Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19."— Előadás másolata:

1 Vass Adriánné

2 Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei
Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Hazai forrású pályázatok kezelése Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR-EH-09) Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése Energiastatisztikai tevékenység ellátása Nemzeti:OSAP Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára Energiahatékonysági Cselekvési Terv Energiahatékonysági Stratégia Megújuló energia stratégia Energia irányelvek véleményezése

3 Energia Központ Nonprofit Kft.
Magyarországi lakásállomány bemutatása KSH évi adatai alapján * 45%-a 1920 előtt, 55%-a 1920 és 1945 között épült ** 40%-a 1960 és 1969, 60%-a 1970 és 1979 között épült 2008-as KSH adatok alapján a háztartások 76,5%-ában (a távfűtött lakások zömében is) van vezetékes földgáz, elmondható, hogy ahol van gáz, ott általában azzal is fűtenek. A leggyakoribb fűtési mód az egyedi helyiségfűtés. Ez az általában rossz hatásfokú, legkevésbé komfortos megoldás ráadásul éppen a hőtechnikailag nem túl jó, régi lakásokra a legjellemzőbb.

4 Energia Központ Nonprofit Kft.
NEP-2003-NEP-2009 pályázati adatok Program megnevezése Támogatott pályázat Érintett lakások száma Lakott alapterület Beruházás összértéke Megítélt támogatási összeg Energiamegtakartítás nemzegazdasági szinten mérve GJ/év ( kalkulált adat) Energiamegtakartítás pályázónként mérve GJ/év ( kalkulált adat ) NEP-2003 4 660   16 179 ,87    ,2  ,38  NEP-2004 4 005  16 382  ,4  ,95    ,3 ,523  NEP-2006 2 901 3 099 ,72 91 547,4 91 759,8 NEP-2007 3 161 6 513 ,37 ,3 ,0 * ,0 * NEP-2008 6 779 10 800 ,506 ,7 * ,3 * NEP-2009 3 420 4 756 ,78 ,5 * ,9 * 24 926 57 729 ,6 ,25 ,3 ,4 ,9 * évi adatok becsült adatok.

5 Energia Központ Nonprofit Kft.
NEP-2008 eredményei Programkód Pályázat megnevezése Beérkezett db Döntött db Döntött támogatás Döntött összköltésg NEP Nyílászáró csere és/vagy nyílászáró utólagos hőszigetelése 3703 2 855 NEP Fűtés korszerűsítés 815 577 NEP Utólagos hőszigetelés 618 461 NEP Komplex beruházások 1405 991 NEP Megújuló energiaforrás hasznosítása 2485 2 031 Összesen 9026 6 915

6 Energia Központ Nonprofit Kft.
NEP-2009 eredményei Programkód Pályázat megnevezése Beérkezett db Befogadott db Igényelt támogatás Döntött db Döntött támogatás NEP Nyílászáró csere és/vagy nyílászáró utólagos hőszigetelése 2443 1 904 1 652 NEP Fűtés korszerűsítés 569 419 346 NEP Utólagos hőszigetelés 671 503 430 NEP Megújuló energiaforrás hasznosítása 1555 1 261 1 014 Összesen 5238 4 087 3 442

7 ZBR – Előzmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani. A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) működtetésének szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

8 ZBR – Támogatás célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget - és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

9 ZBR-EH-09 – Pályázók köre
A ZBR-EH-09 pályázati kiírásra az alábbiak pályázhatnak: természetes személyek lakásszövetkezetek társasházak Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére. Figyelem! Lakóparkok, társasházak építésére jelen pályázati kiírásban nem lehetséges pályázni.

10 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/1.
Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. Társasházak esetén az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában elvégzendő, A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

11 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/2.
b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban végezhető el. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni. Az épületek lodzsáinak (illetve teraszainak, tornácainak) beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására. Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvező energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellőzése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának fűtetlennek kell maradni.

12 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/3.
Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)

13 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 2.
Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. Ezen belül támogatható a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése. c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében. d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külső térrel (árkád) érintkezik. (Ajánlott a homlokzati munkálatokat a külső árnyékolók felhelyezésével egybekötni vagy azok rögzítési helyeit előre kialakítani)

14 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/1.
Meglévő fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása és hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése : a) Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. b) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése, 180 m2 feletti lakás esetén helységenkénti szabályozás, időjáráskövető szabályozó automatika (utóbbi központi fűtésű társasházak esetén is) c) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

15 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/2.
d) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezen belül strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje, az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. e) Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje (30kW feletti készülékek esetén kötelezően normálüzemű helyett kondenzációs kazánra, vagy megújuló energián alapuló rendszerre), valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, hőszigetelése, cseréje.

16 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/3.
f) Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükségszerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. g) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. h) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése

17 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 4.
A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek). b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek). c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. d) Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. e) Hőszivattyú telepítése f) Szélenergiát hasznosító rendszer (áramtermelés) telepítése. Maximum 50 kVA teljesítményű kiserőművek telepítésére lehet pályázatot benyújtani.

18 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 5.
Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb nettó hasznos alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak. Új építésű ingatlanok esetében az előzetes (támogatói döntést megalapozó) kategóriába sorolása épületenergetikai számítás alapján történik, mely számítást energetikai szakértő által kell elvégeztetni és azt elektronikus formában (CD lemezen) kell megküldeni a pályázatkezelő részére.

19 Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram
Támogatás mértéke Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Fűtés- és használati melegvízellátás korszerűsítését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Megújuló energiaforrás hasznosítását támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Új építésű, energiatakarékos házak építése Támogatás mérték: max ,- Ft/ m2 (max. 130m2-ig)

20 KlímaBÓNUSZ támogatás
Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram ZBR-EH-09 KlímaBÓNUSZ támogatás

21 Pályázatkezelés folyamat
Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázatkezelés folyamat Döntéselőkészítés formai (jogosultsági) ellenőrzés taralmi ellenőrzés (értékelés) döntés előterjesztése döntés Szerződéskötés Elszámolás ellenőrzése Támogatás kifizetése

22 Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés
Input Output Kizárt Pályázat Kizárás formai hiányosságok miatt Kizárás hiánypótlás nem teljesítése miatt Pályázati adatlapok Érkeztetés/ Jogosultsági és formai Ellenőrzés Hiánypótlás Befogadott Pályázat Tartalmi (műszaki) Ellenőrzés Befogadás Döntés előkészítés

23 Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés
Input Output Vissza nem küldött szerződések (60 napon túliak) Elállás / Elutasítás Befogadott Pályázat SZB előkészítés SZB Ülés Döntés Szerződés előkészítés/kiküldés Hiánypótlás Visszaküldött szerződése aláírása Hatályos szerződés Döntés / Szerződéskötés

24 Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés
Output Input Hiánypótlás Elszámolás elutasítása „lenullázott” elszámolás Elszámolás Műszaki ellenőrzés Pénzügy ellenőrzés Elszámolás elfogadása Utalvány elkészítése Utalvány Elszámolások ellenőrzése Köztartozó esetében kifizetés leállítása Utalvány Érvényesítés Ellenjegyzés Köztartozás vizsgálat Kifizetési utalvány elkészítése Támogatás folyósítása Kifizetés

25 Benyújtandó dokumentumok
ZBR-EH-09 Pályázati csomag Pályázati adatlap Beruházás előtti állapotot bemutató energiatanúsítvány (178/2006 korm. rendelet, 2078/2008 korm. határozat) A jelenlegi és az elérendő állapotra vonatkozó Környezetvédelmi Energetikai Számítás, melyet CD-n kell benyújtani (KESZ táblázat xls formátumban) Mellékletek (árajánlat, tulajdoni lap, fényképek a beruházás előtti állapotról) A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek Az energetikai számítást végző szakember nyilatkozata, mely a számítás hitelességét igazolja A fentieken kívül: Társasházak esetén lakóközgyűlési jegyzőkönyv Új építésű, energiatakarékos ingatlan kivitelezése esetén jogerős építési engedély, építési terv

26 Energia Központ Nkft. Kapcsolat
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) Fax: (+36) Internet: Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől - csütörtökig: 9.00 – óra között Pénteken: óra között Vass Adriánné Tel.: Va

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések