Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika"— Előadás másolata:

1 Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika
A szakadékok áthidalása BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok és munkaerő-piaci specializációk számára Borbély-Pecze Tibor Bors 2011. április 14.

2 Miről lesz ma szó? 1. szakpolitika; helyzetelemzés, akciótervezés, implementáció, értékelés, visszacsatolás, üzemszerű működés biztosítása, fenntartás 2. pályaorientáció, életpálya-tanácsadás, pályafejlődési tanácsadás, lifelong guidance

3 1. Fogalmak, feladatok

4 Szakpolitika A szakpolitika egy felfogásmód, amely alapján képet alkotunk a a kormányázás irányairól. …amely azt is jelenti, hogy egy közelgő választásokra készülő politikai pártvezérnek pontosan artikulált elképzelésekkel kell rendelkeznie minden érdemi kérdésről. … (Colebatch Policy old. )

5 A „jó szakpolitika” 1. koherens – az intézkedések egy hagyma leveleiként vagy Rubik-kockaként egymásra épülnek 2. hierarchikus – fentről lefelé megtervezett (a kormány, a hatóságok feladatait tartalmazza) 3. közbenjár a „problémák” felismerésében és kezelésében

6 Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ?
Európai Unió – tanácsi állásfoglalás (2008) 1. A LLG állampolgári kompetenciák megszerzésének támogatása, azaz minden EU polgár legyen képes saját szakmai életútját megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig. 2. A LLG szolgáltatások elérhetővé tétele minden uniós polgár számára, azaz a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztése (szakemberek képzése, szolgáltató helyek fejlesztése, bővítése, újak nyitása) 3. A LLG szolgáltatások minőségbiztosításának fejlesztése, azaz a tanácskérő, felhasználó jogainak biztosítása (fogyasztóvédelem) 4. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani.

7 Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ? (2)
Magyarország A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak (TÁMOP tervezési felhívás NFÜ)

8 „Milyen az elefánt?” … és mi is az egyáltalán?
A jaipuri mahárája összegyűjtötte a város vak embereit. Közéjük vezetett egy elefántot. - Milyen az elefánt? - kérdezte. Aki az ormányát tapogatta, így felelt: - Az elefánt egy vastag tömlőhöz hasonlít. Aki a lábát fogta: - Az elefánt olyan, mint egy hatalmas oszlop. Aki a farkát: - Vékony kis bőrredő az elefánt. Popper Péter Az önmagába térő ösvény 1990

9 …jó, de akkor mit kellene megérteni és fejleszteni?
Pálya-tanácsadási szolgáltatásokat? Szakmai, szakpolitikai fogalmainkat? (vö. LLG policy) Rendszereket? (QA, protokoll) Impact mérést? (evidence based) Tanulási kimenetet, társadalmi integráció támogatását, gazdasági hasznát? Egyéni, intézményi, térségi vagy nemzeti/EU szinteken? szektorok közötti kooperációt, koordinációt? (oktatás- munkaügy- szociális szféra) (cross-cutting) Okosabb és költséghatékonyabb (smart) állami adatbázisrendszert a pályaorientációban érintett szereplők között ? (NPP)

10 1. a Az életpálya-tanácsadás (LLG) fogalma

11 Részfogalmak (Borbély-Pecze 2010)

12 Az ILO (2006) öt pontban sorolja fel a LLG szolgáltatások szerepét a fejlett országokban
1. karrier/ pályaorientációs információnyújtásra van szükség a foglalkoztatás megőrzéséhez, a munkaviszony elnyeréséhez, vagy a munkahely-változtatáshoz. Az információnyújtás tartalma lehet egyes szakmák bemutatása, az egyes foglalkozásokhoz vezető képzési utak ismertetése, a munkaerő-piaci tendenciák bemutatása, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák ismertetése. A szolgáltatást állami vagy nem állami (NGO) szereplők is elláthatják. Ez a szolgáltatás egy LLG rendszer sarokköve. 2. életpálya-építés/ pályaorientációs ismeretek oktatása az oktatási intézményeken keresztül és a közösségi szervezeteken át. Ez tanárok, pályaorientációs tanácsadók és további szakemberek által (pl. művelődési szakemberek) valósulhat meg. A szolgáltatás segít a tanulóknak és felnőtteknek, hogy megértsék saját motivációikat, értékeiket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. A szolgáltatás ismereteket nyújt a munkaerőpiacról, a képzésekről, az egyéni életút-, és karrierdöntésekről és a hozzájuk tartozó lehetőségekről. Olyan eszközöket, módszereket ad a tanulók/ felnőttek kezébe, amelyek segítségével saját karrierjüket tervezhetik, fejleszthetik. 3. pályaorientációs/ karrier tanácsadás segít az embereknek, hogy megértsék és letisztázzák magukban céljaikat, törekvéseiket, hogy megértsék saját személyiségüket,és jól informáltan hozzanak döntéseket. Döntéshozatalt követően képesek legyenek azokat megvalósítani, karrier útjuk során a tervezett és ad hoc változásokat kezelni. 4. foglalkoztatási tanácsadás során a szolgáltatás a munkavállalási korú felnőttek azonnali elhelyezkedési, munkába állási céljait segít tisztázni azáltal, hogy értékelteti az ügyféllel azonnali karriercéljait és lehetőségeit. Ráébreszti az álláskeresőt a célálláshoz szükséges ismeretekre, képzésre, valamint segíti szakmai önéletrajzot, álláskeresési tervet készíteni, felkészít az állásinterjú típusaira és a munkahelyi beilleszkedésre. 5. állásba helyezés az álláskeresők munkába helyezése. Állami vagy magán munkaerő-közvetítők is végezhetik a tevékenységet. A felsőoktatási intézmények szintén végeznek hasonló tevékenységet hallgatóik számára.

