Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-dunántúli régió

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-dunántúli régió"— Előadás másolata:

1 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve ( ) Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II. - ÚMFT)
Közép-Dunántúli Régió operatív programja és az országos területfejlesztési célú programok összefüggései Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Irányelvek, átfogó célok OTK Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II. - ÚMFT) (Kormányhat.) EU szakpolitikák, keretstratégia TERÜLETPOLITIKA Regionális operatív programok EU + HU Ágazati operatív programok EU + HU Hazai fejlesztési Programok HU Akciótervek

3 Közép-Dunántúli Régió
Operatív Programok (OP) között Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KözOP) Társadalmi megújulás OP (TAMOP) Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (EAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (EMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Regionális szereplők számára releváns ágazati operatív programok

4 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Akcióterv rendeltetése, szerepe kapcsolatteremtés az OP és a végrehajtás tényleges alapjául szolgáló pályázati kiírások között, Akcióterv felépítése 1. fejezet az OP prioritásainak (és intézkedéseinek) szakmai tartalma és stratégiai keretei ( ) 2. fejezet – gördülő tervezéssel - az intézkedések és konstrukciók végrehajtásának részletei (most ) 3. fejezet kiemelt projektek listája 4. fejezet nagyprojektek listája (KD OP esetében nem releváns)

5 KD OP Akciótervének prioritásai és intézkedései
1.4. Vállalkozói tanácsadás támogatása versenyképes termékek fejlesztése érdekében 1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása 4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése 3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése 1.2. Gazdasági hálózatok és együttmű- ködések támogatása 4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 3.1. Város- és város- részközpontok értékmegőrző revitalizációja 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése Intézkedések 4. Prioritás: Kohéziót segítő infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztés 3. Prioritás: Integrált városfejlesztés 2. Prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 1. Prioritás: gazdaságfejlesztés 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése 4.4. Intézményfejlesztés 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbizton-ság növelése 4.6. Az elérhetőség fejlesztése

6 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Mit is jelent ez támogatási források vonatkozásában prioritás szinten? 2007 2008 I. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés II. prioritási tengely: Turizmusfejlesztés III. prioritási tengely: Integrált városfejlesztés IV. prioritási tengely: Kohézió I-IV. prioritás összesen V. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás Összesen** Összesen % 14,060% 13,648% * évi 265 Ft/euro árfolyamon kalkulált forráselosztás ** Éves forráskeretek a Kormány által október 26-án elfogadott ÚMFT-ben kerültek rögzítésre.

7 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Akcióterv kidolgozásának tervezett menetrendje Esemény Tervezett időpont KD AT 2. – KDRFT által társadalmi, szakmai egyeztetésre alkalmas dokumentumként elfogadott – változata (ill. első körösen meghirdetendő konstrukciók elfogadása – „IRAT”) 2007. január 12. Észrevételek beérkezésének határideje 2007. március 5. KD AT 3. szakmai, társadalmi egyeztetésekkel kiegészített változata 2007. március közepe KD AT 4. – a Európai Bizottságának Regionális Főigazgatósága (DG Regio) KD OP-ra vonatkozó véleményeivel visszacsatolt, KDRFT által elfogadott, - Kormány elé szánt változata és a kapcsolódó pályázati kiírások 2007. március vége

8 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akciótervének ( ) I. Regionális gazdaságfejlesztés prioritás

9 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Regionális gazdaságfejlesztés prioritás 1.1. Intézkedés A Régió gazdasági vonzerejének növelése 1.2. Intézkedés Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása 1.3. Intézkedés A gazdaság innovációs miliőjének javítása 1.4. Intézkedés Vállalkozói tanácsadás támogatása versenyképes termékek fejlesztése érdekében

10 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Főbb támogatható tevékenységek: komponens: Ipari parkok fejlesztése Ipari parkok telekhatárán belüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, bővítése, betelepülő vállalkozások vonzása céljából. A meglévő alap ipari parki szolgáltatások továbbfejlesztése, kiegészítő és magasabb szintű szolgáltatásokkal való bővítése A szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is. Előzetes tanulmányok– minősített címek elnyerése érdekében.

11 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Főbb támogatható tevékenységek: B) komponens: Barnamezős területek fejlesztése Kihasználatlan vagy alacsony kihasználtságú, gazdasági potenciállal rendelkező, leromlott barnamezős területek integrált fejlesztése. Környezeti kármentesítés önkormányzati tulajdonú barnamezős területeken. Komplex terület előkészítési munkák Infrastruktúra-építési munkák. A jelen beruházást követő szakaszban az akcióterület hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése

12 Mit is jelenthet ez projektek szintjén?
Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: Ipari parkok esetén: minimum 50 mFt, maximum 300 mFt Barnamezős területek esetén: minimum 50 mFt, maximum 500 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 2 682 316 904 Ft 2008 évre: 2 637 609 337 Ft Mit is jelenthet ez projektek szintjén? Ácsi Ipari Park infrastruktúrafejlesztés

13 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: komponens: Vállalkozói inkubátorok Vállalkozói inkubátorházak létesítése elsősorban kistérségi központokban és ipari parkokban és meglévők továbbfejlesztése a kiegészítő (pl. irodai szolgáltatások, eszközök használata) és emelt szintű szolgáltatások (pl. tanácsadás, innováció, pályázatfigyelés és –készítés, stb.) bővítésével.

14 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: B) komponens: Technológiai inkubátorházak Technológiai inkubátor létesítése Technológiai inkubátorház szolgáltatásainak megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése, informatikai hálózat kiépítése. Technológiai inkubátor szolgáltatási körének bővítése

15 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: Vállalkozói inkubátorok esetén: minimum 25 mFt, maximum 100 mFt Technológiai inkubátorok esetén: minimum 50 mFt, maximum 500 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 821  ,3 Ft 2008 évre: 739  Ft

16 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A regionális és helyi befektetések vonzását segítő szolgáltatások hatékonyságának növelése Főbb támogatható tevékenységek: A régióba települt vállalkozások profitjának reinvesztíciójához és új befektetők vonzásához kapcsolódó regionális alhálózatok kialakítása települési vagy térségi befektetés-ösztönzési iroda létesítésével. A befektetések vonzásához szükséges települési vagy térségi szintű elképzelések dokumentációi Pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatások nyújtása

17 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A regionális és helyi befektetések vonzását segítő szolgáltatások hatékonyságának növelése Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5-20 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 821  ,3 Ft 2008 évre: 739  Ft

18 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: „Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” – klaszter hálózat Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Támogatható tevékenységek: Szervezetfejlesztés, intézményfejlesztés, közös beruházások támogatása a versenyképesség erősítése érdekében Projekt kiválasztási eljárás módja: Kiemelt projekt Kedvezményezettek: „Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” és alklaszterei Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

19 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése Főbb támogatható tevékenységek : Új klaszterek létrehozása, a sikeres működés beindításához szükséges feltételek megteremtése Klaszter menedzser alkalmazása a klaszter szolgáltatásokhoz kapcsolódó projektek megvalósítása során. A klaszterhez kapcsolódó vállalkozások versenyképességét javítani képes új szolgáltatások feltárására és megalapozására irányuló felmérések támogatása. Szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása Beszállítói, alvállalkozói, technológiai és értékesítési lehetőségeinek felmérése, kutatása a tagok részére (piackutatás). A klaszter közös arculatának kialakítása, továbbfejlesztése, illetve a piacon való megjelenése.

20 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

21 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség fenntartható fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Főbb támogatható tevékenységek: A) komponens: A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség szervezetfejlesztése B) komponens: A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség innovációs menedzsment szolgáltatásainak fejlesztése Projekt kiválasztási eljárás módja: Kiemelt projekt Kedvezményezettek: Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és hálózata Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

22 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: Az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl. komplex programok rendezése; szervezése. Speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a régió kis- és középvállalkozásai számára Technológia-transzfer támogatása Kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz köthető regionális tervezési dokumentumok létrehozása; projektcsatorna-fejlesztés. A régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok) kialakítása és fejlesztése. Partnerközvetítő szolgáltatások. A fenti szolgáltatási területeken speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

23 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

24 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Alap- és emelt szintű vállalkozói tanácsadás támogatása Főbb támogatható tevékenységek: az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése, K+F szolgáltatás igényvétele, inkubációs szolgáltatás igénybevétele a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele, innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele különböző tanulmányok elkészítése, technológiai tanácsadás igénybevétele, ipari- és szerzői jogvédelmi tanácsadás igénybevétele, vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele,

25 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Alap- és emelt szintű vállalkozói tanácsadás támogatása Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5-25 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 38  Ft 2008 évre: 153  Ft

26 Közép-dunántúli régió
II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás

27 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás 2.1. Intézkedés A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 2.2. Intézkedés A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése

28 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása Főbb támogatható tevékenységek: Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint más különleges értékű épületek, építmények értéknövelő megújítása, elsősorban turisztikai funkciókkal való bővítése Múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség szerint felújítása, bővítése A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok fejlesztése Termál- és gyógyfürdők fejlesztése Az aktív turizmus (pl. lovas, vizi, stb.), valamint a bor- és gasztronómiai turizmus kiemelt fejlesztései Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése

29 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása Tervezett kezdési időpont: második negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

30 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása Főbb támogatható tevékenységek: A másodlagos vonzerőt jelentő kisebb értékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztése, fenntartható látogatókapacitásának bővítése, valamint a látogatási időt és költést bővítő bemutatása és interpretációja. Egy-egy konkrét térség, turisztikai fogadóterület integrált fejlesztésével vagy Egy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető, az egyes projektekben definiált téma vagy turisztikai termék turisztikai fogadóterületeken átnyúló fejlesztésével (tematikus utak). Kerékpárutak építése, illetve kerékpáros útvonalak fejlesztése abban az esetben, ha a megvalósítandó útvonal a nagy látogatottságú fogadóterületek tágabb környékének feltárására, és ezáltal hosszabb tartózkodásra ösztönöz.

31 Mit is jelenthet ez projektek szintjén?
Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft Mit is jelenthet ez projektek szintjén? Bakonyalja Natúrpark

32 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: Új kereskedelmi szálláshelyek létesítése (3 csillagos szállodák és I. osztályú panziók, alacsonyabb kategória csak indokolt esetben). Meglévő kereskedelmi szálláshelyek felújítása, szolgáltatásainak bővítése, kategóriaváltás érdekében (4 csillagosig). Egyéb, a turisztikai termékkínálat értékét növelő, meglévő vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások: kereskedelmi szolgáltatások (pl. jellegzetes/helyi termékek mintaboltjának kialakítása) vendéglátó szolgáltatások (pl. tájegység-specifikus étterem) szabadidős- és sportszolgáltatások (pl. sportszerkölcsönzés, rendezvény-szolgáltatások közlekedési szolgáltatások (pl. régi hajó felújítása tur.-i célból) egészségügyi-rekreációs szolgáltatások kulturális szolgáltatások (pl. interaktív bemutatóterek, műhelyek)

33 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Támogatásintenzitás: 40% Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

34 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Térségi és helyi turisztikai intézmények, együttműködési rendszerek és a turisztikai beruházás-ösztönző tevékenység fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: Térségi és helyi desztináció-menedzsment szervezetek működési feltételeinek kialakítása Turisztikai szakmai szervezetek kialakítása, továbbá együttműködéseik fejlesztése Turisztikai tőkebevonási és befektetés-ösztönzési stratégiák kialakítása Turizmusfejlesztési alapok előkészítése és létrehozása

35 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Térségi és helyi turisztikai intézmények, együttműködési rendszerek és a turisztikai beruházás-ösztönző tevékenység fejlesztése Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5-50 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

36 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: Turisztikai információs szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (információs irodák kialakítása, Touch-info pontok, információs táblarendszerek, stb.) Látogatóközpontok, illetve ökopontok kialakítása Interaktív információ-szolgáltatási rendszerek (turisztikai tartalomszolgáltatások, integrált térségi turisztikai foglalási rendszerek) fejlesztése

37 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5-50 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

38 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Főbb támogatható tevékenységek: Turisztikai arculatfejlesztést szolgáló kutatások elvégzése (imázskutatás, fogyasztói elégedettség-vizsgálat, utazási szokások vizsgálata) Turisztikai imázs definiálása és arculatterv készítése Arculatformáló termékek (márkatermékek) terveztetése vagy kiválasztása Térségi és helyi turisztikai kártyarendszerek kialakítása Meglévő termékkínálathoz és arculathoz illeszkedő turisztikai kiadványok készítése Turisztikai vásárokon, kiállításokon való megjelenés támogatása

39 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5-50 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

40 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve ( ) III. Integrált városfejlesztés a Közép-Dunántúlon prioritás

41 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv III. Integrált városfejlesztés a Közép-Dunántúlon prioritás 3.1. Intézkedés Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja 3.2. Intézkedés Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 3.3. Intézkedés Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése

42 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja Támogatható tevékenységek (akcióterületen): Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak korszerűsítése; Barnamezős területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése; Kulturális örökség (tárgyi, építészeti, műemléki és régészeti értékek) védelme és megőrzése; Települési környezet fejlesztése; Intézmények, épületetek felújítása;

43 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja Tervezett kezdési időpont: II. negyedév (forrásfüggő) Minimum-maximum támogatási összeg: 200 mFt mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2008 évre: Ft

44 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja Támogatható tevékenységek (akcióterületen): Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak korszerűsítése; Több lakásos lakóépületek közös részeinek felújítása, illetve lakóépületek bontása; Kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítása, bővítése; Közösségi intézmények felújítása, bővítése; Barnamezős területek fejlesztése, közösségi célú újrahasznosítása;

45 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja Tervezett kezdési időpont: II. negyedév (forrásfüggő) Minimum-maximum támogatási összeg: 200 mFt mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2008 évre: Ft

46 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció A hiányzó kapcsolódó vagy megalapozó városfejlesztési programok elkészítésének támogatása Támogatható tevékenységek: • Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése; • Kapcsolódó egyeztető fórumok, tájékoztatási programok lebonyolítása; • A stratégiában nevesített ( és konstrukciók kritériuma szerint lehatárolt) akcióterületeken megvalósításra tervezett projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése;

47 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció A hiányzó kapcsolódó vagy megalapozó városfejlesztési programok elkészítésének támogatása Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 20 Ft - 40 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft

48 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akciótervének ( ) IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás Humáninfrastruktúra szegmens

49 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás 4.1. Intézkedés A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 4.2. Intézkedés A Közoktatás infrastrukturális fejlesztése 4.3. Intézkedés Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 4.4. Intézkedés Intézményfejlesztés

50 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása Támogatható tevékenységek: termelő tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés (pl. termeléshez szükséges épületkorszerűsítés, gépek, eszközök beszerzése); megváltozott munkaképességűek munkahelyre jutásához szükséges, a célcsoport csoportos szállítására alkalmas gépjármű beszerzése; megváltozott munkalétszám következtében fellépő „kiszolgáló infrastruktúra” fejlesztése; munkában való aktív részvételhez elengedhetetlen betanító képzések Ismeretfelújító képzések;

51 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

52 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Az óvodai ellátás infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek: épületek átfogó felújítása, korszerűsítése, bővítése (pl. tornaszobák kialakítása, bölcsődei résszel való bővítése stb.); új intézmény létesítése csak különösen indokolt, demográfiai adatokkal alátámasztott esetben és elsődlegesen funkcióját vesztett épületek hasznosításával valósulhat meg;

53 Mit is jelenthet ez projektek szintjén?
Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Az óvodai ellátás infrastrukturális fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft Mit is jelenthet ez projektek szintjén? Óvoda felújítása Mocsán

54 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Az alap- és középfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek: épületek átfogó felújítása, korszerűsítése, bővítése (pl. tornatermek kialakítása stb.); új intézmény létesítése csak különösen indokolt, demográfiai adatokkal alátámasztott esetben és elsődlegesen funkcióját vesztett épületek hasznosításával valósulhat meg;

55 Mit is jelenthet ez projektek szintjén?
Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Az alap- és középfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft Mit is jelenthet ez projektek szintjén? Eötvös József Gimnázium rekonstrukciója, Tata

56 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások Támogatható tevékenységek: A. komponens Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése; Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése; Komplex rehabilitációs ellátási központok hálózatának kialakítása; B. komponens Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése;

57 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: egészségügyi szolgáltatások esetén: 10 – 400 millió forint szociális szolgáltatások: 10 – 100 millió forint Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 400  Ft 2008 évre: 624  Ft

58 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Prevenciót előtérbe helyező minőségi szolgáltatások Támogatható tevékenységek: Az egészséges életmódot támogató programok, kampányok; Mozgó szűrőszolgálat kialakításához eszközbeszerzés; Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 5 – 10 millió forint Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 12  Ft 2008 évre: 19  Ft

59 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Támogatható tevékenységek: Mozgáskorlátozottak épületbe bejutását és épületen belüli horizontális és vertikális mozgását lehetővé tevő infrastrukturális beruházások; Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: 1 – 30 millió forint Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: 120  Ft 2008 évre: 240  Ft

60 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve ( ) IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás Környezeti szegmens

61 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztése Támogatható tevékenységek: - Mesterséges szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer (közcsatorna) kiépítése; - Természet-közeli szennyvíztisztítás (pl. gyökérzónás, faültetvényes, tavas stb.) és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer (közcsatorna) kiépítése; - Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések; - Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai;

62 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztése Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

63 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása Támogatható tevékenységek: kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, szennyvíz - és csapadékvíz elvezetés stb.); közvetlen, építés-jellegű tevékenységek az értékek védelme érdekében (támfalépítés, rézsűzés, horgonyzások stb.); Projekt kiválasztási eljárás módja: Kiemelt projekt Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2008 évre: Ft

64 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója Támogatható tevékenységek: Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében Projekt kiválasztási eljárás módja: Kiemelt projekt Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: – mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: mFt

65 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése Támogatható tevékenységek: belvíz-elvezető árkok és csatornák rekonstrukciója, korszerűsítése, kialakítása belterületen; belvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, korszerűsítése; Tervezett kezdési időpont: II. negyedév (?!) Minimum-maximum támogatási összeg: 20 – 500 mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2008 évre: Ft

66 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve ( ) IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás Közlekedésfejlesztés szegmens

67 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Térségi jelentőségű közutak fejlesztése Támogatható tevékenységek: Négy- és öt-számjegyű utak felújítása, fejlesztése Útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális korszerűsítés, közlekedésbiztonság növelést szolgáló beruházások; Projekt kiválasztási eljárás módja: Kiemelt projekt Tervezett kezdési időpont: III. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

68 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Belterületi utak fejlesztése Támogatható tevékenységek: önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, megerősítése, útberuházásokhoz kapcsolódó korszerűsítést, közlekedésbiztonság növelést szolgáló beruházások; konkrét beruházáshoz kapcsolódó tervezés, kiviteli terv készítés; meglévő utak többfunkcióssá – kerékpározásra alkalmassá – tétele; kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenységek (kölcsönzés, tárolás).

69 Mit is jelenthet ez projektek szintjén?
Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Belterületi utak fejlesztése Tervezett kezdési időpont: március Támogatásintenzitás: 60 % Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft Mit is jelenthet ez projektek szintjén? Belterületi úthálózat felújítása (Kömlőd)

70 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv konstrukció Kerékpárút hálózat fejlesztése Támogatható tevékenységek: új kerékpárút építése –hálózati szintű kialakítás esetén; belterületi kerékpárutak felújítása, javítása, bővítése, szélesítése; kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenységek (kölcsönzés, tárolás). Tervezett kezdési időpont: II. negyedév Minimum-maximum támogatási összeg: mFt Konstrukcióra allokált forrás: 2007 évre: Ft 2008 évre: Ft

71 Közép-dunántúli régió

72 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Akcióterv kidolgozásának társadalmasítása Tanács által elfogadott akcióterv változat a széles nyilvánosság számára elérhetővé válik 2007. január 15-től, honlapon keresztül. Akciótervre vonatkozó észrevételeket a honlapról letölthető sablonon, címre kérjük megküldeni.

73 Közép-dunántúli régió
Hazai pályázati lehetőségek 2007

74 Közép-dunántúli régió
2007. évben a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált fejlesztési programok a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény alapján Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatása: A költségvetési törvényben meghatározott keret: 714,9 mFt determinációs kötelezettségek figyelembevétele miatt 2007. évben felhasználható 355,32 mFt

75 Közép-dunántúli régió
2007. évben a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált fejlesztési programok a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény alapján Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása: Keret évben felhasználható 1061,3 mFt 573,4 mFt (Egyeztetés alatt) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖK TEKI) 369,7 mFt 87,5 mFt Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) 587,7 mFt 382,0 mFt

76 Közép-dunántúli régió
2007. évben a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált fejlesztési programok a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény alapján Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása: Keret évben felhasználható Decentralizált vis maior 103,9 mFt 103,9 mFt

77 Csak determinációs kötelezettségekre áll rendelkezésre keret!
Közép-dunántúli régió 2007. évben a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált fejlesztési programok a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény alapján Terület és régió fejlesztési célelőirányzat (TRFC): Keret évben felhasználható Decentralizált szakmai fejlesztési programok 45,0 mFt 0,0 mFt Decentralizált terület fejlesztési programok 828,3 mFt 0,0 mFt Csak determinációs kötelezettségekre áll rendelkezésre keret!

78 Közép-dunántúli régió
2007. évben a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörébe tartozó decentralizált fejlesztési programok a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény alapján Keret évben felhasználható Hazai innováció támogatása 421,3 mFt 421,3 mFt

79 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Közép-dunántúli régió Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZÉKESFEHÉRVÁR, Rákóczi u. 25. Tel.: 22 / 513 – 370, Fax: 22/ 312 – 340 Web:


Letölteni ppt "Közép-dunántúli régió"

Hasonló előadás


Google Hirdetések