Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."— Előadás másolata:

1 Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.
Levelezőképzés Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Tanár Levelező képzés Üzleti Iskola Levelező képzés 3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel.

2 LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK
Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források

3 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást TÍPUSAI ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 3

4 KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK Családi, baráti kölcsön
NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES Tagi kölcsön Bankhitel Családi, baráti kölcsön Lízing Szállítói hitelek Faktoring Vevői előleg Kötvény Váltó, csekk Közraktárjegy 4

5 Hitelezés dr.Béza Dániel

6 BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Levelezőképzés BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes március 14.-ig) Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. A hitel – és a számlaszerződések. LII Fejezet. A hitelszerződés. LIII. A kölcsönszerződés A sokszor módosított évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról. dr.Béza Dániel 6 dr.Béza Dániel.

7 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI
A Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.” Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] (1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának általános feltételeit. dr.Béza Dániel 7

8 A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
Levelezőképzés A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A bankok magatartását magyarázó tények A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A Hpt. 77 § (1) bekezdése kimondja, hogy a pénzügyi intézmény köteles a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő – a bank igazgatósága által elfogadott – belső szabályzatot kidolgozni és alkalmazni. A Hpt. 78 § (1) bekezdése előírja, hogy a hitelintézetnek a kihelyezésről történő döntés előtt meg kell győződnie a szükséges fedezetek, illetőleg biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. (4) a kockázatvállalást tartalmazó szerződés időtartama alatt, a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és a fedezetek meglétét és értékállóságát dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel. 8

9 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Szerződés A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: Ügyfélszerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Üzletszabályzat Türelmi idő az az időtartam amely alatt tőketörlesztési kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !) Rendelkezésre tartási időszak a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott időszak dr.Béza Dániel 9

10 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK
Kamatláb Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Referencia kamatláb Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) CHF LIBOR (CHF alapkamat) Kamatrés (kamat felár) a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. dr.Béza Dániel 10

11 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK
Induló költségek Hitelbírálati díj Szerződéskötési díj Folyósítási díj Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Szerződés Módosítási díj mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Rendelkezésre Tartási díj A fel nem használt hitelekeret után fizetendő mértéke 1-2% dr.Béza Dániel 11

12 BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI
Lejárat szerint Célja szerint Szerződés formája szerint Éven belüli Éven túli Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) Folyószámla hitel Beruházási hitel Meghatározott lejáratú Megújuló hitel Projekt hitel Szindikált hitel A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). dr.Béza Dániel

13 A FOLYÓSZÁMLAHITEL átmeneti fizetési problémák megoldására
Célja átmeneti fizetési problémák megoldására ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítésére biztonsági tartalékra forgóeszközök finanszírozására szabad felhasználású hitel Jellemzői A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet Automatikus lehívás (terhelések) Automatikus törlesztés (jóváírások) Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra dr.Béza Dániel 13

14 A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA
Szabályos folyószámlahitel rendszeres számlaforgalom a keretnek megfelelő nagyságrendű jóváírások időszakos keretkihasználás kevesebb fizetett kamatösszeg Nem megfelelő termékválasztás: folyósítás után teljes lehívás időszakos, zömében készpénzes jóváírás, melyet szinte azonnal el is utalnak folyamatos keretkihasználás magas fizetendő kamatösszeg dr.Béza Dániel 14

15 AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL
Célja átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök pénzügyi fedezetének biztosítása Jellemzői kötött felhasználású a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: ütemezve vagy egy összegben futamideje: 1-3 év törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén dr.Béza Dániel 15

16 A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL
Célja átmeneti fizetési problémák megoldására követelések megelőlegezésére („kvázi faktor keret”) forgóeszközök finanszírozására Jellemzői kötött felhasználású rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) futamideje: max. 1 év dr.Béza Dániel 16

17 A BERUHÁZÁSI HITEL Célja Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása kötött felhasználású Jellemzői a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! saját erő: min. 20% - igazolni kell! ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül lehívás: egyösszegben vagy részletekben futamideje: minimum 1 év törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal dr.Béza Dániel 17

18 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
alanya Projekttársaság speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Saját tőke Projektszponzor(ok) a tulajdonosok Saját tőkét biztosítanak Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Idegen tőke Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) dr.Béza Dániel 18

19 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI
Biztosíték, élettartam Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Magas tőkeáttétel Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Egyediség Standard információ hiányzik Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető magas tranzakciós költségek 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt dr.Béza Dániel 19

20 A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI
Hitelkérelem befogadása Előszűrés Hitelbírálat-döntés Szerződéskötés Folyósítás Hitelgondozás A hitelügylet lezárása dr.Béza Dániel

21 HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA
Hitelkérelem tartalmi elemei az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; az ügyfél címe; a kért hitel összege; a hitel célja; a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; a hitel törlesztésének forrása; a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; A vállalkozás előző két évi beszámolója; A legfrissebb főkönyvi kivonat; A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; Igazolások a köztartozások megfizetéséről (APEH, TB, VPOP) Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv dr.Béza Dániel

22 ELŐSZŰRÉS Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat ESZKÖZEI Nem hitelezhető adósok listája Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs rendszerek Csődfigyelő dr.Béza Dániel

23 HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS
Hitelbírálat célja A kockázat elemzését követően a bank megállapítja: Fedezetek lehetnek Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása A hitel összegét A hitel lejáratát A hitel törlesztési ütemezését A kamatkondíciókat A fedezetigényt Bankgarancia Bankkezesség Óvadék Ingatlan jelzálog Ingó jelzálog Kezesség Engedményezés dr.Béza Dániel

24 SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS
Bankhitelszerződés megkötése A hitel folyósítása Hitelgondozás Ügylet lezárása Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése Törlesztési folyamat ellenőrzése Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése dr.Béza Dániel

25 HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és cash-flow tervünk Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó dokumentumok Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik dr.Béza Dániel

26 HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI?
Előre gondoskodjanak a fedezetekről A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes átadása előnyt jelent Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására dr.Béza Dániel

27 POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA
Levelezőképzés POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA Kisvállalkozások finanszírozása Pozitív Üzenetek Jó piaci kilátások Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer Megbízható pénzügyi előrejelzések Fenntartható nyereségtermelésre való képesség Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Negatív Üzenetek Az információk visszatartása Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya dr.Béza Dániel 27 dr.Béza Dániel. dr.Béza Dániel 27

28 HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ?
Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!).  Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni.  Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben részesülnek. Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot kialakítani a bankokkal. dr.Béza Dániel

29 Példa a fedezetszámításra
dr.Béza Dániel

30 FEDEZETSZÁMÍTÁS Leggyakoribb fedezettípusok
Bankgarancia, bankkezesség (0-100%) Óvadék (0-100%) Ingatlan jelzálog (0-70%) Ingó jelzálog (0-50%) Kezesség (0-80%) Visszaváltható életbiztosítás Engedményezés (0-30%) dr.Béza Dániel

31 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Egy vállalkozás e Ft összegű hitelt szeretne felvenni, amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani. Megkaphatja-e ez alapján a hitelt? Megnevezés Névleges érték Beszámítási érték Bankgarancia e Ft 100 % Készletek e Ft 10 % Óvadék e Ft Gépek e Ft 30 % Ingatlanok e Ft 50 % dr.Béza Dániel

32 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Megnevezés Névleges érték Fedezeti érték Bankgarancia (100%) e Ft e Ft Készletek (10%) e Ft 3.000 e Ft Óvadék (100%) e Ft e Ft Gépek (30%) e Ft e Ft Ingatlanok (50%) e Ft e Ft Összesen e Ft e Ft dr.Béza Dániel

33 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA
Részeredmény: Összes fedezeti érték: e Ft Megoldás: /( *110%) = 79.54% Megoldás: e*110% = e Ft fedezet kell. Hiányzik: e e = e Ft-nyi fedezet dr.Béza Dániel

34 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van, amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis megkaphassa a hitelt? dr.Béza Dániel

35 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.)
Megoldás: e*110% = e Ft fedezet kell. Hiányzik: e e = e Ft-nyi fedezet Szükséges még: e / 0,4 = e Ft-nyi ingatlan felajánlása dr.Béza Dániel

36 Devizahitelek dr.Béza Dániel

37 DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI
Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy ország csoportok (EU) hivatalos fizetőeszközében nyújtott hiteleket. Fajtái Egy devizás hitel Több devizás hitel (multicurrency) Deviza alapú Ft hitel Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák dr.Béza Dániel

38 A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák (valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak van saját deviza tőzsdéje A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók, tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke befektetők dr.Béza Dániel

39 A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő: irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs. (Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok) Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására dr.Béza Dániel

40 MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI?
Árfolyam- kockázat fedezése Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú devizaárfolyam-változásra spekulál. Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el, amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén is- összességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie, mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei keletkeznek dr.Béza Dániel

41 MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK?
Árfolyam- kockázat A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése. Kamatláb kockázat Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. dr.Béza Dániel

42 HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT?
kezelése Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Kamatláb kockázat kezelése Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot dr.Béza Dániel

43 Lízing dr.Béza Dániel

44 A LÍZING DEFINÍCIÓJA, FOGALMAK A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI
ÉS LÉNYEGE Eszköz eladója Az eszköz eladója az a társaság, amely a lízingtárgyat, az eszközt eladásra kínálja Lízingbe adó A lízingbe adó társaság az ügyfele, a lízingbe vevő, kérésére megveszi a lízingtárgyat az eszköz eladójától, gyártójától. A lízingbe adó társaság az eszközt a lízingbe vevő rendelkezésére bocsátja, a használatért cserébe lízingdíjat számít fel Lízingbe vevő A lízingbe vevő az általa kiválasztott eszközt meghatározott időtartamra lízingdíj fejében használja, illetve bizonyos esetekben jogot szerez arra, hogy a futamidő végén egy maradványösszeg ellenében megszerezze az eszköz tulajdonjogát dr.Béza Dániel

45 A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING
A pénzügyi lízing jogi szabályozása az évi CXII. törvény 11. pontjában található. A törvény szerint a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. is szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés Pénzügyi lízing nyújtásával csak a hitelintézeti törvény alapján felügyeleti engedéllyel bíró hitelintézet (bank) vagy kizárólagosan ezt a tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás (Rt., 20 MFt jegyzett tőke) foglalkozhat. FAJTÁI: Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing dr.Béza Dániel

46 A ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Definíció Zárt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötése után az Ügyfél a teljes vételárról kap számlát, mely alapján a hatályos jogszabály lehetővé teszi az ÁFA egyösszegű visszaigénylését, amennyiben az Ügyfél a többi törvényes feltételnek is megfelel illetve a törvény másként nem rendelkezik. Sajátosságai az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén száll át az Ügyfélre az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni dr.Béza Dániel

47 A NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Definíció Nyílt végű pénzügyi lízing esetén csak a törlesztő részletek ÁFA-tartalma igényelhető vissza a fizetési ütemezésnek megfelelően. A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az Ügyfélre, csak akkor, ha ezt a lejáratkor a felek külön adásvételi szerződésben rögzítik Sajátosságai az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van az eszköz az ügyfél könyvében szerepel termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. dr.Béza Dániel

48 A LÍZING FAJTÁI 2. - AZ OPERATÍV LÍZING ÉS A VISSZLÍZING
Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Visszlízing Visszlízing esetében az eszköz eladója és a lízingbe vevő személye egybe esik. A lízingbe adó (lízingtársaság) megvásárolja a lízingbe vevő eszközének tulajdonjogát, majd az eszközt lízingbe adja a lízingbe vevőnek, aki korábban az eszköz tulajdonosa volt. dr.Béza Dániel

49 A BANKHITEL ÉS A LÍZING KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK
A pénzügyi lízing pénzügyi értelemben hasonlít egy hosszú távú beruházási hitelre, amikor hosszú távon a lízingbe vevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Ez esetben is kamatot, tőketörlesztő-részletet, hitelbírálati díjat kell megfizetni, és kívánhatnak saját erőt a lízingcégek. A pénzügyi lízing és az eszközökkel fedezett beruházási hitel között a legnagyobb különbség abban van, hogy a lízing esetében a lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbe adóé (még akkor is, ha számvitelileg a lízingbe vevő könyveiben szerepel), így a lízingbe vevő fizetésképtelensége esetén a lízingtárgy automatikusan visszakerül a lízingbe adóhoz. A lízing pénzügyi terhei szükségszerűen magasabbak, mint egy bankhitel terhei, tekintettel arra, hogy a lízingtársaságok is jellemzően bankhitellel finanszírozzák magukat, és banki forrásköltségen felül saját munkájuk és profitjuk ellenértékét is ki kell termelniük. dr.Béza Dániel

50 A LÍZING ELŐNYEI Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén; Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra; Gyorsan hozzáférhető forrás; Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni; Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek; A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához; A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást; Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket; ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing); Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing); A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing) dr.Béza Dániel

51 A LÍZING HÁTRÁNYAI Drágább, mint a bankhitel
Általános vállalatfinanszírozási célra nem alkalmas forma Rövidtávú finanszírozási problémák megoldására nem alkalmas dr.Béza Dániel

52 Faktoring dr.Béza Dániel

53 6:405. § [Faktoring szerződés]
A FAKTORING FOGALMA LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] (Új Ptk.) Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. dr.Béza Dániel

54 A FAKTORING FOGALMA A faktorálás - klasszikus értelemben - nem a követelés megvásárlását jelenti, hanem meghatározott követelések sajátos engedményezését. A faktor köteles a szerződés alapján a számla nyilvántartására, a kintlévőségek behajtására, a vevő kockázatának átvállalására, és a finanszírozására. Ezeket együttesen vállalja, de közülük legalább két szolgáltatásra ki kell terjednie a faktorálásnak. A faktorszerződések között sajátos fajta a finanszírozási faktorálás, amelynek értelmében a faktor bank a vevő fizetési kötelezettségének beálltáig a számla összegét a kedvezményezett szállítónak megelőlegezi. Ez utóbbit végzik tipikusan napjainkban a bankok. dr.Béza Dániel

55 A FAKTORING SZEREPLŐI Eladó Szállító Vevő Faktor
Termék vagy szolgáltatás értékesítéséből vevőköveteléssel rendelkezik. Az eladó a vevőkövetelését értékesíteni kívánja a faktornak. Az eladó cserébe engedményezi a faktornak a követelését Vevő A vevő az a vállalat, amely szállítói tartozással rendelkezik az Eladó felé Faktor A faktor az a vállalkozás, amely megvásárolja az Eladó vevőkövetelését és így engedményezés útján jogosultjává válik az Eladó vállalat vevőkövetelésére, amely ellenértékére a vevőnél igényt tart dr.Béza Dániel

56 A FAKTORING FAJTÁI, ÁRAZÁSA
Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás A faktoring árazása A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze: Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring) Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása) Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj dr.Béza Dániel

57 A FAKTORING ELŐNYEI A megszerezhető finanszírozási forrás mértékének nem a saját hitelképesség, hanem a vevők hitelképessége szab határt Csökken a vevői kinnlevőség, növekszik az eszközök forgási sebessége Bankhitelnél gyorsabb ügyintézés, nincs szükség fedezetre Induló vállalkozások, hitelképtelen vállalkozások is forráshoz juthatnak így Könnyebbé válik a pénzügyi tervezés dr.Béza Dániel

58 Drágább, mint a bankhitel
A FAKTORING HÁTRÁNYAI Drágább, mint a bankhitel Kis összegű vevőkövetelések és atomizálódott vevői kör esetében nem használható Olyan ágazatokban, ahol jelentős garanciális kötelezettségek merülhetnek fel, vagy ahol a számlakövetelés jelentős részét garanciaként visszatartják, nem használható dr.Béza Dániel

59 Kiknek és miért ajánlott a faktoring?
Akik az ipar, kereskedelem területén működnek, gyorsan növekednek, ám fedezethiány miatt bankokon keresztül nem jutnak hozzá a növekedésükhöz szükséges hitelkerethez, így kénytelenek lemondani egyébként jól jövedelmező üzletekről. Nem régen alakult cégeknek, akiknek már megfelelő piacuk van, de még nincs megfelelő múltjuk bankhitel felvételéhez. A saját tőke és a szokásos finanszírozási eszközök bővítési lehetőségének hiánya miatt képtelenek élni a kínálkozó összes piaci lehetőséggel. Azok a vállalkozások, amelyek fogyasztási-, tartós fogyasztási és/vagy alacsony beruházást igénylő javakat gyártanak, azokkal kereskednek, illetve olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek teljesítését nem lehet vitatni. A faktoráltatni tervezett éves forgalom eléri, meghaladja a 20 millió Ft-t. Az ügyfélnek több vevője van, és nagyszámú számla keletkezik. Az adósság kezeléséhez és behajtásához nem áll rendelkezésre elegendő adminisztratív erőforrás. dr.Béza Dániel

60 Levelezőképzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra április 5-én! dr.Béza Dániel.


Letölteni ppt "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések