.felsőfokú 17 fő 3 fő ebből1-nek főisk+egyetem Egyetemet végzettnek 0Főisk.végzett2 fő 40-50 év közöttiek 1 fő-folyamatban 12 fő 1 fő 3fő-főiskolátvégzettnél 50-60 év közöttiek 7 fő 1

5 Gyermekjóléti családgondozók egyéb végzettsége :
év közöttiek fő mediáció ,3 % (nagyon alacsony számarány) év közöttiek egyetemet tereptanár,kapcsolatépítő programban roma és szociális szakemberek között 1 fő mediátor 66 % Főiskolát tereptanári fő mediátor fő mentálhigiéne fő 17,6 % Főiskolát végzettek számára további végzettségek megszerzése fontos lenne! 40-50 év közöttiek 1 fő mediátor Családterapeuta Tereptanári 7,6 % Szintén nagyon alacsony! év közöttiek 1 fő családterapeuta 1 fő felsőfoku gyógypedagógus 28.5% ,2 %

6 Családgondozó,de nincs szakirányú végzettsége. Miért?
30-40 év közöttiek : 2 fő ebből 1 fő anyagi okra hivatkozott 40-50 év közöttiek: 1 fő főállásban óvoda pedagógus tanár

7 A gyermekjóléti családgondozók segítő tevékenységben eltöltött évei száma :
20-30 év közöttiek 2,62 év 30-40 év közöttiek 7,9 év 40-50 év közöttiek 7,5 év 50-60 év közöttiek 10,5 év

8 20-30 év közöttiek 2,6 év 30-40 év közöttiek 5,33 év
A gyermekjóléti családgondozók gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött éveinek száma: 20-30 év közöttiek 2,6 év 30-40 év közöttiek 5,33 év 40-50 év közöttiek 7,2 év 50-60 év közöttiek 8,2 év

9 Gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó családgondozók intézményi háttere,(koros bontásban )
A B C D 20-30 év közöttiek 30-40 év közöttiek 40-50 év közöttiek 50-60 év közöttiek 1 fő nem adott választ a év közöttieknél 4 fő megoszlik az integrált és társulás között év között 3 fő megoszlik az integrált és társulás között a többi korcsoportban fő

10 Hány településen lát el családgondozói tevékenységet?
Nem kaptunk releváns válaszokat több esetben. Arra voltunk kíváncsiak hány települést látnak el a kistérségi társulásban dolgozó családgondozók.

11 Teljes munkaidőben gyermekjóléti szolgáltatásban foglalkoztatott családgondozók (koros bontásban)
Igen nem 20-30 év közöttiek (75 %) (25%) 30-40 év közöttiek (86 %) (14 %) 40-50 év közöttiek (77 %) (23 %) 50-60 év közöttiek (71,4 %) (28.5 %)

12 Gyermekjóléti szolgáltatáson túl más jellegű feladatot ellátó családgondozók:
Nem válaszolt: 28 fő vélhetően nem lát el más feladatot Családsegítés 10 fő Szabadidős tevékenység 8 fő (prevenció ) Oktatásban fő Intézmény vezetése fő Egészségügyi feladatok 1 fő Mediáció,kapcsolat ügyelet 1 fő Pályázatírás fő Csapatvezetés fő K E F fő

13 Családgondozók munkaidő beosztása
Területi munka: 15,23 óra Adminisztráció 9,27 óra Ügyfélfogadás 10,98 óra Preventív tevékenység 2,06 óra 37,5 óra Nem válaszolt: fő Prevencióra nem jut idő: 11 fő A válaszadók 22 %-ának ! több mint 1/5 ének nem jut ideje az egyik legfőbb tevékenységre..

14 Tud hetente munkaidejéből prevencióra fordítani! Nagyon kevés !
A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozók preventív tevékenysége : Összesen: 9 fő 0 órát 3 fő nem válaszolt 1 fő 1 órát 2 fő 2 órát 3 fő Tud hetente munkaidejéből prevencióra fordítani! Nagyon kevés !

15 Hiányzott az adatlapról a kérdés :1
Elegendő-e tevékenysége ellátásához a heti munkaidő (a válaszadók százalékban ) Igen nem 26 fő 49% 27 fő 51 % Nem válaszolt : 1 fő Hiányzott az adatlapról a kérdés :1

16 A keletkezett túlóra mennyiséget :
A munkáltató pénzben fizeti: 0 A munkáltató szabadidőt biztosít: 56 % Egyik sem eszközölhető : ,3 %

17 Gyermekjóléti családgondozásra vonatkozó adatok: 15/1998. (IV. 30) Nm
Gyermekjóléti családgondozásra vonatkozó adatok: /1998. (IV.30) Nm.rendelet1. sz.melléklet (IV.30.) 31 családgondozónál 63 % max. 25 család 45 gyerek 18 családgondozónál 37 % nél több családot gondoz 4 családgondozó nem válaszolt 1 hiányzott a lap Rendkívül nagy a szóródás: van 2,4,6 családot gondozó, de családot gondozó is előfordul! Gyermekszám /gondozott gyermekek száma/ 31 családgondozónál max. 45 gyermek 18 családgondozónál nél több gyermeket gondoz Szóródás nagyon nagy: gyermek Védelembe vett gyerekszám 49 válaszadó családgondozóból 41 –nek volt védelembe vett gyermeke a legkevesebb 1 gyermek a legtöbb gyermek

18 A megfelelő munkavégzéshez biztosítottak-e az eszközök?!
Önálló gyermekjóléti családgondozó: valamennyi eszköz biztosított 1 fő Gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény családgondozója: 10 főtől válasz 9 esetben nincs munkaruha 1 estben számítógép hiánya 3 esetben internet hiánya 3 esetben ügyfelek fogadására helyiség nincs 1 esetben irodai eszközök hiánya 1 esetben számítógép, internet,ügyfeles helyiség, munkaruha hiánya 1 esetben ügyfeles helyiség ,irodai eszközök ,munkaruha hiánya Családsegítővel integrált gyermekjóléti szolgálatok: 15 válaszadó 2 családgondozó állítása szerint valamennyi feltétel biztosított 10 esetben nincs munkaruha 7 esetben hiányzik az ügyfelek fogadására és adminisztrációs tevékenység végzésére alkalmas helyiség 6 családgondozó nem kap munkavégzéssel kapcsolatos útiköltséget (40 %) !! 1 esetben az internet hiányzik 1 esetben a fax hiányzik Egyetlen családgondozó sem nyilatkozott 2-nél kevesebb eszköz hiányáról Három esetben 3 vagy több eszköz hiánya is megjelenik Társulás keretében működő gyermekjóléti szolgálat : 26 válaszadó 13 fő állítása szerint valamennyi feltétel biztosított 7 válaszadó szerint nincs munkaruha 5 válaszadó szerint számítógép hiányzik 33.,3 % 1 válaszadó szerint útiköltség térítése nincs 5 válaszadó szerint internet hiánya 6 válaszadó szerint fax nincs 8 esetben hiányzik 2 féle eszköz,leginkább kommunikációs,de előfordul hogy nyomtatványok sincsenek Gesztortelepülések helyzete jobb! Sokkal jobb!!!!!!

19 Amennyiben úgy érzi nem megfelelően biztosítottak a tárgyi feltételek,kérjük sorolja fel a hiányosságokat ! Kommunikáció problémái: Rossz internet,számítógépek hiánya,fax hiánya Céges mobil nincs,nem fizetik,csak kis mértékben térítik Közlekedés: Bérletek,jegyek térítésének hiánya Szolgálati autó nincs vagy rendkívül rossz állapotú Magánautó használatát nem térítik Volt akinek kerékpár volt az vágya Munkahely Hideg,sötét iroda Lehangoló,hideg ügyfeles Mellékhelyiségek távol Alárendelt szerep a polgármesteri hivatalban-az ő eszközeiket használják Felelős személyek hozzáállása,érdektelensége Zsúfoltság Kevés irodai eszköz

20 A munkába járás költségeinek térítése
Igen 24 fő Nem fő Nincs válasz :29 fő 4 fő jelezte ,hogy többször van arra szükség,hogy saját autóját használja kistérségben. Ezt egyik munkáltató sem téríti.

21 Étkezési utalvány: 46 Üdülési csekk 4 Egyéb 4 (munkaruha)
Milyen plusz személyi juttatásokban részesült 2008-ban? (55 válaszadó ) Étkezési utalvány: 46 Üdülési csekk 4 Egyéb (munkaruha)

22 2008-ban részt vett-e szupervízión?
Igen nem nincs válasz 32 % % %

23 Ha volt szupervízión , hány alkalommal?
18 válaszadó Egyéni: 1 fő 2 alkalommal Csoportos 16 fő átl:6,3 alkalommal Voltak 1 alkalmas, de 12 alkalmas szupervízión is. 2 fő nem jelölte melyik szupervízión volt.

24 Széles palettán- változatos képzések!
2008-ban részt vett-e munkáltatója által finanszírozott továbbképzésen ? 55 válaszadó Igen : 24 fő Nem : 31 fő „Legnépszerűbbek” :mediáció, bűnmegelőzés,erőszakkezelő és lelki egészségvédelem /szupervízió és egyéb kiégés elleni tréning/ Széles palettán- változatos képzések!

25 Adatlap rendszeres vezetése
Tollal : 19 fő Számítógép: fő Vegyes: fő

26 Gyermekeink védelmében adatlap rendszeres vezetésével vannak-e problémái ?
Igen : 20 Nem : 33 Nincs válasz : 2 fő

27 Milyen problémái vannak az adatlap rendszer vezetésével?
20 válaszadó -ismétlődés -túlbonyolítás -logikátlan, nem megfelelően struktúrált -széttagolt -nem lényegretörő - táblázatok nehezen kezelhetőek 3 fő nem adott választ

28 Munkája során melyik tevékenységet érzi a legeredményesebbnek?
33 válaszadó = jelzőrendszer működtetése 32 válaszadó = szabadidős programok szervezése 32 válaszadó = együttműködő családgondozás 6 válaszadó = védelembe vett gyermek gondozás 2 válaszadó = átmeneti nevelt gyermek vérszerinti szülő családgondozása 2 válaszadó = örökbefogadással kapcsolatos feladatok 2 válaszadó = várandós anya gondozása 1 válaszadó = átmeneti gondozott családgondozása 1 válaszadó = utógondozás Prevención belül : filmklub, bűnelkövető fiatalokkal csoport, osztályfőnöki órák és egyébelőadások, KEF, adományok 2 fő nem válaszolt.

29 Gyvt 17. §(1) felsoroltak közül melyik szervekkel és személyekkel látja legegyüttműködőbbnek a kapcsolatát? 51 válaszadó (a jelzőrendszeri partnerekkel) Iskolák Jegyzői gyámhatóság 12 Óvodák családsegítő szolgálat 9 Védőnők 32 pártfogók Rendőrség 18 orvos Gyámhivatal 4 nevelési tanácsadó Bölcsőde társadalmi szervezetek Bíróság Ügyészség 4 fő nem válaszolt

30 Gyvt 17 § (1)-ben felsoroltak közül melyik szervekkel vagy személyekkel Látja legkevésbé együttműködőnek a kapcsolatát ? 39 válaszadó Házi orvos, gyermekorvos 23 Rendőrség 10 Védőnők 7 Civil szervezet ,alapítvány 5 Pártfogók 5 Óvodák 4 Bíróság 4 Egyház 3 TEGYESZ 3 Ügyészség 3 Nevelési tanácsadó 1 Vöröskereszt 1 16-an nem válaszoltak

31 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeink: 06 88/

32 Készítette: Dörnyei Balázs Kalocsainé Erdélyi Veronika
2009. november 26.


Letölteni ppt "A válaszadók száma: 55 fő Nő: 54 → 98,18 % Férfi:1 → 1,82 %"

Hasonló előadás


Google Hirdetések