Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt menedzsment lépéseinek bemutatása konkrét példán keresztül

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt menedzsment lépéseinek bemutatása konkrét példán keresztül"— Előadás másolata:

1 A projekt menedzsment lépéseinek bemutatása konkrét példán keresztül
Verses István Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda

2 A projekt helye a feladatmegoldás rendszerében
Átfogó cél Az oktatás minőségének javítása Socrates program Specifikus cél Iskolai együttműködések támogatása Comenius 1 akció Operatív cél Egy meghatározott téma közös feldolgozása finn-magyar kooperációban Projekt A TKA-hoz benyújtott pályázatokból az derül ki, hogy nem világos, milyen szintű célokat kell megfogalmazni egy projekt tervezése során. A legfontosabb feltétel: derüljön ki, mit akarnak csinálni a projektben. A célokhoz konkrét tevékenységeket kell rendelni, a céloknak mérhetőknek kell lenniük.

3 Megvalósítás és monitoring
Projekt ciklus Új projekt-ötlet Kezdeményezés Értékelés Előkészítés, tervezés Kisebb módosulások előfordulhatnak, attól függően, milyen típusú projektről beszélünk. Pl. van-e szükség partnerekre (+partnerkeresés) A jóváhagyatás és a források biztosítása lehet azonos lépés is, ha a projekt tervet bíráló és az azt finanszírozó szerv ugyanaz. Megvalósítás és monitoring Jóváhagyatás Források biztosítása

4 1. Kezdeményezés - Projektötlet
Az együttműködés igénye: bővüljenek az iskola nemzetközi kapcsolatai Témafelvetés: mi szolgálná leginkább az iskola céljait, mi érdekelne egy külföldi partnert? Igényfelmérés Konkrét eset elemzése Tolna megyei, kisvárosban lévő középfokú, szakképzést nyújtó iskoláról van szó – természetes igény, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe. Témafelvetés: kapcsolódjon a szakmai profilhoz, nyújtson lehetőséget nyelvi, kulturális fejlődéshez mind a tanárok, mind a tanulók részére, alapozzon meg egy hosszútávú együttműködést Van-e igény ilyesmire az iskolában: fel kellett mérni a tanulók, a családok és a tantestület körében

5 1. Kezdeményezés – 1.1 Partnerkeresés
Internetes kereső adatbázis Tanárok személyes ismeretségei – kapcsolatfelvétel egy finn iskolával Bemutatkozás (üzenetváltás) Előkészítő látogatás Együttműködési szándék, témaválasztás Kipróbálták a Partbase-t, a Comenius internetes partnerkereső adatbázisát – sikertelenül Személyes ismeretség révén (egy kolléga közösen vett részt egy továbbképzésen egy finn tanárral) – kapcsolatteremtés a finnekkel. Bemutatkozás, levélváltás. TKA által támogatott előkészítő látogatás (külön pályázat, ez a Socrates program specifikuma, nincs minden projekt esetében erre lehetőség) – személyes ismeretség kialakul, sőt, kidolgozzák a választott téma alapján a benyújtandó projekt-pályázat alapjait

6 2. Tervezés – 2.1 Célmeghatározás
Helyi vállalkozások helyzetének elemzése az EU-csatlakozás tükrében Konkrét, mérhető (projekt-szintű) cél Anyaggyűjtés, kiadványkészítés, diákcsere Tevékenységek Célmeghatározás – fogalmi zavarok. Célok, tevékenységek, várható eredmények kavarognak (pályázatok tapasztalatai alapján), sokan nem tudják, mi micsoda. 3 projekt elem – melyik a cél, a tevékenység és az eredmény? Rendkívül fontos tervezési szakaszban ezeket elkülöníteni: a célokból következnek a tevékenységek, a tevékenységekből pedig az elért eredmények. Jobb idegen nyelvi készségek, bővebb szakmai ismeretek Várható eredmények

7 2. Tervezés – 2.2 Hatás/eredmény meghatározása
A résztvevők szakmai ismereteinek és idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlődése Eredmény: már a projekt alatt vagy közvetlenül utána értékelhető elemek Hatás: közvetetten jelentkező, közép-, ill. hosszútávú célok megvalósulása Hatás és eredmény különbsége (a dián a hatást fogalmaztuk meg) A projekt eredménye maga a kiadvány formájában elkészítendő elemzés, az interjúk és statisztikák, valamint az abból levont következtetések, összefoglalás – itt részeredmények is születnek, amelyek már a projekt közben értékelhetők A projekt hatása az eredménynek, ill. az azzal kapcsolatos munkának a résztvevőkre gyakorolt hatása – vagyis, hogy a munka során az aktív idegen nyelv használata fejlesztette kommunikációs készségeiket, az interjúk és az egyéb anyagok gyűjtése révén bővült szakmai tudásuk, új tanulási módszereket ismertek meg, gyakorolták a csapatmunkát stb.

8 2. Tervezés – 2.3 Feladatterv elkészítése
Időpont Felelős Projekt-team tagjainak munkamegosztása 1. – 2. hét Iskolavezetés, koordinátor Résztvevő diákok kiválasztása 2. – 3. hét Koordinátor, projekt-team tagok Partnerrel történő egyeztetés 4. – 10. hét Koordinátor Utazás és szállás megszervezése 10. – 20. hét Projekt-team tagjai Interjúkészítés a kiadványhoz 15. – 20. hét Projekt-team tagjai, diákok Listát készítettek arról, milyen feladatok, tevékenységek elvégzésére lesz szükség – ezeket utána logikai és időrend szerint sorba rendezték, és megállapították, ki miért felelős.

9 2. Tervezés – 2.4 Forrásterv elkészítése
Honnan származik a pénzt a projekt megvalósításához? Az iskola saját költségvetése Külső támogatók: A vizsgálatban szereplő vállalkozók Tempus Közalapítvány Szülők hozzájárulása Pénzt csak egy már elkészült feladattervhez lehet rendelni! (Negatív tapasztalat, hogy vannak, akik először pénzt kérnek, és csak utána gondolják át a tevékenységeket – így gyakran egy csomó pénzt nem tudnak elkölteni, vagy kiapadnak a források, mielőtt befejeznék a projektet.) Belső források megmozgatására mindig szükség van, hiszen egy pályázatban ált. nem lehet teljes támogatást nyerni (=kötelező önrész). Ha a projekt fontos, akkor van rá pénz (az iskola a szakképzési támogatásból fordított a projektre forrásokat). Az önkormányzat azért adott pénzt, mert belátta, hogy az ilyen projektek révén a település megtartó ereje nő (ha van egy jó iskola) és nemzetközi lehetőségei bővülnek. A vizsgálatban szereplő vállalkozók a bemutatkozási lehetőség, az ismertté válás érdekében támogatták a projektet. A szülők közül nem mindenki tudott hozzájárulni, de általában készségesen támogatták a projektet. Az iskola úgy határozott, hogy a projekt költségeinek jelentős részét a TKA-nál pályázza meg.

10 2. Tervezés – 2.5 Pénzügyi terv elkészítése
Pénzmozgás Összeg Idő Utazás, szállás kifizetése (árajánlatok alapján) -8610 euró 10. – 20. hét Nyelvi felkészítés -320 euró 22. – 24. hét Támogatás átutalása +9915 euró 23. hét Szülők befizetése +1000 euró 25. hét Kiadvány előállítása -300 euró 35. hét Képanyag vágása -200 euró 36. hét Pénzmozgások ütemterve – nagyon fontos mindig tudni, hol áll a pénz felhasználása, mennyi pénz van még, nem költekeztek-e erőn felül vagy pl. el tudják-e költeni a pénzt maradvány nélkül. Lényeges az idő tényező is: mikor milyen kiadásokra kell felkészülni. Lehetőleg valós összegekkel kell számolni, ezért célszerű árajánlatokat bekérni.

11 2. Tervezés – 2.6 Humánerőforrás terv elkészítése
Projektvezető: angol nyelvtanár Projekt-team tagjainak kijelölése: Iskolavezető Vállalkozási ismeretek szakoktató Történelem tanár Diákok (2) Szülő Feladatkörök, határidők Projektvezető: legyen az ötlet megszületésénél bábáskodó, lelkes, elkötelezett tanár. A partnerrel való kapcsolattartás is az ő feladata, ezért tudjon idegen nyelven kommunikálni! Projekt csapat: minden érdekelt fél delegáltja legyen benne jelen. Iskolavezetés, szakoktatók, tanárok, diákok, szülők (de lehet önkormányzat, vállalkozók is). Feladat- és felelősségi körök rögzítése itt történjen meg.

12 2. Tervezés – 2.7 Kommunikációs terv elkészítése
Belső kommunikáció Projekt értekezletek Tájékoztató anyagok Faliújság Külső kommunikáció Idegen nyelvű bemutatkozó anyag Sajtótájékoztató Honlap Kiadvány terjeszthető formában Belső komm.: a projektet végrehajtó szervezet egésze vegyen részt a munkában, ne csak a projekt-team vagy néhány érdeklődő kolléga. Külső komm.: egy projekt szinte sosem csak arról szól, aki dolgozik rajta, hanem a szervezet környezetéről, a kistérségről, az ott élő emberekről is. Annál jobb, minél szélesebb körben származik haszon a projektből. A kommunikációnak célzottnak és hatékonynak kell lennie – meg kell tervezni, kiket akarnak tájékoztatni és ahhoz melyek a megfelelő csatornák. (pl. Tolnai Népújság - kistérség, városi kábeltévé – helyi lakosok, az iskola névadója tiszteletére rendezett ünnepség – iskolai közösség).

13 2. Tervezés – 2.8 Kockázatelemzés
Lehetséges buktatók, veszélyeztető tényezők (pl. a partner visszalép, a vállalkozók nem működnek együtt, a pályázat nem nyer támogatást) A siker szempontjából fontos feltételek Valószínű-e a bekövetkezésük? Ha nem, át lehet-e alakítani a stratégiát? (Lehet-e alakítani ezeket a feltételeket?) Egyrészt a lehetséges buktatókra kell figyelni, másrészt minden olyan feltételre, amelynek a bekövetkezésére szükség van a projekt sikeréhez.

14 3. A projekt terv jóváhagyatása
Pályázatírás Konzultáció (pályáztató szervezettel) Pályázati tájékozódás (írott anyagok, rendezvények) Pályázat benyújtása - bírálat

15 4. Végrehajtás Tevékenységek logikai és időrendben, a feladatterv szerint: Gyűjtőmunka Interjúk elkészítése Anyagok fordítása idegen nyelvre/nyelvről Kapcsolattartás a partnerrel ( ) 2x2 hét diákcsere Egyéb… A szorosan vett projektfeladatok mellé számos olyan tevékenység járult, melyek közvetetten – mellékesen – segítettek a projekt hatásának kifejtésében, pl. kulturális, turisztikai események, nyelvi felkészítés, országismeret, gasztronómia stb. Figyelembe kell venni, hogy Nem lehet megállás nélkül dolgozni, időt kell szakítani a pihenésre, kikapcsolódásra Egy-egy ilyen projekt kultúrmissziót is betölt, toleranciára tanít, európai polgárrá nevel

16 4. Végrehajtás – 4.1 Folyamatkövetés
A feladatterv folyamatos figyelemmel kísérése „Mérföldkövek” meghatározása (a projekt lényeges állomásai, pl. diákcsere) Visszajelzési csatornák kijelölése (projekt-team értekezlet, diákok által kitöltött kérdőívek stb.) Alkalmazkodás a változásokhoz Ha mérföldkőhöz érkezik a projekt, értékelni kell, mérni kell az addig elért eredményeket Ki kell jelölni azt is, honnan kaphatunk visszacsatolást (visszajelzési csatornák)

17 4. Végrehajtás – 4.2 Dokumentálás
A projekt-megvalósítás dokumentumai Levelezés Szerződések Számlák A projekt értékelés dokumentumai Kérdőívek Záróbeszámoló A dokumentumok folyamatos gyűjtése, rendszerezése elengedhetetlen a záróbeszámolóhoz – a végén utólag előteremteni sokkal nehezebb vagy olykor lehetetlen.

18 Értékelés = az eredmények és hatások mérése
A projekt mennyiben érte el kitűzött céljait? Milyen volt a projekt menedzsmentje? Együttműködés minősége Határidők betartása Értékelési formák: irányított beszélgetés, fókuszcsoport, külső szakértő stb. Irányított beszélgetés: előre összeállított kérdéssorra válaszolnak a projekten dolgozó munkatársak. Célja felmérni, hogy a belső forrásokat a lehető leghatékonyabban használták-e fel. Fókuszcsoport: egy adott téma vagy témacsoport strukturált megbeszélése (erősségek, gyengeségek). Moderátor: egy kívülálló (nem az intézményhez tartozó) személy. Átmenetet képez a belső és a külső értékelés között. Külső szakértő: felkért tanácsadók objektív kritériumok alapján értékelnek.

19 6. Zárás Ünnepélyes zárás Projektértekezlet
Finn Nap megrendezése, fogadás Technikai zárás Záróbeszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítése

20 6. Zárás - 6.1 Az eredmények terjesztése
Disszeminációs rendezvény Sajtótájékoztató Kiállítás A produktum postázása címlista alapján A produktum bemutatása szakmai fórumokon, konferenciákon Videó anyag vetítése az iskolai napokon, a helyi kábeltévében Nem minden projekttípus esetén releváns.

21 A produktum (kiadvány) hasznosítása a mindennapi munkában
6. Zárás Utógondozás A produktum (kiadvány) hasznosítása a mindennapi munkában Iskolai könyvtár Tanórai felhasználás Segédeszköz más iskolák számára Referencia további pályázatok esetén Nem minden projekttípus esetén releváns.


Letölteni ppt "A projekt menedzsment lépéseinek bemutatása konkrét példán keresztül"

Hasonló előadás


Google Hirdetések