13 Az életpálya tanácsadás (LLG) tartalma
Információnyújtás, információs tanácsadás (guidance), pályatanácsadás (counseling) szolgáltatása az egyének számára bármely életkorban azzal a szándékkal, hogy iskola- és képzésválasztásaikat, valamint szakmai döntéseiket (jól) meg tudják hozni karriermenedzselésük érdekében. A fentebb felsorolt szolgáltatások nagy része jelen van az iskolában, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatoknál, magánvállalatoknál és az önkéntes szektorban. A tanácsadás minden formája beépül az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamatába, illetve annak támogatásába. A kivitelezés módjának vonatkozásában tanácsadást lehet végezni négyszemközt egyéni esetkezeléssel, csoportban, és távtanácsadás formájában (web alapon vagy rádión, telefonon, stb.). A tevékenység tartalma magában foglalja a személyiség alkalmazott pszichológiai eszközökkel történő felmérését (kérdőív, irányított beszélgetés, kiválasztó központ, stb.), valamint a kliens önálló önismeretszerzését, a tanácsadói interjút, oktatási programokat a karriermenedzselés fejlesztése érdekében, illetve a munkakipróbálást. (EU/OECD, 2004)

14 Érintett ágazatok Munkaügy Oktatásügy Közművelődés
NFSZ Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek Non-profilt szféra Oktatásügy Közoktatás Szakképzés Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása (állami, önkormányzati, for-profit és non-profit szereplők egyaránt)

15 Mitől más mint a korábbi koncepciók?
teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye a LLG gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás)

16 Milyen kihívásokra adott válasz az életpálya tanácsadás szakpolitika?
A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer-műszerész, web-grafikus) Átalakult az életmód, városlakók A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások) Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL) Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből aktív év /első mep-i belépés 23 évesen)

17 Hol vannak a szakadékok?
Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei” Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika) A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya) Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy)

18 2. Hazai lépések az életpálya tanácsadás szakpolitika rendszerének kialakításra

19 A pályaorientáció nemzeti rendszerének fejlesztése (2007-2011)
Nemzeti Pályaorientációs Tanács Nemzeti Pályaorientációs Portál Egységes protokoll Regionális Szakmai Hálózat Egységes módszertani fejlesztés Kísérlet a szakemberek és a tevékenységek, teljesítmény országos számbavételére

20 Az életpálya tanácsadók és tanácsadási részfeladatokat ellátók hálózatba szervezése

21 Integratív eszköz;

22 3. Összegzés

23 Tanulságok Végig kell menni a szakpolitikai körön!
Bár a józan ész szerint megéri a tanácsadásra költeni nem tudjuk ki miről beszél és mit mér, ha mér egyáltalán… de szükségesek az azonos fogalmak és a mérés-értékelés – mit tudunk mérni? (…LO, SO, EO) A működtetésre már a fejlesztés elindítása előtt kell garanciákat keresni Az életpálya-tanácsadás szakpolitika és rendszer is nem csak elkülönült szolgáltatások halmaza

24 Lehetséges ÉT. indikátorok egyéni, szervezeti és nemzeti szinten (CEDEFOP 2005)

25 A pályatanácsadás gazdasági hatékonysága (2006)
Forrás: Lalande, Vivian – Hiebert, Bryan – Magnusson, Kris - Bezanson ,Lynne – Borgen, Bill (2006) Measuring the Impact of Career Services: Current and Desired Practices

26 A pályatanácsadás hatékonyságmérésének lehetséges indikátorai (egyéni)
Döntés és döntésképtelenség Megküzdés Életvezetési készségek Önértékelés Pályaérettség és identitás Kontroll és önirányítás (Kiss et al 2010) Pályaismeret (Völgyesy 1995)

27 A probléma-típusok faktorokba rendeződése (egyéni szint)
(Kiss et al. 2010)

28 3. a Szakpolitikai vízió

29 Szakpolitikai vízió Integratív Nemzeti Pályaorientációs Portál
FEOR-08-at lefedő eszközkészlet Regionális Szakmai Hálózatépítés Egységes pályaorientációs protokoll (foglalkoztatás, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, szociálpolitika) Rendszeres szupervízió és szakmai képzések Életpálya-tanácsadók integrálása Jogszabályi környezet

30 Közösségi és tagállami fejlesztéspolitika
Életpálya-tanácsadás Pályaorientáció Nemzeti Akcióprogram – Európa 2020-hoz Szociális védelem és társadalmi összetartozás JIM Magyar Ifjúsági Stratégia NIS Stratégia az egész életen át tartó tanulásról LLL 2005 Education and Training (in Szakképzési-fejlesztési stratégia) E+T 2020 Pályaorientáció és tagállami szakpolitikák viszonya

31 Nemzeti Pályaorientációs Portál Nemzeti Életpálya-tanácsadási Rendszer
Nemzeti Pályaorientációs Tanács közművelődés felsőoktatás felnőttképzés szakképzés szektorok szociális szféra közoktatás munkaügy Nemzeti Pályaorientációs Portál Állampolgárok elérése Életpálya-tanácsadó rendszer szakembereinek kiszolgálása

32 Életpálya Tanácsadás magyar nyelvű honlapja: www.eletpalya.munka.hu
Köszönöm a figyelmet! Életpálya Tanácsadás magyar nyelvű honlapja:


Letölteni ppt "Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések