Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ELDORADO és a jövő nemzeti könyvtára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ELDORADO és a jövő nemzeti könyvtára"— Előadás másolata:

1 Az ELDORADO és a jövő nemzeti könyvtára

2 a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása
Célok elektronikus formában hozzáférést biztosítani a könyvtárak állományaiban lévő dokumentumokhoz függetlenül azok szerzői jogi és digitalizáltsági státuszától a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása az esélyegyenlőség növelése az információhoz való hozzájutás terén (távoli hozzáférés biztosítása) a kereskedelmi forgalomban nem kapható (nyomtatott) kiadványok elektronikus formában történő „újrakiadása” = Kereskedelmi forgalomban nem kapható, elektronikus formában újra kiadott könyvek nyilvántartása

3 jogvédett tartalmakat
Mit? közkincseket (általában, szöveges dokumentumok esetén 70 évnél régebben elhunyt szerzők műveit) jogvédett tartalmakat kereskedelmi forgalomban nem kapható (out-of-commerce) műveket kereskedelmi forgalomban kapható (in-commerce) műveket árva műveket

4 Közkincsek szolgáltatása – ELDORADO-elvek I.
Adatok újrafelhasználása Europeana – 2012 szeptemberétől: CC0 Public Domain Dedication (20 millió rekord) Rendelettervezet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól: 7. § (1) A nemzeti könyvtár kiemelt feladata keretében … b) lehetővé teszi a nemzeti bibliográfiai leírások díjmentes felhasználását a könyvtárak számára AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/98/EK IRÁNYELVE (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról Közkincs-kalkulátor a BnF katalógusai (besorolási állományok, bibliográfiai leírások, Gallica), Wikipedia stb. CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) A szerző a közkincsek körébe utalja művét, lemondva minden, a műhöz fűződő jogáról (beleértve a szomszédos jogokat) . A mű szabadon, a szerző engedélye nélkül másolható, változtatható, terjeszthető és előadható, akár kereskedelmi célból is. FORRÁS FORRÁS

5 NINCSEN JOG FENNTARTVA
Creative Commons MINDEN JOG FENNTARTVA NÉHÁNY JOG FENNTARTVA NINCSEN JOG FENNTARTVA Aaron Hillel Swartz (Chicago, november 8. – New York, január 11.) amerikai programozó, szerző, politikai- és internetaktivista. Swartz részt vett az RSS eszköz kidolgozásában,[1] a Creative Commons[2] a web.py[3] és a Reddit média honlap létrehozásában. 2011. január 6-án Swartzot letartóztatta az MIT rendőrsége, mivel betöréssel vádolták az online JSTOR adatbázisból tudományos cikkek rendszeres letöltése miatt. A szövetségi ügyészek által felhozott vádak összesen maximum egy millió dollár pénzbüntetést és 35 évnyi börtönt vonhattak maguk után. 2013. január 11-én, két évvel a letartóztatása után Swartzot holtan találták a brooklyni lakásában, ahol felakasztotta magát.

6 Közkincsek szolgáltatása – ELDORADO-elvek II.
„A közkincs intézményének köszönhetően semmi nem vész el a teremtésben, minden átalakul, ez a Kultúra működésének elve. A közkincs a teremtés forrása, amely biztosítja számunkra az alkotás szabadságát.” / Lionel Maurel/ Nina Paley: "All Creative Work Is Derivative" Pour réaliser cette oeuvre, Nina Paley s’est rendue au MET (Metropolitan Museum of Art de New York) et elle a pris plus de 400 photos de sculptures exposées dans plusieurs sections consacrées à l’histoire de l’art dans diverses aires géographiques. Elle a ensuite réutilisé ces clichés pour faire un film d’animation, qui montre, par une sorte de "danse de la création", comment les mêmes formes et motifs reviennent dans l’art, se répondent, dialoguent et évoluent au fil du temps, par delà le temps et l’espace.

7 Közkincsek szolgáltatása – ELDORADO-elvek III.
alapvetően költségvetési támogatásra épül, közszolgálati szempontok által vezérelt célja a közkincsek tekintetében a szabad felhasználásra bocsátás, akár kereskedelmi célokra is Kivételek: soron kívüli digitalizálás (a digitalizálási tervhez képest) értéknövelt szolgáltatások (standard formátumtól és felbontástól való eltérés) A közkincsek díjmentes szolgáltatása a standard formátumra és felbontásra vonatkozik

8 Out-of-commerce művek szolgáltatása I.
Kontextus és előzmények szeptember – Egyetértési nyilatkozat a közgyűjteményekben őrzött, kereskedelmi forgalomban már nem kapható (out-of-commerce) kiadványok digitalizálásáról és hozzáférhetővé tételéről elv: a szükséges engedélyek (licencek) kiadása közös jogkezelő szervezetek bevonásával március – francia törvény az out-of-commerce könyvek felhasználhatóságáról

9 Out-of-commerce művek szolgáltatása II.
Kontextus és előzmények 2. – a francia törvény és kritikája 1. hatálya: 2011 január 1-eje előtt Franciaországban megjelent, jelenleg sem kereskedelmi forgalomban, sem nyomtatott vagy elektronikus formában való megjelenés alatt nem lévő könyvek szabadon és ingyenesen hozzáférhető, az out-of-commerce könyvek („livres indisponibles”) adatait számon tartó nyilvános adatbázis létrehozása(a BnF feladata) a szerzőknek és kiadóknak a nyilvántartásba kerülést követően hat hónap áll rendelkezésükre, hogy az adott művet töröltessék az adatbázisból, ellenkező esetben a sokszorosítás és a digitalizálás engedélyezésének joga átszáll egy, a kulturális miniszter által megjelölt jogkezelő szervezetre

10 Out-of-commerce művek szolgáltatása III.
Kontextus és előzmények 3. – a francia törvény és kritikája 2. 2013. március – a ReLIRE adatbázis elindulása 2013. május – jogorvoslati kérelem a törvény alkalmazására vonatkozó rendelettel szemben (Le Droit du Serf szervezet két tagja) - a rendelet (ill. a törvény) nincs összhangban a Berni Egyezményben, a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésében, sem pedig Az emberi jogok európai egyezményében foglaltakkal 2014. február – az Alkotmánytanács állásfoglalása szerint a jogszabályok összhangban vannak a francia alkotmánnyal

11 Out-of-commerce művek szolgáltatása IV.
ELDORADO-elv: a jogvédett művek szolgáltatása önkéntes közös jogkezelők bevonásával történik megállapodások előkészületben: Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) Magyar Szak- és Elektronikus Kiadók és Szerzőik Egyesülete (MSZEKE) további jogkezelők (nem irodalmi művek képviselői) egyeztetések (jogalkotás befolyásolása): Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

12 A digitalizálás jogi folyamat – In-commerce művek szolgáltatása
dokumentum E-változat? Out of commerce ARROW – Books In Print nem Licencmenedzsment: a jogosultak, illetve képviselőik maguk határozhatják meg, mely konstrukcióban, milyen díjszabás mellett kívánják az adott dokumentumot a rendszeren keresztül szolgáltatni, ha egyáltalán igen igen Szerzői jog nem nem licencmenedzsment igen digitalizálás Jogtulajd.? nem Árva mű igen Engedély? igen ELDORADO ARROW – RRO

13 Partnerek és dokumentumcsoportok
közkincsek out-of commerce in-commerce partnerkönyvtárak közös jogkezelők kiadók

14 jogosultak felkutatása engedélyek megszerzése Kiadók:
Partnerek és az FRBR Közös jogkezelők Kiadók Partnerkönyvtár FRBR: bibliográfiai rekordok entitásai és ezek kapcsolatai a felhasználói keresés szemszögéből Együttműködési területek: Közös jogkezelők: jogosultak felkutatása engedélyek megszerzése Kiadók: felhasználási jogok? kereskedelmi státusz? (out-of-commerce?) Partnerkönyvtárak: információkínálat bővítése (leíró adatok, digitális objektumok, olvasói információk) digitalizálási projektek összehangolása

15 mindent egy helyen alapon (one-stop-shop)
Hogyan? mindent egy helyen alapon (one-stop-shop) átfogó katalógus (aggregált adatbázis) a felhasználói igények alapján (on demand) megrendelések kezelése, digitalizálási stratégia megalkotása biztosítva a távoli hozzáférést digitális jogkezelés (DRM), licencmenedzsment, e-kölcsönzési konstrukciók bevezetése

16 A szolgáltatási spektrum – megrendelői szempont

17 Felhasználók és üzenetek
Partnerkönyvtárak: az ELDORADO a magyarországi könyvtári rendszer közös szolgáltatása, amely hatékony infrastruktúra-szolgáltatásával támogatja és egységesíti a digitális másolatküldés folyamatait, beleértve a jogtisztázást Kiadók: az ELDORADO elősegíti a kereslet és kínálat egymásra találását, platformszolgáltatást nyújt az out-of-commerce kiadványoknak a piaci kínálatba való visszahelyezéséhez Megrendelők: Megrendelő: legálisan juthat hozzá digitális tartalmakhoz

18 Üzenet a kollégáknak – a „Jövő Nemzeti Könyvtára” projekt
Célja: a szervezeti kultúra megújítása Feladatai: a hatékony szervezeti működést lehetővé tevő technológiák bevezetése, módszertanok kidolgozása a szervezeti átalakulást támogató workflow menedzsment bevezetése teljes körű szabályozás, a kompetenciák és felelősségek megoszlását jól tükröző eljárásrendek kialakítása az ELDORADO lehetőség a munkafolyamatok újragondolására, a Szervezeti és Működési Szabályzat megújítására „Jövő Nemzeti Könyvtára” projekt – kísérletező műhelyként (is) funkcionáló állandó projekt az egész szervezet aktív közreműködését igényli

19 OSZK győztes pályázata:
Az ELDORADO sztori 2011. április – OEDR-koncepció, összegző-megvalósítási tanulmány 2012 tavasza – TÁMOP B-11/1 – „Tudásdepó-Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében OSZK győztes pályázata: ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtára támogatás: 250 M Ft ütemezés: megvalósítási szakasz: – fenntartási szakasz: – VONDERVISZT Lajos – SAJÓ Andrea: Az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer (OEDR) koncepciója : összegző-megvalósítási tanulmány cél: „a szerzői jog által nem védett dokumentumok mellett a szerzői jog által védett könyvtári dokumentumok is eljuthassanak a felhasználókhoz” Eszközbeszerzés (központosított közbeszerzés keretében) robotszkenner: Kirtas Kabis III 1500 oldal/óra (reális teljesítmény) feldolgozó számítógépek szerverek és tartozékok Rendszerfejlesztés (nyílt közbeszerzési eljárás) nyertes: Monguz Információtechnológiai Kft. szerződéskötés: október 18.

20 Járulékos haszon A nemzetközi szakmai közönséget is foglalkoztató kérdések felszínre hozása, a lehetséges válaszok átgondolása a szerzői jogi problémák kezelése (vö. V4-es konferencia) az FRBR-modell alkalmazása és alkalmazhatósága a könyvtári rendszerekben általában, és specifikusan a digitalizálás munkafolyamataiban az e-kölcsönzés összetett problematikája az analitikus (cikk- és tanulmányszintű) feldolgozás már létező folyamatainak beillesztése a digitális másolatok szolgáltatásába a permanens azonosításnak a digitalizálás országos koordinációja szempontjából (is) jelentős kérdése (vö. National Bibliography Number, URN) az archiválási formátum(ok) problémája (PDF/A)

21 Komplex szolgáltatási rendszer
dokumentumtipológiai sokszínűség (könyv, részdokumentum, kézirat, hangoskönyv stb.) szolgáltatott dokumentumkör komplexitása a jogi és digitalizáltsági státusz alapján (közkincs, jogvédett, árva mű, illetve analóg, digitalizált, born digital) felhasználói kör összetettsége (magánszemélyek: megrendelők, olvasók, szerzői jogosultak; jogi személyek: üzleti megrendelők, partnerkönyvtárak, szerzői jogosultak képviselői, piaci szereplők)

22 AZ ELDORADO és ADATFORRÁSAI
MOKKA-ODR, MDK, Cikkarchívum (EPA-MATARKA-HUMANUS) PARTNERKÖNYVTÁRAK OSZK Nemzeti Névtér Magyar Nemzeti Bibliográfia ISBN adatbázis Virtual Authority File (VIAF) The European Library (TEL) Books In Print ARROW: az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló uniós irányelvben (2012/28/EU) nevesített, többféle adatbázist és nyilvántartást egyesítő forrás, amelynek céljai: a digitalizálási projektekkel kapcsolatos jogkezelés egyszerűsítése a szerzők, kiadók és könyvtárak közötti együttműködés előmozdítása a rendelkezésre álló technológiák alkalmazása a gondos utánjárás („diligent search”) procedúrájának lehetőség szerinti automatizálására Reprográfiai adatbázis (RRO) kiadók ARROW Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works Towards Europeana

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ELDORADO és a jövő nemzeti könyvtára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések