Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízszintes mérések alapműveletei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízszintes mérések alapműveletei"— Előadás másolata:

1 A vízszintes mérések alapműveletei
Geodézia I. A vízszintes mérések alapműveletei A távolság meghatározása Gyenes Róbert

2 Vízszintes mérések - alapelv
Cél: kétdimenziós relatív helymeghatározás Két adat : felületi koordináták Szükséges: két független mérés Két irány Két szög Két távolság Irány / szög és távolság kombinációja

3 Vízszintes mérések - alapelv
Vízszintes helymeghatározás két szög és két ismert koordinátájú pont alapján

4 Vízszintes mérések - alapelv
Vízszintes helymeghatározás két távolság és két ismert koordinátájú pont alapján

5 Vízszintes mérések - alapelv
Vízszintes helymeghatározás egy szög, egy távolság és egy ismert pont (két ismert koordináta) alapján

6 Vízszintes mérések – távolság meghatározása
Közvetlen távolságmeghatározás – hosszmérés Közvetett távolságmeghatározás – távmérés Távolság nem egyértelmű fogalom

7 Vízszintes mérések – távolság meghatározása
B Ferde távolság Terepfelszín Helyi vízszintes (A) A Szintfelület (A) Alapfelületi távolság Alapfelület

8 Vízszintes mérések – Hosszmérés

9 Vízszintes mérések – Hosszmérés
Beintés Beállás Csepregi Sz. (2000): Földméréstan I.

10 Vízszintes mérések – Hosszmérés
1. 2. 3. Csepregi Sz. (2000): Földméréstan I.

11 Vízszintes mérések – Hosszmérés
4. Csepregi Sz. (2000): Földméréstan I.

12 Vízszintes mérések – Hosszmérés redukciói
Komparálási javítás (ld később) Hőmérsékleti redukció (ld később) Vízszintesre történő redukálás Alapfelületi redukció közelítések B Ferde távolság Helyi vízszintes (A) Terepfelszín A Szintfelület (A) Alapfelületi távolság Alapfelület

13 Ellenőrző kérdések Mit értünk hely alatt?
Ismertesse a tájékozódás folyamatát! Mit értünk entitás alatt? Mit értünk a helymeghatározás értelmezési tartománya alatt? Soroljon fel példákat természetes és mesterséges objektumok alakjelző pontjainak a modellezésére! Soroljon fel példákat a helymeghatározás értelmezési tartományára vonatkozóan! Milyen alapon történik a vonatkoztatási rendszer definiálása? Ismertesse a Földhöz kötött vonatkoztatási rendszer fizikai definícióját! Milyen okai lehetnek a Föld forgástengelyének időbeli változásának? Ismertesse a Földhöz kötött vonatkoztatási rendszer geometriai definícióját! Ismertesse a háromdimenziós helymeghatározó adatokat. Készítsen ábrát! Ismertesse a kétdimenziós Gauss-féle felületi koordináták alapelvét! Készítsen ábrát! Mi a jellegzetessége a 2D +1D helymeghatározásnak? Mi az alapelve a távérzékelésen alapuló helymeghatározásnak? Mi az alapelve a légi fotogrammetrián alapuló helymeghatározásnak?

14 Ellenőrző kérdések Ismertesse a Geodézia különböző értelmezésű definícióit! Hogyan értelmezzük Magyarországon a geodézia fogalmát? Mit értünk Geomatika alatt? Ismertesse Erastothenes kísérletét a Föld alakjának a meghatározására vonatkozóan! Milyen céllal indultak meg a XVIII. Században az ún. fokmérések? Ismertesse röviden Stokes elméletét! Ismertesse a gravimetriai mérésen alapuló elméleti földalak meghatározásának elvét és lépéseit! Milyen hátrányai emelhetők ki a Stokes elven alapuló elméleti földalak meghatározásnak? Mi az altiméteres magasságmeghatározás elve? Ismertesse a nehézségi vektor komponenseit! Készítsen ábrát! Mit értünk potenciál / potenciálkülönbség alatt? Miért alkalmazzuk a potenciált / potenciálkülönbséget a Föld elméleti alakjának modellezésére a nehézségi vektor helyett? Hogyan származtatjuk a szintfelületet egy tetszőleges pont differenciálisan kis környezetében? Igazolja, hogy a nehézségi vektor merőleges a helyi szintfelület érintősíkjára! Mit nevezünk alapszintfelületnek? Mit értünk geoid alatt? Hogyan definiáljuk a normál nehézségi erőteret? Mit értünk a nehézségi erőtér anomáliáin?

15 Ellenőrző kérdések Mit értünk geoid magasság (geoid unduláció) alatt?
Mit értünk függővonal-elhajlás alatt? Mit értünk nehézségi anomália alatt? Milyen összefüggés áll fenn a tengerszint feletti (geoid feletti), az ellipszoid feletti és a geoid magasság között? Készítsen ábrát! Mit értünk geodéziai alapponthálózatok alatt? Mit nevezünk állandósításnak? Ismertesse a kővel történő állandósítás jellemzőit! Ismertesse a csappal történő állandósítás jellemzőit! Ismertesse a magaspontok felhasználásán alapuló geodéziai pontjeleket! Ismertesse a mérőtorony főbb szerkezeti részeit! Ismertesse a kővel történő állandósítás menetét! Milyen célt szolgálnak az őrpontok? Hogyan végezzük el őrpontok felhasználásával a központi jellel történő összemérést? Ismertesse az alappontok helyszínrajzi leírásának tartalmát! Ismertesse a terepfelszínen állandósított pontok helyszínrajzi jellemzőit! Ismertesse a templomtoronyként felhasznált geodéziai alappontok helyszínrajzi jellemzőit! Ismertesse a kéményként felhasznált geodéziai alappontok helyszínrajzi jellemzőit!

16 Ellenőrző kérdések Milyen ideiglenes pontjelöléseket ismer?
Ismertesse a vízszintes helymeghatározás szög- és távolságmeghatározáson alapuló elvét! Hogyan csoportosítjuk a távolságmeghatározás módszereit? Ismertesse és készítsen ábrát a különböző távolságok fogalmáról! Mi a különbség a mérési vonal beintéssel és beállással történő kitűzése között? Ismertesse a hosszmérés végrehajtását! Ismertesse a hosszméréssel kapcsolatos redukciókat! Vezesse le az alapfelületi redukció számításának közelítő összefüggését! Mekkora távolságon tekinthető a tengerszinten értelmezett vízszintes síkban fekvő távolság mm élességgel azonosnak az alapfelületi távolsággal? A számításhoz közepes görbületi sugárnak R=6371 km-t válasszon!


Letölteni ppt "A vízszintes mérések alapműveletei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések