Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé"— Előadás másolata:

1 országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé
Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

2 Bevezetés földhivatalok működésének korszerűsítése
Elmúlt évben jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. földhivatalok működésének korszerűsítése ügyintézési idő csökkentése tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése földügyek komplex irányítása földügyi információs szolgáltató rendszer SZOLGÁLTATÓ HIVATAL

3 A korszerűsítés főbb lépései
1990: EU PHARE támogatás “Földhivatalok számítógépesítése” Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere FKFH térképi rendszere (svájci projekt) TAKARNET: országos hozzáférés META: értéknövelt termékek előállítása Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia

4 TAKAROS információtechnológiai koncepció
TAKAROS: Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése BIIR és a TAKAROS - FKFH és a körzeti földhivatalok rendszerei TAKARNET földhivatalokat összekötő hálózat, infrastruktúra META megyei földhivatalok informatikai rendszere Cél: Ingatlan-nyilvántartás hatékony vezetése, anomáliák felszámolása Biztonságos és egyszerűbb ingatlanforgalom, tulajdonbiztonság Információ biztosítása kormányzati, gazdaságpolitikai döntésekhez

5 TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések
 Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei) E-kormányzás, e-közigazgatás Ügyviteli és intézményi terv Intézményi és szervezeti felépítés Humán erőforrás irányítás Pénzügyi, kereskedelmi irányítás Marketing és értékesítés IT, inf. rendszerek Információ-kezelés Belső és külső kommunikáció Ingatlan-gazdálkodás Auditálás és minőség-biztosítás Kutatás és fejlesztés Változásokat irányító program Jogi keretek Eljárások Kül- detés Jövőkép Stratégia Stratégiai célok Operatív célok Megvalósítási terv Ügyfél-orientált szervezet Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán Fenntartható finanszírozás, reális ár E-kormányzás és EU elveinek megfelelően  Digitális Földhivatal program kidolgozása

6 Elektronikus ügyintézés
A Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek A Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként Az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival 2008: elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat - keretrendszer, feltételek, követelmények - egyetemes elérhetőség biztosítása a kormányzati közszolgáltatási központ útján - ügyintézést támogató lehetőségek biztosítása - kötelező csatlakozás az ügynethez (elektronikus közszolgáltatások infrastruktúrája) a közigazgatási szervek számára - e-Magyarország, e-ügynetpontok kialakítása - az alapszolgáltatások alanyi jogként díjmentesek

7 Digitális Földhivatal program távlati célkitűzései
E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is 0-24 órás elektronikus szolgáltatás A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása Környezetkímélő, hatékony technológia és architektúra alkalmazása Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal

8 Digitális Földhivatal koncepció Stratégiai célok
Kettős: az elektronikus földhivatali nyilvántartás továbbfejlesztésével az ingatlan- nyilvántartás hatékonyságának növelése - ügyfél-orientáltabb ügyintézés biztosítása, - a szolgáltatások minőségének javítása másrészt a digitális földhivatal megépítésével a nemzeti téradat-infrastruktúra felügyelt alapjainak kidolgozása és biztosítása egyéb célra történő felhasználáshoz (EU Kataszteri Bizottság alapelveivel összhangban) ”Az egyes tagországokban a kataszterért felelős hatóságok hangsúlyozzák a kataszteri információ növekvő hasznát, és kerüljék el a kataszteri szervezetektől független, területi célú, újabb adatbázisok létrehozását. Úgy kell együttműködniük, hogy a területi információ felhasználható legyen az Európai Unió intézkedéseinek alkalmazásával összhangban.”

9 Digitális Földhivatal terv fő elemei
EKOP-1.1.3 Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése e-szolgáltatás, e-ügyintézés Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!!

10 A földhivatali e-szolgáltatások felhasználói

11 Földhivatali elektronikus szolgáltatások

12 Térképmásolat

13 Tulajdoni lap másolat szolgáltatás alakulása

14 Tulajdoni lap lekérdezések változása
A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele: Papír alapú TAKARNET Összesen db 2003 90% 10% 2004 78% 22% 2005 72% 28% 2006 54% 46% 2007 42% 58% 2008 32% 68% földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes

15 Földhivatali kihelyezett ügyfélszolgálatok bevásárló központokban
Speciális TAKARNET alkalmazás – jobb ügyfél-elégedettség: Budapest: Lurdy-Ház Székesfehérvár: Auchan

16 Digitális Földhivatal program első lépése
Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztül EKOP Központi adattárház kialakítása az elektronikus adatszolgáltatásokhoz Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is 0-24 órás elektronikus szolgáltatás Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben Statisztikai adatok szolgáltatása központilag Egységes kódállomány kialakítása, adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén Elektronikus fizetési rendszer bevezetése

17 Regisztrált TAKARNET felhasználók
Azonosítási módszer: Engedélyezési eljárás, szolgáltatási szerződés Hozzáféréshez digitális aláírás Fizetési módszer: Hónap végén számla postán kiküldve Rendelkezésre állás: Munkaidőben Hivatalok, ügyvédek, közjegyzők, bankok, ingatlan forgalmazók, bíróságok, önkormányzatok stb. Az állampolgárok saját ügyeiket nem intézhetik közvetlenül.

18 Otthoni felhasználók interneten
Azonosítási módszer: Központi ügyfélkapu Fizetési módszer: A szolgáltatás nyújtása előtti e-fizetés Rendelkezésre állás: 24 órában e-hiteles tulajdoni lap, tulajdoni lap változás figyelése, alapszolgáltatások Állampolgárok Az állampolgárok saját ügyeiket otthonról, és közvetlenül intézhetik, illetve ellenőrizhetik az ügyeiket intéző ügyvédeket, bankokat, hivatalokat.

19 TakarNet24 projekt szerkezete
A projekteredmény cél/funkció struktúrája

20 Megvalósítás ütemezése
2008. április: Egyeztető tárgyalások az EKOP projektek lebonyolításáért felelős szervezetekkel (NFÜ, VÁTI) 2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról 2008. november 28. Szerződéskötés 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése

21 A szolgáltató állam koncepció érvényesülése
Információ szabad áramlásának biztosítása Hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatás Idő és költségigényt befolyásoló tényezők: - Szolgáltatás iránti igény felismerését befolyásoló információk rendelkezésre állása - Lakóhely és intézmény elhelyezkedése - Közlekedési lehetőségek - Intézmény nyitva tartása Tevékenység TAKARNET TakarNet24 Idő (óra) Költség (Ft) Felismerés Esetleges Böngészés közben Tervezés 1 óra Azonnal Utazás 500 Ft Intézés 1,5 óra 2510 Ft 0,5 óra Utazás vissza Összesen 4,5 óra 3510 Ft

22 Tervezett e-szolgáltatások
Elektronikusan aláírt térképmásolat Földhasználati lapok E-űrlapok bevezetése EKOP kiemelt projekt: - non-stop üzemeltetés a teljes TAKARNET rendszerben - szolgáltatások állampolgároknak is Ügyfélkapun keresztül E-ügyintézés lehetőségeinek feltárása E-archiválás, újabb szolgáltatások, belső ügymenet továbbfejlesztése

23 Földhivatali Portál: www.foldhivatal.hu

24 Földhivatali Információs Rendszer


Letölteni ppt "országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé"

Hasonló előadás


Google Hirdetések