Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINDENNAPOS TESTNEVELÉS"— Előadás másolata:

1 MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
Dr. Reigl Mariann

2 ELŐZMÉNYEK MTTOE – 5-8 éve küzd minden fórumon, kisebb sikerekkel (lehetőség volt a bevezetésre) Törvény – 2012-től felmenő rendszerben kell bevezetni a mindennapos (heti 5) testnevelést Kezdő évfolyamok: 1., 5., 9. osztályok

3 TÉNYEK Időtérkép Év napjainak száma: 365 Tanítási idő napjai: 288 nap
Tanítási nap: Tanítási idő szünet napjai: 106 Az év szünet napjai: 183 Plusz óra: heti 2, 2 párhuzamos osztálynál 16 (0,7statusz)

4 NAPI ELRENDEZÉS Összes óraszám (2 tanulócsoport/évfolyam) – 16x5=80 óra Napi lehetőség – 7 órax5 nap=35 egyedi óra Egy idősávban 2-3 csoport Összes óraszám (3 tanulócsoport/évfolyam) 24x5=120 óra Napi lehetőség – 35 egyedi óra Egy idősávban 3-4 csoport

5 ELŐNYÖK ifjúság egészségi állapotának pozitív változása
a rendszeres testmozgás megszerettetése, a rekreatív sportolás elfogadtatása a versenysport utánpótlás bázisának növekedése hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációja az egészségügyi kiadások csökkenése szakképzett testnevelés oktatók elhelyezkedése a testnevelés társadalmi elfogadottságának növekedése

6 NEHÉZSÉGEK tantestületi ellenállás az óraszám növekedés miatt
iskolai idő növekedése infrastrukturális problémák –terem, öltöző, tisztálkodás, szerek anyagi ráfordítás megemelkedése tervezés fontossága, lehetőségek kiaknázása magas óraszámok továbbképzések

7 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
a közoktatási intézmények, a fenntartó, vagy helyi önkormányzat tárgyköri szolgáltatásai (sportcsarnok, labdarúgó pálya, uszoda, műfüves pálya, erdei tornapálya, közterek és játszóterek, stb.), a helyi vállalkozásban üzemelő lakossági szolgáltatók (fitnesz és edzőtermek, lovas klubok, tenisz és egyéb sportpályák, stb.) a helyi sportegyesületek, vagy települési sportszövetségek speciális sportlétesítményei és eszközparkja, az említett területeken dolgozó szakemberek szabad kapacitása és szakmai kompetenciája.

8 TERVEZÉS az infrastruktúra meglévő és megteremthető elemeit,
az eszközök rendelkezésre állásának és a fokozott használatból eredő cseréjét, valamint a humán erőforrások meglétének, vagy fejlesztésének és bérvonzatainak biztosíthatóságát kell tervezni

9 1-4. OSZTÁLY Nincs végleges sportágválasztás, a harmonikus és komplex képesség-fejlesztésen van a hangsúly. A sportági mozgások megjelennek a képesség-fejlesztés eszközeként. A korai kezdésű sportágak esetében is nagyobb hangsúly kerül a komplexitásra. A testnevelés tervezetté válik, a képességek fejlesztésében a szenzitív és a kritikus időszakok ismeretében kerülnek kialakításra az optimális terhelések, intenzitások és a fejlődéshez, az alkalmazkodás kiváltásához szükséges terjedelmek.

10 1-4. osztály A sportági mozgások közelítenek a sportági elvárásokhoz, megjelenik, de nem kerül túlsúlyba a versenyzés. A sportágak közül több is kipróbálásra kerül, kedvező paraméterek esetén végleges sportágválasztásra is sor kerülhet. Kölyök atlétikai program bevezetése Torna jellegű mozgások Labdajátékok előkészítése

11 MEGFONTOLANDÓ délelőtti-délutáni idő komplex szemlélete, a napirendek új megközelítése, a program megvalósításában partner sportegyesületek és az önkormányzat szolgáltatásaiban tevékenykedő, megfelelő kompetenciával rendelkező szakedzői állomány bevonása, az órarendi úszás és a néptánc, illetve rendszerszerű tanórán kívüli sportfoglalkozások bevonása a mindennapos terhelésbe (Megfelelő terhelési összetevőik megléte esetén!), modulok, szünidei programok tervezett beépítése a képességfejlesztésbe és az éves tanórakeretbe, csoportbontásokkal eltérő terhelések és időrendek alkalmazása az optimális és személyre szabott terhelések beállítása érdekében, közösségi szolgáltatási hálózatok igénybevétele a testnevelési program megvalósításához, különböző szervezési megoldások igénybevétele mellett.

12 VÉLEMÉNYEK Iskola vezetés felkészült, tájékozott
Nagyon fontos lépés –alsó tagozat kulcskérdés!! Létesítmény problémák, különösen öltöző, tisztálkodó helységek Többi tanár elfogadása változó Szülők támogatják, csak ne terhelje őket Sportolók is járnak Gyerekek örülnek, főleg az új mozgásformáknak

13 MÉRÉS-ELLENŐRZÉS Ugyanakkor a tanulók iskolai értékelése, tantárgyi előmenetele minden esetben csak az egyéni mérési eredmények változásaiból vezethető le - pedagógiai szakmai szempontból is elfogadható módon -, s amelyhez mindig figyelembe kell venni az egyéni készségeket és attitűdöket, a megnyilvánuló tanulói együttműködést és a kitűzött, reális nevelési, esetleg differenciáltan a sport-eredményességi célok teljesülését is.

14 CÉL az iskolai nevelés során el kell érnünk, hogy a sport kedvteléssé váljon, s ez a kedvtelés később életszükségletként, mozgásos cselekvésekben, szomatikus és pszichés harmóniában rögzülni tudjon minden tanulónál, az életminőség megalapozása érdekében. A testnevelés pedagógiai céljainak meghatározásakor azt is leszögezhetjük, hogy a sport általi nevelés során általánosan az egészséges életmódról, speciálisan a tehetséggondozásról is beszélhetünk.

15 VÁRHATÓ ERDMÉNYEK jobb koncentráció, elkötelezettség, emelkedő önbecsülés, jobb életminőség a kondíció összefüggésben van a viselkedéssel, az iskolába járással és a végzettség felé való irányulással segít a szociális készségek alakulásában, támogatja a csapatmunkát és a vezetői képességek kialakulását, de a függetlenség elérésében is fontos szerepe van hosszú távú egészségügyi előnyökkel jár, csökken az elhízás, általában csökkennek a kockázatok, nő a munkaképesség, lehetőséget ad a nehézségek elviselésében

16 VÁRHATÓ ERDMÉNYEK kimutathatóan megjelennek a transzferhatások a közismereti tanulási teljesítményeinél a siker átéléséhez biztosít egy lehetséges utat, egyúttal elsajátíttatja a hosszú távú felké-szüléssel járó munka véghezviteléhez szükséges tudást és képességeket kedvező transzferhatások a tanulásban, a szocializációban, az önmegvalósításban, a kon-centrációban, a kudarcok feldolgozásában, az egészséges életmód kialakításában és meg-őrzésében

17 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
Minden nap 1 testnevelés óra órarendbe illesztve Heti 3 óra órarendbe illesztve, 2 kötelező óra délután (esetleg csoportbontással) – délutáni órákat más is taníthatja Heti 3 óra órarendbe illesztve, 2 óra összevonva – úszás, túrázás, stb. Helyszín: tornaterem, szabadtéri létesítmény, iskola folyosó, zsibongó stb, külső helyszín


Letölteni ppt "MINDENNAPOS TESTNEVELÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések