Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalombiztosítás reformja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalombiztosítás reformja"— Előadás másolata:

1 A társadalombiztosítás reformja
Dr. Kereszty Éva

2 Államreform és ágazati feladatok
Az egészségügy önmagában nem reformálható, csak más ágazati átalakításokkal összhangban: Nyugdíj Rokkantság Szociális ellátás átalakítása Foglalkoztatási és munkavédelmi kondíciók Közegészségügyi normarendszer szigorú érvényesítése (pl.: élelmiszerbiztonság). Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

3 Államreform és ágazati feladatok
Fejlesztés és modernizáció hosszú távon „Valódi” EU tagállammá válás a jogi harmonizációt követően EU fejlesztési lehetőségek maximális pénzügyi kihasználása Átalakuló állami szerepre történő felkészülés Az államháztartás helyzetének rövid- és középtávú, „szigorú” rendezése mellett. Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

4 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Vahan Shirvanian Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

5 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Megszorító reformok? A szakmailag felesleges Kiadásaiban pazarló Szervezésében irracionális Minőségében ellenőrizetlen (Biztosítási) jogalapjában tisztázatlan Ellátások közpénzen történő igénybevételének korlátozása EGYSZERRE reformértékű és megszorítás is De nem von ki pénzt az ágazatból, hanem lehetőséget ad az újraelosztásra Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

6 Kiemelt egészségügyi feladatok az államreformban
A korszerű ellátási környezet és az ennek megfelelő struktúra kialakítása - szakmaiság A demográfiai és morbiditási változásokból eredő ellátószerkezet kialakítása – struktúraváltás Szükségletalapú, racionális igénybevételi szokások kialakítása – díjfizetési rendszer átalakítása Egyéni felelősség, öngondoskodás, szolidaritás újrafogalmazása – társadalombiztosítási jogviszony felépítése Piaci szereplők piaci eszközökkel történő szabályozása és ellenőrzése – gyógyszer, segédeszköz, kiegészítő biztosítások, szolgáltatók Igazságosság javítása: hozzáférés, minőségértékelés Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

7 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Reform és EU pénz Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – egészségügy: 317 Mrd Ft Társadalmi Megújulás Operatív Programja – egészségügy: 184 Mrd Ft Struktúraátalakítás és a képzési programok átalakítása, új, rugalmas munkavégzési formák ösztönzése + az egyéb programok „egészségügyi lába” (pl.: gyógyturizmus, ápolóképzés, stb.) Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

8 Biztosítási modellválasztás
A BIZTOSÍTÁSI MODELLRŐL NINCS DÖNTÉS! DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS ZAJLIK OEP biztosítóvá alakítása Csomag differenciálás Átállás EU sürgősségi kártyára – új TAJ mindenképpen megvalósítandó Kapacitásszabályozás átalakítása középtávon Kiegészítő biztosítás és egészségpénztár szabályozás mindenképpen átalakul Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

9 A közelmúlt és jelen helyzet
Állampolgári alapon járó biztosítotti jogviszony – szankciómentes kimaradás a közös tehervállalásból Definiálatlan szolgáltatási kör (mindenkinek minden) Átláthatatlan magánellátási rendszer Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

10 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Lehetséges modellek Több-biztosítós kötelező magánbiztosítási rendszer (OEP-pel vagy anélkül) Egységes alapbiztosításon túl kötelező kiegészítő magánbiztosítási modell Önkéntes kiegészítő biztosítás lehetőségének bővítése – a „csomag” szűkítése Ágazati biztosítók kialakítása Decentralizáció, regionalizáció a forráselosztásban és tervezésben Ellátás-szervezési rendszer A jelenlegi rendszer stoppolgatva Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

11 Egészségpénztár és kiegészítő biztosítás korlátai a jelenben
Mit egészít ki? Mi a társadalombiztosítás? Az egészségügyi ellátás tartalmáról vagy komfortjáról szól? A gazdagnak a fölöslegeset is? Az egészségipar (életmód/ wellness/ fitness) része vagy az ellátás szakamilag indokolt kiegészítője? Mekkora (fizetőképes) kockázatközösség áll mögötte? Mi legyen a szegény tömeggel? Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

12 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Kell egy csomag… Kötelező biztosítás tartalmának tisztázása Az ezen belül elérhető szolgáltatásfajták definiálása: Orvosszakmai tartalom Igénybevétel rendszeressége Ápolás, gondozás, rehabilitáció Komfort Szervezés (délután, hétvége) Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

13 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Egészségbiztosítási és pénztári termékek definiálása – önkéntes rendszerben Térítési díj átvállalása a kötelező körben Térítési díj átvállalása egyes nem kötelező ellátások körében Orvos/intézményválasztás kényelmi szempontú tágítása Új technológiák alkalmazásának bevezetése Alternatív technológiák alkalmazása Akkor várható ennek elterjedése, ha „rákapcsolható” más elemekre, pl. kötelező kiegészítő termékekre Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

14 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Életmód elemek Állami népegészségügyi, társadalombiztosítási és egyéni elemek Nem konkrét orvosi kérdés Ösztönző támogatás, adókedvezmény terepe lehet Összekapcsolható egyéb biztosítási és támogatási rendszerekkel (üdülési támogatás – wellness) Jellemzően nem szolidaritási, kockázatközösségi, hanem elsősorban előtakarékossági, támogatási jellegű (olaszországi síbérlet és sífelszerelés vagy uszodabérlet a lumbágósnak) Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

15 Szakmai indokoltság – egyéni választás – állami ösztönzés, támogatás
Bizonyítottan fölösleges orvosi eljárásra nem irányulhat (álszűrések) Nem irányulhat olyan szolgáltatás nyújtására, amely teljes egészében része a térítésmentes, kötelező biztosítási ellátásnak Az egészségügyi ellátási termékcsomag elválasztandó az életmód/kényeztető termékcsomagtól Az egészségügyi és az üzleti elemek elhatárolása Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

16 Giles Pilbrow (www.CartoonStock.com)
Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

17 Állami és önkormányzati feladatok
Mentés Vérellátás Népegészségügy Közegészségügy Járványügy (védőoltás) Anya-csecsemővédelem Stb. Önkormányzat Alapellátás – település Szakellátás Járóbeteg szakellátás Fekvőbeteg szakellátás Mindenki más önként vállalt feladatként végzi az ellátást Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

18 A „hagyományos” nem biztosítási ellátások
Állami költségvetés (Járávnyügy, népeü.) Szakértői vizsgálatok + látlelet (kivéve: szoc., vagy tb.) Foglalkozás-egészségügy, alkalmasság Esztétikai célú beavatkozások Nem indokolt gyakoriság vagy szakmai indokolatlan (pl. PSA) Alternatív medicina, természetgyógyászat Magánszolgáltatónál igénybevett ellátás Konzílium a beteg kérésére (kivéve az elsőt) Finanszírozásba be nem fogadott eljárások (kivéve: méltányosság) orvosbiológiai kutatás keretében Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

19 Nem biztosítási ellátások – új elemek
extrém sport, hivatásos élsport, családtervező meddővé tétel, nem hatásos, szövődmény rekonstrukció a nem biztosítási ellátásnál, nem fogyatékos kísérőjének szállása-étkezése, alkohol és kábító detoxikálás és diagnosztika, nem kötelező védőoltás, egyes pszichiátriai szakértői vizsgálatok Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

20 Emelt szintű ellátás és hotelfunkciók
+„komfort ellátások” Szoba, elhelyezés Kényelmi felszerelés (fürdő, fridzsider, tv.) Étkezés személyi kívánság szerint Többlet ápolás Könnyített gipsz, korszerűbb segédeszköz Kényelmi fekvőbeteg ellátás Speciális többletellátás: pl. kerekesszék sportoláshoz Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

21 Alapcsomag – előzetes jogviszony vizsgálat nélkül, vizitdíjmentesen
a) a járványügyi ellátások közül aa) a kötelező védőoltás (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást), ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat, ac) a kötelező orvosi vizsgálat, ad) a járványügyi elkülönítés, ae) a fertőző betegek szállítása, b) a mentés, amennyiben az adott személy a 94. § (2) bekezdése szerint azonnali ellátásra szorul, c) sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátások Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

22 Költségvetés – vizitdíj nélkül
Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére a család- és nővédelmi gondozás keretében az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének ellenőrzését szolgáló szűrővizsgálatok, a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás, a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés, az állami érdekből végzett orvosbiológiai kutatások keretén belüli, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások, a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása, a §-ban foglalt népegészségügyi feladatok, Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

23 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Költségvetés 2. az elsődleges megelőzést szolgáló népegészségügyi feladatok közül az egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési tanácsadás, a katasztrófa-egészségügyi ellátás, a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott, a 196. § b) és c) pontja szerinti sürgősségi és kötelező gyógykezelés máshonnan meg nem térülő, az egészségügyi szakképzésre és kötelező továbbképzésre vonatkozó állami támogatás, az e törvény alapján az államot terhelő kártalanítási kötelezettségek teljesítése, az e törvény alapján az államot terhelő megtérítési kötelezettségek teljesítése [70. §], valamint a külön törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendeletben meghatározott feladatok Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

24 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Térítési díj Teljes térítés (magánbiztosítás) Vizitdíj Részleges térítés (co-payment) (átvállalás magánalapon): „büntető térítés” – 30% Komfort Gyógyfürdő+ gyógyászati ellátás fogászat Támogatás mellett (plusz támogatás magánalapon) Gyógyszer Gyógyászati segédeszköz Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

25 Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform
Részleges térítés Intézményi orvosválasztás Nem sürgősségi, beutaló nélküli fekvőbeteg ellátás Beutalástól eltérés Nemi jelleg megváltoztató beavatkozás A térítési díj a résztvevők számára juttatási alapot teremt Fogászati szűrés: Csökkenteni kell 15%-kal a díjat + hagyományosan: szanatórium, fürdő, stb. 320/2006 (XII.23) Korm r., ami módosítja a 284/1997 (XII.23.) Korm. r-t és A hatósági áras szolgáltatásokat is tartalmazza Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform

26 Brad McMillan (www.CartoonStock.com)
Dr. Kereszty Éva: Egészségbiztosítás - reform


Letölteni ppt "A társadalombiztosítás reformja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések