Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulói és szülői igény- és elégedettség-mérés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulói és szülői igény- és elégedettség-mérés"— Előadás másolata:

1 Tanulói és szülői igény- és elégedettség-mérés

2 SZÜLŐI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS
2010

3 1. A tanítás – nevelés „minősége”4,19
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. 4,33 4,2 4,6 4,38 3,78 3,58 5 4,26 2. Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a gyermekem számára más területen is (sport, zene, rajz) 4,75 4,86 4,66 4,8 4,3 4,69 4,57 4,42 4,67 3. Úgy látom, a tanároknak sikerül felkelteni a gyerekek érdeklődését több dolog iránt 4,4 4,06 3,9 3,71 3,42 4,5 4,14 4. A gyerekeket képességeiknek megfelelően terhelik. 4,13 3,93 3,8 4,07 3,57 4,16 5.A gyerekek jól érzik magukat ebben az iskolában. 3,86 3,6 3,3 3,33 3,98 6. A pedagógusok korszerű, jó módszereket használnak. 3,91 4 4,15 3,5 7. Személyes törődést is kapnak a gyerekek ebben az iskolában. 4,46 3,84 3,46 4,04 8. Megfelelő a gyerekek értékelése. 3,25 4,17

4 2. Nevelési – oktatási eredmények 4,05
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 1. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyerekektől. 4,5 4,8 4,6 4,46 4,4 4,23 4,09 5 2. A gyerekek tanárai törődnek azzal, ha a gyerekek nem úgy teljesítenek az iskolában, ahogy tudnának. 4,41 4,26 4,2 3,76 3,66 3,5 4,15 3. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyerekek képességeit (idegen nyelv, zene, rajz) 4,16 4,73 4,86 4,3 4,42 3,75 4,51 4. A továbbtanulás szempontjából jó kezekben vannak a gyerekek. 4,08 3,13 4,33 4,1 4,07 3,83 4,02 5. Megfelelő az iskolában a fegyelem. 3,2 4,13 3,7 3,69 3,35 3,58 4,53 3,81 6. Ebben az iskolában megszerettetik a gyerekekkel a mozgást. 3,71 4,24 7. Megfelelő a gyerekek tanuláshoz való viszonya. 4 3,93 3,6 3,38 3,25 3,84 8. A gyerekek figyelnek egymásra 3,33 3,46 2,76 3,07 2,75 3,37

5 3. Az iskolai környezet 4,05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 4,08 4,4
1.Az iskola technikai felszereltségét jónak látom 4,08 4,4 3,93 4,06 4,2 4,3 4,15 3,66 4,5 4,14 2. Az iskolának biztonságos, védett környezete van 4 3,8 3,6 3,78 3,58 3,94 3. Elégedett vagyok az iskola tisztaságával. 3,83 4,26 3,86 3,5 3,61 3,71 4. Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek. 4,46 3,46 3,69 3,57 3,33 3,84 5. Szerintem jól oldották meg a termek elosztását. 4,53 3,7 6. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését. 4,33 4,66 4,13 3,25 5 4,21 7. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 4,6 3,9 4,07 3,92 4,24 8. Úgy látom, mindenféle foglalkozásra megfelelő helyet tudnak biztosítani. 4,58 4,73 4,23 3,73 4,27

6 4. Kapcsolattartás 4,22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 4,75 4,73 4,86
1. Megfelelőek a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségek. 4,75 4,73 4,86 4,4 4,53 4,61 4,08 5 4,63 2. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskolai munkával kapcsolatos tevékenységbe. 4,58 4,66 4 4,25 4,42 3. Az iskola minden aggodalmammal komolyan foglalkozik. 4,26 3,71 3,73 4,5 4,09 4. Úgy érzem hangot tudok adni véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben. 4,46 4,1 4,3 5. Szerintem elegendő információt ad az iskola önmagáról a környezetének. 4,33 4,2 4,07 4,14 3,75 4,27 6.Elegendő információval rendelkezem az Iskolaszék tevékenységéről 3,16 3,46 4,13 3,89 2,92 3,86 3,45 3,62

7 5. Napközi 4,32 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 1.Elvárom,hogy gyermekem mindig elkészítse leckéjét a napköziben 5 4,92 4,66 4,33 - 4,86 2. A napköziben gyermekem a megfelelő gondoskodásban részesül. 4,76 4,57 4,75 3,66 4,5 4,48 3. A pedagógusok hatékony nevelési módszereket alkalmaznak 4,84 4,71 3 4,39 4. A szabadidős foglalkozások megfelelő élményt nyújtanak gyermekemnek. 4,16 4,25 4 5. A napközis terem és felszereltsége megfelelő a szabadidő eltöltésére. 3,83 4,27 6. Az udvar és környéke alkalmas mozgásra, játékra. 3,5 4,46 4,28 4,17 7. Elégedett vagyok a napközis étkeztetéssel. 2,5 4,69 3,33 3,97 8. Gyermekem jól érzi magát a napköziben. 4,14 4,07

8 6. Mindent egybevetve… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 1. Mindent egybevetve elégedett vagyok az iskolával. 4,25 4,26 4,46 4,53 4 3,92 3,69 3,83 5 4,21

9 Szülői vélemények az elmúlt tanévekben
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 1. A tanítás, nevelés minősége 4,02 4,03 4,14 4,19 2. Nevelési – oktatási eredmények 3,69 3,82 3,99 4,05 3. Az iskolai környezet 3,68 3,94 3,81 4. Kapcsolattar tás 3,93 4,26 4,22 5. Napközi 3,76 4,21 4,43 4,32 6. Mindent egybevetve 3,98 Átlag: 3,87 4,00 4,10 4,17

10 ERŐSSÉGEINK – GYENGESÉGEINK
A gyermekek figyelnek egymásra (3,37) Elegendő információval rendelkezem az iskolaszék tevékenységéről( 3,62) Elégedett vagyok az iskola tisztaságával (3,8) Megfelelő az iskola fegyelem-elvárása (3,81) Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek(3,84) Megfelelő a gyerekek tanuláshoz való viszonya (3,84)

11 ERŐSSÉGEINK Szeretném, ha gyermekem mindig elkészítené leckét a napköziben (4,86) Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít gyermekeim számára más területeken is (4,67) Megfelelőek a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségek (4,63) Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekek képességeit (4,51) Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyermekektől (4,5) A napköziben gyermekem megfelelő gondoskodásban részesül (4,48) Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskolai munkával kapcsolatos tevékenységekbe (4,42)

12 Legnagyobb szórás az évfolyamok között
A gyermekek jól érzik magukat ebben az iskolában (1.évf.:4,66-6.évf.:3,3, 8.évf.:3,33) Megfelelő az iskola fegyelem-elvárása (2. évf.:3, és 4. évf. :4,13) Elegendő információval rendelkezem az Iskolaszék tevékenységéről (1. évf.:3, évf. :4,13) Elégedett vagyok a napközis étkeztetéssel (1. évf.:2, évf.:4,69)

13 Szülői igények (Nagyon kevesen írtak szöveges véleményt, gyakoriság szerint nem lehet besorolni az igényeket, mert csak egyszeri állítások szerepeltek) Több korrepetálás (két helyen) A gyengébb tanulók számára több magyarázat A nagyobb gyerekek nem figyelnek a kicsikre, sok a verekedés, terrorizálás-tanári segítséget kérnek (két helyen) Több jogot adnának a tanároknak, a gyerekeknek kevesebbet Hazajáró gyerekekre nagyobb odafigyelést, pl.: buszkíséret 7.40 előtt is bejöhessenek a gyerekek az iskolába A napközis csoportokban lehetőleg azonos korú gyerekek legyenek A portánál lévő lengőajtó megfordítása, mert így tűzvédelmileg szabálytalan

14 Szülői igények testneveléssel kapcsolatban
Testnevelés órán szülői igazolást miért nem fogad el a tanár? Miért kötelező az úszás? Uszoda után sokszor vizes hajjal mennek a gyerekek, és nem a járdán, hanem az úton Télen nem jó az uszodai foglalkozás, mert nagyon sokszor megfáznak a gyerekek

15 TANULÓI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS 2010

16 1. A TANÍTÁS, NEVELÉS „MINŐSÉGE” 4,5
4. 5. 6. 7. 8. Öv Átl. 1. Ebben az iskolában mindent megtesznek nevelőink azért, hogy minél többet tudjak, egyre felkészültebb legyek. 4,93 4,7 4,6 4,53 4,06 5 4,63 2. Iskolánk sokféle lehetőséget biztosít számomra a tanuláson kívül is (zene, sport, rajz, szakkörök). 4,86 4,8 4,4 4,75 3. Tanáraink igyekeznek felkelteni érdeklődésemet több dolog iránt is. 3,66 4,52 4. Képességeimnek megfelelően terhelnek. 4,73 4,2 4,46 3,93 4,48 5. Jól érzem magam ebben az iskolában. 4 4,26 3,26 6. Tanáraink érdekesen és érthetően tanítanak. 4,5 4,3 3,13 4,35 7. Tanáraink egyformán segítik a tehetséges és a gyengébb tanulót. 3,8 8. Megfelelően értékelik teljesítményemet, munkámat. 4,78 4,33 3,73 4,42 9. Lehetőségünk van különböző versenyeken, kiállításokon, rendezvényeken szerepelni és részt venni. 4,74

17 2. NEVELÉSI – OKTATÁSI EREDMÉNYEK 4,25
4. 5. 6. 7. 8. Öv átl 1. Az iskola jó teljesítményt vár el tőlem. 4,86 5 4,8 4,6 4,2 4,74 2. A tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek, ahogy tudnék. 4,5 4,4 3,8 4,52 3. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a képességeimet(idegen nyelv, rajz, zene). 4,7 4,43 4,63 4. Tanáraink megfelelően felkészítenek minket a továbbtanulásra. 4,36 4,66 4,33 4,62 5. Nevelőink elvárják a fegyelmezett viselkedést. 4,93 4,9 4,53 4,79 6. Ebben az iskolában megszerettetik velem a mozgást. 4,3 4,13 3,26 4,31 7.Iskolánkban odafigyelnek egymásra a gyerekek 3 3,3 2,86 2,8 2,6 2,4 2,82 8. Tisztelettudóak, udvariasak vagyunk az iskola minden dolgozójával. 4 3,7 3,4 3,33 3,53 9. Ismerem és betartom iskolám Házirendjét. 4,73

18 3. ISKOLAI KÖRNYEZET 3,97 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 4,8 4,7 4,53 4,2 3,46
1. Az iskola technikai felszereltségét jónak látom. 4,8 4,7 4,53 4,2 3,46 4 4,28 2.Az iskolának biztonságos, védett környezete van 4,06 3,8 3,06 3,83 3. Elégedett vagyok az iskola tisztaságával. 3,6 3,3 3,53 2,8 3,26 4. Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek. 4,46 3,93 2,93 3,85 5. Szerintem jól oldották meg a termek elosztását. 4,3 4,66 3,2 6. Megfelelőnek tartom az iskola és az osztályom belső díszítését. 4,73 4,33 3,66 4,6 4,34 7. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 4,13 8. Az iskola mindenféle foglalkozáshoz megfelelő helyet tud biztosítani 4,5 4,26 3,73

19 4. KAPCSOLATTARTÁS 4,11 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 4,86 4,1 4,33 4,2 3,66 5
1. Van lehetőségem arra,hogy problémáimat személyesen megbeszéljem tanáraimmal 4,86 4,1 4,33 4,2 3,66 5 4,35 2. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskolai munkába. 4,6 4,46 4,13 4 4,38 3. Elmondhatom a problémáimat, komolyan foglalkoznak vele 3,7 3,9 3,86 4,17 4. Úgy érzem hangot tudok adni a véleményemnek a diákokat érintő kérdésekben. 4,26 3,8 3,26 3,13 3,77 5. Mások is információt szerezhetnek iskolánk életéről. 4,53 4,48 6. Ismerem a diákok jogait. 3,93 3,33 3,87 7. Elégedett vagyok a Diákönkormányzat munkájával. 4,93 4,66 4,06 3,58 8. Vannak jó hangulatú közösségi rendezvényeink. 4,5 3,6

20 5. MINDENT EGYBEVETVE….. 4. 5. 6. 7. 8. öv átl 4,93 4 4,3 4,08 3,13
1. Mindent egybevetve, elégedett vagyok az iskolával, jól érzem itt magam. 4,93 4 4,3 4,08 3,13 4,6 4,17

21 Tanulói vélemények az elmúlt tanévekben
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 1. A tanítás, nevelés minősége 4,35 4,25 4,33 4,5 2. Nevelési – oktatási eredmények 3,91 4,02 3. Az iskolai környezet 3,97 3,99 4. Kapcsolat - tartás 3,98 4,13 4,11 5. Mindent egybevetve 4,19 4,22 4,17 Átlag: 4,08 4,07 4,16 4,2

22 Erősségeink, gyengeségeink a tanulók véleménye alapján
Gyengeségek: Iskolánkban odafigyelnek egymásra a gyerekek (2,82) Elégedett vagyok az iskola tisztaságával (3,26) Tisztelettudóak, udvariasak vagyunk az iskola minden dolgozójával szemben (3,53) Elégedett vagyok a Diákönkormányzat munkájával (3,58) Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a diákokat érintő kérdésekben (3,77) Az iskolának biztonságos, védett környezete van (3,83) Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek (3,85)

23 Erősségeink (diákjaink 4,4 feletti állításai)
Nevelőink elvárják a fegyelmezett viselkedést (4,79) Iskolánk sokféle lehetőséget biztosít számomra a tanuláson kívül is (4,75)ö Az iskola jó teljesítményt vár el tőlem (4,74) Lehetőségünk van különböző versenyeken, rendezvényeken szerepelni (4,74) Ebben az iskolában mindent megtesznek nevelőink azért, hogy minél többet tudjak, figyeljek társaimra, segítsem őket és tiszteljem a felnőtteket (4,63) Az iskola eredményesen fejleszti képességeimet (4,63) Tanáraink megfelelően felkészítenek bennünket a továbbtanulásra (4,62) Tanáraink felkeltik érdeklődésemet több dolog iránt is (4,52) Tanáraink törődnek azzal, hogyan teljesítek az iskolában (4,52) Képességeimnek megfelelően terhelnek (4,48) Mások is információt szerezhetnek iskolánk életéről (4, 48) Tanáraink egyformán segítik a tehetséges és a gyengébb tanulókat (4,48) Megfelelően értékelik a teljesítményemet, a munkámat (4,42)

24 Legnagyobb szórás az évfolyamok között
Jól érzem magam ebben az iskolában (4. évf. :4,73-8. évf.:3,26) Tanáraink érdekesen és érthetően tanítanak (4. évf.:5- 8. évf.:3,13) Tanáraink egyformán segítik a tehetséges és a gyengébb tanulókat (4. évf.:4,93-8.évf.:3,8) Megfelelően értékelik a teljesítményemet (4. évf.:4,73-8.évf.:3,73) A tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék (4. évf.:4,86-8.évf.:3,8) Ebben az iskolában megszerettetik velem a mozgást (4.évf.:4,86-8.évf.:3,26) Az iskola technikai felszereltsége jó (4.évf.:4,8-8.évf.:3,46) Az iskolának védett, biztonságos környezete van (4.évf.:4,06-8.évf.:3,06) Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek (4.évf.:4,46-8.évf.:2,93) A termek elosztása az iskolában jó (6.évf.:4,66-8.évf.:3,26) Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével (4.évf.:4,6-8.évf.:3,46) Megfelelőnek találom az iskola és az osztályom díszítését (4.évf.:4,73-8.évf.:3,66)

25 Tanulói igények, vélemények
Balettosoknak nagyobb terem (kettő) Nagyobb öltözők a tornacsarnokban (kettő) A hangszórók a termekben működjenek (kettő) Legyen az udvaron kosárlabdapálya (kettő) Az iskola legyen tisztább, a mosdókban legyen törölköző és szappan (öt) Új bútorok és felszerelés az épületben (kettő) Új tábla, vagy táblafestés Fogas, táska- és virágtartó az osztályokban Több ügyeletes tanár a szünetekben Több fa, ülőhelyek, játékok az udvaron Hosszabb szünetek Több női sport (kettő) Új ajtók és ablakok Több iskolai verseny Nagyobb figyelem a rendetlenkedőkre tanórán Változatosabb ételek a menzán, több repeta és sütemény

26 SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE
alsó-felső 1. A tanítás – nevelés „minősége” 4,34-4,07 2. Nevelési – oktatási eredmények 4,17-3,96 3. Az iskolai környezet ,15-3,97 4. Kapcsolattartás ,34-4,12 5. MINDENT EGYBEVETVE… ,37-4,08

27 VÉLEMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE
Szülő- diák 1. A tanítás – nevelés „minősége” 4,19 - 4,5 2. Nevelési – oktatási eredmények 4,05 - 4,25 3. Az iskolai környezet ,05 - 3,97 4. Kapcsolattartás ,22 - 4,11 5. MINDENT EGYBEVETVE… ,21 - 4,17

28 A napközis diákok értékelése
A vegyes csoportok miatt évfolyamonkénti értékelés nem történhetett.

29 1. A TANÍTÁS, NEVELÉS „MINŐSÉGE” 4,65
1. Ebben az iskolában mindent megtesz napközis nevelőnk azért, hogy minél többet tudjak, figyeljek társaimra, segítsem őket, és tiszteljem a felnőtteket. 4,84 2. A napközi sokféle szabadidős programot biztosít számomra a tanuláson kívül is. 4,52 3. Nyugodt körülmények között tudom elkészíteni a leckéimet. 4,31 4.Tanárom egyformán segíti a tehetséges és a gyengébb tanulókat. 5. Megfelelően értékelik a teljesítményemet. 6. Jól érzem magam a napköziben. 4,57

30 2. Nevelési-oktatási eredmények 4,57
1.A napköziben mindig elkészítem a házi feladatomat. 4,52 2.A tanárom törődik azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék. 4,81 3.Nevelőm elvárja a fegyelmezett viselkedést. 4,94 4. Van lehetőségem a napköziben a mozgásra. 4,78 5. A napköziben odafigyelnek egymásra és segítik egymást a gyerekek. 4 6. Tisztelettudóak, udvariasak vagyunk az iskola minden dolgozójával szemben. 4,36

31 3. A napközis környezet 4,16 1. A napközis terem felszereltségét, berendezését jónak látom. 4,31 2. Elégedett vagyok a terem tisztaságával. 3,47 3. Szerintem jól oldották meg az iskolában a termek elosztását. 4 4. Megfelelőnek találom a napközis terem belső díszítéseit. 4,36 5. Elégedett vagyok a napközis étkeztetéssel. 4,68

32 4. Kapcsolattartás 4,65 1. Van lehetőségem arra, hogy problémáimat személyesen megbeszéljem napközis tanárommal. 4,73 2. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak a napközis munkába. 4,68 3. Elmondhatom a problémáimat, komolyan foglalkoznak vele. 4,57 4. Vannak jó hangulatú napközis rendezvényeink 4,63

33 Feladatok A gyerekek nem figyelnek egymásra, ezért fejleszteni kell a toleranciát és az empátiás képességeiket. Javítani kell az iskola fegyelmi helyzetén (felnőttekkel szembeni udvariasság) Javítani kell a tisztaságon A diákönkormányzat és az iskolaszék munkájának szélesebb körű megismertetése, beszámolás a tevékenységükről Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskola és a termek dekorálására A bútorzatot fokozatosan cserélni kell


Letölteni ppt "Tanulói és szülői igény- és elégedettség-mérés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések