Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogy is volt ez? Nem emlékszem..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogy is volt ez? Nem emlékszem.."— Előadás másolata:

1 Hogy is volt ez? Nem emlékszem..
VISSZATEKINTÉS 1. Az ősföldrajz alpfogalmai. 2. A fácies és törvényszerűségei. 3. Az őskörnyezetkutatás. 4. Az üledékképződési környezetek (szárazföldi, tengeri) és jellemzőik.

2 Általános és történeti földtan
Előadásvázlat 1. Geoszinklinális elmélet és a le- meztektonika alapjai 2. Tektonogenezis 3. Az őslénytan története 4. Az evolúció-tan és törvényei 5. Az élővilág osztályozása

3 Általános és történeti földtan – a geoszinklinális elmélet
Geoszinklinális= megnyúlt, lassan süllyedő vályúszerű bemélyedés a földkéregben, amiben nagy vastagságú sekélytengeri üledék rakódik le. A süllyedés okai: 1. földrengések 2. a köpenyanyag áramlása 3. a lerakódó üledék súlya A felgyűrődés oka: tektonikai mozgások, amelyek mozgató rugója a Föld tágulása vagy összehúzódása A kiemelkedés oka: izosztázia

4 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Lemezvándorlás: kopernikuszi fordulat! Alfred Wegener Földrengéseloszlás a Földön jól meghatározható helyek

5 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása 1. Litológiai bizonyítékok 1.1. Kaledoniai-öv Írország és Skócia Ny, valamint É-Amerika (Appalache-hegység) 370 Ma< ( csúcspont Szilur vége, Devon eleje 400 Ma) 1.2. Hercíniai-öv Ny-Európa partjai és É-Amerika ( Ma) LAURÁZSIA ( Ma egységes!) Ma és 600 Ma vonulatok Afrika és D-Amerika GONDWANA

6 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása 2. Őslénytani bizonyítékok Glossopteris flora Szárazföldi hüllők (pl. Mesosaurus)

7 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása 3. Paleoklimatológiai bizonyítékok Eljegesedések nyomai Felső-ordovíciumi tillit a Szaharában Permo-karbon jégkorszak nyomai a Gondwanán (D-Amerika, Afrika, India, Ausztrália)

8 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása 4. Paleomágneses illeszkedés és az óceáni kéreg kora (200 Ma!)

9 A lemeztektonika mozgatórugója és alapvető földkéregbeli
Általános és történeti földtan – a lemeztektonika A lemeztektonika mozgatórugója és alapvető földkéregbeli folyamatai 1. „Sea floor spreading” (az óceánfenék szétterülése) 2. „Continental drift” (kontinensek ütközése)

10 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
óceáni/óceáni kontinentális/kontinentális kontinentális/óceáni Eltolódások Hot Points Óceánközépi hátságok területe Kontinentális riftek

11 Általános és történeti földtan – a lemeztektonika
Üledékképződési környezetek (medencék) kialakulása: Rift, óceáni medence Előtéri medencék (Foredeep) Ívmögötti medencék (Backarc) Háttér medencék (Retroarc) Eltolódásos medencék (Intrakontinentális) Geoszinklinális mai értelmezése= a litoszféra kontinensperemi sávja. Fejlődését a „tektonikai ciklusok” írják le. Nem azonos az orogenezissel! Orogenezis= Izosztatikus kiemelkedés, „hegységképződés”. Az orogenezis egy állomása a tektogenezisnek!

12 Általános és történeti földtan – a tektonikai ciklusok
Főbb tektonikai ciklusok a földtörténet során 1. Prekambrium: 4-5 fázis, az őspajzsok kialakulása. A Fanerozoikum során ehhez tapadó képződmények. (Kratonizáció) 2. Kaledoniai (Cm vége-O-Szilur vége, Ma) 3. Herciniai (D-C-P vége, Ma) 4. Alpi (T3-J-Kr-Paleogén-Pliocén, Ma) A Kárpát-medence alpi tektogenezisének főbb állomásai

13 Általános és történeti földtan – a tektonikai ciklusok
A tektonikai ciklus (azaz tektogenezis): 1. Árok szakasz, riftesedés. 2. Óceáni szakasz, mélytengeri üledékek, ofiolitok. 3. Tektogén, szubdukciós szakasz. 4. Orogén szakasz, emelkedés, molassz üledékek. 5. Konszolidációs szakasz. Neotektonikus szakasz Újabb tektonikai ciklus

14 Általános és történeti földtan – az őslénytan története
1. Bronzkortól a XVIII. sz. végéig (tudománytalan szakasz) 2 fő szakasz 2. XIX, XX és XXI. sz. eleje (tudományos szakasz) 1. - hiedelmek, kultikus célok évvel ezelőtt - első „cédulázott” ősmaradvány a görög helioposzi ásatásból ben első gazdag illusztráció „fosszilis tárgyakról” - a „Mosasaurus-story” (1895) - a fosszíliákat kezdetben nem ok-okozat összefüggésben szemlélték, hanem statikus létezőként - 3 kialakult nézet: a) a természet játékai, b) a vízözön tanúi, c) egykori élőlények

15 Általános és történeti földtan – az őslénytan története
1895

16 Általános és történeti földtan – az őslénytan története

17 Általános és történeti földtan – az őslénytan története

18 Általános és történeti földtan – az őslénytan története
1731

19 Általános és történeti földtan – az őslénytan története
1726

20 Általános és történeti földtan – az őslénytan története


Letölteni ppt "Hogy is volt ez? Nem emlékszem.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések