Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy működő vállalati komplex biztonsági rendszer felépítése, működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy működő vállalati komplex biztonsági rendszer felépítése, működése"— Előadás másolata:

1 Egy működő vállalati komplex biztonsági rendszer felépítése, működése
Jakab Péter, CISM igazgató MKB Bank ZRt. Bankbiztonság Tel: fax:

2 Komplex vállalati biztonság
A biztonság a vállalati működés egyik lényegi eleme – egy bank esetében az üzleti kondíciókkal egyenrangú A bankbiztonság komplex fogalom Fizikai biztonság, objektum védelem Információbiztonság Üzletbiztonság Humán biztonság Incidens kezelés és üzletmenet folytonosság Az egyes részterületek szoros összefüggésben vannak

3 Információbiztonság alapfenyegetettségei
Elveszhet, sérülhet az IT rendszer, ill. az általa kezelt adatok: bizalmassága Az információt más is megismerheti, mint akinek szánták. sértetlensége Az információ átadása során megváltozhat. hitelessége Az információ forrása nem biztos, hogy valóban az, akinek feltünteti magát. rendelkezésre állása, funkcionalitása  Az információ kellő időben nem hozzáférhető.

4 Néhány lehetséges fenyegetettség

5 IT tendenciák banki rendszerekben
Információk koncentráltsága és értékük rohamosan nő. Szinte minden pénzintézeti információ védendő. Egyre komolyabb érdekek fűződnek az információk megszerzéséhez, rosszindulatú manipulálásához. Szolgáltatás-kiesések hatása egyre súlyosabb. Időkritikus operációk, szolgáltatások a jellemzők Magas rendelkezésre állási igény munkaidőn kívül is – kritikus helyreállítási idők rövidek Pénzintézetek nyitásának hatása: IT rendszerek támadási felületei nőnek (hálózati kapcsolatok) Elektronikus szolgáltatások megjelenése, bővülése növeli a kockázatokat. Kockázatosabb szolgáltatások Valódi 7x24 rendelkezésre állás A technológia fejlődése a támadókat is segíti. A hitelintézetek IT függése nagyon magas és egyre nő: az IT kritikus sikertényező.

6 A komplex biztonság néhány kulcs eleme
Rendszeres kockázatelemzés Szabályozott, dokumentált környezet Megbízható fizikai környezet Megbízható azonosítás minden szinten Megbízható kommunikációs csatornák Hozzáférés adminisztráció és kontroll Határvédelem Titkosítás szerepe Adatszivárgás megelőzés és kontroll Naplózás és logelemzés („early warning”) Ellenőrzés (eseti, rendszeres, folyamatba épített) Belső Külső Penetration teszt Humán védelem Alkalmazott kiválasztás Alkalmazás alatti ellenőrzés Oktatás

7 Információbiztonság és szabályozott környezet
Információbiztonság és szabályozott környezet IT elemek Üzletpolitika Biztonságpolitika Biztonsági Stratégia Magas szintű belső szabályozások Alacsony szintű belső szabályozások

8 Szabályozott környezet
Jogszabályok Ellenőrző szervek és bankcsoporti irányelvek, ajánlások Trusted Computer Evaluation Criteria (TSEC) Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) ISO Common Criteria (CC) ISO Guidelines for the management of IT Security COBIT ITB ajánlások BS 7799 MSZ ISO/IEC 17799 MSZ ISO/IEC 27001 ITIL OWASP Legfontosabb dokumentumok Biztonságpolitika Informatikai biztonságpolitika egyéb biztonságpolitikák Biztonsági Stratégia Informatikai biztonsági stratégia Egyéb biztonsági stratégiák Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) Üzletmenetfolytonossági és Katasztrófa-helyreállítási Terv (DCP-DRP) Titokvédelmi Szabályzat IT Üzemeltetési rend IT Fejlesztési szabályzat

9 A BIZTONSÁGI SZERVEZET
Elnök-vezérigazgató és helyettese Bankbiztonsági Igazgatóság Objektumvédelmi Osztály Információbiztonsági Osztály Üzletbiztonsági Osztály Banki alkalmazottak Külső szervezetek

10 Az információbiztonság fizikai elemei

11 Az információbiztonság fizikai elemei
Információs rendszer fizikai, környezeti védelme Befogadó épület (és számítógépterem) épületgépészete Behatolásvédelem (technikai és élőerős) Beléptetés (személyek, gépjárművek, biztonsági zóna rendszer) Videó felügyelet Légkondicionálás Tűzvédelem Tűzbiztos adathordozó tárolás Szünetmentes áramellátás Sugárzott és vezetett zavarvédelem Túláram és túlfeszültségvédelem Elektrosztatikus védelem Rezgésvédelem és csillapítás A teljesség igény nélkül emeltem ki néhány elemet és ezeknek is részeiről lesz szó Fizikai, környezeti védelem Befogadó épület és gépterem épületgépészete Behatolásvédelem – védett terek ügyfélforgalmi időben és azon kívül Beléptetés – alkalamzottakon belül is különbségtétel + ügyfelek Videó felügyelet – több célú Légkondicionálás – alapvetően a központi géptermek és hálózati elemek Tűzvédelem – jelzés és kritikus helyekre automatikus oltó rendszer (fajtái) Szünetmentes áramellátás – központi serverek és hálózati elemek minimálisan, a kímák is erről menjenek Sugárzott és vezetett zavarvédelem – központi géptermek Túláram és túlfeszültségvédelem - központi géptermek Elektrosztatikus védelem Rezgésvédelem és csillapítás

12 Az információbiztonság logikai elemei

13 Az információbiztonság logikai elemei
Szokásos, legjellemzőbb támadások Webhelyrongálás Szerveroldali parancsállományokkal való visszaélés Kliens támadása (azonosítók megszerzése, adatforgalom megszerzése titkosítás előtt, gép memóriájában maradt adatok felhasználása) Kockázatos ügyfélmagatartás kihasználása – jelszókezelés, idegenkedés a tokenektől, gyenge biztonsági színvonalú színvonalú PC védelem (patch, vírus, spam, spy,firewall, ) Rosszul megírt alkalmazások (gyenge bemenetszűrés, SQL injekció, XSS, beégetett és tárolt jelszavak, gyenge kriptográfiai algoritmusok) A köztestár-túlcsordulások kiaknázása (buffer overflow) Szolgáltatás megtagadtató – (DOS, DDOS) – sávszélesség, erőforrás elfogyasztása Közvetítéses támadás (MITM) Rosszindulatú programkód használata Rendszergazdai készlet (rootkit) telepítése Hátsóajtó program (backdoor) …. adatbázis server Web server

14 Az információbiztonság logikai elemei
Tűzfalak Behatolás érzékelő rendszerek (IDS/IPS) Virtuális magán hálózat (VPN) Autentikációs rendszerek Titkosítás PKI rendszer Tartalomszűrés (vírus, spam, bizalmas információ, tiltott tartalom, spyware, belső házirend, stb.) Vírusvédelem Sérülékenység elemzés Mentési/archiválási rendszerek Naplóelemzés, riasztás Rendszer felügyelet Központi jogosultságkezelő rendszer Adatszivárgást megelőző rendszer (DLS)

15 A támadások összetettsége szemben a támadók technikai tudásával
Cross-Site Scripting Tools “stealth” / advanced scanning techniques High packet spoofing Denial of Service Staged Attack Intruder Knowledge sniffers sweepers www attacks automated probes/scans GUI back doors disabling audits network mgmt. diagnostics hijacking sessions burglaries Attack Sophistication exploiting known vulnerabilities password cracking self-replicating code Attackers Low password guessing 1980 1985 1990 1995 2000 MBVE március 29.

16 A sérülékenységi ablak

17 Központi felhasználói adminisztrációs rendszer

18 User-dminisztrációs nomogram

19 Tevékenységek szakterületenként
Törzstábla Rendszerek D11 Tevékenységek szakterületenként

20 TITOKVÉDELEM TOP SECRET A Bankban bizalmasan kezelendő adatok
államtitok, szolgálati titok bank-, értékpapír-, pénztártitok személyiségi jogokhoz kapcsolódó adatok üzleti titok a Bankban szinte minden adat védendő A információ szolgáltatásnál és ügyintézésnél a személy azonosítása rendkívül fontos Adatminősítés (szubjektivitást csökkenteni) A minősítéstől függő kezelési alternatívákat a lehető legjobban automatizálni TOP SECRET

21 Adatszivárgás megelőzése
Fizikai körülmények Helyiségek fizikai védelme Dokumentumok fizikai védelme Clean desk policy Hulladék kezelés IT lehetőségek Képernyő szűrők és zárak Tartalom szűrések (web, levelezés) I/O eszközök korlátozása és ellenőrzése File forgalom és hozzáférés ellenőrzés Titkosítás korlátozása és kiterjesztése Külsősök kezelése End point security

22 Biztonság tudatosság növelése
Jól szabályozott biztonsági környezet Oktatások (esettanulmányokkal, számonkéréssel) Fizikai biztonság (biztonsági berendezések, erőszakos cselekmények, értékkezelés, biztonsági zóna rendszer) IT biztonság (jogosultsági rendszer, jelszókezelés, incidens kezelés, BCP-DRP, számítógépkezelés) Adat és titokvédelem (titokfajták és kezelési módjaik) Üzletbiztonság (jogsértő cselekmények, okmány védelem, aláírás vizsgálat, ügyfélazonosítás, esettanulmányok) Social Engineering (az emberek természetes, bizalomra való hajlamának kihasználása )

23 Az információbiztonság humán elemei

24 Humánvédelem és információbiztonság
„Kibővített OSI” modell 1. Physical 2. Data Link 3. Network 4. Transport 5. Session 6. Presentation 7. Application Human 9. Politics 10. Religion

25 Humánvédelem és információbiztonság
Humán kockázatok Humán kockázatnak minősülnek azok az alkalmazottaknál fennálló személyi körülmények – különösen a negatív személyiségjegyek, konfliktusokkal terhelt környezeti vagy élethelyzetekből származó fenyegetettségek, életviteli és mentális problémák – amelyek fennállása önmagában nem, de az adott, fokozott kockázatú, bizalmi elvre is építő munkakörökben végzett munkavégzéssel összefüggésben fenyegetettséget jelenthetnek a Bank számára.

26 Humánvédelem és információbiztonság
Felvétel előtti ellenőrzés Alkalmazási feltételek szigorítása Alkalmazás alatti ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzések Tranzakció elemzés Vezetői felelősség

27 Humán kockázati térkép
Fokozott kockázatú munkakörök: akinek a felügyelete alatt nagyösszegű készpénz van, aki döntéseivel alakítója a bank belső szabályrendszerének, aki szerepel a bank döntési hatásköri listájában, aki szakterületvezető, vagy annál magasabb beosztású , aki üzleti döntések előkészítésének érdemi ügyintézője, aki közvetlen ügyfélkapcsolatokban kockázati banki termékek döntés előkészítésének, vagy magának a döntések meghozatalának érdemi részese. IT szakterület magasan privilegizált felhasználói bankbiztonsági szakterület munkatársai

28 Felvételi eljárás humán biztonsági elemei
Megbízható azonosítás Jelentkezéshez szükséges dokumentumok Bizonyítványok, szakmai képzettséget igazoló tanúsítványok Önéletrajz Véleményezett működési bizonyítvány Erkölcsi bizonyítvány Bűnelkövetői nyilvántartás Vagyonnyilatkozat Egyéb biztonsági nyilatkozatok Biztonsági kérdőív

29 Speciális ellenőrzések felvétel előtt
Szolgáltatott adatok ellenőrzése (tényszerűség és konzisztencia) Interjú – személyes benyomások Pszichológiai tesztek Grafológiai tesztek Környezettanulmány Mire figyelünk: befolyásolhatóság stabilitás zsarolásra alkalmas körülmények, élethelyzetek (kényszerek, függőségek) a valós tények elferdítésének, eltitkolásának, megmásításának hajlama stressztűrés motiváció, lojalitás céghez, emberhez kockázatvállalás, konfliktuskezelés, tolerancia felelősségtudat, elkötelezettség

30 Tipikus belső visszaélések
Sikkasztás Lopás Csalás Korrupció Befolyással üzérkedés Hűtlen kezelés Titoksértő adatszolgáltatás IT - Tranzakció manipulációk Bennfentes információk felhasználása Szinte mindegyiknek van IT vonatkozása (megelőzés, detektálás)

31 Alkalmazás alatti kontroll
Figyelmeztető jelek – NEM BIZONYOSSÁG! Kiegyensúlyozatlan életvitel,rendezetlen lakáshelyzet Rendszeres pénzzavar, kölcsönök, illetve ezen problémák gyors megszűnése Túlzott költekezés vagy spórolás, túlzott anyagi teher vállalása Indoklás nélküli fizetés nélküli szabadság Vezetői kérés nélküli, indokolatlan munkaidő előtti vagy utáni munkavégzés A munkavégzés információigényét meghaladó érdeklődés Burkolt vagy nyílt törekvés más munkatársak azonosító adatainak megszerzésére (jelszavak, kódok, felhasználói nevek, stb.) Indokolatlan IT aktivitás adott rendszerekben Rendszeres külső, baráti vagy ismeretségi körhöz tartozó látogatók Biztonsági előírások gyakori, szándékos megsértése. Stb.

32 Alkalmazás alatti kontroll
Ellenőrizhető: Számlaforgalom Nagyösszegű tranzakciók (relatív érték) Bankon belüli számlamozgások Nagyösszegű készpénzfelvételek, vagy befizetések Rendszeres, esetleg nagy összegű valutakonverziók Bankkártya használat Tőzsdei tranzakciók Munkavégzés Teljesítmény Szabálykövető magatartás Dokumentációk Panaszok száma, természetük

33 Speciális lehetőségek
Menedzselt IT felhasználói adminisztráció Összeférhetetlenségi vétó mátrix IT logok, hozzáférés kontroll Wishper box valamilyen implementációja Bankbiztonság speciális szerepe: Bizalom – „szolgálunk és védünk” Zéró tolerancia Nem marad semmi kivizsgálatlanul, nem lehet elvarratlan szál A jog v. szabálysértésnek jól kommunikált következménye van Bizalmi elv - nem lehet minden „pofon” mellé „rendőrt” állítani A kockázatok gyakran olcsón és hatékonyan kezelhetők

34 Információbiztonság és BCM

35 Üzletihatás elemzés -BIA
BCP-DRP BCP - Az Üzletmenetfolytonossági Terv az adott szervezet működési folyamatainak zavartalan fenntartásához szükséges feladatok összessége, mely: számba veszi az egyes folyamatok lehetséges fenyegetettségeit, a fenyegetettségek bekövetkezési valószínűségét, a folyamat kieséséből származó esetleges károkat a fentieken alapuló kockázatelemzés eredményeképpen határozza meg a szervezet funkcionalitásának fenntartásához szükséges eljárásokat DRP -A Katasztrófahelyreállítási Terv az Üzletmenetfolytonossági Terven alapul. Azon intézkedési terveket és feladatokat tartalmazza, melyeket abban az esetben kell végrehajtani, ha szervezet működése szempontjából kritikus folyamatok, illetve az azokat támogató erőforrások olyan mértékig sérültek, hogy a kritikus folyamatok nem tarthatók fenn, vagy a szervezet funkcionalitása szempontjából elviselhetetlen mértékig korlátozottak. Üzletihatás elemzés -BIA

36 Üzletmenet-folytonosság fenntartás folyamata
Visszaállás Ellenőrzés Átmeneti 100% 0% folyamatok működés Aktiválás Felkészülés Normál 100% 0% folyamatok működés 100% 0% Krízis Esemény Válasz Cél: a szolgáltatások visszaállítása: a lehető leggyorsabban a lehető legkisebb költséggel/veszteséggel Az egész folyamatot összefoglaló slide. 3 állapot: normál, krízis és átmeneti. 3 fázis: felkészülési, válasz és visszaállás – leegyszerűsített modell – a BCP-ben a választ és a visszaállást néhol tovább bontjuk. Időrendben: Normál állapot, minden folyamatom 100%-osan működik – ekkor folyik a felkészülés a nemkívánatos eseményre / katasztrófára. E felkészülés első lépése a BCP kidolgozása. Bekövetkezik az esemény, ami átvisz a Krízis állapotba. Folyamataim csak bizonyos mértékig működnek, némelyik, vagy akár a többségük egyáltalán nem. Megkezdődik a válasz fázis, melynek az elején döntök a BCP aktiválásáról, és végrehajtom az abban foglalt azonnali teendőket. Ezzel átkerülök egy Átmeneti állapotba, mely során néhány folyamatomat bizonyos időn belül egyből vissza tudom állítani, más folyamataimnál alternatív megoldásokra kényszerülök. Nem kritikus folyamataimat szüneteltethetem is egy darabig (csak akkor állítom vissza, ha már „ráérek”). Jellemzője, hogy a „vonal alatti terület” – működő folyamataim száma, és működésük mértéke egyre nő. Végül visszaállok a normál működésre, mely során ellenőriznem kell, hogy minden rendben van-e? Ez nem minden folyamatra egy időben történik, hanem kritikusság szerinti sorrendben.

37 Miért kell ez egyáltalán?
Működési kockázatok csökkentése Pénzügyi veszteségek csökkentése Image, jó hírnév megóvása Megfelelni az ügyfelek és üzletfelek elvárásainak Külső szabályozásnak való megfelelés

38 A BCP-DRP szükségessége
időkorlát költségkorlát

39 A BCP projekt menete IT biztonsági átvilágítás (célszerű elem)
Üzleti hatáselemzés (BIA) A BCP kidolgozása Bevezetés Tesztelés Oktatás Karbantartás

40 BCM projekt kockázatai
A projekt kiterjedésének meghatározása Változó környezet (szervezet, IT) Belső erőforrás hiány Tévhitek: Jelentős belsős közreműködés nélkül megoldható Egyszeri aktus és utána alig van feladat vele (erőforrások) BCM az IT szakterület feladata Mechanikus kockázatértékelés lehetséges Vezetői döntések információhiányos környezetben, kockázatok alábecslése Felső vezetői elkötelezettség közvetítése Tesztelés és oktatás nélkül: kidobott pénz Karbantartás nélkül: hamis biztonságérzet A megállapítások az MKB-ra vonatkoznak Törvények rendkívül áttételes módon szabályoznak – most valamelyest javult is és romlott is a helyzet Scope: milyen alapfeltételezésekből indul, milyen részletezettségű akciótervek kidolgozása az igény – a túl részletes drága és hamar elavul, a karbantartása nagy ráfordításokat igényel Bonyolult IT környezet – az IT stratégia nem véletlen

41 Üzleti hatáselemzés (BIA)
Folyamat- és kockázatelemzés A folyamat kiesésének hatásai pénzügyi működési jogi hírnév Eredmény: folyamatok prioritása kritikus folyamatok és rendszerek folyamatok függőségei, kapcsolatai maximálisan megengedhető kiesési idők alternatívák az üzleti folyamatokra

42 Az MKB Bank Zrt. BCM projekt számai
BCP-DRP elkészítése/karbantartása Szervezet: fős Szakértői ráfordítás: 3-4 emberév / 1 emberév Tanácsadók száma: 18/4 Szervezet részéről: kb. 60/30 Átfutási idő: kb. 7 hónap/ 2 hónap Interjúk száma: 200/60 Felmért üzleti folyamatok: 264/40 Költség (mFt) 45/30 (beruházások nélkül)

43 Üzleti hatáselemzés (példa diagram)

44 ÉRTÉKELÉSI KATEGÓRIÁK

45 FOLYAMATOK KIESÉSE HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE (részlet)

46 MAGAS PRIORÍTÁSU FOLYAMATOK ÉS EGYÉB FOLYAMATOK FÜGGÉSE (részlet)

47 MAGAS PRIORÍTÁSU FOLYAMATOK ÉS EGYÉB ALKALAMAZÁSOK FÜGGÉSE (részlet)

48 MAGAS PRIORÍTÁSU FOLYAMATOK ÉS EGYÉB ERŐFORRÁSOK FÜGGÉSE (részlet)

49 MAGAS PRIORÍTÁSU FOLYAMATOK SZOLGÁLTATOKTÓL VALÓ FÜGGÉSE

50 BIA űrlap egy egyszerű banki folyamatról

51 Akciótervekkel érintett folyamatok

52 BCP-DRP bevezetés A BCP elkészítése az első lépés csak!!
Feltételek megteremtése Szervezet Szabályozási környezet Fejlesztések Oktatás Karbantartás A BCP-ben foglaltak és a gyakorlat (a tényleges helyzet) között lényeges különbség lehet (van). Kríziskezeleő szervezet és működési feltételeinek megteremtése Jelentős beruházásokat igényelhetnek

53 BCP-DRP – szervezeti feladatok
Kríziskezelő szervezet létrehozása Állandó és ideiglenes tagok Döntési mechanizmus kialakítása Logisztikai feltételek megteremetése Szabályozott környezet megteremtése

54 Komplex vállalati biztonság
A biztonság a vállalati működés egyik lényegi eleme – egy bank esetében az üzleti kondíciókkal egyenrangú A (bank)biztonság komplex fogalom Fizikai biztonság, objektum védelem Információbiztonság Üzletbiztonság Humán biztonság Incidens kezelés és üzletmenet folytonosság Az egyes részterületek szoros összefüggenek és kifejezett szinergiák vannak az egyes területek között.

55 KÉRDÉSEK


Letölteni ppt "Egy működő vállalati komplex biztonsági rendszer felépítése, működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések