Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. Szak-és Továbbképző Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. Szak-és Továbbképző Központ"— Előadás másolata:

1 Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. Szak-és Továbbképző Központ
A szakképzés rendszere Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző Központ

2 Szakképzés formája 1. / Támogatott szakképzés
Központi gyakornoki rendszerben Oktatói utánpótlás (2011.) Támogatott rezidensi rendszerben Munkaviszony az adott felsőoktatási intézménnyel Mindkét forma központi gyakornoki ügyintézést kap Munkaviszony az akkreditált egészségügyi szolgáltatóval 2. / Költségtérítéses szakképzés

3 Főbb szempontok Rezidensi rendszer
Központi gyakornoki rendszer Rezidensi rendszer Munkaviszony A felsőoktatási intézménnyel Az akkreditált egészségügyi szolgáltatóval Támogatás Központilag odaítélt Támogatás igénylés; nyilatkozat alapján Alaptámogatás mértéke Törzsképzés ideje alatt: - bér és járulékai - képzési normatíva - mentor, tutor díja Szakgyakorlati idő alatt: képzési normatíva mentor, tutor díja - képzési normatíva Többlettámogatási lehetőség 1. HIÁNYSZAKMÁK esetében: Kjt. H1 50 % a! a szakképzés teljes idejére Többlettámogatási lehetőség 2. Akkreditációs fokozattól függő időtartamra (max.: 6-12 hó) helyettesítési bértámogatás folyósítása Támogatás címzettje Felsőoktatási intézmény és Egészségügyi szolgáltató (munkahely)

4 Támogatott rezidens kapcsolata
Felsőoktatási intézmény (pl. PTE) Akkreditált képzőhely (pl. PTE KK, kórházak) Rezidens Szakképzési jogviszony Munkáltatói jogviszony Grémiumvezető, Mentor Tutor Rezidens Szövetség

5 Központi (egyetemi utánpótlás) gyakornok kapcsolata
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi gyakornok (egyetemi utánpótlás) Grémiumvezető Mentor Tutor Gazdasági Igazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Szak- és Továbbképző Központ Képzőhely Rezidens Szövetség

6 Hiányszakmák 2014. ANESZTEZOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT GYERMEKFOGÁSZAT (FOGORVOSI DIPLOMÁVAL) GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN INFEKTOLÓGIA MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN NEUROLÓGIA NUKLEÁRIS MEDICINA ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA ORVOSI MIKROBIOLÓGIA ORTOPÉDIA – TRAUMATOLÓGIA OXYOLÓGIA- ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN PATOLÓGIA PSZICHIÁTRIA RADIOLÓGIA SUGÁRTERÁPIA TRANSZFÚZIOLÓGIA TÜDŐGYÓGYÁSZAT

7 Támogatott rezidensi keretszámok Költségtérítéses képzés keretszámai
Pécsi Tudományegyetem régiójában betölthető szakképzési keretszámok Támogatott rezidensi keretszámok Szakorvos 201 Klinikai szakpszichológus 4 Költségtérítéses képzés keretszámai 50 Szakfogorvos 34 Szakgyógyszerész 90

8 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel
PTE központi gyakornok helyek (oktatói utánpótlás) általános orvosok részére 2014. SZAK HELYE CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT 1 Gyermekklinika Fizikális medicina és rehab. orvoslás Idegsebészeti Klinika Fül-orr-gégészet Fül-orr-gége és Fej-Nyak Sebészeti Klinika Háziorvostan 17 CSOI/Szak- és Továbbképző Központ Kardiológia Szívgyógyászati Klinika NEUROLÓGIA Neurológiai Klinika NUKLEÁRIS MEDICINA Nukleráis Medicina Intézet ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA Immunológiai és Biotechnológia Intézet Laboratóriumi Medicina Intézet OXYOLÓGIA-SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN Sürgősségi Tanszék PATOLÓGIA Patológiai Intézet RADIOLÓGIA Radiológiai Klinika Reumatológia Reumatológiai és Immunológiai Klinika Szívsebészet HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel

9 PTE Klinikai Központ meghirdetett rezidenshelyei általános orvosoknak 2014.
SZAKKÉPESÍTÉS SZERVEZETI EGYSÉG ANAESTH. ÉS INT. TERÁPIA 2 Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet Bőrgyógyászat Bőr, Nemikórtan és Onkodermatológiai Klinika CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGY. 1 Gyermekgyógyászati Klinika Fül-orr-gégegyógyászat Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika Idegsebészet Idegsebészeti Klinika Kardiológia Szívgyógyászati Klinika I. sz. Belgyógyászai Klinika Klinikai onkológia Onkoterápiás Intézet ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Kl. Tanszék OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI O.TAN SBO PSZICHIÁTRIA Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika RADIOLÓGIA Radiológiai Klinika SUGÁRTERÁPIA Összesen 17 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel

10 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel
PTE régiójában fogorvosi végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014. Szak Egyetemi utánpótlás (központi gyakornok) Költségtérítéses Dentoalveoláris sebészet GYERMEKFOGÁSZAT Konzerváló fogászat és fogpótlástan Paradontológia Fogszabályozás 4 34 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel

11 Központi gyakornok (oktatói utánpótlás)
PTE régiójában gyógyszerészi végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014. Szak Központi gyakornok (oktatói utánpótlás) Költségtérítéses Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés 2 90 Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerkészítés Gyógyszertári minőségbiztosítás Fitoterápia Farmakológia, farmakoterápia Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet Gyógyszertechnológia Gyógyszerellenőrzés Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

12 PTE régiójában klinikai szakpszichológus végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014.
Egyetemi utánpótlás (központi gyakornok) Támogatott rezidens Költségtérítéses Kilinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia 1 4 50 Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia

13 A Rendszerbevételi eljárásról CSAK központi gyakornokoknak és a PTE KK támogatott rezidenseinek!
Jelentkezni lehet több helyre és több szakra is (maximum 5!) Legalkalmasabb, legfelkészültebb kiválasztása Megfelelő készségek, ismeretek ellenőrzése Összesített pontszám alapján alakul ki a sorrend Egyeztetett egyetemi szabályzat alapján zajlik a központi gyakornokok rendszerbe lépés Hozott (70) és szerzett (30) pontok, többletpontok (10)

14 A pontszámítás módja (1.)
Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga, szorozva 6-al: maximum 30 pont b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye: maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont

15 Szakterület (általános orvos) Szakspecifikus vizsga eredmények
Anaesthesiológia és intenzív therápia aneszteziológia és int. Terápia élettan gyógyszertan sebészet belgyógyászat Arc–állcsont-szájsebészet fül-orr-gége gyógyászat orális medicina radiológia traumatológia Belgyógyászat gyermekgyógyászat patológia kórélettan Bőrgyógyászat bőrgyógyászat mikrobiológia Csecsemő- és gyermekgyógyászat Fizikális medicina humán anatómia ortopédia Foglalkozás orvostan humán közegészségtan igazságügyi orvostan Fül-Orr-Gége gyógyászat neurológia Gasztroenterológia Geriátria pszichiátria Gyermek és ifjúság pszichiátria Neuropszichológia Gyermeksebészet urológia Háziorvostan Infektológia közegészségtan Idegsebészet Igazságügyi Orvostan Kardiológia Megelőző orvostan orvosi genetika Neurológia Nukleáris medicina biofizika biokémia Ortopédia-traumatológia Orvosi laboratóriumi diagnosztika klinikai biokémia immunológia alapjai Orvosi mikrobiológia aneszteziológia és int. terápia Oxyológia Patológia molekuláris sejtbiológia Pszichiátria Radiológia Reumatológia Sebészet Sugárterápia Szemészet szemészet Szívsebészet pathológia Szülészet-nőgyógyászat szülészet-nőgyógyászat Transzfúziológia Tüdőgyógyászat Urológia

16 A pontszámítás módja (1.) Összesen: maximum 70 pont
Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga, szorozva 6-al: maximum 30 pont b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye: maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont 16

17 A pontszámítás módja (2.)
A szerzett pontok számítása: A rendszerbevételi meghallgatáson elért pontszám: maximum 30 pont

18 A pontszámítás módja (3.)
A többletpontok számítása: maximum pont! Ph.D. fokozat: pont Egyetemi évek alatt végzett tudományos tevékenység (tételekként1-5 pont) Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) pont Szakspecifikus diplomamunka pont Demonstrátorság az adott szakból évente pont Egészségügyi munkavégzés (mentőtiszt, orvosi) pont Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl) angol, német, francia, olasz, spanyol, latin vagy orosz nyelvből középfok „C” típus pont felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma pont A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (pl. a.feld.) pont

19 Szakorvosképzés struktúrája
Törzsképzési gyakorlat [24 hónap] Szakgyakorlat [legtöbb szak esetén 36 hónap] Képzés csak akkreditált képzőhelyen történhet!

20 Törzsképzési gyakorlat
Sürgősségi betegellátási gyakorlat: 1 1/2 hó gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon 3 hó SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás) 2 hét transzfúziós tanfolyam 1 hónap OMSZ mentőgyakorlat Szakspecifikus törzsképzés Tanfolyamok 1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ!

21 Támogatott rezidensképzés
Támogatás-igénylés részletes indoklással és mellékletek beküldésével történik (munkáltató kezdeményezi) A támogatás odaítéléséről Bizottság dönt Legfeljebb az illető által elsőként választott szakképzésben meghatározott ideig (DE szakváltás lehetséges) Támogatás feltétele a rendszeres jelentéstétel

22 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK II. Támogatott rezidens
Munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (kórház) Jelentkezik a szakterületi grémiumvezetőnél: mentorának kijelölése, a szakképzési teendők megbeszélése, a részképzések beosztása Szakképzési jogviszonyt létesít az általa választott orvosképzést folytató egyetemmel

23 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK I.
A központi gyakornokként (egyetemi utánpótlás) szakképzésben résztvevő szakképzendő: És! PTE KK támogatott rezidensi helyet pályázó Jelentkezési lapot ad be augusztus 1.-ig Rendszerbevételi eljáráson értesítés szerint megjelenik Sikeres felvételt követően: szakképzési szerződést köt az egyetemmel: 1.) munkaszerződés 2.) szakképzési szerződés (elfogadott egyéni szakképzési munkaterv, munkahelyi kinevezés

24 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK IV. Költségtérítéses képzésben résztvevő
A térítéses képzési keretszámon belül munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (egyetem, kórház) Jelentkezik a grémiumvezetőnél a mentor kijelölése, a szakképzési teendők megbeszélése érdekében Szakképzési jogviszonyt létesít az egyetemmel, és képzési díjat rendszeresen befizeti

25 augusztus – szeptember (értesítés szerint)
Határidők Központi gyakornok és KK rezidensi helyre pályázók jelentkezés: augusztus 1. Rendszerbevételi meghallgatások: augusztus – szeptember (értesítés szerint) Szervezett képzés kezdete: november 1. Szakképzési állások betölthetők: december 31.

26 Támogatottak bére és kiegészítési lehetőségek
Alapilletmény: közalkalmazotti bértábla szerint Hiányszakma esetén: 50 % - os bérkiegészítés Markusovszky és egyéb ösztöndíj: nettó forinttól Egyéb kereset-kiegészítésre beadható pályázatok (pl. TÁMOP)

27 Rendeletek 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 22/2012.(IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről EMMI Miniszteri utasítás: Az egyes szakorvosi alap-és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltétleként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok

28 PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ
Elérhetőségeink PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ 7624 Pécs, Szigeti u. 12.  / 512 – 681 - adminisztráció

29 Háziorvosi szakképzés
PTE ÁOK Családorvostani Intézet 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.  72/ Családorvostani Intézet

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

31 adminisztrációs lépései
Hallgatóból orvossá válás lényeges adminisztrációs lépései

32 Alapnyilvántartási szám: A/szám= pecsétszám
diploma Végzettség jelentése ALAPNYILVÁNTARTÁS (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) Alapnyilvántartási szám: A/szám= pecsétszám Országos Egészségbiztosítási Pénztár

33 BETEGELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGET KIZÁRÓLAG PhD hallgató Kizárólag oktató
? BETEGELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGET KIZÁRÓLAG PhD hallgató Kizárólag oktató

34 Betegellátó tevékenységet folytatok! MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS
Egyéni kezdeményezésre! MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal: Működési nyilvántartási szám: M/szám= pecsétszám

35 Orvosok Folyamatos Továbbképzésének Elektronikus indeXe
A működési nyilvántartás megújításának (aktív 5 évente) feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése. A továbbképzési pontok nyilvántartását az egyetemek végzik, az egységes OFTEX portálon keresztül, ahová a regisztráció egyéni kezdeményezésre történik.


Letölteni ppt "Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. Szak-és Továbbképző Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések